Öppna huvudmenyn

Sektionen Utvald artikelhuvudsidan lyfter fram en av Wikipedias utmärkta artiklar.

Sammanfattningar av utvalda artiklar för huvudsidan: 9 nov–24 jan · 25 jan–10 apr · 11 apr–26 jun · 27 jun–11 sep · 12 sep–8 nov

Arkiv av tidigare utvalda artiklar på huvudsidan: 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009

I dag är det fredag 15 november 2019, vecka 46 - Rensa sidans cache


Dessa blir automatisk upplagda på huvudsidan två gånger per vecka (midnatt natten till måndag samt klockan 12 på torsdag, UTC).

För att föreslå en artikel som en veckas utvalda artikel, skriv på en diskussionssida för en vecka på Wikipedia:Utvald artikel.


Vecka 131 december 2007 - 6 januari 2008

Geografisk fördelning av uraliska språk (delgrupperna finsk-permiska språk (blå), ugriska språk (grön), samojedspråk (gul)) och den möjligen besläktade jukagiriskan (röd).

Den uraliska språkfamiljen består av ungefär 30 besläktade språk, som talas av knappt 25 miljoner människor i huvudsak i Öst- och Nordeuropa samt i nordvästra Asien. De mest kända språken tillhör den finsk-ugriska undergruppen. Här kan nämnas finska, estniska, ungerska och samiska. Dessutom ingår den samojediska språkgruppen bland de uraliska språken. Typologiskt har de uraliska språken stor bredd, men vissa egenskaper är förhärskande eller vitt utbredda: en rik agglutinerande morfologi, särskilt ett rikhaltigt kasussystem med upp till 20 kasus, negation sker med ett böjt hjälpverb och vokalharmoni har stor utbredning. Benämningen uraliska språk har använts sedan början av 1800-talet, och den grundar sig på att flertalet av dessa språk talas i närheten av Uralbergen, i gränsområdena mellan Asien och Europa. Området för de uraliska språkens gemensamma ursprung fanns sannolikt i centrala eller södra Uralområdet, vilket gett språkfamiljen dess namn. (mer...)
Visa - Diskussion - historik

Fossil av Archaeopteryx ("Berlinexemplaret") på naturhistoriska museet i Berlin.

Archaeopteryx är ett släkte som beskrivits utifrån fossil av den enda funna arten Archaeopteryx lithographica vilken länge har betraktats som den äldsta kända fågeln. Dess systematiska placering är dock omdiskuterad och samtida forskning indikerar att den inte utgör en direkt förfader till dagens fåglar, utan förhåller sig snarare som en kusin till de moderna fåglarnas förfader. Den levde under yngre jura för runt 150 miljoner år sedan i det som idag är södra Tyskland. Archaeopteryx var stor som en korp och hade breda, rundade vingar och en lång, fjäderklädd svans. Den kunde bli upp till en halv meter lång. Dess fjädrar påminner om fjädrarna hos dagens fåglar, den kunde förmodligen flyga i någon mån, och den var sannolikt varmblodig. I många avseenden utgör den en tidig mellanform mellan dinosaurier och fåglar, då den hade fjädrar och vingar, men också tänder och ett skelett som liknade små köttätande dinosaurier. Den första beskrivningen av Archaeopteryx publicerades 1861, bara två år efter att Charles Darwin hade publicerat sin bok Om arternas uppkomst, och den har alltsedan dess spelat en viktig roll i debatterna om evolutionen. Man har hittills funnit fossil av elva Archaeopteryx. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 27 januari - 13 januari

Västercirkeln planerades där nuvarande Haga rondell finns. Kustbanan syns i bakgrunden. Fotografi av modellen.

Munksnäs-Haga var en stadsplan för västra Helsingfors skapad av Eliel Saarinen under början av 1910-talet. Planen publicerades i en bok år 1915. Planen gjordes i samarbete med Helsingfors stadsplanearkitekt Bertel Jung. Aktiebolaget M.G. Stenius bad Saarinen göra upp en stadsplan för de områden företaget ägde i Munksnäs och Haga väster om Helsingfors. Den första versionen presenterades år 1911 och dominerades av monumentalism. Den kritik som Saarinen fick för sitt förslag till stadsplan för Canberra samma år gjorde att han minskade de formalistiska elementen i sitt följande förslag.

I sitt slutgiltiga förslag presenterade Saarinen avenyer i Haussmannstil, intima bostadsområden inspirerade av Raymond Unwin och stora bostadsblock inspirerade av Otto Wagner. Munksnäs-Haga stadsplan förverkligades i liten skala. Gatunätet i Munksnäs härstammar från planen, men själva stadsdelen är byggd på 1930-talet då funktionalismens ideal inte mera motsvarade Saarinens idéer. Några få byggnader av Saarinen byggdes i Munksnäs. Planen användes dock av finländska arkitekter som en lärobok över stadsplanering. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Mao Women.jpg

Tchad är en stat i Centralafrika. Den gränsar till Libyen i norr, Sudan i öster, Centralafrikanska republiken i söder, Kamerun och Nigeria i sydväst, samt Niger i väster. Norra delen av Tchad ligger i Saharaöknen. Tchad indelas i tre större geografiska regioner: en ökenzon i norr, ett torrt Sahelbälte i mitten och en mer fruktbar savann i söder. Tchadsjön, som landet är uppkallat efter, är den största våtmarken i Tchad och den näst största i Afrika. Tchads högsta topp är Emi Koussi i Sahara, och den klart största staden är huvudstaden N'Djamena. Tchad bebos av över 200 olika etniska och språkliga grupper. Franska och arabiska är de officiella språken. Islam är den mest spridda religionen. (mer...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 314 januari - 20 januari

En flagga till minnet av 25-årsdagen av hungerstrejken.

Hungerstrejken i Nordirland 1981 var kulmen på en fem år lång protest av irländska republikanska fångar under konflikten i Nordirland. Protester inleddes 1976 när den brittiska regeringen slutade ge paramilitära fångar särskild status som krigsfångar eller politiska fångar. 1980 ägde den första hungerstrejken rum, med sju deltagare, vilken varade i 53 dagar. Den andra hungerstrejken ägde rum 1981 och var en kraftmätning mellan fångarna och den brittiska premiärministern, Margaret Thatcher. En av hungerstrejkarna, Bobby Sands, valdes under strejken till parlamentsledamot, som en följd av medial bevakning världen över. Hungerstrejken radikaliserade den irländska nationaliströrelsen och var den starkaste anledningen till att Sinn Féin kunde bli ett politiskt parti med en bred väljarbas bland den nordirländska befolkningen. (mer...)
Visa - Diskussion - historik

EdwardI-Cassell.jpg

Edvard I (1239-1307) var kung av England från 1272. Han var cirka 188 cm och kallades därför Longshanks (Långskånk), men även Hammer of the Scots (Skottehammaren). Han blev känd som den monark som erövrade Wales och behöll Skottland under engelsk överhöghet. Han tillträdde tronen 21 november 1272 efter faderns död och regerade fram till sin egen död 1307. Han gifte sig två gånger. I sitt första äktenskap med Eleanora av Kastilien fick han sexton barn, och hennes död 1290 påverkade Edvard djupt. Hans andra äktenskap, med Marguerite av Frankrike, känd som Frankrikes pärla av sina engelska undersåtar, gav tre barn. (mer...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 421 januari - 27 januari


