Dagens utvalda artikel

Symbolen för utmärkta artiklar.

På huvudsidan finns sektionen "Dagens utvalda artikel" där en sammanfattning av en av Wikipedias utmärkta artiklar (Symbolen för utmärkta artiklar.) presenteras, olika för varje dag. Dessa artiklar har genomgått en grundlig granskningsprocess för att försäkra att det möter de högsta standarder och kan tjäna som ett exempel på våra slutliga mål.

Om du upptäcker ett fel i en artikelsammanfattning får du gärna rätta till felet själv genom att klicka på länken "Redigera" under artikelsammanfattning. Om du upptäcker ett faktafel i en artikelsammanfattning om en nu levande person måste du ange en källhänvisning i sammanfattningsfältet, enligt en av Wikipedias policyer (undantaget rättning av stavfel). Det går dock inte att ange källhänvisningen i själva artikelsammanfattningen.

Vilka datum olika artiklar visas schemaläggs av mallen {{Utvald artikel}}. Fler utmärkta artiklar listas på sidan Wikipedia:Utmärkta artiklar.

Rensa denna sidas cache

Dagens utvalda artikel

Den nyuppförda ingången till Newtown Railway Station den 11 december 2012.

Newtown Railway Station är en järnvägsstation belägen i Newtown i New South Wales i Australien.

Den första stationen öppnades den 26 september 1855 tillsammans med den första järnvägen i Sydney, som löpte mellan Sydneys centralstation och Parramatta. Stationen var i tjänst fram till 1892, då en ny station invigdes i samband med att banan mellan Illawarra Junction (nära Redfern) och Homebush byggdes ut till fyra spår från två spår. Den tredje stationen vid Newtown tillkom till följd av ett beslut att elektrifiera och bygga ut Sydneys pendeltågnät. Denna tredje station invigdes 1927 och bar prägel av järnvägsväsendets ekonomiska återhållsamhet. Detta kom till uttryck i form av mindre påkostade utsmyckningar jämfört med stationer som hade uppförts tidigare. Stationen tillgänglighetsanpassades vid början av 2010-talet då även en ny ingång byggdes. Newtown Railway Station är belägen på linjen T2 Inner West & Leppington Line som ingår i Sydneys pendeltågsnät.

Stationen har tidigare haft en godsbangård som skötte en mjölkvarns godstrafik. Det fanns också ett bårhus som användes i samband med begravningståg mellan Sydney och Rookwood Necropolis. Stationshuset från 1892 är en av endast tre järnvägsbyggnader i delstaten ritade i Queen Anne-stilen. Sedan 1999 är stationen och intilliggande transportinfrastruktur upptagna till delstatens kulturskyddsregister State Heritage List. ► Läs mer

Morgondagens utvalda artikel

Finsk T-26:a vid Parolas stridsvagnsmuseum

T-26 var en lätt stridsvagn som användes av Sovjetunionen från 1930-talet till andra världskriget. Den var baserad på den brittiska stridsvagnen Vickers 6-Ton som ansetts vara en av 1930-talets mest lyckade stridsvagnskonstruktioner.

T-26 utgjorde stommen i Röda arméns stridsvagnsstyrkor fram till slutet av 1941. Stridsvagnen tjänstgjorde länge i många andra länders arméer. T-26 ansågs vara en av de bästa stridsvagnarna i världen under nästan ett decennium och sammanlagt tillverkades cirka 12 000 av den. Vid andra världskrigets utbrott skulle dock den föråldrade T-26 snart utklassas av motståndarens stridsvagnar och speciellt av den tyska stridsvagnstaktiken. Trots att T-26:s rykte befläckades av dess dåliga framgång mot tyskarna var den de facto en stridsvagn att räkna med i början av kriget och användes i hög grad i vinterkriget och vid sovjet-japanska gränskriget 1939. ► Läs mer