Öppna huvudmenyn

Sektionen Utvald artikelhuvudsidan lyfter fram en av Wikipedias utmärkta artiklar.

Sammanfattningar av utvalda artiklar för huvudsidan: 16 jul–30 sep · 1 okt–16 dec · 17 dec–2 mar · 3 mar–18 maj · 19 maj–15 jul

Arkiv av tidigare utvalda artiklar på huvudsidan: 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009

I dag är det måndag 22 juli 2019, vecka 30 - Rensa sidans cache

Dessa blir automatisk upplagda på huvudsidan när den nya veckan startar (midnatt UTC, natt till måndag).

För att föreslå en artikel som en veckas utvalda artikel, skriv på en diskussionssida för en vecka på Wikipedia:Utvald artikel.


Vecka 12 januari - 8 januari 2006

Matchställ på hemmaplan.

Tysklands herrlandslag i fotboll, även känd som DFB-elf, Deutsche Nationalmannschaft eller Nationalelf.

Det tyska (tidigare västtyska) herrlandslaget i fotboll är ett av de mest framgångsrika med tre VM-titlar och tre EM-titlar. Tyskland har dessutom nått ytterligare fyra VM-finaler och två EM-finaler. Landslagets spel kännetecknas av disciplin och en stark organisation av de olika lagdelarna. Tyskland har under de senaste åren spelat 3-5-2 eller 4-4-2.

I Tyskland är herrlandslaget i fotboll det mest populära av landslagen och dess spelare är hyllade stjärnor då de vinner men står ofta under hård press inför stora mästerskap och viktiga matcher. Runt om i världen är dock åsikterna oftast de motsatta då Tyskland ofta slagit ur lag som spelat en betydligt mer publikfriande fotboll. Det är dock målen som räknas vilket många fotbollsfans har svårt att smälta. Tysklands landslag hyllas av experter världen över för den effektivitet som de visat under decennier. Det är effektivitet och inte skönspel som ger segrar i de stora turneringarna, oavsett vad publiken tycker om spelet i övrigt. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 29 januari - 15 januari 2006

Traditionell svensk säckpipa byggd av Leif Eriksson.

Svensk säckpipa är en typ av säckpipa som funnits traditionellt i Sverige och som i dag används främst inom folkmusiken. Den svenska säckpipan blåses med munnen liksom den skotska höglandssäckpipan, men är liten jämfört med den. Säckpipetraditionen i Sverige var nästan helt utdöd när några gamla instrument hittades på ett museum1930-talet och den siste svenske traditionsbäraren på instrumentet lokaliserades i Västerdalarna. Under de senaste årtiondena har det framställts utökade varianter på svensk säckpipa, med flera pipor och möjlighet att spela i flera tonarter än de traditionella. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 316 januari - 22 januari 2006

Frihetsgudinnan med det brinnande World Trade Center i bakgrunden.

11 september-attackerna var en serie terrorattacker utförda mot USA den 11 september 2001. Enligt den officiella 11 septemberkommissionens rapport utfördes självmordsattackerna av 19 män med kopplingar till Usama bin Ladin och al-Qaida. Männen kapade fyra amerikanska passagerarflygplan; två av dem flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York. Det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon och det fjärde kraschade på ett fält i Pennsylvania. Totalt dödades 2 986 människor i attackerna. 11 september-attackerna är en av de mest betydelsefulla händelserna hittills under 2000-talet vad det gäller ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och militära effekter i USA och många andra delar av världen.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 423 januari - 29 januari 2006

Etervinden

Michelson–Morleys experiment är ett av de viktigaste och mest berömda experimenten i fysikens historia. Det utfördes 1887 vid det som nu är Case Western Reserve University och anses vara det första starka beviset mot teorin om en ljusbärande eter. Enligt fysikens teorier under senare hälften av 1800-talet skulle ljusets vågor kräva ett medium, den så kallade ljusbärande etern, på samma sätt som vattenvågor behöver vatten och hörbara ljudvågor kräver luft. Eftersom ljusets hastighet är så hög var det mycket svårt att utforma ett experiment som påvisar närvaron av denna eter och påvisar dess egenskaper. Michelsons och Morleys experiment kunde inte påvisa etern och deras resultat hjälpte Hendrik Lorentz att formulera Lorentz-transformationerna som låg till grund för Einsteins speciella relativitetsteori. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 530 januari - 5 februari 2006

Esperantoflaggan

Esperanto är ett planspråk som konstruerats för att fungera som internationellt hjälpspråk. Av de förslag till internationellt hjälpspråk som framlagts är esperanto det mest spridda.