Stormfåglar (Procellariidae) är en familj av havsfåglar inom ordningen Procellariiformes. Stormfåglarna lever av fisk, bläckfisk och kräftdjur, och flera av arterna äter gärna fiskrens och kadaver. Alla familjens arter förflyttar sig oerhört långa sträckor under sina födosök och många arter genomför långa transekvatoriella förflyttningar. De häckar i fågelkolonier, lever i livslånga monogama förhållanden och är filopatriska, det vill säga återvänder till den plats där de föddes för att häcka. Alla arter lägger bara ett ägg per häckningssäsong. Både ruvningsperioden och tidspannet då föräldrarna tar hand om sina ungar är exceptionellt långa för att vara bland fåglar. (mer...)
Visa - Diskussion - historik

Hults bruks herrgård, framför huset står en gammal yxpress som använts av bruket. Fotograf: Jordgubbe.

Hults Bruk ligger vid Ågelsjön i norra Östergötland strax väster om Åby. Ågelsjön ligger i en dalsänka omgiven av Kolmården och Kvillingeförkastningen och vid sjöns sydöstra ände ligger Hults Bruk. Den 25 februari 1697 köptes området av Jakob Reenstierna (d.y). Han ansåg att detta var rätt plats för ett järnbruk och den 4 maj 1697 fick han privilegium från Bergskollegium på "en knipp- och manufakturhammare vid frälsetorpet Hult". Kring smedjorna växte ett samhälle fram. På 1800-talet startade bland annat yxtillverkning. Numera ingår bruket i Hultaforskoncernen. Förutom yxor tillverkar man även spett. Mer än hälften av produkterna exporteras. (mer...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 528 januari - 3 februari

Byst föreställande Antiochos III

Antiochos III den store (grekiska: Μέγας Ἀντίoχoς), född april-juni år 242 f.Kr. i närheten av Susa i Iran, var kung i det seleukidiska riket från 223 f.Kr. till den 3 juli 187 f.Kr. Antiochos III den store var son till Seleukos II och han kom att efterträda sin äldre bror Seleukos III efter det att denne blivit mördad 223 f.Kr.

Antiochos tid som kung var en omvälvande period då stora politiska förändringar skedde i den antika världen. År 220 f.Kr. fanns det runt Medelhavet fem stormakter: Egypten, Karthago, Makedonien, Rom och det seleukidiska riket. Under de följande 30 åren kom tre av dessa stormakter att genom krig reduceras och förlora sitt inflytande. Antiochos III strävade efter att ta tillbaka alla områden vilka tidigare kontrollerats av Seleukos I Nikator. Han återupprättade imperiets forna maktställning i öster, där han skapade ett system av klient- och lydstater. Han utvidgade riket söderut genom att från Egypten erövra Fenicien, Palestina och södra Syrien. I väster, i Mindre Asien, återställde han rikets överhöghet, han korsade Hellesponten och återtog Trakien. Till slut, efter en konflikt med Rom, kom han dock att ge upp erövringarna i väster. Han reformerade imperiet administrativt genom att reducera provinsernas storlek, han införde en sorts ledarkult med sig själv och sin gemål Laodice III. Emellan Alexander den stores efterträdare och Julius Caesar var Antiochos III den store den mest viktiga och betydelsefulla personen i den hellenistiska världen. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Karl-larka-selfportrait.jpg

Karl Lärka var en av det svenska 1900-talets mer betydelsefulla dokumentärfotografer. Hans stora engagemang låg i att åt eftervärlden dokumentera den kultur han såg höll på att försvinna, Siljansbygdens bondekultur med dess jord- och skogsbruk, människor och berättelser. Han fotograferade främst åren 1916-1934 och kombinerade detta med föreläsningsturnéer om Siljansbygden. Han dokumenterade också många äldre människors berättelser och var mycket aktiv i den rörelse för bevarande av kulturbygderna, som uppstod på 1920-talet, hembygdsrörelsen. Drygt 4200 av Lärkas glasplåtar finns idag arkiverade i Mora bygdearkiv. (mer...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 64 februari - 10 februari

Acanthurussohal-ArabischerDoktor.jpg

Kirurgfiskar är en familj i ordningen abborrartade fiskar som omfattar 6 släkten och omkring 80 arter. Till de närmaste släktingarna räknas arter ur familjen Zanclidae, fiskarten luvar, och kaninfiskarna (Siganidae). Namnet kirurgfiskar fick dessa djur på grund av en skalpellliknande broskig tagg som sitter vid stjärtfenans rot och som används i försvarssyfte. Det vetenskapliga namnet är bildat av typsläktets vetenskapliga namn, Acanthurus, som beskrevs 1787 för första gången och som i sin tur är bildat av det grekiska ordet ακάνθουρος som betyder "taggsvansen". Även det grekiska ordet är en sammansättning av άκανθα, ácantha = taggen och ουρά, ourá = svansen. Den förste som 1810 beskrev hela familjen var den amerikanske naturforskaren Constantine Rafinesque. (mer...)
Visa - Diskussion - historik

Aethelbald name on Ismere Diploma.jpg

Æthelbald var kung av Mercia, i nuvarande Midlands i mellersta England, från 716 till 757. Under hans långa regeringstid blev Mercia det dominerande anglosaxiska kungariket, och återtog den framskjutna ställning det hade åtnjutit under 600-talet under de starka merciska kungarna Penda och Wulfhere. Mercias dominans i England fortsatte till slutet av 700-talet. Offa, barnbarn till Æthelbalds kusin Eanwulf, härskade i ytterligare trettionio år, med början kort efter Æthelbalds död.

Æthelbald tillträdde tronen efter att hans kusin kung Ceolred dött. Både Wessex och Kent styrdes av starka kungar vid denna tid, men inom femton år beskriver den samtida krönikeskrivaren Beda Venerabilis att Æthelbald härskade över hela England söder om floden Humber. Den anglosaxiska krönikan listar inte Æthelbald som bretwalda, eller "härskare över Britannien", men detta kan bero på krönikans västsaxiska ursprung. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 711 februari - 17 februari

Jämtlands landskapsvapen

Jämtland är Sveriges näst största landskap och ligger i hjärtat av den skandinaviska halvön i norra Europa. Östersund är landskapets enda stad och på Östersunds skidstadion pågår världsmästerskapen i skidskytte 2008.

Jämtland var ursprungligen en självstyrande bonderepublik, området blev därefter norskt 1178 och var så i mer än 450 år och har varit svenskt sedan 1645. Den egna särarten manifesteras bland annat genom att halvt på allvar, halvt på skämt se länet som en republik inom kungariket Sverige. Kung Carl XVI Gustaf är även Hertig av Jämtland, en titel han fortfarande använder sig av då han besöker landskapet.

