Guvernör

Titel för ledare av territorium

En guvernör, av franskans gouverneur, är titeln för en ledande politiker eller tjänsteman i en delstat eller en annan administrativ region inom en stat, med olika specifika funktioner i olika länder. En civilguvernör har enbart civilt ansvar och inget militärt ansvar.[1] Titeln generalguvernör har en snarlik innebörd.

I äldre tid – 1800-talet och tidigare – kunde ordet guvernör även användas om en person som övervakade och handledde en högättad ynglings eller furstes uppfostran och undervisning.[2]

Guvernörer i olika länderRedigera

FinlandRedigera

Guvernör var 1841-1918 ämbetstitel för länens högsta styresmän i storfurstendömet Finland; den ryske kejsarens högste företrädare där hade titeln generalguvernör. När Finland blev självständig republik återinfördes titeln landshövding, som använts under den svenska tiden.

PolenRedigera

I den administrativa indelningen av Polen fungerar den gamla slaviska härskartiteln vojvod som guvernörstitel i landets provinser.

Storbritannien/Brittiska imperietRedigera

I det tidigare Brittiska imperiet var guvernör den titel som gavs åt styresmän i kronkolonierna. Idag har Storbritanniens få återstående utomeuropeiska territorier fortsatt guvernörer. De officiella residensen för guvernörerna i Storbritanniens territorier benämns Regeringshus (Government House på engelska). Även Bank of Englands högsta chef kallas guvernör.

SverigeRedigera

I Sverige motsvarade guvernören en ståthållare eller landshövding som också utövade militär myndighet. Ämbetet avskaffades i Regeringsformen 1719, men återinfördes tillfälligt i Skåne 1801–1809. Guvernörer fanns också i de kolonier som Sverige hade, såsom Nya Sverige 1638–1655 och Saint-Barthélemy 1785–1878. Den närmaste nutida motsvarigheten idag är landshövdingarna, vars titel översätts på engelska som County Governor.

TurkietRedigera

I det Osmanska väldet kallades motsvarande befattning begler-beg.

USARedigera

En guvernör i någon av USA:s delstater är den delstatliga motsvarigheten till USA:s president på federal nivå; guvernörerna är emellertid inte underställda presidenten. USA:s guvernörer, vars ämbeten regleras i respektive delstats grundlag, utövar den högsta verkställande makten inom delstatens jurisdiktion, är direktvalda och har i regel ett antal speciella befogenheter. De är bland annat högste befälhavare för delstatens nationalgarde (när det inte är inkallat till federal tjänstgöring, vilket har företräde) och dess State Defense Forces, samt beviljar nåd och godkänner dödsdomar i de delstater som tillämpar dödsstraff.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok: Civilguvernör
  2. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932