Öppna huvudmenyn

Ekonomi

det system som faciliterar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster inom ett givet område
Mynt av varierande ursprung

Ekonomi (från klassisk grekiska oikos, "hus" och nomos, "lag") omfattar produktion, distribution eller handel samt konsumtion av varor och tjänster av olika parter.

Det kan syfta på såväl system för resurshantering som det vetenskapliga studiet av desamma. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi.

I dagligt tal representerar begreppet räkenskaperna för exempelvis ett företag men kan också vara ett uttryck för vilken ekonomisk status en individ har, alltså förhållandet mellan inkomster och utgifter.

Ekonomi har också betydelsen hushållning och syftar då på återhållsamhet (besparing) av något som skall räcka över tid, och används då ofta tillsammans med andra ord, som exempelvis värmeekonomi och ekonomipack (storpack).

Innehåll

Studiet av ekonomiRedigera

I akademiska sammanhang studeras ekonomin främst inom disciplinen nationalekonomi, eller i mer avgränsade sammanhang inom företagsekonomi. Ett närbesläktat ämne är ekonomisk historia, som ibland studeras inom ramen för nationalekonomi.

NationalekonomiRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Nationalekonomi

Nationalekonomi studerar både enskilda aktörers beteende (mikroekonomi), liksom ekonomier som en helhet (makroekonomi). Det involverar bland annat teorier om utbud och efterfrågan, räntesatser och internationell handel.

Finansiell ekonomiRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Finansiell_ekonomi

Traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper.

FöretagsekonomiRedigera

Fördjupning: Företagsekonomi

Företagsekonomi är studier om ett företags ekonomi, och består av bland annat marknadsföring, anskaffning och produktion, organisation, redovisning och ekonomistyrning. I dessa studier ingår studier om företagets omvärld och hur företaget ska positionera sig i denna för att bli framgångsrikt.

Ekonomisk historiaRedigera

Fördjupning: Ekonomisk historia

Inom ekonomisk historia studeras ekonomisk förändring över tiden. Under senare år har statistisk analys av insamlade data blivit allt viktigare. Betydelsefulla händelser i världens ekonomiska historia inkluderar jordbrukets uppkomst och industriella revolutionen.

PrivatekonomiRedigera

Fördjupning: Privatekonomi

Privatekonomi är färdigheten att hantera sitt hushålls ekonomiska resurser.

Evolutionär ekonomiRedigera

Inom evolutionär ekonomi (ibland kallad oortodox ekonomi) studeras ekonomiska förändringsprocesser av främst innovationer och institutioner. Evolutionär ekonomi ligger nära teknikpolitik, ämnet som fokuserar på innovation inom institutionella ramverk. I Sverige har den evolutionära ekonomin kommit att innefattas främst i den ekonomiska historieämnet.

Andra aspekter på ekonomiRedigera

Ekonomiska systemRedigera

Fördjupning: Ekonomiskt system

Ett ekonomiskt system definieras bland annat av betalningsmedel, ägande och lagar.

I vardagligt tal avser ekonomi vanligen hanteringen av resurser genom en penningekonomi, men genom mänsklighetens historia har andra former av ekonomi, exempelvis naturahushållning existerat.

Världens ekonomiRedigera

Fördjupning: Världens ekonomi

Ekonomisk geografi handlar om världens ekonomi, alltså de resurser och värden som finns på jordklotet (och i viss mån i rymden).

Se i-land, u-land, Europas ekonomi, Asiens ekonomi, Afrikas ekonomi, Oceaniens ekonomi, Nordamerikas ekonomi och Sydamerikas ekonomi.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera