Lista över politiska partier i Sverige

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över politiska partier i Sverige. Här räknas upp både nu existerande partier, partier från den svenska historien, partier inom rikspolitiken och sådana som endast verkar regionalt eller lokalt. Mer information om Sveriges politik står att läsa i artikeln politik i Sverige.

Svensk politik
Flag of Sweden.svg
Riksdagspartier
Centerpartiet (C)
Kristdemokraterna (KD)
Liberalerna (L)
Miljöpartiet (MP)
Moderaterna (M)
Socialdemokraterna (S)
Sverigedemokraterna (SD)
Vänsterpartiet (V)
Historik och val
Politikområden
Alkoholpolitik
Arbetsmarknadspolitik
Bostadspolitik
Ekonomisk politik
Asyl- och invandringspolitik
Jordbrukspolitik
Kulturpolitik
Kärnkraftspolitik
Sjukvårdspolitik
Utbildningspolitik
Utrikespolitik
Massmedia
Svensk press
Television i Sverige

RikspartierRedigera

Registrerad partibeteckning för riksdagsval gäller även för val till Europaparlamentet, alla regionala och lokala val i hela landet.

Partier med mandat i Sveriges riksdagRedigera

Politiskt parti Politik Medlemmar
Namn Förkortning Partiordförande Position Ideologi Sveriges riksdag Kommunfullmäktige Europaparlamentet
Socialdemokraterna S Magdalena Andersson center-vänster socialdemokrati, demokratisk socialism
107 / 349
3 752 / 12 700
5 / 21
Sverigedemokraterna SD Jimmie Åkesson höger nationalkonservatism, högerpopulism
73 / 349
1 806 / 12 700
3 / 21
Moderaterna M Ulf Kristersson center-höger liberalkonservatism, marknadsliberalism
68 / 349
2 396 / 12 700
4 / 21
Vänsterpartiet V Nooshi Dadgostar vänster socialism, euroskepticism
24 / 349
808 / 12 700
1 / 21
Centerpartiet C Annie Lööf center nordiska agrarpartier, socialliberalism
24 / 349
1 603 / 12 700
2 / 21
Kristdemokraterna KD Ebba Busch center-höger kristdemokrati, socialkonservatism
19 / 349
676 / 12 700
2 / 21
Miljöpartiet MP Per Bolund
Märta Stenevi
center-vänster grön ideologi, feminism
18 / 349
316 / 12 700
3 / 21
Liberalerna L Johan Pehrson center-höger liberalism, klassisk liberalism
16 / 349
689 / 12 700
1 / 21

Övriga partier som kandiderar i riksdagsvalRedigera

Registrerade partibeteckningar för riksdagsvalet 2018[1]

Historiska rikspartierRedigera

Partier tidigare representerade i riksdagenRedigera

Ståndsriksdagen (1527–1866)Redigera

Vasatiden och Karolinska tiden (1527–1718)

Som första riksdag vid vilket samtliga fyra ständer (adel, präster, borgare, och bönder) var representerade på utmärker sig Västerås riksdag 1527. Nittio år senare kom den första skrivna riksdagsordningen: 1617 års riksdagsordning, och ytterligare sjutton år senare följde rikes första regeringsform: 1634 års regeringsform.

Makten under denna tid låg i allt väsentligt hos konungen, och politiska partigrupperingar saknades; riksdagarnas representanter representerade enbart sitt stånd.

Frihetstiden (1719–1772)

Genom 1719 års regeringsform och 1723 års riksdagsordning fick ständernas representanter utökad makt, och ett första svenskt partisystem – hattar och mössor – etablerades.

Den sena ståndsriksdagen (1773–1866)

Frihetstiden avslutades genom Gustav III:s statskupp och 1772 års regeringsform, vilken återförde makten till kungen, och bidrog till att partisystemet dog ut. I och med 1809 års regeringsform och 1810 års riksdagsordning gavs dock riksdagen mer makt igen. "Partierna" under denna tid saknade formella ramar, och var löst sammansatta grupperingar av riksdagsledamöter med gemensamma intressen och mål - följaktligen är också tidsangivelserna ungefärliga.

Tvåkammarriksdagen (1867–1970)Redigera

I och med 1866 års riksdagsordning ersattes ståndsriksdagen genom representationsreformen med en tvåkammarriksdag, vilket också föranledde att partiväsendet började etableras på allvar i Sverige. Under de första decennierna fortfor dock riksdagspartierna att till stor del utgöras av, med sentida mått mätt, löst sammanfogade grupperingar av ideologiskt likasinnade, redan invalda, riksdagsledamöter. Runt sekelskiftet tog det partisystem som sedan dess kommit att bli rådande form, i och med att riksdagsgrupperna började knytas till riksorganisationer.

