Andrakammarvalet 1908 i Sverige hölls i september 1908.

Andrakammarvalet i Sverige 1908
Sverige
← 1905 1 - 29 September 1908 1911 →

Sveriges riksdags andra kammares 230 platser

Statsminister före valet

Arvid Lindman
Lantmannapartiet

Statsminister efter valet

Arvid Lindman
Lantmannapartiet

Valkampanj

redigera

Valet har kallats "amaltheavalet" på grund av det dåd i Malmö som kom att bli en utgångspunkt för högerns ideologiska offensiv mot socialismen. Socialdemokraterna å sin sida kritiserade högern för klassegoism och fåtalsväldet. Även liberalerna kritiserade högerns bakåtsträvanden men var mildare i tonen. Valet kom i högre utsträckning än tidigare att handla om vänster och höger. Arvid Lindman och flera andra ministrar bröt också praxis genom att offentligt agitera mot liberalernas rösträttsförslag. Tidigare hade det ansetts att regeringen skulle stå utanför kampanjandet i valrörelserna och inte göra några tydliga ställningstaganden. Trots det var högern av principiella skäl mot kampanjandet, eftersom det ansågs blidka det "parlamentariska experimentet".

Inför valet kom Socialdemokraterna och Liberala samlingspartiet ut med vardera valprogram. Högerns riksorganisation - Allmänna Valmansförbundet - och de två högerpartierna i andra kammaren - Lantmannapartiet och Nationella framstegspartiet - kom vardera ut med ett eget valprogram. Valet präglades av valsamverkan hos vänstern där Liberala samlingspartiet och socialdemokraterna gick fram tillsammans. Högern gick fram under fältropet Front mot socialismen där statsminister Arvid Lindman och ett par av statsråden var huvudtalare. På vänstersidan var Karl Staaff och Hjalmar Branting huvudtalare.

Valsystem

redigera

I valet var Sverige uppdelat på 197 valkretsar, varav 150 var på landsbygden och valde en ledamot var. 149 av dessa höll omedelbara val genom att väljarna röstade direkt på en kandidat. I en valkrets, Mellersta Värends domsagas valkrets, hölls ett medelbart val. Väljarna valde elektorer som sedan röstade på olika kandidater. Stadsvalkretsarna var 47 stycken och valde totalt 80 ledamöter.[1] Stadsvalkretsarna valde en ledamot var med undantag för Stockholm (med 21 mandat), Göteborg (med 9 mandat), Malmö (med 4 mandat), Norrköping (med 2 mandat) och Gävle (med 2 mandat). Stockholm var dessutom uppdelat på fem valkretsar.

Valresultat

redigera
 
Valresultat per valkrets.

Valets stora vinnare blev Socialdemokraterna som mer än fördubblades. De konservativa och liberala backade, även om förändringen var större för de förstnämnda. Valresultatet har här redovisats efter parti och efter ideologi. Båda tabellerna bör iakttas med försiktighet eftersom partibildningarna under den här tiden var relativt diffusa och de ideologiska tillhörigheterna kunde vara något flytande.

Partivis

redigera
 
Parti Röster [2] Mandat
Antal % Antal +/− [3]
Liberala samlingspartiet 77 078 25,1 96 -11
Lantmannapartiet 37 512 12,2 52 -5
Socialdemokraterna 36 307 11,8 34 +21
Nationella framstegspartiet 17 256 5,6 27 -12
Vänstervildar 7 530 2,5 7 +5
Högervildar 5 991 2,0 7 +6
Liberal vilde 510 0,2 1 +1
Partilösa 5 737 1,9 6 −5
Övriga 118 694 38,7 0
Totalt 306 615 100,0 230
Ogiltiga röster 1 862
Valdeltagande 308 477[4]
(61,3 %)

Av folkmängden den 31 december 1907, 5 377 713, var 503 128 (9,4%) valberättigade. Valdeltagandet var 308 412 eller 61,3%.[1]

Om siffrorna ska anpassas till det slutgiltiga Kalix-valet så blir valdeltagandet 308 477 av 502 932 valberättigade (61,3%). Valdeltagandet var det dittills högsta.

Ideologisk tillhörighet

redigera
Ideologi Röster (%) Mandat +/-
Liberaler 46,8 105 -4
Konservativa 38,5 91 -17
Socialdemokrater 14,6 34 +21
Totalt ca 100 230 +-0

Källa:

 • Riksdagen genom tiderna, Almqvist & Wiksell international (mandaten)
 • The Swedish electorate 1887-1968, Almqvist & Wiksell (röstfördelningen)

Valresultat länsvis

redigera

Förklaring:

 • Lib s - Liberala samlingspartiet
 • Lmp - Lantmannapartiet
 • S - Socialdemokraterna
 • NF - Nationella framstegspartiet
 • VV - Vänstervilde
 • HV - Högervilde
 • Lib V - Liberal vilde
 • Ob - Oberoende, partilös
Län Mandat VDT
(%)
Lib S LMP S NF VV HV Lib V OB
Stockholm (stad) 21 71,3 8 11 2
Stockholm (län) 9 55,1 3 1 2 2 1
Uppsala 5 66,3 2 1 1 1
Södermanland 8 72,8 5 2 1
Östergötland 11 74,8 2 2 2 1 1 3
Jönköping 8 60,7 1 5 1 1
Kronoberg 5 47,9 5
Kalmar 11 46,3 2 8 1
Gotland 3 16,8 2 1
Blekinge 6 58,1 2 3 1
Kristianstad 8 61,6 4 2 2
Malmöhus 19 72,9 3 2 8 3 2 1
Halland 7 48,8 2 4 1
Göteborgs och Bohuslän 17 64,0 12 3 2
Älvsborg 10 51,7 2 5 1 2
Skaraborg 9 47,3 2 6 1
Värmland 9 61,5 5 1 2 1
Örebro 7 69,4 3 1 2 1
Västmanland 6 74,2 3 3
Kopparberg 9 51,4 5 1 2 1
Gävleborg 9 64,1 8 1
Västernorrland 10 60,0 8 2
Jämtland 4 55,4 3 1
Västerbotten 6 53,7 3 1 1 1
Norrbotten 6 51,2 4 1 1
Övriga [5] 7 68,2 4 1 2
Totalt 230 61,3 96 52 34 27 7 7 1 6

Kompletta valresultat

redigera

Förkortningar:

• Lib s
• Lmp
• S
• Nfr
• vv
• hv
• Lib v
• lib.
• kons.

- Liberala samlingspartiet
- Lantmannapartiet
- Socialdemokraterna eller ej vald socialist
- Nationella framstegspartiet
- Vänstervilde eller annan vänsterkandidat
- Invald högervilde
- Invald liberal vilde
- Liberal eller frisinnad kandidat
- Konservativ eller högersinnad kandidat

Det ska anmärkas att de politiska etiketterna hade en tendens att överlappa varandra och således kan flera etiketter vara lämpliga för en viss kandidat.

Stockholms stad

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Första valkretsen Curt Wallis Vänstervilde 25 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Ernst Söderberg (S) 67,8%
Sven Persson (S) 67,8%
Hjalmar Rissén (S) 63,4%
Charles Lindley (S) 63,3%
Johannes Hasselquist (S) 63,3%
Wilhelm Lagerholm (lib.) 36,9%
Erik Forssberg (lib.) 36,8%
A.G. Nilsson (lib.) 36,7%
Åke Munthe (kons.) 32,8%
Martin Nyström Liberala samlingspartiet Socialdemokraterna
vann mandatet
Fridtjuv Berg Liberala samlingspartiet Socialdemokraterna
vann mandatet
Karl Hildebrand Nationella
framstegspartiet
Socialdemokraterna
vann mandatet
Nytt mandat Socialdemokraterna
vann mandatet
Andra valkretsen Karl Warburg Liberala samlingspartiet 25 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Karl Staaff (Lib s) 71,6%
Sven Palme (Lib s) 71,1%
Knut Kjellberg (Lib s) 70,4%
Carl Lindhagen (S) 70,3%
Anders Emil Magnusson (kons.) 29,3%
Carl Boberg (kons.) 29,2%
Vilhelm Broman (kons.) 28,7%
Gustaf Welin (kons.) 28,7%
Carl Lindhagen Vänstervilde Ledamoten omvaldes
som socialdemokrat
Knut Kjellberg Liberala samlingspartiet Ledamoten omvaldes
Sven Palme Liberala samlingspartiet Ledamoten omvaldes
Tredje valkretsen Karl Staaff Liberala samlingspartiet 25 september Vänstervilde
vann mandatet
Jakob Byström (Lib s) 75,1%
Edvard Wavrinsky (vv) 74,8%
Ernst Blomberg (S) 72,7%
Curt Wallis (vv) 54,5%
Emil Hammarlund (Lib s) 47,0%
Gabriel Stockman (kons.) 26,4%
Emil Hallberg (kons.) 25,4%
Henrik Enell (kons.) 24,7%
Emil Hammarlund Liberala samlingspartiet Socialdemokraterna
vann mandatet
Jakob Byström Liberala samlingspartiet Ledamoten omvaldes
Edvard Wavrinsky Vänstervilde Ledamoten omvaldes
Ernst Blomberg Socialdemokraterna Avskaffat mandat
Fjärde valkretsen Victor Moll Liberala samlingspartiet 25 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Fridtjuv Berg (Lib s) 56,2%
Thorvald Fürst (Lib s) 56,1%
Erik Palmstierna (Lib s) 55,7%
Gustaf Kobb (Lib s) 54,8%
Karl Hildebrand (Nfr) 44,5%
John Swartling (kons.) 44,3%
Gustaf Kjerrulf (kons.) 44,2%
Rickard Bengtsson (kons.) 44,0%
Charles Lindley Socialdemokraterna Liberala samlingspartiet
vann mandatet
Erik Martin Liberala samlingspartiet Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Erik Lovén Liberala samlingspartiet Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Thorvald Fürst Liberala samlingspartiet Avskaffat mandat
Femte valkretsen Magnus Höjer Liberala samlingspartiet 25 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Hjalmar Branting (S) 72,8%
Herman Lindqvist (S) 72,7%
Knut Tengdahl (S) 72,7%
John Johansson (S) 72,5%
Fritiof Schreuder (kons.) 27,5%
Hjalmar Olsson (kons.) 27,4%
Adrian Molin (kons.) 27,4%
Knut Tengdahl Socialdemokraterna Ledamoten omvaldes
Hjalmar Branting Socialdemokraterna Ledamoten omvaldes
Herman Lindqvist Socialdemokraterna Ledamoten omvaldes

Stockholms län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Norra Roslags domsaga Carl Sandquist Högervilde 6 september Ledamoten omvaldes Carl Sandquist (hv) 54,7%
Karl Blomgren (lib.) 25,4%
Erik Eurén (kons.) 19,9%
Mellersta Roslags domsaga Erik Åkerlund Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Erik Åkerlund (Nfr) 77,1%
Johan Jansson (lib.) 22,4%
Färentuna och Sollentuna härad Ny valkrets 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Johan Åberg (S) 67,3%
Pehr Bergstedt (kons.) 32,7%
Danderyds, Åkers
och Värmdö Skeppslag
Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Ernst Beckman (Lib s) 62,2%
Oscar Holtermann (kons.) 37,8%
Stockholms läns västra domsaga Wilhelm Lundin Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Wilhelm Lundin (Lmp) 83,9%
Albin Julius Berglund (lib.) 15,9%
Svartlösa härad Ny valkrets 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Johan Wallin (S) 57,7%
Edvard Wavrinsky (vv) 42,3%
Sotholm och Öknebo härad Ny valkrets 6 september Nationella
framstegspartiet

vann mandatet
Hans von Horn (Nfr) 57,8%
Lars Erik Andersson (lib.) 42,2%
Södertälje stad Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Jakob Pettersson (Lib s) 55,9%
Adolf Molin (S) 42,7%
Carl Oskar Gottfriedz (kons.) 1,4%
Vaxholms, Norrtälje, Östhammars,
Öregrunds och Sigtuna städer
Ny valkrets 19 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Rikard Hagberg (Lib s) 60,4%
Rolf Balkenhausen (kons.) 39,4%

Uppsala län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Norunda och Olands härad Ny valkrets 13 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Johan Erik Cervin (Lib s) 52,5%
Johan Erik Eriksson (kons.) 47,5%
20 december Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Johan Erik Cervin (Lib s) 55,3%
Johan Erik Eriksson (kons.) 44,3%
Örbyhus härad Ny valkrets 13 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Karl August Borg (S) 53,1%
Karl Anton Antonsson (lib.) 46,9%
Uppsala läns mellersta domsaga Alfred Berg Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Alfred Berg (Nfr) 99,7%
Närmaste kandidat 0,3%
Uppsala läns södra domsaga Lars Mallmin Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Lars Mallmin (Lmp) 67,0%
Hugo Tamm (kons.) 33,0%
Uppsala stad Harald Hjärne Nationella
framstegspartiet
25 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Nils Edén (Lib s) 55,3%
Johan von Bahr (kons.) 44,7%

Södermanlands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Jönåkers härad Malcolm Juhlin Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Malcolm Juhlin (Lib s) 62,1%
Gustaf Sederholm (kons.) 37,9%
Rönö, Hölebo och Daga härad Ernst Lindblad Lantmannapartiet 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Carl Gripenstedt (Lib s) 52,4%
Ernst Lindblad (Lmp) 47,4%
Oppunda härad Carl Carlson Bonde Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Carl Carlson Bonde (Lib s) 68,4%
Axel Ludvig Sundberg (kons.) 31,5%
Villåttinge härad Oscar Forssling Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Oscar Forssling (Lib s) 65,6%
Karl Gustaf Hedström (kons.) 34,4%
Väster- och Österrekarne härad Wilhelm Johansson Liberala
samlingspartiet
13 september Annan liberal
vann mandatet
Gustaf Gustafsson (Lib s) 63,7%
Elof Fredrik von Celsing (kons.) 36,3%
Åkers och Selebo härad Knut Almqvist Nationella
framstegspartiet
13 september Ledamoten omvaldes Knut Almqvist (Nfr) 62,2%
Per Gottfrid Larsson (lib.) 37,6%
Nyköpings, Torshälla, Strängnäs,
Mariefreds och Trosa städer
Johan Widén Vänstervilde 25 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Carl Svensson (S) 40,7%
Gustaf Österberg (lib.) 35,0%
Gunnar Fant (kons.) 24,2%
Eskilstuna stad Evald Krispin Kropp Socialdemokraterna 24 september Ledamoten omvaldes Evald Krispin Kropp (S) 61,8%
Carl Gustaf Ekman (lib.) 26,8%
Carl August von Friesendorff (kons.) 11,4%

Östergötlands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Kinda och Ydre domsaga Carl Johansson Lantmannapartiet 5 september Ledamoten omvaldes Carl Johansson (Lmp) 73,4%
Krister Andersén (lib.) 26,3%
Björkekinds, Östkinds, Lösings,
Bråbo och Memmings domsaga
Wilhelm Andersson Partilös 13 september Ledamoten omvaldes Wilhelm Andersson (kons.) 60,3%
Carl Johan Johansson (lib.) 39,6%
Lysings och Göstrings domsaga David Pettersson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes David Pettersson (Nfr) 72,1%
Anders Knutsson (lib.) 27,1%
Åkerbo, Bankekinds och
Hanekinds domsaga
Theodor Adelswärd Vänstervilde 21 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Israel Lagerfelt (Lmp) 56,8%
Theodor Adelswärd (vv) 43,2%
Vifolka, Valkebo och
Gullbergs domsaga
Carl Gustafsson Partilös 6 september Ledamoten omvaldes Carl Gustafsson (kons.) 61,0%
Emil Fredriksson (lib.) 39,0%
Finspånga läns domsaga Axel Ekman Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Axel Ekman (Lib s) 57,5%
Adolf Burén (kons.) 42,4%
Aska, Dals och
Bobergs domsaga
Joseph Hermelin Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Joseph Hermelin (Nfr) 54,0%
Fredrik Johansson (lib.) 46,0%
Hammarkinds och
Skärkinds domsaga
August Henricson Liberala
samlingspartiet
6 september Högervilde
vann mandatet
Edvard Andersson (hv) 52,8%
August Henricson (Lib s) 47,0%
Linköping stad Karl Beckman Nationella
framstegspartiet
25 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Olof Hellström (Lib s) 51,8%
Karl Beckman (Nfr) 48,1%
Norrköping stad Theodor Zetterstrand Liberala
samlingspartiet
25 september Ledamoten omvaldes
som vänstervilde
Theodor Zetterstrand (vv) 57,8%
Axel Swartling (kons.) 53,0%
Johan Bergman (vv) 47,1%
Alfred Bergström (S) 42,1%
Axel Swartling Partilös Ledamoten omvaldes

Jönköpings län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Västra härads domsaga Johan Sjöberg Lantmannapartiet 6 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Carl Sjöberg (Lmp) 47,2%
Axel Reinhold Rosenqvist (kons.) 28,3%
Algot Norbeck (kons.) 16,8%
Axel Ågren (lib.) 6,2%
Östra härads domsaga Carl August Danielsson Lantmannapartiet 13 september Ledamoten omvaldes Carl August Danielsson (Lmp) 55,5%
Johan Magnus Almqvist (kons.) 27,3%
Johan August Carlsson (lib.) 14,3%
Östbo härad Wilhelm Bengtsson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Wilhelm Bengtsson (Lmp) 85,7%
Axel Sterner (lib.) 13,9%
Västbo härad Gustaf Hazén Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Gustaf Hazén (Lmp) 69,1%
Salomon Malkolm Petersson (lib.) 30,5%
Tveta härad Erik Räf Partilös 6 september Ledamoten omvaldes Erik Räf (kons.) 58,1%
Alfred Dalin (lib.) 41,8%
Vista och Mo härad Carl Johansson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Carl Johansson (Nfr) 93,3%
Närmaste kandidat 2,0%
Norra och Södra
Vedbo domsaga
Johan August Jonsson Lantmannapartiet 13 september Ledamoten omvaldes Johan August Jonsson (Lmp) 84,8%
Sigurd Pira (vv) 10,6%
Ernfrid Gelotte (lib.) 3,3%
Jönköpings stad Robert Johansson-Dahr Liberala
samlingspartiet
29 september Ledamoten omvaldes Robert Johansson-Dahr (Lib s) 57,1%
John Gustaf Sandwall (kons.) 42,8%

Kronobergs län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Konga härad August Sjö Lantmannapartiet 1 september Ledamoten omvaldes August Sjö (Lmp) 80,1%
Johan Sandberg (lib.) 19,3%
Uppvidinge härad Jonas Eriksson Lantmannapartiet 1 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Johan Gustaf Svensson (Lmp) 55,7%
Jonas Eriksson (Lmp.) 44,2%
Mellersta Värends domsaga Carl Petersson Lantmannapartiet 5 september Ledamoten omvaldes Carl Petersson (Lmp) 91,4%
Martin Svensson (kons.) 8,6%
Västra Värends domsaga Peter Magnus Olsson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Peter Magnus Olsson (Lmp) 84,3%
Peter Magnus Hjertsson (lib.) 15,0%
Sunnerbo domsaga Ny valkrets 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Otto Magnusson (Lmp) 78,7%
J.V. Lilliegren i Ljungby (lib.) 20,9%

Kalmar län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Norra Tjusts härad Sven Magnus Petersson Lantmannapartiet 13 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Sigurd Carlsson (Lmp) 55,6%
Sven Magnus Petersson (Lmp) 44,4%
Södra Tjusts härad Otto Redelius Lantmannapartiet 13 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Edvard Fleetwood (Lmp) 59,6%
Hjalmar Nilsson (Lib.) 40,3%
Aspeland och Handbörds domsaga Peter Risberg Lantmannapartiet 13 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Erik Anderson (Lmp) 78,1%
Fabian Svensson (kons.) 10,8%
Nils Elmberg (S) 10,7%
Sevede och Tunaläns domsaga Hugo Hammarskjöld Partilös 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Charodotes Meurling (Lmp) 53,5%
Per Johan Nilsson (kons.) 24,7%
Karl August Koch (kons.) 21,5%
Norra Möre och Stranda domsaga Per Olof Lundell Lantmannapartiet 6 september Ledamoten
omvaldes
Per Olof Lundell (Lmp) 87,4%
Albin Olsson (lib.) 12,0%
Södra Möre domsagas västra valkrets Carl Carlsson Lantmannapartiet 13 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Wilhelm Andersson (Lmp) 47,8%
Sven August Redin (kons.) 26,0%
Sture Ljungdahl (kons.) 15,7%
Arvid Petersson (lib.) 10,4%
Södra Möre domsagas östra valkrets Alfred Petersson Nationella
framstegspartiet
13 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Klas Malmborg (Lmp) 56,1%
Ernst Jeansson (kons.) 35,9%
Verner Medin (kons.) 7,8%
Ölands domsaga Adolf Johansson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten
omvaldes
Adolf Johansson (Lmp) 59,0%
Pehr August Andersson (kons.) 22,6%
Kalmar stad John Jeansson Nationella
framstegspartiet
11 september Ledamoten
omvaldes
John Jeansson (Nfr) 95,2%
H.A. Johansson 1,1%
Oskarshamns, Vimmerby
och Borgholms städer
Bertrand Lindgren Liberala
samlingspartiet
9 september Ledamoten
omvaldes
Bertrand Lindgren (Lib s) 47,3%
Karl Oskar Trybom (vv) 46,6%
Jacob Gustaf Odencrantz (kons.) 6,0%
Västerviks stad Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Axel Rune (Lib s) 97,7%
Närmaste kandidat 0,6%

Gotlands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Gotlands södra domsaga Emanuel Svallingson Lantmannapartiet 5 september Ledamoten
omvaldes
Emanuel Svallingson (Lmp) 76,0%
Lars Teodor Jakobsson (kons.) 12,7%
Arvid Laurin (kons.) 9,9%
Gotlands norra domsaga Karl Larsson Lantmannapartiet 5 september Ledamoten
omvaldes
Karl Larsson (Lmp) 75,6%
Närmaste kandidat 21,8%
Visby stad Knut Henning
Gezelius von Schéele
Nationella
framstegspartiet
12 september Ledamoten
omvaldes
Knut Henning Gezelius von Schéele (Nfr) 97,3%
Närmaste kandidat 2,0%

Blekinge län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Listers domsaga Nils Jönsson Lantmannapartiet 6 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
John Jönsson (Lmp.) 56,3%
Fredrik Rappe (lib.) 43,1%
Bräkne domsaga Pehr Pehrson Lantmannapartiet 6 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Bernt Santesson (Lmp) 76,9%
Nils Elof Brorsson (lib.) 23,0%
Östra härads domsaga August Larsson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes August Larsson (Nfr) 54,6%
Alfred Olsson (kons.) 45,4%
Medelstads domsaga Axel Lindvall Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Axel Lindvall (Lmp) 58,9%
Sven Svensson (lib.) 40,7%
Karlskrona stad Gustaf Roos Högervilde 26 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Ulrik Leander (Lib s) 54,1%
Otto Holmdahl (kons.) 45,9%
9 december Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Ulrik Leander (Lib s) 54,2%
Otto Holmdahl (kons.) 45,8%
Karlshamns, Sölvesborgs
och Ronneby städer
Frithiof Söderbergh Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Frithiof Söderbergh (Lib s) 75,3%
Emil Olsson (kons.) 24,3%

Kristianstads län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Ingelstad och Järrestads domsaga Esbjörn Persson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Esbjörn Persson (Nfr) 61,8%
Ludvig Persson (lib.) 38,0%
Villands härad Nils Larsson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Nils Larsson (Lib s) 66,2%
Per Olsson (kons.) 33,7%
Östra Göinge härad John Erlansson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes John Erlansson (Nfr) 52,3%
Per Jonsson (lib.) 47,2%
Gärds och Albo domsaga Nils Svensson Nationella
framstegspartiet
6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Raoul Hamilton (Lib s) 75,5%
Nils Svensson (Nfr) 24,2%
Västra Göinge domsaga Per Bosson Liberala
samlingspartiet
12 september Ledamoten omvaldes Per Bosson (Lib s) 72,1%
Oscar Nilsson (kons.) 27,5%
Norra Åsbo domsaga Per Nilsson Lantmannapartiet 12 september Ledamoten omvaldes Per Nilsson (Lmp) 57,9%
Robert Karlsson (lib.) 31,4%
Elof Andersson (lib.) 10,0%
Södra Åsbo och Bjäre domsaga Olof Persson Lantmannapartiet 6 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Nils Åkesson (Lmp) 64,6%
Carl Zetterholm (lib.) 34,9%
Kristianstads stad Bror Petrén Vänstervilde 5 september Ledamoten omvaldes
som liberal
Bror Petrén (Lib s) 62,5%
John Forssander (S) 37,4%

Malmöhus län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Oxie härad Edvard Lindberg Socialdemokraterna 29 september Ledamoten omvaldes Edvard Lindberg (S) 58,2%
Jöns Pålsson Castner (kons.) 41,8%
Skytts härad Nils Andersson Högervilde 13 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Jöns Pålsson (Lib s) 50,9%
Olof Tonning (kons.) 48,9%
Färs domsaga Nils Nilsson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Nils Nilsson (Nfr) 73,8%
Otto Persson (lib.) 20,4%
Frosta domsaga Nils Jönsson Nationella
framstegspartiet
18 september Ledamoten omvaldes Nils Jönsson (Nfr) 51,2%
Carl Axel Trolle (vv) 48,6%
Harjagers och
Rönnebergs härad
Jöns Andersson Nationella
framstegspartiet
6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Jöns Jönsson (Lmp) 59,9%
Ola Hultén (lib.) 40,0%
Onsjö härad Jöns Jesperson Lantmannapartiet 15 september Ledamoten omvaldes Jöns Jesperson (Lmp) 59,3%
Johan Jonasson (lib.) 40,5%
Luggude domsagas
norra valkrets
Otto Persson Nationella
framstegspartiet
6 september Vald ledamot avled
och valet fick tas om.
Otto Persson (Nfr) 61,7%
Olof Nilsson (S) 38,1%
24 januari Högervilde
vann mandatet
Olof Olsson (hv) 46,6%
Olof Nilsson (S) 31,9%
Rudolf Andersson (lib.) 21,5%
Luggude domsagas
södra valkrets
Gustaf Broomé Liberala
samlingspartiet
21 september Ledamoten omvaldes Gustaf Broomé (Lib s) 66,8%
Karl Knutsson (kons.) 33,1%
Torna härad Jöns Åkesson Högervilde 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Johan Jönsson (Lib s) 48,7%
Jöns Åkesson (kons.) 29,2%
Nils Persson (kons.) 21,1%
Bara härad Pehr Pehrsson Lantmannapartiet 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Sven Linders (S) 54,4%
Nils Hansson (lib.) 45,6%
Vemmenhögs, Ljunits
och Herrestads domsaga
Hans Andersson Nationella
framstegspartiet
14 september Ledamoten omvaldes Hans Andersson (Nfr) 49,7%
Nils Larsson (vv) 36,5%
Truls Mårtensson (lib.) 13,8%
Malmö stad Nils Persson Socialdemokraterna 12 september Ledamoten omvaldes Nils Persson (S) 59,9%
Anders Thylander (vv) 59,9%
Värner Rydén (S) 52,4%
August Nilsson (S) 52,3%

Sam. Stadener (lib.) 47,8%
Harald Lemke (kons.) 47,5%
Nils Winkler (kons.) 40,1%
Olof Wahlgren (kons.) 39,9%
Anders Thylander Vänstervilde Ledamoten omvaldes
Värner Rydén Socialdemokraterna Ledamoten omvaldes
August Nilsson Socialdemokraterna Ledamoten omvaldes
Lunds stad Jacob Larsson Liberala
samlingspartiet
26 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Jacob Larsson (Lib s) 59,4%
Johan Thyrén (vv) 37,5%
21 november Vänstervilde
vann mandatet
Johan Thyrén (vv) 54,9%
Hans Theodor Hansson (S) 45,0%
Landskrona stad Fredrik Neess Nationella
framstegspartiet
19 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Ola Waldén (S) 61,0%
Fredrik Neess (Nfr) 38,7%
29 december Socialdemokraterna
vann mandatet
Ola Waldén (S) 57,0%
August Munck af Rosenschöld (lib.) 42,9%
Helsingborgs stad Adolf Christiernson Socialdemokraterna 4 september Ledamoten omvaldes Adolf Christiernson (S) 52,1%
Malte Sommelius (kons.) 47,9%
Ystads stad Fredrik Thorsson Socialdemokraterna 17 september Ledamoten omvaldes Fredrik Thorsson (S) 66,5%
Robert De la Gardie (kons.) 33,4%

Hallands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Höks härad August Ifvarsson Nationella
framstegspartiet
18 september Ledamoten omvaldes August Ifvarsson (Nfr) 52,5%
Nils Johansson (kons.) 47,1%
Halmstads och Tönnersjö härad Johannes Bengtsson Lantmannapartiet 18 september Ledamoten omvaldes Johannes Bengtsson (Lmp) 70,9%
Oscar Andersson (lib.) 28,9%
Årstad och Faurås härad Gustaf Hellman Lantmannapartiet 5 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Anders Henrikson (Lmp) 71,6%
Anders Johansson (kons.) 28,1%
Himle härad Anders Olsson Lantmannapartiet 5 september Ledamoten omvaldes Anders Olsson (Lmp) 58,9%
Per Johan Persson (lib.) 24,0%
Anders Eliasson (kons.) 16,8%
Hallands läns norra domsaga Aron Christoffer
Gunnarsson
Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Aron Christoffer Gunnarsson (Lmp) 86,3%
Johan Verner Bolinder (lib.) 13,5%
Halmstads stad Axel Asker Nationella
framstegsaprtiet
25 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Fredrik Elias Ahlfvengren (Lib s) 59,7%
Anders Johansson (kons.) 40,1%
Laholms, Falkenbergs, Varbergs
och Kungsbacka städer
Alfred Lundgren Liberala
samlingspartiet
26 september Ledamoten omvaldes Alfred Lundgren (Lib s) 63,2%
Rutger Åberg (kons.) 36,8%

Göteborgs och Bohuslän

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Hisings och Askims domsaga Ny valkrets 6 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Herman Andersson (Lmp) 50,2%
Johan Alfred Björklund (lib.) 49,8%
22 november Lantmannapartiet
vann mandatet
Herman Andersson (Lmp) 55,6%
Johan Alfred Björklund (lib.) 44,4%
Sävedals härad Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Jimmy Gibson (Lib s) 55,3%
Herman Jonsson (kons.) 44,7%
Inlands domsaga Johan Larsson Lantmannapartiet 6 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
Cornelius Olsson (Lmp) 55,4%
Johan Larsson (lib.) 43,3%
Oruts och Tjörns domsaga Carl Ödman Lantmannapartiet 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Carl Olausson (Lib s) 57,4%
Carl Ödman (Lmp) 42,3%
Norrvikens domsaga Carl Lind Lantmannapartiet 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Jacob Crafoord (Lib s) 61,8%
Carl Lind (Lmp) 38,0%
Lane och Stångenäs härad Oscar Olsson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Oscar Olsson (Lmp) 74,0%
Sven Olsson (lib.) 26,0%
Tunge, Sörbygdens
och Sotenäs härad
Carl Wallentin Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Carl Wallentin (Lib s) 56,2%
Fritz Östlund (kons.) 43,8%
Göteborgs stad Johan Ekman Liberala
samlingspartiet
18 september Ledamoten omvaldes Johan Ekman (Lib s) 99,7%
Karl Karlsson (Lib s) 58,1%
Dan Broström (Lib s) 58,0 %

Hjalmar Wijk (Lib s) 57,8%
Johan Larsson (Lib s) 57,5%
Oskar Berg (Lib s) 57,5%
Erik Röing (Lib s) 57,3%
Emil Kristensson (S) 54,2%
Anders Lindblad (S) 54,0%

Vilhelm Lundström (kons.) 44,2%
Wilhelm R. Lundgren (kons.) 43,7%
Karl Åkesson (kons.) 43,4%
Erik Trana (kons.) 43,2%
Anders Atterberg (kons.) 42,9%
Peter Rydholm (kons.) 42,8%
Albin Carlsson (kons.) 42,8%
Gustaf Åhlund (kons.) 42,4%
Karl Karlsson Liberala
samlingspartiet
Ledamoten omvaldes
Dan Broström Liberala
samlingspartiet
Ledamoten omvaldes
Hjalmar Wijk Liberala
samlingspartiet
Ledamoten omvaldes
Johan Larsson Liberala
samlingspartiet
Ledamoten omvaldes
Oskar Berg Liberala
samlingspartiet
Ledamoten omvaldes
Erik Röing Liberala
samlingspartiet
Ledamoten omvaldes
Rudolf Kjellén Partilös Socialdemokraterna
vann mandatet
Anders Lindblad Socialdemokraterna Ledamoten omvaldes
Uddevalla stad Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Sixten Neiglick (Lib s) 72,6%
Alban Thorburn (kons.) 27,2%