Språkets namn kommer från den pseudonym, Doktoro Esperanto, d.v.s. ”en doktor som hoppas”, som den polske upphovsmannen dr L.L. Zamenhof använde när han publicerade sitt förslag till ett internationellt språk år 1887. Zamenhofs syfte med esperanto var att det skulle fungera som andraspråk för alla människor och leda till ökad förståelse och minskad risk för krig och konflikter mellan olika länder och folk. Esperanto har inte antagits officiellt av någon stat men fungerar idag som arbetsspråk för ett hundratal internationella föreningar och organisationer och har kommit att användas av människor i olika delar av världen för mellanfolkliga träffar, resor, brevväxling och olika kulturella syften som litteratur, radiosändningar och Internet. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 66 februari - 12 februari 2006

Richiii.jpg

Rikard III av England, 14521485, var kung av England 14831485. Han blev den siste kungen av Huset York. Efter brodern kung Edvard IV:s död regerade Rikard under en kort tid som förmyndare åt broderns son Edvard V, innan han spärrade in den unge kungen och dennes bror Rikard i Towern (se Prinsarna i Towern) och grep kronan själv. Han kröntes 6 juli 1483. Uppror utbröt mot Rikard och han föll i Slaget vid Bosworth Field som den siste engelske kung som dött i strid, då han mötte Henry Tudor, earl av Richmond (senare kung Henrik VII). William Shakespeares pjäs Rikard III har gjort hans namn känt.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 713 februari - 19 februari 2006

Machu Picchu är ett av världsarven i Peru.

Världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. Vad som är och hur ett objekt kan bli ett världsarv bestäms i världsarvskonventionen (Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv). Konventionen antogs den 16 november 1972 av Unescos generalförsamlings 17:e kongress i Paris.

FN-organisationen Unesco upprätthåller en lista över världsarv och det står medlemsländer fritt att nominera objekt till listan. Medlemslandet är därefter i enlighet med konventionen förpliktigat, åtminstone moraliskt, att sörja för att världsarvet bevaras åt eftervärlden. När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt Unesco.

I maj 2018 fanns 1073 världsarv i 167 anslutna länder; av dessa är 832 kulturarv, 206 naturarv och 35 en kombination av de båda typerna. Varje år har tillkommit i snitt 27 världsarv. Italien har med sina 53 fler världsarv än något annat land. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 820 februari - 26 februari 2006

Bysantinska riket då det var som störst, omkring 560 e.Kr.

Bysantinska riket är av tradition namnet på det romerska riket under medeltiden, det vill säga den kristna statsbildning i Grekland som hade Konstantinopel som huvudstad från mitten av 300-talet till 1453. Den bysantinska kulturen var en sammansmältning av den romerska staten, den grekiska kulturen, den hellenistiska kosmopolitismen och religiösa strömningar från Orienten. Riket överlevde under sin tusenåriga historia många invasioner från barbarer, kristna och muslimer. Efter nederlaget mot seldjuker i slaget vid Manzikert år 1071 föll dock Bysans makt och efter det fjärde korstågets plundring av Konstantinopel, som följde erövringen av staden 1204, återhämtade sig aldrig riket.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 927 februari - 5 mars 2006

Olof Palmes minnesplatta vid korsningen Sveavägen-Olof Palmes gata i Stockholm.

Mordet på Olof Palme, Sveriges dåvarande statsminister, skedde klockan 23.21 fredagen den 28 februari 1986 då han sköts till döds i korsningen SveavägenTunnelgatan i centrala Stockholm.

Efter mordet följdes i Palmeutredningen ett flertal spår, däribland "PKK-spåret", "33-åringen" och "Sydafrikaspåret", som dock inte ledde till något konkret genombrott. I december 1988 anhölls Christer Pettersson som misstänkt för mordet, och denne dömdes också i juli 1989 av Stockholms tingsrätt som skyldig, men frikändes därpå av en enig hovrätt i november samma år. Misstankarna mot Pettersson kvarstod dock och resning begärdes av riksåklagaren i december 1997, men avslogs av Sveriges högsta domstol den 28 maj 1998. Sedan dess har inga genomslag i spaningsarbetet skett och ingen misstänkt har åtalats; detta trots att 130 personer har erkänt mordet och att utredningen kring det är en av världens mest omfattande. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 106 mars - 12 mars 2006

Europeiska flaggan

Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan i dag 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Samarbetet har sedan sitt bildande successivt utvecklats genom att medlemsstaterna gemensamt har antagit nya fördrag. Det senaste fördraget som trädde i kraft var Lissabonfördraget den 1 december 2009.

De viktigaste institutionerna inom unionen är Europaparlamentet, Europeiska unionens råd ("ministerrådet") och Europeiska kommissionen. Kommissionen har ensamrätten att lägga fram lagförslag, och parlamentet och ministerrådet beslutar i regel gemensamt om kommissionens förslag.

