Skulptör

bildkonstnär som skapar skulpturer

En skulptör (med äldre språkbruk bildhuggare) är en konstnär som skapar skulpturer och andra tredimensionella konstföremål. En skulptör kan arbeta med alla slags material: traditionellt har lera, brons, marmor eller granit varit vanligast. Idag använder skulptörer även aluminium och olika sorters plast.

En skulptör som arbetar i sten.
En skulptör hugger och sågar ut en figur i en trädstam.

En äldre och idag sällan använd benämning för en kvinnlig skulptör är skulptris.

Se även redigera