Älvsborgs län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Marks härad Hjalmar Hallin Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Hjalmar Hallin (Lmp) 67,5%
Närmaste kandidat 30,6%
Vedens och Bollebygds härad Gustaf Odqvist Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Gustaf Odqvist (Nfr) 89,9%
Levin Svensson (vv) 9,9%
Flundre, Väne och Bjärke domsaga Otto Silfverschiöld Lantmannapartiet 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Gustaf Strömberg (S) 52,2%
Otto Silfverschiöld (Lmp) 47,8%
Kinds och Redvägs domsaga Ny valkrets 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Oskar Nylander (Lmp) 80,0%
Fritz Johansson (lib.) 19,7%
Vättle, Ale och Kullings domsaga Elof Nilsson Lantmannapartiet 5 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Herman Carlson (Lib s) 53,2%
Svante Andreasson (kons.) 46,7%
Ås och Gäsene domsaga Otto Svensson Lantmannapartiet 10 september Ledamoten omvaldes Otto Svensson (Lmp) 65,9%
Klas Johansson (lib.) 33,8%
Nordals, Sundals och Valbo domsaga Bengt Dahlgren Lantmannapartiet 5 september Ledamoten omvaldes Bengt Dahlgren (Lmp) 67,2%
Erik Larsson (lib.) 32,6%
Tössbo och Vedbo domsaga Magnus Johansson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Magnus Johansson (Lmp) 65,8%
Axel Andersson (lib.) 34,1%
Vänersborgs, Alingsås
och Ulricehamns städer
Ny valkrets 18 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Gottfried Thavenius (Lib s) 60,9%
Hugo von Sydow (kons.) 39,0%
Borås stad Axel Vennersten Nationella
framstegspartiet
8 september Ledamoten omvaldes Axel Vennersten (Nfr) 69,5%
Karl Gustaf Dahlberg (lib.) 30,5%

Skaraborgs län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Åse, Viste, Barne och Laske domsaga Anders Magnusson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Anders Magnusson (Lmp) 67,9%
Lars Petter Karlsson (lib.) 28,5%
Kinnefjärdings, Kinne
och Kållands domsaga
Gustaf Månsson Lantmannapartiet 13 september Ledamoten omvaldes Gustaf Månsson (Lmp) 70,0%
August Johansson (lib.) 29,2%
Skånings, Vilske och Valle domsaga Sven Johan Larsson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Sven Johan Larsson (Lmp) 55,6%
Erik Stenholm (lib.) 44,3%
Gudhems och Kåkinds domsaga Lars Johan Jansson Lantmannapartiet 29 september Ledamoten omvaldes Lars Johan Jansson (Lmp) 81,4%
Karl Johansson (lib.) 17,3%
Vartofta och Frökinds domsaga Carl Persson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Carl Persson (Lmp) 78,3%
Knut Wijkmark (kons.) 12,3%
Viktor Carling (lib.) 7,3%
Vadsbo norra domsaga Sten Nordström Högervilde 6 september Ledamoten omvaldes Sten Nordström (hv) 73,1%
Carl Gustaf Karlsson (lib.) 25,5%
Vadsbo södra domsaga August Johanson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes August Johanson (Lmp) 59,9%
August Jonsson (lib.) 39,2%
Mariestads, Skövde
och Falköpings städer
Ernst Hedenstierna Partilös 4 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Oscar Bogren (Lib s) 50,7%
Ernst Hedenstierna (kons.) 49,2%
Lidköpings, Skara och Hjo städer Hugo Sandén Nationella
framstegspartiet
8 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Georg Kronlund (Lib s) 55,4%
Sven Dahlgren (kons.) 44,6%

Värmlands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Östersysslets domsaga Ny valkrets 5 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Carl Jansson (Lib s) 68,6%
Olof Anderson (Lib s) 31,4%
Mellansysslets domsaga Gustaf Sandin Liberala
samlingspartiet
13 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Nils Andersson Berg (S) 38,7%
Gustaf Sandin (Lib s) 35,3%
Anders Henrik Göthberg (lib.) 26,0%
Södersysslets domsaga Karl Hultkrantz Högervilde 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Johan Igel (Lib s) 57,3%
Herman von Axelsson (kons.) 42,6%
Nordmarks domsaga Fredrik Canell Högervilde 19 september Ledamoten omvaldes Fredrik Canell (hv) 53,6%
Elof Biesèrt (Lib s) 46,4%
Fryksdals domsaga Claes Johan Berggren Nationella
framstegspartiet
5 september Ledamoten omvaldes Claes Johan Berggren (Nfr) 56,2%
Emil Rylander (lib.) 43,8%
Jösse domsaga Magnus Matsson Liberala
samlingspartiet
6 september Nationella
framstegspartiet

vann mandatet
Per Andersson (Nfr) 52,9%
Magnus Matsson (Lib s) 47,0%
Älvdals och Nyeds domsaga Gustaf Jansson Liberala
samlingspartiet
14 september Ledamoten omvaldes Gustaf Jansson (Lib s) 50,9%
Johan Hedström (S) 28,7%
Johan Henrik Widmark (kons.) 20,4%
Karlstads stad Gullbrand Elowson Högervilde 19 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Axel Schotte (Lib s) 62,0%
Josef Lindholm (kons.) 38,0%
Kristinehamns och
Filipstads städer
Ny valkrets 4 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Karl Otto (Lib s) 44,5%
Ernst August Lantz (S) 28,1%
Vilhelm Bergström (kons.) 27,4%

Örebro län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Kumla och Sundbo härad Ivan Svensson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Ivan Svensson (Nfr) 51,9%
Gustaf Olofsson (lib.) 48,1%
Edsbergs, Grimstens och Hardemo härad Olof Erikson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Olof Erikson (Lib s) 63,6%
Edvard Hedin (kons.) 36,3%
Örebro och Glanshammars härad Anders Gustafsson Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Anders Gustafsson (Nfr) 57,8%
Axel Holmberg (lib.) 42,0%
Askers och Sköllersta härad Folke Andersson Lantmannapartiet 6 september Ledamoten omvaldes Folke Andersson (Lmp) 58,8%
Axel Larsson (vv) 40,7%
Lindes domsaga Lars Eriksson Liberala
samlingspartiet
20 september Ledamoten omvaldes
som vänstervilde
Lars Eriksson (vv) 60,3%
Anders Andersson (S) 39,7%
Nora domsaga Gustaf Forsberg Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Gustaf Forsberg (Lib s) 63,4%
Carl André (S) 36,6%
Örebro stad Erik Nilson Liberala
samlingspartiet
16 september Ledamoten omvaldes Erik Nilson (Lib s) 58,5%
Arthur Östlund (S) 29,8%
Göran Lindgren (kons.) 11,7%