Europeiska unionens historia sträcker sig tillbaka till bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952, som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa. Samarbetet syftade också till ökat ekonomiskt och socialt välstånd. Gemenskapen har sedan dess utökats till att omfatta flera olika politikområden. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1113 mars - 19 mars 2006

Yorks vita ros

Rosornas krig är det namn som vanligen betecknar det inbördeskrig som periodvis utkämpades om Englands tron åren 1455-1487 mellan anhängare av husen Lancaster och York. Båda husen var förgreningar av kungaätten Plantagenet, vilka sade sig härstamma från kung Edvard III. Namnet Rosornas krig användes inte vid tiden för kriget, men har sitt ursprung i de märken som valdes av de båda kungaätterna, Lancasters röda ros och Yorks vita ros.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1220 mars - 26 mars 2006

M51 - Malströmsgalaxen

Galax är en stor ansamling av materia som stjärnor, gas, stoft och mörk materia sammanbundet genom gravitation. De större galaxerna har cirka 1011 solmassor stjärnor, mellan 1 och 10 miljarder solmassor interstellär gas och 1012 solmassor mörk materia. Många galaxer, kanske de flesta, inkluderar även supermassiva svarta hål i centrum. Några av dessa svarta hål uppträder som aktiva galaxkärnor. Den galax som solen och jorden befinner sig i är Vintergatan.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1327 mars - 2 april 2006

Essingeleden southbound at Nyboda.jpg

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05:00 söndagen den 3 september 1967. Det innebar att från att ha kört på vänster sida skulle man nu köra på höger sida av vägen. En rådgivande folkomröstning 1955 gav 83% nej. Men med låga 53% röstdeltagande ansåg man att frågan ändå kunde studeras vidare och 1963 beslöt riksdagen att en omläggning måste ske. Längs vägarna sattes upp svarta sexkantiga skyltar med ett gult H för att påminna trafikanterna om att hålla till höger. Övergången föregicks av en intensiv informationskampanj i form av annonser, broschyrer, TV- och radioprogram.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 14
Illustration av digerdöden ur Bibeln.

Digerdöden var en epidemisk sjukdom under medeltiden som dödade en tredjedel av Europas befolkning. De flesta forskare anser att digerdöden var ett utbrott av pest. Alla de tre formerna av pest, böldpest, lungpest och blodpest förekom under digerdöden. Pesten började i Kina år 1334 och spred sig sakta västerut via de handelsvägar som etablerats och som var en länk mellan öst och väst. År 1346 var pesten framme i Egypten och Syrien för att via KrimEuropa. Våren 1347 anlände pesten till Konstantinopel och på hösten nådde den Sicilien.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 15

Djurgården Hockey är DIF:s sektion för ishockey. Klubben bildades 1922 och är den klubb som vunnit flest svenska mästerskap i ishockey. Djurgården ligger på andra plats i maratontabellen. Den senaste säsongen missade laget SM-slutspelet för första gången sedan säsongen 1985/1986. De tillhör dock högsta serien även 2006/2007.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 16
Armedforces jeffery tee shot.jpg

Golf är en sport som består i att spela en boll med en uppsättning klubbor från en utslagsplats, tee, till och i ett hål genom ett antal på varanda följande slag och i enlighet med spelets regler. Hålet är beläget på en särskilt preparerad yta benämnd green.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 17

Satsen om oändligt många apor slår fast att en apa som slumpmässigt trycker på en skrivmaskins tangentbord till slut kommer att ha skrivit alla böcker i det franska nationalbiblioteket Bibliothèque nationale de France. Satsen är i själva verket en förvanskning av en idé i en bok från 1909 om sannolikhetslära av Émile Borel i vilken begreppet "daktylografiska apor" myntades. Satsen exemplifierar Kolmogorovs sats, ofta kallad Kolmogorovs lag. Egentligen illustrerar apan ett specialfall av lagen, vars generella formulering inte publicerades förrän 1933.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 18
Joseph McCarthy

Joseph McCarthy, 19081957, var en amerikansk republikansk politiker och senator från delstaten Wisconsin. Under sina tio år i senaten, mellan 1947 och 1957, blev McCarthy och hans medarbetare ökända för sina aggressiva kampanjer, med anklagelser riktade mot misstänka kommunister som man ansåg hade infiltrerat den amerikanska administrationen och fanns överallt i samhället.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 19
Leeds centrum sett från väster

Leeds är en stad i countyt West Yorkshire i norra England, Storbritannien. Staden har omkring 430 000 invånare medan storstadsdistriktet (City of Leeds) har omkring 715 000 invånare. Leeds fungerar i bland annat ekonomiskt hänseende som huvudort i en storstadsregion. Staden växte kraftigt från 1600-talet och framåt och kom att överta Yorks position som dominerande stad i regionen, i huvudsak på grund av den växande ullindustrin. Numera arbetar de flesta inom servicesektorn och finanssektorn är en av de största i landet.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 20
Stockholm ship Vasa.jpg

Regalskeppet Vasa var ett svenskt örlogsskepp som kantrade och sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Skeppet bärgades 1961 och finns numera i Vasamuseet. Jungfruresan varade blott 20 minuter och blev endast cirka 1300 meter lång. Trots närheten till land omkom minst 25 personer vid olyckan.

Redan i mitten av 1600-talet bärgades 61 av skeppets 64 kanoner men sedan föll Vasan i glömska.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 21
William Gladstone

William Ewart Gladstone, 18091898, var en brittisk liberal politiker, premiärminister 18681874, 18801885, 1886 samt 18921894. Han räknas som en av de verkligt stora premiärministrarna och var en mycket skicklig talare. Gladstone stödde inledningsvis sydstaterna i det amerikanska inbördeskriget (1861–65). Under sina sista perioder som partiledare för det liberala partiet och som premiärminister blev han alltmer isolerad på grund av sin kamp för självstyre för Irland. Han utkämpade flera politiska dueller och valkampanjer mot sin likaledes stora motståndare Benjamin Disraeli.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 22
En tvättbjörn i Hugh Taylor Birch State Park, Fort Lauderdale, Florida

Tvättbjörn, ibland även kallad nordamerikansk tvättbjörn (Procyon lotor), är ett medelstort däggdjur, och den största arten inom familjen halvbjörnar. Den mäter ungefär 70 cm och väger vanligtvis cirka 9 kg. Den är till största delen en nattaktiv allätare som lever av vegetabilier, ryggradslösa djur, fisk, kräldjur, mindre däggdjur och fågelägg. Den har gråaktig päls med en tät underull. Två av dess mest distinkta karaktärer är dess tydliga mörka ansiktsmask och att den är så fingerfärdig med sina framtassar. Den har gott minne och kan återupprepa komplicerade uppgifter efter lång tid. Tvättbjörnen har ett utvecklat socialt beteende och lever inte ensam, som man trodde tidigare, utan ofta i mindre grupper.

Den levde ursprungligen i mellersta och norra Amerika i löv- och blandskog, men dess goda anpassningsförmåga har gjort att den spridit sig till bergsområden, kustnära våtmarker och urbana miljöer. Det svenska trivialnamnet har den fått utifrån sin vana att doppa sin föda i vatten, som om den tvättade den. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 23

Tintin är huvudpersonen i 23 seriealbum som skrevs och tecknades av belgaren Georges Remi, alias Hergé. Hjälten Tintin är en ung resande reporter som åtföljs av sin trogna hund Milou, den alkoholiserade kapten Haddock, de klantiga detektiverna Dupond och Dupont och den egensinnige Professor Kalkyl, och ständigt råkar in i halsbrytande äventyr.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 24
Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser, född 15 januari 1918 i Alexandria, död 28 september 1970 i Kairo, var en egyptisk militär och politiker. Nasser fick den reella makten i Egypten då kung Farouk störtades 1952, och 1954 efterträdde han Muhammad Naguib som statsminister. Han var landets president mellan 1956 och 1970 då Egypten deltog i två krig, Suezkriget och Sexdagarskriget.

Under Nasser övertogs Suezkanalen av Egypten och efter militärkuppen skapade han det moderna Egypten. Han var en stark motståndare till västlig imperialism. I Mellanöstern blev Nasser en ledande förespråkare för panarabismen, den arabiska nationalismen. Han räknas till en av historiens viktiga arabiska ledare.

Nasser var gift med Tahia Kazem och hade fem barn: tre söner, Khaled, Abdul Hamid och Abdul Hakim, samt två döttrar, Mona och Hoda. Nasser avled till följd av en hjärtattack. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 25
Svalbard med Björnön längst ner på kartan

Björnön (norska Bjørnøya) är en ö i Norra Ishavet söder om Spetsbergen, Svalbard. Ön har en area på 178 km². Ön är obebodd förutom av personalen på den meteorologiska stationen. Björnön upptäcktes redan år 1596 av nederländaren Willem Barents. Ön blev norsk först 1920. Idag ingår ön i ögruppen Svalbard och lyder administrativt under sysselmannen på Svalbard.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 26
Friheten på barrikaderna (1833) av Eugène Delacroix (1798-1863).

Naturrätt (latin ius naturale) är ett fundamentalt begrepp för politiska ideologier och inom rättsfilosofin. Med detta åsyftas teorin att rätt existerar naturligt och är objektivt sann, samt att rätten gäller allmänt och universellt. Enligt Bertrand Russells definition innebär läran om naturrätten "vad en människa är berättigad till just på grund av sin mänskliga natur". Naturrätten är ett viktigt begrepp bland annat i diskussioner om legitimering av makt, statsbildning, ägande och krigets lagar. Naturrätten formar även den idéhistoriska grunden för demokratin.

