Lojalitet är en personlig egenskap som kan betecknas som en dygd. En person som är lojal mot en annan person är under en längre tid hjälpsam och vänskaplig mot denna. Den som är lojal mot en annan tar även dennas parti i konflikter. Begreppet är särskilt vanligt förekommande för att beskriva relationer mellan personer av olika social status, exempelvis mellan en regent och regentens undersåtar.

Standar för Henry Stafford med mottot Ödmjuk och lojal.

Begreppet kan även användas på grupper av varierande storlek, exempelvis militära enheters lojalitet mot sina befäl.

I det romerska riket var den fria manliga medborgarens lojalitet gentemot sin statusmässigt överordnade, patronus, och sin statusmässigt underordnade, clientus, periodvis mycket viktigt för samhällsstrukturen.


Se ävenRedigera