Se även: Pest

Böldpest är en av tre typer av bakteriell infektion orsakad av Yersinia pestis.[1] Influensalika symptom utvecklas tre till sju dagar efter exponering för bakterien, innefattande bland annat feber, huvudvärk och kräkningar.[1] Svullna och smärtande lymfkörtlar kan påträffas kring området där bakterien tagit sig igenom huden.[2] Ibland kan dessa svullna lymfkörtlar brista, vilket gör att infekterat var rinner ut.[1]

Böldpest
En så kallad bubo på ovansidan av låret hos en person med böldpest.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10A20.0
ICD-9020.0
DiseasesDB14226
Medlineplus000596
MeSHsvensk engelsk

Det finns tre typer av pest: böldpest, blodpest, och lungpest. Böldpest sprids framförallt via infekterade loppor som bärs av smådjur.[1] Det kan också spridas via exponering för kroppsvätskor från döda pestsmittade djur.[3] Vid böldpest tar sig bakterierna genom huden, ofta via bett, för att färdas via lymfkärl till lymfkörtlar där de lägger sig och växer till. Detta gör i sin tur att lymfkörteln svullnar upp. Diagnosen ställs genom att påvisa bakterier i vätska från en påverkad lymfkörtel eller i blodet.[1]

Förebyggande åtgärder är generella folkhälso-åtgärder som att undvika döda djur i områden där pest förekommer.[1] Vaccin har inte visat sig vara mycket användbart för att förebygga pest.[1] Flera antibiotikum är effektiva för att behandla böldpest, bland annat streptomycin, gentamicin, och doxycyklin.[4][5] Utan behandling leder sjukdomen till död hos mellan 30 % och 90 % av de smittade.[1][4] Med adekvat behandling minskar risken till cirka 10 %.[1] Globalt under 2013 dokumenterades cirka 750 fall, vilka resulterade i 126 dödsfall.[1] Sjukdomen är vanligast i Afrika.[1]

Böldpest tros vara den bakomliggande sjukdomen som orsakade digerdöden, vilken härjade i Asien, Europa och Afrika på trettonhundratalet och som dödade uppskattningsvis 50 miljoner människor,[1] och cirka 25 % till 60 % av Europas befolkning.[1][6] Då en så stor andel av den arbetsföra befolkningen avled på grund av pesten, ökade lönerna kraftigt hos de som fortfarande kunde arbeta. Vissa historiker ser detta som en vändpunkt i Europas ekonomiska utveckling. Det angliserade latinska begreppet för böldpest, bubonic plague är härlett från det grekiska ordet βουβών, som betyder "ljumske".[7]

KällorRedigera