Historiskt, socialt och politiskt har Jämtland utgjort ett undantagsområde mellan Norge å ena sidan och Sverige å den andra, något som symboliseras i landskapsvapnet där älgen, Jämtland, attackeras från öster och väster. Traditionen med fäboddrift levde länge vidare i Jämtland och messmör är intimt förknippat med landskapet. (mer...)
Visa - Diskussion - historik

Persepolis ruiner

Persepolis är en forntida ruinstad i södra Iran i provinsen Fars, och var huvudstad i Akemeniderriket. Staden ligger på Marvdasht-slätten, vid foten av berget Kuh-e Rahmat, omkring 70 kilometer nordöst om Shiraz, inte långt från floden Pulwar och dess utflöde i Kur. 1979 upptogs Persepolis på Unescos världsarvslista.

Byggandet av staden påbörjades 521 f.Kr. på order av Dareios I. Det var en del av ett omfattande program av monumentala byggen som syftade till att understryka det akemenidiska Perserrikets enhet och mångfald, samt att befästa kungamaktens legitimitet. Arbetare och hantverkare från alla rikets satrapier engagerades. Arkitekturen byggde på en originell kombination av stilar som utgått från de olika delarna av riket och utvecklade därmed den persiska arkitekturstil som inleddes i Pasargadae och som även återfinns i Susa och Ekbatana. Byggandet av Persepolis bedrevs under mer än två århundraden, ända tills Perserriket erövrades och staden delvis förstördes av Alexander den store år 331 f.Kr. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 818 februari - 24 februari

TurkishRoadSign-WelcomeToEurope Modified.jpg

Turkiska är ett turkspråk som talas som modersmål av ungefär 65-73 miljoner människor, främst i Turkiet där det är officiellt språk. Språkets rötter kan spåras till Centralasien, och de första skriftliga lämningarna är närmare 1 200 år gamla. Åt väster spreds osmanskan - den omedelbara föregångaren till dagens turkiska - när det Osmanska riket utvidgades. Som en av Atatürks reformer i början av den nya turkiska republiken, ersattes det osmanska alfabetet 1928 av en variant av det latinska alfabetet. Språket reformerades också genom att avlägsna persiska och arabiska lånord till förmån för inhemska varianter och nybildningar från turkiska rötter. Typiskt för turkiskan är dess vokalharmoni och utpräglat agglutinerande språkstruktur med många suffix, vilket innebär att mycket långa ord kan bildas. Grundordföljden i turkiskan är subjekt objekt verb. Turkiskan har inget grammatiskt genus. (mer...)
Visa - Diskussion - historik

Kyrkan med klockstapeln

Ulrika kyrka är en kyrka som ligger i samhället Ulrika, Östergötland. Den ligger tre mil söder om Vikingstad, 22 kilometer nordväst om Kisa och tillhör Linköpings stift.

Redan i slutet av 1400-talet hade skogsbönderna i utkanten av Nykils, Gammalkils, Kisa och Malexanders socknar försökt att få uppföra kyrkan. Avståndet till deras respektive kyrkor var mycket stort, färdvägen var omständig och tidsödande. Detta gjorde att många, i stället för att ge sig iväg till kyrkan, hellre roade sig med annat på söndagarna. För att komma igång med kyrkbygget började man köra fram timmer. På grund av pest och krig sköts dock byggnadsplanerna upp i avvaktan på ett gynnsammare tillfälle. (mer...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 925 februari - 2 mars

En gråsparvshane

Gråsparv (Passer domesticus) är en fågel som tillhör familjen sparvfinkar (Passeridae). Gråsparven är spridd över stora delar av Europa och Asien, men har även av människan introducerats till Amerika, Afrika och Australien och idag är den en av världens mest spridda fågelarter. Gråsparven är en kulturföljare och har anslutit sig till människan i över 10 000 år. Världspopulationen uppskattas till ungefär 500 miljoner individer. Gråsparvshanen är lik den närbesläktade pilfinken och dessa arter förväxlas ofta av gemene man. (mer...)
Visa - Diskussion - historik

En gråsparvshane

Gråsparv (Passer domesticus) är en fågel som tillhör familjen sparvfinkar (Passeridae). Gråsparven är spridd över stora delar av Europa och Asien, men har även av människan introducerats till Amerika, Afrika och Australien och idag är den en av världens mest spridda fågelarter. Gråsparven är en kulturföljare och har anslutit sig till människan i över 10 000 år. Världspopulationen uppskattas till ungefär 500 miljoner individer. Gråsparvshanen är lik den närbesläktade pilfinken och dessa arter förväxlas ofta av gemene man. (mer...)


Visa - Diskussion - historik


Vecka 103 mars - 9 mars

Portugisiska flickscouter på den 21:a världsjamboreen (2007)

Scoutrörelsen är en internationell världstäckande ungdomsrörelse med över 38 miljoner medlemmar i 216 länder. Rörelsens mål är att utveckla unga människor till att bli aktiva, engagerade och ansvarstagande medborgare i det lokala och globala samhället.

Scoutrörelsen grundades 1907 då Robert Baden-Powell anordnade det första scoutlägretBrownsea Island i England. Baden-Powell skrev ner det han ansåg vara scoutingens grundprinciper i Scouting for Boys (London, 1908). Rörelsen använder sig av scoutmetoden, ett program för informell utbildning med betoning på praktiska utomhusaktiviteter. Ett annat karaktäristiskt drag hos rörelsen är scoutdräkten som ska dölja alla tecken på sociala klasskillnader inom ett land. Tillsammans med dräkten bärs en halsduk och huvudbonad. På dräkten fästs märken, såsom den heraldiska liljan, treklövern och andra märken. (mer ...)
Visa - Diskussion - historik

Elin Wägner

Elin Matilda Elisabet Wägner, född 16 maj 1882 i Lund, död 7 januari 1949 i Rösås i Bergs socken i Kronobergs län, var en svensk författare, journalist och feminist som var ledamot av Svenska Akademien från 1944. Elin Wägners skönlitterära böcker behandlar kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor.

Den feminism hon företräder har felaktigt benämnts särartsfeminism. Elin Wägner inspirerades till en början av den samtida feministen Ellen Key men distanserade sig alltmer från Keys essentialistiska hållning. Utvecklingen syns bland annat i Genomskådad (1937) och Hemlighetsfull (1938). Wägners feminism kom att ifrågasatta samhället i grunden med dess maskulint dirigerade krig liksom exploatering av miljö och människor. Boken Väckarklocka från 1941 visar denna radikala position. Erik Hjalmar Linder påpekade på 1950-talet att hennes feminism aldrig vände ryggen åt samhället och att den idealisering av kvinnligheten som finns i Väckarklocka framförallt bör förstås som en kontrastiv myt som syftar till att väcka en intensiv önskan om förändring av ett brutalt samtida tillstånd. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att hon var med och grundade Rädda Barnen 1919. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1110 mars - 16 mars

Mary Wollstonecraft by John Opie (c. 1797).jpg

Mary Wollstonecraft (1759-1797) var en brittisk författare, och feministisk filosof. Under sin korta karriär skrev hon romaner, essäer, reseskildringar, en historik över franska revolutionen, en bok om etikett och en barnbok. Hon är mest känd för Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) där hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av naturen, utan bara framstår som sådana för att de saknar formell utbildning. Hon förde fram idéerna om att både män och kvinnor skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör grundas på förnuft. Hon drev bland annat en skola för flickor och skrev Thoughts on the Education of Daughters. I A Vindication of the Rights of Men (1790) kritiserade hon Edmund Burke och tog ställning för franska revolutionen. Wollstonecrafts make gav ut hennes memoarer året efter hennes död, Memoirs of Mary Wollstonecraft (1798). (mer...)

