Lagförslag (Europeiska unionen)

Europeiska unionen
För andra betydelser, se lagförslag.

Ett lagförslag, formellt ett utkast till lagstiftningsakt, inom Europeiska unionen läggs i regel fram av Europeiska kommissionen.[1][2] I vissa undantagsfall kan dock ett lagförslag läggas fram på initiativ av en grupp medlemsstater eller Europaparlamentet, på rekommendation av Europeiska centralbanken eller på begäran av EU-domstolen eller Europeiska investeringsbanken.[3] Efter att ha lagts fram för de lagstiftande institutionerna, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, samt de nationella parlamenten, behandlas lagförslaget i enlighet med ett lagstiftningsförfarande. När ett lagförslag har antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande blir det en lagstiftningsakt.[4]

Olika typer av lagförslag redigera

  • Förslag – läggs fram av Europeiska kommissionen[5][6]
  • Initiativ – läggs fram av medlemsstaterna eller Europaparlamentet[5][6]
  • Rekommendation – läggs fram av Europeiska centralbanken[5][6]
  • Framställning – läggs fram av EU-domstolen eller Europeiska investeringsbanken[5][6]

Se även redigera

Referenser redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.