Västmanlands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Västmanlands södra domsaga Axel Robert Lundblad Partilös 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Johan Forssell (S) 51,1%
Axel Robert Lundblad (kons.) 48,7%
Västmanlands västra domsaga Adolf Janson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Adolf Janson (Lib s) 62,8%
Erik Gustafsson (kons.) 37,2%
Västmanlands norra domsaga Gustaf Lindgren Liberala
samlingspartiet
13 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Gustaf Adolf Rundgren (S) 52,2%
Gustaf Lindgren (Lib s) 46,8%
Västmanlands östra domsaga Carl Eric Johansson Lantmannapartiet 13 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Johan Andersson (Lib s) 50,1%
Carl Eric Johansson (Lmp) 49,8%
6 december Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Johan Andersson (Lib s) 55,4%
Carl Eric Johansson (Lmp) 44,5%
Västerås stad Viktor Larsson Socialdemokraterna 26 september Ledamoten omvaldes Viktor Larsson (S) 63,6%
Erik Andersson (kons.) 36,4%
Arboga och Sala städer Ewert Camitz Liberala
samlingspartiet
18 september Ledamoten omvaldes Ewert Camitz (Lib s) 54,1%
Per Pehrsson (lib.) 45,9%

Kopparbergs län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Gagnefs och Rättviks tingslag Ollas Anders Ericsson Nationella
framstegspartiet
20 september Ledamoten omvaldes Ollas Anders Ericsson (Nfr) 66,0%
Daniel Brandt (lib.) 33,9%
Leksands tingslag Daniel Persson Liberala
samlingspartiet
20 september Ledamoten omvaldes Daniel Persson (Lib s) 99,4%
Närmaste kandidat 0,3%
Ovansiljans domsaga Smeds Lars Olsson Liberala
samlingspartiet
20 september Ledamoten omvaldes
som högervilde
Smeds Lars Olsson (hv) 65,6%
Johan Beus (lib.) 34,2%
Hedemora domsaga Back Per Ersson Liberala
samlingspartiet
13 september Ledamoten omvaldes Back Per Ersson (Lib s) 64,3%
Gustaf Brahn (kons.) 35,5%
Falu domsagas norra tingslag Samuel Söderberg Nationella
framstegspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Samuel Söderberg (Nfr) 51,4%
Eskil Persson (S) 48,3%
Falu domsagas södra tingslag Anders Hansson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Anders Hansson (Lib s) 56,0%
Carl Kjellman (S) 44,0%
Västerbergslags domsaga Bernhard Eriksson Socialdemokraterna 6 september Ledamoten omvaldes Bernhard Eriksson (S) 75,3%
Fredrik Nilsson (kons.) 24,4%
Nås och Malungs domsaga Johan Ström Liberala
samlingspartiet
20 september Ledamoten omvaldes Johan Ström (Lib s) 94,2%
Lars Olsson Gezelius 1,3%
Falu, Hedemora och Säters städer Theodor af Callerholm Liberala
samlingspartiet
19 september Ledamoten omvaldes Theodor af Callerholm (Lib s) 73,5%
Gunnar Ekström (kons.) 26,5%

Gävleborgs län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Gästriklands östra tingslag Erik Leksell Socialdemokraterna 6 september Ledamoten omvaldes Erik Leksell (S) 59,8%
Anders Olsson (lib.) 40,2%
Gästriklands västra tingslag Olof Olsson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Olof Olsson (Lib s) 75,0%
Anders Göransson (kons.) 25,0%
Bollnäs domsaga Eric Jonsson Liberala
samlingspartiet
6 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Jonas Jonsson (Lib s) 63,0%
Helge Donatus Janson (kons.) 36,4%
Sydöstra Hälsinglands domsaga Magnus Sundström Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Magnus Sundström (Lib s) 60,6%
August Säfström (S) 39,3%
Norra Hälsinglands domsaga Ny valkrets 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Per Olsson (Lib s) 43,7%
Halvar Eriksson (lib.) 42,3%
Johan Johansson (lib.) 13,9%
Västra Hälsinglands domsaga Johan Ericsson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Johan Ericsson (Lib s) 75,2%
Lorentz Hallgren (kons.) 23,6%
Gävle stad Karl Lindh Liberala
samlingspartiet
4 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Gustaf Sandström (Lib s) 71,6%
Karl Starbäck (Lib s) 70,9%
Carl Berggren (kons.) 29,4%
Gustaf Adolf Sjöström (kons.) 27,9%
Karl Starbäck Liberala
samlingspartiet
Ledamoten omvaldes
Söderhamns stad Julius Centerwall Liberala
samlingspartiet
26 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Bernt Wilson (Lib s) 59,1%
Volrath Tham (lib.) 40,9%

Västernorrlands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Medelpads västra domsaga Johan Eric Nordin Liberala
samlingspartiet
13 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Gustaf Thor (Lib s) 61,5%
Alfred Lindström (vv) 38,5%
Njurunda, Indals och Ljustorps tingslag Robert Karlsson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Robert Karlsson (Lib s) 56,0%
Mattias Söderberg (kons.) 44,0%
Sköns tingslag Herman Kvarnzelius Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Herman Kvarnzelius (Lib s) 99,4%
Närmaste kandidat 0,3%
Ångermanlands södra domsaga Johan Nydahl Partilös 13 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Johan Lindgren (Lib s) 54,9%
Johan Nydahl (kons.) 45,1%
Ångermanlands mellersta domsaga Anders August Eriksson Liberala
samlingspartiet
13 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Sixten Mogren (Lib s) 52,9%
Anders August Eriksson (Lib s) 46,8%
Ångermanlands västra domsaga Oswald Emthén Nationella
framstegspartiet
13 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Per-Erik Hedström (Lib s) 53,3%
Jonas Schödén (kons.) 46,5%
Nätra och Nordingrå domsaga Petrus Hörnstén Liberala
samlingspartiet
13 september Nationella
framstegspartiet

vann mandatet
Zakris Åslund (Nfr) 52,4%
Petrus Hörnstén (Lib s) 47,6%
Själevads och Arnäs domsaga Carl Öberg Nationella
framstegspartiet
21 september Ledamoten omvaldes Carl Öberg (Nfr) 53,6%
Erik Godin (lib.) 46,4%
Härnösands och Örnsköldsviks städer Julius Hagström Liberala
samlingspartiet
5 september Ledamoten omvaldes Julius Hagström (Lib s) 60,6%
Axel Roos (kons.) 39,3%
Sundsvalls stad Johannes Hellgren Liberala
samlingspartiet
19 september Ledamoten omvaldes Johannes Hellgren (Lib s) 98,3%
Närmaste kandidat 0,7%

Jämtlands län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Jämtlands norra domsaga Karl Karlsson Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes
som högervilde
Karl Karlsson (hv) 54,1%
Jöns Elfström (vv) 45,6%
Jämtlands västra domsaga Erik Sundin Liberala
samlingspartiet
13 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Johan Olofsson (Lib s) 72,8%
Magnus Jonsson (kons.) 25,8%
Jämtlands östra domsaga Jöns Bromée Liberala
samlingspartiet
21 september Ledamoten omvaldes Jöns Bromée (Lib s) 75,6%
Erik Olof Engström (kons.) 24,1%
Härjedalens domsaga Sven Johan Enander Vänstervilde 6 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Ingebrikt Bergman (Lib s) 70,0%
Sven Johan Enander (vv) 28,3%