När systemet med enmansvalkretsar ersattes av ett proportionellt valsystem 1911 kom partilösa riksdagsledamöter att bli allt mer ovanliga, och andrakammarvalet 1911 var också det första i vilket man i strikt mening röstade på partier: med start i detta val påbjöds att varje valsedel skulle förses med en partibeteckning. Också detta bidrog till att antalet "politiska vildar" marginaliserades kraftigt.

Första kammaren
Andra kammaren

Enkammarriksdagen (1971—)Redigera

Genom en ändring i riksdagsordningen fick Sverige 1971 en enkammarriksdag, en ändring som följdes av 1974 års regeringsform, vilken ännu (2018) är gällande, och 1974 års riksdagsordning.

Riksdagsgrupp som bildats utan att ha ställt upp i val, och som inte heller senare vunnit riksdagsmandat i val

  • Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) (1977–1979, bildad genom att två riksdagsledamöter från Vänsterpartiet kommunisterna deltog i en utbrytning från detta parti. APK och dess efterföljare ställde upp i riksdagsvalet 1979 och i senare val, men har då alltid blivit utan riksdagsmandat.)

1900-talets föregångare till riksdagspartiernaRedigera

De flesta av de ”föregångare” som upptagits här är samma parti som ett nuvarande riksdagsparti. Till exempel är Folkpartiet och Liberalerna samma parti, fast med olika namn. Vissa tidiga organisationer som Frisinnade landsföreningen är dock föregångare i egentlig mening.

Föregångare till CenterpartietRedigera

Föregångare till LiberalernaRedigera

Föregångare till KristdemokraternaRedigera

Föregångare till Moderata samlingspartietRedigera

Föregångare till VänsterpartietRedigera

ValsamverkanRedigera

Övriga historiska partierRedigera

Regionala partier som är registrerade och / eller kandiderar i landstingsvalRedigera

Registrerad partibeteckning för landstingsval gäller även för alla kommunalvalen i det län partiet är registrerat.

Blekinge länRedigera

Historiska regionala partier

Dalarnas länRedigera

Gävleborgs länRedigera

Hallands länRedigera

Historiska regionala partier

Jämtlands länRedigera

Historiska regionala partier

Jönköpings länRedigera

Historiska regionala partier

Kalmar länRedigera

Norrbottens länRedigera

Historiska regionala partier

Skåne länRedigera

Historiska regionala partier

Stockholms länRedigera

Historiska regionala partier

Södermanlands länRedigera

Historiska regionala partier

Uppsala länRedigera

Historiska regionala partier

Värmlands länRedigera

Västernorrlands länRedigera

Historiska regionala partier

Västmanlands länRedigera

Västra Götalands länRedigera

Historiska regionala partier

Örebro länRedigera

Östergötlands länRedigera

Historiska regionala partier

Lokala partier som är registrerade och / eller kandiderar i kommunvalRedigera

Blekinge länRedigera

Historiska lokala partier i Blekinge län

Dalarnas länRedigera

Historiska lokala partier i Dalarnas län

Gotlands länRedigera

Historiska lokala partier i Gotlands län

Gävleborgs länRedigera

Historiska lokala partier i Gävleborgs län

Hallands länRedigera

Historiska lokala partier i Hallands län

Jämtlands länRedigera

Historiska lokala partier i Jämtlands län

Jönköpings länRedigera

Historiska lokala partier i Jönköpings län

Kalmar länRedigera

Historiska lokala partier i Kalmar län

Kronobergs länRedigera

Historiska lokala partier i Kronobergs län

Norrbottens länRedigera

Historiska lokala partier i Norrbottens län

Skåne länRedigera

Historiska lokala partier i Skåne län

Stockholms länRedigera

Historiska lokala partier i Stockholms län

Södermanlands länRedigera

Historiska lokala partier i Södermanlands län

Uppsala länRedigera

Historiska lokala partier i Uppsala län

Värmlands länRedigera

Historiska lokala partier i Värmlands län

Västerbottens länRedigera

Historiska lokala partier Västerbottens län

Västernorrlands länRedigera

Historiska lokala partier Västernorrlands län

Västmanlands länRedigera

Historiska lokala partier Västmanlands län

Västra Götalands länRedigera

Historiska lokala partier i Västra Götalands län

Örebro länRedigera

Historiska lokala partier i Örebro län

Östergötlands länRedigera

Historiska lokala partier i Östergötlands län


ReferenserRedigera