Hur naturrätten definieras och förhållandet till den avgörs av vilken syn man har på människor och naturen, vilket innebär att definitionen av den ändrats genom århundradena och är ideologiskt betingad. Gemensamt för de olika definitionerna är krav på att rätten ska vara konsekvent och sammanhängande, att rätten ska grundas på moralen, moralen är naturlig, samt att handlingar som bevarar möjligheten till fortsatt samlevnad är rätta handlingar. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 27
George W. Bush

George W. Bush, född 6 juli 1946, är USA:s nuvarande president. Före sin politiska karriär var han affärsman inom oljebranschen och delägare i basebollaget Texas Rangers.

Bush valdes till Texas guvernör 1994 och blev omvald 1998. 2000 nominerades han till republikanernas presidentkandidat och vann över demokraten Al Gore i det jämna och omdiskuterade valet samma år. 2004 blev Bush omvald till president då han besegrade utmanaren John Kerry. Bushs mandatperiod löper ut i januari 2009.

Bushs presidentskap har till stor del präglats av 11 september-attackerna, som ledde till att han förklarade krig mot terrorismen. Invasionen av Afghanistan och Irakkriget räknas ofta som delar i det kriget. Bush ingår i den framgångsrika släkten Bush.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 28
Den gamle by i Århus fick föreställa staden i Törnrosdalen när boken filmatiserades

Bröderna Lejonhjärta är en roman av Astrid Lindgren som publicerades hösten 1973. Den klassificeras som barn- och ungdomslitteratur, men många av temana i berättelsen är ovanligt tunga och mörka jämfört med genren i gemen: sjukdom, död, tyranni, förräderi och uppror. De ljusa och varma temana är dock också starka: syskonkärlek, lojalitet, hopp, mod och pacifism.

Bröderna Lejonhjärta heter Jonatan och Karl i förnamn och de hette ursprungligen Lejon i efternamn, men vi känner dem som Lejonhjärta. Storebrodern Jonatan blev kallad det först, och Lejonhjärta blev båda pojkarnas efternamn då de kommit till Nangijala. Karl kallas Skorpan, eftersom Jonatan tycker om skorpor.

I Nangijala upplever bröderna ett äventyr "i lägereldarnas och sagornas tid". Tillsammans med andra motståndsmän för de kampen mot den ondskefulle Tengils förtryck och den skrämmande draken Katlas eld. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 29
Ryttarstaty över Magnus Stenbock på Stortorget

Helsingborg är tätort och centralort i Helsingborgs kommun.

Staden är belägen vid Öresunds smalaste del. Endast fyra kilometer skiljer Helsingborg från Danmark och Helsingör, och färjor går var tjugonde minut dygnet runt. Helsingborg är en betydande industristad och dess hamn är Sveriges näst största. Även om Helsingborgs kommun är Sveriges nionde största, är tätorten Helsingborg landets åttonde största stad.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 30
Rodins skulptur Borgarna i Calais i den franska hamnstaden Calais.

Borgarna i Calais (franska: Les Bourgeois de Calais) kallas de sex borgare som 1347, i början av hundraårskriget (1337-1453), erbjöd sig att offra sina liv för att rädda invånarna i den belägrade franska staden Calais. Skulptören Auguste Rodin fick 1885 i uppdrag att utföra ett minnesmonument över dessa män i staden. Efter fyra års skissarbete var skulpturen klar 1888 och efter flera turer kunde monumentet invigas 1895. Kopior av den nu berömda skulpturen finns idag över hela världen.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 31
Watteaus målning Avfärden från Kythera

Antoine Watteau, född 10 oktober 1684 i Valenciennes, död 18 juli 1721 i Nogent-sur-Marne, var en fransk målare, tecknare och grafiker under rokokoperioden. Han kunde på ett virtuost sätt återge sidentygers lyster i sina skildringar av aristokratins sorglösa leverne. En av Watteaus mest kända målningar är ”Avfärden från Kythera”.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 32
Peter I av Brasilien

Brasiliens historia börjar med ankomsten av de första indianerna för mer än 8 000 år sedan. Vid slutet av 1400-talet var hela det område som i dag kallas Brasilien bebott av halvnomadiska stammar som livnärde sig på jakt, fiske, samlande och jordbruk. Området blev en portugisisk koloni efter att Pedro Álvares Cabral upptäckt kontinenten 1500. Mellan 1550 och 1855 kom omkring 4 miljoner svarta slavar till Brasilien. På 1690-talet hittade man guld i Minas Gerais, vilket blev starten på en portugisisk guldrusch. 1763 blev Rio de Janeiro huvudstad.