Västerbottens län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Nordmalings och Bjurholms
samt Degerfors tingslag
Adolf Wiklund Liberala
samlingspartiet
27 september Ledamoten omvaldes Adolf Wiklund (Lib s) 61,6%
Werner Bäckström (lib.) 38,4%
Umeå tingslag Johan Andersson Liberala
samlingspartiet
27 september Vänstervilde
vann mandatet
Johan Rehn (vv) 52,6%
Johan Andersson (Lib s) 47,4%
Västerbottens
västra domsaga
Alfred Jonsson Liberala
samlingspartiet
27 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Erik Hellberg (Lib s) 68,3%
Johan Fredrik Johansson (kons.) 31,2%
Skellefteå tingslag Ny valkrets 6 september Lantmannapartiet
vann mandatet
Per Zimdahl (Lmp) 61,7%
Anton Brännström (lib.) 38,3%
Norsjö och Malå tingslag Ny valkrets 6 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Frans Oskar Mörtsell (Nfr) 50,4%
Karl Jakob Lundberg (lib.) 49,6%
13 december Nationella
framstegspartiet

vann mandatet
Frans Oskar Mörtsell (Nfr) 57,0%
Karl Jakob Lundberg (lib.) 43,0%
Västerbottens
mellersta domsaga
Carl Sædén Liberala
samlingspartiet
27 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Olof Jonsson (Lib s) 49,5%
Nils Boström (kons.) 35,4%
Carl Sædén (Lib s) 15,1%

Norrbottens län

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Piteå domsaga Pehr Svensson Lantmannapartiet 6 september Annan från
Lantmannapartiet
vann mandatet
F.A. Bäckström (Lmp) 56,1%
Johan Oskar Holmgren (lib.) 31,4%
Pehr Svensson (Lmp) 12,5%
Luleå domsaga Linus Lundström Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Linus Lundström (Lib s) 50,5%
Paul Hellström (lib.) 49,5%
Kalix domsaga Lars Johan Carlsson Socialdemokraterna 13 september Valet upphävdes
och fick tas om.
Carl Riström (Lib s) 37,2%
Arvid Björk (Lib s) 37,1%
Harald Ström (kons.) 25,6%
27 december Valet upphävdes
och fick tas om.
Arvid Björk (Lib s) 45,1%
Carl Riström (Lib s) 44,4%
12 april Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Carl Riström (Lib s) 51,6%
Arvid Björk (Lib s) 48,2%
Torneå domsaga Georg Kronlund Liberala
samlingspartiet
6 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Magnus Ström (Lib s) 52,7%
Johan Adolf Lötberg (lib.) 32,3%
Gällivare domsaga Ny valkrets 6 september Socialdemokraterna
vann mandatet
Lars Johan Carlsson (S) 84,6%
Karl Ludvig Sandstedt (lib.) 15,4%
Luleå och Haparanda städer Fredrik Berglund Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Fredrik Berglund (Lib s) 76,5%
Olof Bergqvist (kons.) 32,5%

Övriga stadsvalkretsar

redigera
Valkrets Innan valet Datum Utfall Valresultat
Riksdagsledamot Parti
Köpings, Nora, Lindesbergs
och Enköpings städer
Carl Johan Hammarström Liberala
samlingspartiet
15 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Alfred Stärner (Lib s) 56,3%
August Lundin (kons.) 43,4%
Vadstena, Söderköpings,
Skänninge, Motala, Gränna
och Askersunds städer
Ny valkrets 15 september Partilös
vann mandatet
Conrad Vahlquist (kons.) 60,4%
Jöns Bergström (lib.) 39,5%
Växjö och Eksjö städer Ny valkrets 8 september Partilös
vann mandatet
Alfred Fornander (kons.) 55,2%
Ernst Agnér (lib.) 44,8%
Trelleborgs, Skanör-
Falsterbo, Simrishamns
och Ängelholms städer
Knut von Geijer Nationella
framstegspartiet
15 september Liberala
samlingspartiet

vann mandatet
Janne Tynell (Lib s) 52,7%
Knut von Geijer (Nfr) 47,3%
Strömstads, Lysekils,
Marstrands, Kungälvs
och Åmåls städer
Ny valkrets 5 september Liberal vilde
vann mandatet
Assar Åkerman (Lib v) 51,2%
Axel Sundberg (kons.) 48,8%
Östersunds och
Hudiksvalls städer
Carl Sehlin Liberala
samlingspartiet
19 september Annan från Liberala
samlingspartiet
vann mandatet
Johan Widén (Lib s) 73,5%
Erik Böhmer (lib.) 26,5%
Umeå, Skellefteå
och Piteå städer
Albin Ahlstrand Liberala
samlingspartiet
6 september Ledamoten omvaldes Albin Ahlstrand (Lib s) 95,8%
Henning Biörklund 2,6%

Regeringsbildning

redigera

Trots krav från bland annat Dagens Nyheter på en vänsterregering satt högerregeringen Lindman kvar, på grund av majoritet i första kammaren.

Se även

redigera

Källor

redigera
 1. ^ [a b] SCB Riksdagsmannavalen åren 1906-1908, sida 15
 2. ^ Siffrorna avser de sammanlagda röstetalen för riksdagsledamöter som tillhörde respektive parti under riksdagen 1909. Rösterna på kandidater som tillhörde partierna men inte vann något riksdagsmandat har alltså sorterats in under "övriga". I valkretsar med flera mandat har de ursprungliga röstsiffrorna dividerats med antalet mandat, eftersom väljarna där hade flera röster att fördela. I valkretsar med medelbart valsätt har andelen av elektorsrösterna multiplicerats med antalet väljare som deltog i valet av elektorer. Röstetalen på valkretsnivå är hämtade från SCB och riksdagsledamöternas partitillhörighet är baserade på uppgifter från bokserien Tvåkammarriksdagen 1867–1970.
 3. ^ Förändringarna utgår från valet 1905, för information om val till Andra kammaren under mandatperioden 1906-1908 som ändrade kammarens sammansättning, se Fyllnadsvalen till Andra kammaren 1906-1908
 4. ^ Enligt SCB deltog 308 412 personer i valet. Det stämmer dock inte eftersom man då har räknat med det andra valet i Kalix domsagas valkrets. Det valet överklagades och i det slutgiltiga nyval som hölls den 12 april så ökade antalet deltagande med 65 personer.
 5. ^ Med "Övriga" avses de sju stadsvalkretsar som låg i flera län.