Visa - Diskussion - historik

Mary Wollstonecraft ca 1797, målning av John Opie

Mary Wollstonecraft, född 27 april 1759 i Spitalfields, död 10 september 1797 i London, var en brittisk författare och feministisk filosof. Under sin korta karriär skrev hon romaner, essäer, reseskildringar, en historik över franska revolutionen, en bok om etikett och en barnbok. Hon är mest känd för Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) där hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av naturen, utan bara framstår som sådana för att de saknar formell utbildning. Hon förde fram idéerna om att både män och kvinnor skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör grundas på förnuft. Hon drev bland annat en skola för flickor och skrev Thoughts on the Education of Daughters. I A Vindication of the Rights of Men (1790) kritiserade hon Edmund Burke och tog ställning för franska revolutionen. Wollstonecrafts make gav ut hennes memoarer året efter hennes död, Memoirs of Mary Wollstonecraft (1798).

Wollstonecrafts liv har dragit till sig intresse från både allmänheten och feminister, inte alltid mest på grund av hennes litterära alster, utan för hennes okonventionella och ofta stormiga relationer. Efter två misslyckade utomäktenskapliga förhållanden gifte sig Wollstonecraft med filosofen William Godwin, en av anarkismens förgrundsgestalter. Parets dotter, Mary Shelley, blev senare känd för sin roman Frankenstein. Wollstonecraft dog i barnsäng vid 38 års ålder och lämnade flera oavslutade manuskript efter sig. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1217 mars - 23 mars

Daguerrotypporträtt av Erik Gustaf Geijer från 1840-talet.

Erik Gustaf Geijer (17831847) var en svensk författare, poet, filosof, historiker och tonsättare. Han var professor i historia vid Uppsala universitet från och med 1817 och blev 1824 ledamot av Svenska Akademien.

Geijer var rektor för Uppsala universitet under flera omgångar, samt ledamot av prästeståndet i riksdagen där han verkade för slaveriets avskaffande på den svenska kolonin. Vidare var han medlem av Götiska förbundet och redaktör för dess tidskrift Iduna. Han var en av de största diktarna, estetikerna och idégivarna i den svenska romantiken. Fram till sitt liberala ”avfall” var han en av den svenska konservatismens starkaste röster. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Erik Gustaf Geijer på ett litografi från 1840-talet.

Erik Gustaf Geijer (17831847) var en svensk författare, poet, filosof, historiker och tonsättare. Han var professor i historia vid Uppsala universitet från och med 1817, och blev 1824 ledamot av Svenska Akademien.

Geijer var rektor för Uppsala universitet under flera omgångar, samt ledamot av prästeståndet i riksdagen där han verkade för slaveriets avskaffande på den svenska kolonin. Medlem av Götiska förbundet och redaktör för dess tidskrift Iduna. Han var en av de största diktarna, estetikerna och idégivarna i den svenska romantiken. Fram till sitt liberala ”avfall” var han en av den svenska konservatismens starkaste röster. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1324 mars - 30 mars

En sovande komodovaran

Sömn hos djur är, precis som hos människan, ett slags medvetslöshet där djuren inte tar emot sinnesintryck och inte gör några medvetna rörelser. Till skillnad från vanlig medvetslöshet är sömn dagligt regelbunden, och djuren kan väckas från tillståndet. Man har inte kunnat visa att alla djur sover, men många olika slags djur, både ryggradslösa djur och däggdjur, gör det. Precis som hos människor kompenserar djur sömnbrist med längre och djupare sömn än normalt, då de tillåts sova ostörda igen. Man har forskat på sömnens betydelser för djurs inlärning och minne, men resultaten är motstridiga. Man vet dock att djur som hindras från att sova dör efter ett par veckor. Sömnens exakta funktion är fortfarande okänd. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

En adult skräntärna i sommardräkt.

Skräntärna (Hydroprogne caspia) är världens största tärna, numera placerad i familjen måsfåglar. Längden varierar från 47 till 54 centimeter med ett vingspann på upp till 1,4 meter. Den kan väga från 575 till 775 gram. Kroppsbyggnaden är grov och trutlik med grovt huvud, till skillnad från andra tärnarter. Globalt har arten ett stort men glest utbredningsområde och förekommer häckande på alla kontinenter utom Sydamerika. I Europa häckar större delen av populationen i Östersjöområdet, och i Kaspiska havet, med några mindre populationer i Svarta havet och några enstaka par (från Östersjöpopulationen) i Ladoga. Skräntärnan är karaktäristisk med sin måsfågellika flykt som skiljer sig från andra tärnors, sin grova blodröda näbb och sina hesa, barska läten.

Skräntärnan livnär sig av fisk. Den häckar i stora kolonier på upp till cirka 200 par, eller sällsynt med 2–3 samhäckande par. Cirka 90 % lever i kolonier medan merparten av de resterande paren häckar solitärt. De flesta fåglar börjar häcka vid tre års ålder, men några väntar med att göra sitt första häckningsförsök i ytterligare tre år. Man räknar med att världspopulationen består av cirka 50 000 häckande par. Siffrorna är i de flesta regioner stabila och världspopulationen kategoriseras som livskraftig (LC) av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Populationen i Östersjön minskar dock och är rödlistad och klassas för närvarande som sårbar (VU). Skräntärnan är mycket störningskänslig under sin häckningsperod och kan vid angrepp överge boplatserna. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1431 mars - 6 april

Konstitutionskommitén framlägger sitt utkast inför kongressen i Philadelphia.

Amerikanska revolutionen kallas händelseförloppet under andra hälften av 1700-talet då de tretton kolonierna som kom att utgöra Amerikas förenta stater uppnådde självständighet från Brittiska imperiet. Under denna period enades kolonierna mot det brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775 och 1783. Detta kulminerade i en amerikansk självständighetsförklaring 1776 och en slutlig seger på slagfältet vid Yorktown 1781, vilket ledde till fred genom Parisavtalet 1783.

Den amerikanska revolutionen omfattade ett antal stora intellektuella och sociala förändringar som skedde i det tidiga amerikanska samhället, såsom de nya republikanska ideal som fick fäste hos den amerikanska befolkningen. I vissa kolonier utbröt hätska politiska debatter om demokratins roll i statens styrelse. Det amerikanska skiftet till republikanism, liksom den gradvis växande demokratin, orsakade en stor omvälvning av den traditionella sociala hierarkin och skapade den moral som bildade kärnan till amerikanska politiska värderingar. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Drottning Josefina målad av Axel Nordgren.