1807 flyttade hela det portugisiska hovet på 10 000–15 000 personer till Brasilien, efter att Napoleon I invaderat Portugal. 1815 ingick Brasilien i en union med Portugal, och blev av med kolonistatusen. Cortes krävde dock tillbaka kungen till Portugal, och Brasilien fick tillbaka kolonistatus. Självständighet utropades dock 1822 med Peter I som kejsare, efter att Peter hade sagt att alla portugisiska trupper var fiender. 1825 erkände Portugal självständigheten. Monarkin störtades och republik infördes 1889. Efter en militärkupp 1964 tog militären makten och styrde landet till 1985 då demokratiska val åter kunde hållas. Idag är Dilma Rousseff president. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 33
Cold war europe military map sv.png

Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan öppet krig, mellan främst Sovjetunionen och USA samt deras respektive allierade stater, från omkring 1945 till omkring 1990. Som slutpunkter för konflikten nämns ofta Berlinmurens fall den 9 november 1989, återförenandet av Tyskland den 3 oktober 1990 och Sovjetunionens sammanbrott den 25 december 1991.

Relationerna under det kalla kriget var kyliga, men ledde aldrig till något öppet krig mellan USA och Sovjetunionen. Perioden dominerades från 1950-talet av så kallad terrorbalans och kapprustning mellan de två stora blocken. I Europa delades kontinenten i två delar av järnridån (uttrycket gjordes känt av Winston Churchill), där västalliansen NATO (North Atlantic Treaty Organisation) stod mot Warszawapakten. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 34
Konigsberg bridges.png

Königsbergs sju broar är ett klassiskt matematiskt problem inom grafteori och topologi. Det löstes av den schweiziske matematikern Leonhard Euler i artikeln Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis år 1736, vilket bidrog till grafteorins uppkomst.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 35


Propaganda är ett meddelande eller framställning avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet, ofta tar sig propagandameddelanden formen av betald reklam. Avsikten är inte att informera utan att påverka, och den information som lämnas är ofta avsiktligt ofullständig. Termen avser framför allt politiska kampanjer och budskap.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 36
Västgötalagen blad 21.jpg

Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland och Estland av cirka 9 miljoner människor. Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 37
Ingvar Carlsson blev ny statsminister 1986

Regeringen Carlsson I var Sveriges första regering med Ingvar Carlsson (s) som Sveriges statsminister. Regeringen tillträdde 12 mars 1986 och avgick i februari 1990. Epoken var under en högkonjunktur. Bakgrunden till tillträdandet av denna regering var mordet på statsminister Olof Palme 28 februari 1986; enligt Regeringsformen skall samtliga statsråd entledigas av talmannen om statsministern avlider (RF 6:7).

Denna regering genomförde en reform av skattesystemet. Reformen innebar dels att endast kommunalskatt skulle betalas i de flesta inkomstlägen, dels en enhetlig skatt på kapitalinkomster. Under dessa år inträffade också två mycket uppmärksammade politiska affärer: Ebbe Carlsson-affären samt Boforsaffären. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 38
Basketball.png

Basket, basketboll, är en sport där en basketboll kan dribblas (studsas med en hand), passas mellan lagmedlemmar och där man gör mål genom att skjuta bollen (kasta med speciell teknik) genom motståndarnas korg (ring som sitter fastsatt i planka på 305 cm höjd).
Visa - Diskussion - historik


Vecka 39
Torpedbåten S 2

S 2 (tidigare Prozorlivij och Gagara i rysk tjänst) var en finländsk torpedbåt av rysk Sokol -klass. Gagara (Гагара, ryska för lom), byggdes vid Nevavarvet i Sankt Petersburg och bar varvsnumret 102. Den 9 mars, 1902 döptes fartyget om till Prozorlivij (Прозорливый, ryska för skarpsinnig eller vaken). Prozorlivij övertogs av den finländska marinen efter frihetskriget 1918 och skulle komma att tjänstgöra i den finländska flottan i över sju år. Under sina första år understödde hon bland annat brittiska operationer mot bolsjevikerna. Prozorlivij döptes om till S 2 år 1922 och hon fortsatte fungera väl i flottan till den 4 oktober 1925, när fartyget sjönk utanför Björneborg i en svår storm. Vid förlisningen omkom samtliga 53 besättningsmän. Förlisningen av S 2 är den värsta olyckan i fredstid i den finländska marinen och den hade en chockartad effekt i landet. Katastrofen kom dock delvis att leda till att nya fartyg anskaffades för flottan. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 40
Panama Canal Gatun Locks.jpg

Panamakanalen är en större kanal genom Panamanäset i Centralamerika, och som binder samman Atlanten med Stilla havet. Konstruktionen av kanalen är bland de största och svåraste ingenjörsprojekten någonsin. Kanalen har ett mycket stort inflytande på sjöfarten eftersom den långa vägen runt Kap Horn sparas in. En resa från New York till San Francisco via kanalen kortar ned resvägen med cirka 13000 kilometer.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 41
Giovanni Lorenzo Bernini – Självporträtt (1630–1635). Galleria Borghese, Rom

Giovanni Lorenzo Bernini, född 7 december 1598 i Neapel, död 28 november 1680 i Rom, var en italiensk skulptör, arkitekt, målare och scendekoratör under barockepoken. Bernini föddes som son till Pietro Bernini, som var skulptör och verksam i staden. År 1605 flyttade familjen Bernini till Rom, där Pietro snart fick i uppdrag att utföra en stor relief för basilikan Santa Maria Maggiore föreställande Jungfru Marie himmelsfärd. Berninis första projekt som arkitekt innebar att utforma en ny fasad till kyrkan Santa Bibiana i östra Rom. Den kyrka, som Bernini ansåg sig vara mest nöjd med, är Sant'Andrea al Quirinale (1658–1671) på Quirinalen. Berninis mest storslagna arkitektoniska verk är dock den ellipsformade Petersplatsen, fullbordad 1667, med sina fyrdubbla kolonnader. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 42
En licensbyggd Messerschmitt Bf 109 G-2

Messerschmitt Bf 109 var ett tyskt jaktplan som vann berömmelse under andra världskriget. Flygplanet konstruerades av Willy Messerschmitt1930-talet och var det första moderna jaktplanet av sitt slag och hade bland annat en flygkropp i skalkonstruktion helt i metall med täckt sittbrunn och infällbara landställ.

Flygplanet var Luftwaffes standardjaktplan under hela andra världskriget trots att det började ersättas av Focke-Wulf Fw 190 från och med 1942. Bf 109 vann fler luftsegrar under andra världskriget än något annat flygplan i världshistorien och användes för flera olika uppgifter såsom eskortjaktplan, jaktplan, för markattack och som spaningsflygplan. Bf 109 är det mest producerade jaktplanet i historien med sina mer än 31 000 byggda flygplan. Trots att Bf 109 hade några svagheter stod den sig i jämförelse med de allierades jaktflygplan ända till krigets slut. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 43
Svalbard

Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis, den största ön är Spetsbergen. Högste befattningshavare på plats är sysselmannen i residensstaden Longyearbyen. Andra viktiga orter på Svalbard är Barentsburg, Ny-Ålesund och Svea.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 44
Riddarhyttans skola.JPG

Riddarhyttan är en gammal bruksort och tätort i Skinnskattebergs kommun i nordvästra hörnet av Västmanlands län, vid riksväg 68. Riddarhyttan har en mycket gammal järnhanteringstradition, vilken kan följas tillbaka till århundradena före Kristus. Efter att den sista gruvan lades ned 1979 är orten numera främst bostads- och serviceort.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 45
DEU Koeln COA.svg

Köln är en stad vid floden Rhen i storstadsområdet Region Köln i delstaten Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland. Köln är Tysklands äldsta storstad och fick år 50 e.Kr. romerskt stadsprivilegium. Staden erhöll namnet Colonia Agrippina efter Agrippina d.y., den romerske kejsaren Claudius sista gemåls födelseort. Köln är Tysklands fjärde största stad, Nordrhein-Westfalens största stad och Rhenlandets kulturella och ekonomiska huvudstad.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 46
Buckingham Palace och Victoria Memorial. Denna huvudfasad från 1850 av Edward Blore, den östliga framsidan, gjordes om 1913 av Sir Aston Webb.

Buckingham Palace är den brittiska monarkens officiella residens i London. Statsbesök och kungliga mottagningar hålls i palatset och det är även en stor turistattraktion. "Buckingham Palace" eller bara "The Palace" är en vanlig metonym som pressen använder för kungahusets pressuttalanden.

Under medeltiden var platsen där Buckingham Palace nu ligger en del av Manor of Ebury. Det hade flera kungliga ägare från Edvard Bekännaren och framåt och var även föremål för många fastighetsspekulationer (ett kryphål i Karl I:s avtal gjorde att området åter kunde komma i kungliga händer på 1700-talet). Föregångare till Buckingham Palace var Blake House, Goring House och Arlington House. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 47
Cholariket när det var som störst

Choladynastin (சோழர் குலம்) var en tamilsk dynasti som härskade i första hand i södra Indien till 1200-talet e.Kr. Dynastin hade sitt ursprung i den bördiga floddalen vid Kaveri. Chola var på höjden av sin makt under 900- och 1000-talen. Under Rajaraja Chola I (Rajaraja den store) och hans son Rajendra Chola, höjde sig dynastin som en militär, ekonomisk och kulturell makt i Asien. Cholaterritorierna sträckte sig från Maldiverna i söder, och så långt norrut som till floden Ganges stränder i Bengalen. Cholas makt försvagades omkring 1300-talet då Pandyas och Hoysala växte i inflytande.

Choladynastin har lämnat efter sig ett arv som kvarstår i området än i modern tid. Deras gynnande av tamilsk litteratur och deras iver i att bygga tempel har frambringat några storverk i tamilsk arkitektur och poesi. Cholakungarna var ivriga byggare och föreställde sig templen i sina kungariken inte bara som platser för dyrkan utan även som centrum för ekonomisk aktivitet, som gynnade hela samhället. De inledde en centraliserad styrelseform och etablerade en disciplinerad byråkrati. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 48
Amelia Earhart  (1897–1937)

Amelia Earhart (född 1897, dödförklarad 1939) var en amerikansk, världsberömd pilot och författare. Earhart var den första kvinnan som mottog medaljen Distinguished Flying Cross, efter att ha blivit den första kvinnliga pilot som genomfört en ensamflygning över Atlanten. Hon slog många andra rekord, skrev bästsäljare om sina flygerfarenheter och arbetade på olika sätt med att främja flygutbildning för kvinnor; bland annat bildade hon The Ninety-Nines år 1929, en intresseförening för 99 licensierade kvinnliga piloter.

Under ett försök till en jorden-runt-flygning 1937 försvann hon spårlöst över Stilla havet i närheten av Howlandön. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 49
Cornelis Vreeswijk, 1967.

Cornelis Vreeswijk, född 8 augusti 1937 i IJmuiden, Velsen, Noord-Holland, Nederländerna, död 12 november 1987 i Katarina församling, Stockholm, var en nederländsk-svensk trubadur, kompositör och poet som, efter sin död, kommit att anses som en av Sveriges största vistrubadurer tillsammans med Carl Michael Bellman och Evert Taube.

Cornelis Vreeswijk växte upp i Nederländerna, men vid tolv års ålder flyttade han och familjen till Sverige. Han slog igenom i Sverige under 1960-talet som vissångare, låtskrivare och skådespelare. Vreeswijk var produktiv ända fram till sin död, och utöver sina egna kompositioner spelade han bland annat in tolkningar av Carl Michael Bellman, Povel Ramel, Evert Taube och Lars Forssell. Han framförde även många konserter, och hans hårda turnéliv och privatliv var periodvis mycket stormigt. Med sina texter och sin musik blev han i Sverige en mycket folkkär vissångare. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 50
Delarna på en fjäder:

En fjäder är en utväxt från en fågels hud, bestående av äggviteämnet keratin. Fåglar är de enda nu levande djur som har fjädrar och de flesta fåglar har dem över hela kroppen, förutom på benen, näbben och orbitalringen. Fågelns fjädrar är en förutsättning för att den ska kunna flyga men fjädrarna fungerar även som värmeisolering. Fågelns alla fjädrar kallas tillsammans för fjäderdräkt.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 51
Snövit och de sju dvärgarna

Snövit och de sju dvärgarna är en amerikansk tecknad långfilm från 1937, baserad på Bröderna Grimms version av sagan Snövit. Snövit var inte världens första tecknade långfilm (den titeln innehas av den argentinska filmen El Apóstol från 1917) men den skulle komma att bli den första framgångsrika filmen i sitt slag. Filmen, som hade världspremiär den 21 december 1937, banade väg för Disneys tecknade långfilmer.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 52
Kung Gustaf V av Sverige

Gustaf V, fullständigt namn Oscar Gustaf Adolf, född 16 juni 1858, död 29 oktober 1950, var kung av Sverige från 1907, som den femte regenten av huset Bernadotte. Han var son till Oscar II och drottning Sofia, sonsons son till Karl XIV Johan samt farfars far till Carl XVI Gustaf, som är Sveriges nuvarande kung.

Gustaf V var kung under 43 år och därmed den näst längst regerande monarken i Sveriges historia. Han var Sveriges regent under 1900-talets båda världskrig där han deltog med diplomatiska insatser. Han var också den förste svenske kungen att avstå från en religiös kröning, något som annars varit bruk i Sverige sedan 1210. Privat var Gustaf V musik-, konst- och sportintresserad samt en internationellt känd tennisspelare under pseudonymen Mr. G. Kung Gustaf V blev en relativt folkkär kung och fick i folkmun smeknamnet "V-Gurra". ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Sektionen Utvald artikelhuvudsidan lyfter fram en av Wikipedias utmärkta artiklar.

Sammanfattningar av utvalda artiklar för huvudsidan: 16 jul–30 sep · 1 okt–16 dec · 17 dec–2 mar · 3 mar–18 maj · 19 maj–15 jul

Arkiv av tidigare utvalda artiklar på huvudsidan: 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009

I dag är det måndag 22 juli 2019, vecka 30 - Rensa sidans cache