Josefina av Leuchtenberg, född 14 mars 1807 i Milano, död 7 juni 1876 i Stockholm, var Sveriges och Norges drottning 1844–1859. Hon var äldsta dotter till den franske generalen Eugène de Beauharnais och prinsessan Augusta av Bayern, dotter till kung Maximilian I av Bayern. Hon gifte sig den 22 maj 1823 med kronprins Oscar, sedermera kung Oscar I och fick med honom fem barn: Karl XV, Gustaf, Oscar II, Eugenia och August.

När Josefina kom till Sverige första gången följde familjens slottskaplan, Jakob Lorenz Studach, med henne. Han blev hennes biktfader i Stockholm men tog sig också an den lilla katolska församlingen i Stockholm. Att vara katolik i Sverige var vid den tiden omgärdat av hårda restriktioner och den katolska mässan var endast tillåten vid Österrikes, Frankrikes, Spaniens och Portugals ambassader i Stockholm. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 157 april - 13 april

Óengus I

Óengus, Fergus son var pikternas kung från 732 till sin död 761. Hans regeringstid kan rekonstrueras i viss detalj från ett antal olika källor.

Óengus blev huvudkung i Piktland efter en period av inbördeskrig i slutet av 720-talet. Under hans regeringstid underkuvades grannriket Dál Riata och kungariket Strathclyde anfölls med mindre framgång. Óengus var den mäktigaste härskaren i Skottland i över två årtionden och var inblandad i krig på Irland och i England.

Óengus sammankopplas ibland med grundandet av kuststaden St Andrews, ursprungligen Cennrígmonaid, men historierna är inte samtida och kan vara fel. Däremot går det att via skriftliga källor koppla ihop Óengus med Sankt Andreas-kulten, som kan ha kommit till Piktland från Northumbria. Det antas allmänt att St Andrews-sarkofagen utfördes på uppdrag av Óengus.

Enligt kungalängderna i den piktiska krönikan efterträddes han av sin bror Bridei. Kungar från Óengus släkt dominerade Piktland till 839, då ett katastrofalt nederlag mot vikingar inledde en ny period av instabilitet, som slutade när Kenneth MacAlpine kom till makten.

Den mängd information som har överlevt rörande Óengus jämfört med andra piktiska kungar, hans gärningars natur och geografiska utbredning och hans regeringstids längd sammanfaller till att göra kung Óengus till en av de mest betydelsefulla härskarna under den tidiga medeltiden på Brittiska öarna. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Elamitisk inskrift från Susa (cirka 1140 f.Kr.)

Elamitiska är ett numera utdött språk som talades i det forntida riket Elam i nuvarande sydvästra Iran omkring 3000300 f.Kr. Det har inte kunnat visas att elamitiskan är besläktad med något annat språk. Den hör varken till de semitiska språken (som exempelvis akkadiskan) eller till de indoeuropeiska språken (som till exempel hettitiskan och fornpersiskan). Den är med säkerhet inte heller besläktad med grannspråket sumeriskan. De flesta forskare betraktar elamitiskan som ett isolerat språk, men vissa hävdar att det finns ett släktskap med de dravidiska språkenIndiska halvön. En hypotes är att det tillhörde en större språkgemenskap i Centralasien innan indoeuropeiska folk bosatte sig där och trängde undan elamitiskans föregångare. Den proto-elamitiska skriften, som började användas omkring 3200 f.Kr., har hittills inte kunnat tydas. Från omkring 2400 till cirka 350 f.Kr. finns elamitiska texter skrivna med kilskrift. Dessa texter utgör alltså sammanlagt en tvåtusenårig tradition. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1614 april - 20 april

Frenologisk karta över hjärnan

Medvetandefilosofi är den gren av filosofin som studerar medvetandets natur, mentala processer, mentala funktioner, mentala egenskaper och deras relation till den fysiska kroppen. Kropp-själs-problemet, det vill säga förhållandet mellan medvetandet och kroppen, betraktas ofta som den mest centrala frågan inom medvetandefilosofin, även om det finns andra frågor rörande medvetandets natur som inte involverar dess relation till den fysiska kroppen. Dualism och monism kallas de två huvudsakliga skolor som försöker lösa kropp-själ-problemet. Dualismens position är den att medvetande och kropp i någon kategorisk mening är separata från varandra.

Monism kallas positionen som gör gällande att medvetande och kropp inte är två ontologiskt distinkta entiteter. Fysikalister argumenterar för att endast de entiteter som postuleras av fysiken existerar, och att medvetandet förr eller senare helt kommer att kunna förklaras i termer av de entiteter som fysisk teori ständigt upptäcker och utvecklar. Idealister hävdar att det enda som existerar är medvetande och att den yttre världen antingen är mental själv, eller en illusion skapad av medvetandet. Neutrala monister menar att det finns någon annan, neutral substans, och att både materia och medvetande är egenskaper av denna okända substans. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Caspar David Friedrich – Vandraren ovan dimmorna (cirka 1818)

Romantiken är benämningen på en estetik och tankeströmning inom europeisk kulturyttring, och dess epok som varade från och med ingången till 1800-talet och fram till realismen och naturalismen, eller för musikens del impressionismen, övertog dominansen. Tidigare har man ofta använt termen nyromantiken, då man med romantiken i stället avsett medeltiden. De yttringar av romantik som föregrep den egentliga utblomningen på 1800-talet kallas förromantiken och nyklassicismen. Termen romantiken är mångtydig, nästan svepande, och det finns flera definitioner av den som står i konflikt, fastän det är allmänt accepterat att det uppstår en ny strömning i idéer och estetik före år 1800 som man kallar romantiken. Som epok är den framför allt relevant inom konst-, litteratur-, musik-, vetenskaps- och filosofihistoria.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1721 april - 27 april

Tom Waits

Tom Waits, egentligen Thomas Alan Waits, född 7 december 1949 i Pomona i Kalifornien, är en amerikansk musiker, sångare, kompositör, textförfattare och skådespelare. Waits är känd för sin raspiga, hesa röst, ovanliga instrument och kompositioner som inte följer modet.

Med sin unika röst, sin blandning av blues, jazz och vaudeville samt experimentella inslag som gränsar till industrial har Waits byggt upp en egen distinkt musikalisk personlighet. Detta har även gjort att hans musik är svår att kategorisera. Textmässigt karakteriseras Waits sånger av atmosfäriska porträtt av bisarra, kärnfulla karaktärer och platser även om han också visat intresse för traditionella ballader. Han har ett kultfölje bland fansen och har även influerat flera låtskrivare trots att hans musik sällan spelas på radio eller MTV.

Hans låtar är mest kända för allmänheten genom coverversioner av mer kända artister, till exempel "Jersey Girl" som framförts av Bruce Springsteen, "Downtown Train" med Rod Stewart och "Ol' '55" framförd av the Eagles. I en intervju från 2005 hävdade Bob Seger att Waits musik varit en inspiration för honom. Även om Waits album mött blandad kommersiell framgång i USA har de ibland sålt guld i andra länder. Han har varit nominerad till flera stora musikpriser och bland annat vunnit två Grammy-priser. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Emma Goldman, c:a 1910

Emma Goldman (18691940) var en litauiskfödd anarkist, mest känd för sin politiska aktivism, författarskap och offentliga tal. Hon betraktades av sina efterföljare som en ”fritänkande rebellkvinna”, och av sina kritiker som försvarare av politiskt motiverade mord och våldsam revolution.

Goldman föddes i provinsen Kaunas i Litauen. Hennes familj var ortodoxt judisk; Goldman hade ett våldsamt förhållande till sin fader. Även om hon gick på skola i Königsberg vägrade hennes far att låta henne fortsätta sin utbildning när familjen flyttade till Sankt Petersburg. Hon fortsatte dock att läsa flitigt på egen hand och utbildade sig själv om dåtidens politik.

Tillsammans med sin syster Helena flyttade hon till Rochester i delstaten New York i USA vid sexton års ålder. Hon gifte sig 1887 men skiljde sig strax därefter och flyttade till New York City. Hon drogs till anarkismen efter Haymarketmassakern, och tränades i att hålla offentliga tal av Johann Most, varefter hon blev en välkänd föreläsare och drog till sig åhörarskaror på tusentals människor. Vid den tiden blev hon också älskare med Alexander Berkman, som skulle komma att bli hennes närmaste vän och kamrat livet ut. De planerade tillsammans att mörda Henry Clay Frick, som en handlingens propaganda. Frick överlevde, men Berkman dömdes likväl till tjugotvå års fängelse. Goldman fängslades själv ett antal gånger under de efterföljande åren, för ”anstiftan till upplopp” och illegal utdelning av information om födelsekontroll. Hon gav också ut den anarkistiska tidningen Mother Earth. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 1828 april - 4 maj

Royal Crescent i Bath

Bath är en stad i sydvästra England, Storbritannien, med omkring 90 000 invånare. Staden ligger 159 kilometer väst om London och 21 kilometer sydost om Bristol. Bath fick stadsstatus av drottning Elizabeth I år 1590 och tilldelades 1889 administrativ självständighet från grevskapet Somerset. Staden blev en del av grevskapet Avon när det skapades 1974. Sedan Avon upphörde 1996 har staden blivit den viktigaste staden i Bath and North East Somerset.

Staden grundades i floden Avons dalar runt naturliga heta källor där romarna byggde bad och ett tempel, vilket gav staden dess dåvarande namn, Aquae Sulis. Staden blev ett populärt sparesmål under den georgianska eran, varför staden fick en georgiansk arkitektur. Bath upptogs 1987UNESCO:s världsarvslista. Staden har många teatrar, museer och andra kulturella platser som har hjälpt den att bli en viktig turistort med över en miljon övernattande gäster och 3,8 miljoner gäster som stannar över dagen varje år. Staden har två universitet och ett flertal skolor och college. Det finns en stor servicesektor som ger jobb åt stadens och områdets befolkning. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

ApusApusKlausRoggel01.jpg

Tornseglare (Apus apus) är en fågel inom familjen seglare och enda representant för familjen i norra Europa. Till formen (morfologiskt) påminner seglarna om svalorna, men de är inte närmare besläktade med dessa utan likheterna beror på konvergent evolution. Tornseglaren har en stor utbredning och häckar över stora delar av Palearktis. Den är en flyttfågel och har sina vinterkvarter i Afrika, framför allt söder om ekvatorn. Tornseglare är extremt anpassade till ett liv i luften. Utanför häckningstiden uppehåller de sig i luften under flera månader med största sannolikhet utan avbrott. På högsommaren är de sociala fåglarna mycket påfallande i luftrummet över städerna med sina gälla skrik. Vid sina flygmanövrer kan de i störtdykningar uppnå hastigheter på över 200 km/h.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 195 maj - 11 maj

Brunnspaviljongen

Ramlösa hälsobrunn är en hälsobrunn belägen i Ramlösa i sydöstra Helsingborg, grundad den 17 juni 1707 av Johan Jacob Döbelius. Brunnen byggdes upp kring den järnbrunn som Döbelius undersökt 1701, 1705 och 1706. Under loppet av 1700-talet ökade hälsobrunnens anseende och besöktes av gäster från både Sverige och Danmark. Ramlösa brunn hade sin storhetsperiod i början av 1800-talet, då flera medlemmar av kungafamiljen och personer ur adeln regelbundet besökte anläggningen. I slutet av 1890-talet fann man en ny och mer mineralrik alkalisk källa, vilket blev starten för det buteljerade vattnet och det moderna Ramlösaföretaget. Samtidigt minskade hälsobrunnens ursprungliga verksamhet, som slutligen lades ner 1973. Efter exploateringshot under 1970-talet skyddades flera av byggnaderna som byggnadsminnen och nästan hela parken klassades som ett skyddsområde inom byggnadsminnesförklaringen. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

"De fem trumpetstötarna", under uppförande 1964.

Norrmalmsregleringen betecknar den omfattande revision av stadsplanen för Nedre Norrmalm i Stockholm vilken principiellt beslutades av stadsfullmäktige 1945 och realiserades under 1950-, 60- och 70-talen. Genomförandet resulterade i att de gamla Klarakvarteren fick ge plats åt det moderna Stockholms city, samtidigt som tunnelbanans utbyggnad möjliggjordes.

Norrmalmsregleringen var troligen 1900-talets största svenska stadsbyggnadsprojekt och engagerade en stor del av Sveriges arkitektelit. Omvandlingen av Nedre Norrmalm har kritiserats och beundrats både i Sverige och utomlands, och räknas till en av de större och mest karaktärsfulla cityomdaningar som genomfördes i Europa under efterkrigstiden, även inberäknat de städer som skadades svårt under kriget.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 2012 maj - 18 maj

Slaget vid Issos.

Akemeniderna (fornpersiska: Hakhāmanishiya) var en persisk dynasti. Namnet "akemenid" syftar på grundarklanen (enligt traditionen uppkallad efter en ättefader vid namn Achaimenes), som runt 556 f.Kr. under Kyros den store befriade sig från medernas rike, såväl som på det stora imperium som blev följden av sammansmältningen av de två. Akemenidernas rike är det första av de persiska imperier som härskade över en stor del av Mellanöstern. Det sträckte sig åt norr och åt väster till Mindre Asien, till Thrakien och större delen av kustområdena vid Svarta havet, i öster ända till nuvarande Afghanistan och en del av nuvarande Pakistan, och åt söder och sydväst till nuvarande Irak, Syrien, Egypten, norra Saudiarabien, Jordanien, Israel, Libanon och bort till norra Libyen.

Det imperium som grundades av akemeniderna hotade två gånger Antikens Grekland, erövrade Egypten och fick sitt slut år 330 f.Kr., då Dareios III dukade under för Alexander den store.
Visa - Diskussion - historik

Umeå stads kyrka

Umeå stads kyrka är en kyrkobyggnad i Umeå och församlingskyrka i Umeå stadsförsamling. Kyrkan är belägen i centrala Umeå mitt emot Vänortsparken vid Ume älvs norra strand. Kyrkan är en treskeppig hallkyrka i nygotisk stil med tornet placerat på sidan av långskeppet, vid den norra fasaden. Kyrkan är ritad av dåvarande stadsarkitekten Fredrik Olaus Lindström och byggd i tegel med stenfot. Kyrkan uppfördes mellan 1892–1894 och är den tredje i raden av kyrkor på samma plats. Tre restaureringar med om- och tillbyggnad av kyrkan har delvis ändrat kyrkans ursprungliga utseende.

Den första kyrkan i Umeå började byggas 1646, samma år som Umeå fick sina stadsprivilegier. Kyrkan placerades i utkanten av staden, vilket kan bero på att man ville ha en begravningsplats intill kyrkan. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 2119 maj - 25 maj

Kemiskt tecken för Xenon

Xenon är ett icke-metalliskt grundämne med atomnummer 54 och kemiskt tecken Xe. Det är en tung, färg- och luktlös ädelgas som förekommer i mindre mängder i jordens atmosfär. Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av xenonhexafluorplatinat (PtF6Xe), den första ädelgasföreningen som framställts artificiellt.

Naturligt förekommande xenon består av nio stabila isotoper, men det finns även ett 40-tal instabila isotoper som genomgår radioaktivt sönderfall. Proportionerna av olika xenonisotoper är ett viktigt verktyg vid studiet solsystemets tidiga historia.
Visa - Diskussion - historik

Knut Ekwall - svenska emigranter

Under emigrationen från Sverige till Nordamerika under 1800- och 1900-talet lämnade ungefär 1,3 miljoner svenskar Sverige och flyttade främst till USA. Visserligen hade den orörda jorden längs den amerikanska gränslandet en stark dragningskraft på fattiga jordbrukare från hela Europa, men vissa faktorer blev särskilt lockande för svenskar.

Den svenska emigrationen till Nordamerika nådde sin höjdpunkt efter amerikanska inbördeskriget (1861–65). Den amerikanska folkräkningen 1890 angav antalet svensk-amerikaner till närmare 800 000. De flesta av invandrarna blev typiska nybyggare som röjde och odlade upp prärien, medan andra bodde kvar i städerna, i synnerhet Chicago. Unga, ogifta kvinnor som hemma i Sverige hade jobbat som jordbruksarbetare började ofta direkt som hembiträden hos familjer i amerikanska städer. Många av utvandrarna som etablerade sig i USA reste tillbaka till Sverige senare under 1800-talet, och det finns många berättelser om hur deras seder och vanor hade ändrats.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 2226 maj - 1 juni

Illustration ur första utgåvan som visar när Eliza sålts och berättar för Tom att hon tänker fly.

Onkel Toms stuga (komplett svensk titel vid utgivandet: Onkel Toms stuga eller Negerlifvet i Nord-Amerikas slafstater, originatitel Uncle Tom's cabin; or, Life Among the Lowly) är en roman skriven av Harriet Beecher Stowe, publicerad den 20 mars 1852. Den handlar om slaveriet i USA sett ur slavarnas perspektiv och bidrog starkt till att slaveriet avskaffades 1865 efter amerikanska inbördeskriget. Boken beskriver slaven Tom som förblir sin ägare trogen trots misshandel. Samtidigt skildras slavinnan Elizas flykt mot norr.

Stowe, en Connecticutfödd lärare och aktiv abolitionist, fokuserade romanen på karaktären Onkel Tom, en svart slav kring vars liv de andra sidoberättelserna om de andra karaktärerna - både slavar och slavägare - kretsar. Den sentimentala romanen återger slaveriets grymma verklighet men den bedyrar också att den kristna kärleken kan övervinna något så destruktivt som förslavandet av människor. Onkel Toms stuga var den roman som såldes i flest exemplar under 1800-talet (och den mest sålda boken efter bibeln) och anses ha medverkat till att stärka abolitionisternas sak under 1850-talet. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Hane i sommardräkt.

Guldsiska (Carduelis tristis) är en nordamerikansk fågel som tillhör familjen finkar. Den är flyttfågel med en utbredning från södra Kanada till North Carolina under häckningssäsongen, och från strax söder om Kanadas sydgräns till Mexiko under vintern. Guldsiskan är den enda arten i sin underfamilj som genomgår två ruggningar om året. Den uppvisar könsdimorfism i färgningen; hanen är livfullt gul på sommaren och olivfärgad under vintermånaderna, medan honan har en blekt gulbrun färgton som bara blir något ljusare under sommaren. Hanen uppvisar en lysande fjäderdräkt under häckningssäsongen för att locka till sig en hona. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 232 juni - 8 juni

Augustus (latin: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS), född som Gaius Octavius Thurinus 23 september 63 f.Kr. i Rom, död 19 augusti 14 e.Kr., efter adoption och fram till 27 f.Kr. känd under namnet Gaius Julius Caesar Octavianus (latin: GAIVS•IVLIVS•CAESAR•OCTAVIANVS), var den förste kejsaren av Romerska imperiet, och regerade från 27 f.Kr. till sin död 14 e.Kr. Hans regering inledde Principatet.
Visa - Diskussion - historik

Taxonomi över problematiken kring fri vilja

Fri vilja är ett centralt begrepp inom filosofi och religion. Med människans fria vilja menas att hennes blotta förnuft i viss utsträckning styr hennes handlingar – oberoende av naturliga och övernaturliga faktorer. Ibland definieras den som möjligheten att den handlande agenten "skulle ha kunnat handla annorlunda". Den fria viljan ses av många livsåskådningar som ett undantag från en annars deterministisk värld och är dessutom nödvändig för flera av dem, bland annat existentialismen. Den står i skarp motsättning till fatalismen.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 249 juni - 15 juni

Porträtt av Nietzche

Friedrich Wilhelm Nietzsche, född 15 oktober 1844 i Röcken nära Lützen i Sachsen-Anhalt, död 25 augusti 1900 i Weimar i Thüringen, var en tysk filosof, författare och klassisk filolog. Nietzsche, som var influerad av Schopenhauer, Richard Wagner, och Charles Darwin, är mest känd för sin idé om övermänniskan ("det blonda vilddjuret") och som kristendomens vedersakare – ett av hans mest berömda citat är "Gud är död" (Så talade Zarathustra, I:1). Han förordade en estetisk kultur som ersättning till den kristna självuppoffringen och humanismens moral, varmed han lanserade distinktionen mellan dionysiska och apolloniska ideal. Vetenskapen blev hans paradigm, och vad han såg som människans räddning från religionen och den romantiska verklighetsflyende konsten. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Denna daguerreotyp av Poe togs 1848 när han var 39, ett år före hans död.

Edgar Allan Poe, född 19 januari 1809, död 7 oktober 1849, var en amerikansk poet, novellförfattare, redaktör, litteraturkritiker och en av ledarna för den romantiska rörelsen i USA. Poe, som är mest känd för sina berättelser om skräck, mystik och sällsamma äventyr, var en av de tidiga amerikanska novellförfattarna och en föregångare till detektivlitteraturen. Han anses även ha bidragit till den framväxande science fiction-genren.

Arvet efter Poe är bland annat ett betydande inflytande på litteraturen i USA och runtom i världen liksom i specialiserade områden som kosmologi och kryptografi. Dessutom förekommer Poe och hans verk allmänt i populärkultur i litteratur, musik, film, TV, TV-spel etc. Vissa av hans bostäder är idag museer.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 2516 juni - 22 juni

Landsvale.jpg

Ladusvala (Hirundo rustica) är den mest spridda fågelarten i familjen svalor. Ladusvalan är en tätting med ett distinkt utseende med sin blå ovansida, långa, djupt delade stjärt och böjda spetsiga vingar. Den förekommer i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Ladusvalan är en fågel som trivs i öppna landskap och normalt använder byggnader uppförda av människor för att häcka. Den uppför ett koppformigt rede av lerkulor i lador eller liknande byggnader och livnär sig av insekter som den fångar i flykten. Arten lever i nära anslutning till människor, och dess vana att äta insekter innebär att den tolereras av människorna. Denna accepterande inställning stärktes förr i tiden av vidskepliga föreställningar om fågeln och dess bo. Det finns många hänvisningar till ladusvalan i litterära och religiösa verk både på grund av att den lever i människans närhet och på grund av dess tydligt märkbara årliga flyttning. (läs mer...)
Visa - Diskussion - historik

Östersunds rådhus

Östersund är en tätort (stad) i Jämtland. Östersund är residensstad för Jämtlands län och centralort för Östersunds kommun. Staden ligger vid Storsjön och är Storsjöbygdens och Jämtlands enda stad. Östersund är Sveriges 24:e största tätort med 43 621 invånare.

Östersund är den enda svenska stad som grundades på 1700-talet. Staden kom till för att kontrollera handeln i Jämtland, vars invånare bedrev en omfattande och mycket lönsam handel, som irriterade det svenska styret. I egenskap av Sveriges mest centralt belägna stad, då Östersund är belägen i mellersta Sverige, mitt i Jämtlands län och mitt i Östersunds kommun, tar Östersund gärna åt sig äran som Sveriges mittpunkt. Ortnamnet kommer från det smala sund som skiljer Frösön från fastlandet – Östersundet – och staden marknadsförs av kommunen och näringslivet som Vinterstaden. Vintersport har långa anor i staden och Östersund har genom åren anordnat flera världsmästerskap i vintersporter. (läs mer ...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 2623 juni - 29 juni

Wood Badge-pärlor

Wood Badge eller gilwellutbildning är en utbildning i den internationella scoutrörelsen och namnet på en tillhörande utmärkelse för scoutledare som genomfört utbildningen. Denna arrangeras i någon variant inom de flesta nationella scoutorganisationer tillhörande World Organization of the Scout Movement. Wood Badge-kursernas mål är att göra scouter till bättre ledare genom att lära ut avancerade kunskaper om ledarskap och genom att skapa en förbindelse till och engagemang i scoutrörelsen. Kurserna består vanligtvis av teoretisk undervisning varvat med praktiska utomhusaktiviteter, följt av en projektfas, vari deltagarna sätter sina nya kunskaper på prov. Den första Wood Badge-utbildningen arrangerades av Francis Gidney med Robert Baden-Powell som föreläsare. Kursen hölls i Gilwell Park, Storbritannien i september 1919. Wood Badge har sedan dess spridits över världen i olika varianter.

Vid kursens slut tilldelas deltagarna Wood Badge-pärlor som ett tecken på "betydelsefull bedrift" inom ledarskap och direkt assistans åt unga människor. De två små träpärlorna, som hänger i varsin ände av ett lädersnöre, bärs runt halsen som en del av scoutdräkten. Till pärlorna hör även en gråbrun halsduk med en tartanlapp av MacLaren-klanens färger för att hedra William De Bois Maclaren som donerade pengarna till köpet av Gilwell Park 1919. Halsduken med den flätade lädersöljan betecknar medlemskap av 1st Gilwell Scout Group eller Gilwell Troop 1. Personer som mottagit Wood Badge-insignierna brukar kallas Wood Badgers eller Gilwellians. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Queen är en brittisk rockgrupp som bildades 1970 i London av elgitarristen Brian May, sångaren Freddie Mercury (avliden 1991) och trumslagaren Roger Taylor. Elbasisten John Deacon anslöt sig till bandet året därpå. Bandet fick en betydande ställning på 1970-talet och är ett av Storbritanniens mest inflytelserika och framgångsrika band under de senaste tre årtiondena. Det togs upp i Rock and Roll Hall of Fame 2001.

Gruppen är känd för sin musikaliska mångfald (influerad av stilar från pop till hårdrock och heavy metal), arrangerade sångstämmor, unika gitarrspel och förmåga att göra publiken delaktig i framträdandena.

Queen gjorde ett bejublat framträdande vid Live Aid-galan (1985). Såväl andra artister som publik tyckte att deras spelning var fantastisk. 2005 röstade mer än 60 artister, journalister och andra representanter inom musikbranschen fram uppträdandet som det bästa liveframträdandet i rockmusikens historia. (läs mer ...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 2730 juni - 6 juli

Stockholms Stadion innan match

Djurgårdens IF Fotbollförening är fotbollssektionen inom idrottsföreningen Djurgårdens IF som har sitt säte i Stockholm. Föreningen bildades den 12 mars 1891 och sektionen bildades 1899. Teodor Andersson blev under detta år medlem i föreningen och hjälpte till att starta sektionen. Representationslaget har sedan debuten i Allsvenskan under säsongen 1927–28 spelat sammanlagt 52 säsonger i den högsta serien, vilket placerar laget på en sjundeplats i den allsvenska maratontabellen. Sedan 1936 är Stockholms Stadion Djurgårdens hemmaarena för allsvenska matcher och i Svenska Cupen, men vid derbymatcher mot Stockholmsrivalerna AIK och Hammarby samt vid europacupmatcher används Råsundastadion som hemmaarena. (läs mer...)
Visa - Diskussion - historik

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières – MSF) är en sekulär medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som verkar internationellt. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Organisationen grundades efter inbördeskriget i Nigeria 1971 av en liten grupp franska läkare under ledning av Bernard Kouchner. Organisationen bildades med övertygelsen att alla människor har rätt till medicinsk vård och att deras behov är viktigare än nationsgränser, vare sig det behovet av vård är orsakat av människor eller naturkatastrofer.

Läkare utan gränser styrs av en internationell styrelse med säte i Genève i Schweiz. Organisationen är indelad i 20 avdelningar. Omkring 3 000 läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och logistiker rekryteras årligen för att handha projekt. (läs mer ...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 287 juli - 13 juli

Yngve Larsson

Yngve Larsson, född 13 december 1881 i Sundsvall, död 16 december 1977 i Stockholm, var en svensk filosofie doktor, statsvetare, politiker (s, fp), borgarråd, riksdagsledamot och ordförande för Stockholms stadskollegium.

Han tog en fil kand i Uppsala och disputerade 1913 på Inkorporeringsproblemet. Från 1908 blev han en ledande kraft bakom Svenska stadsförbundets tidiga utveckling. Han var ursprungligen socialdemokrat, men uteslöts av Hjalmar Branting på grund av Aktivistboken 1915. Larsson involverades i Stockholms författningsreform, och utsågs 1920 till stadssekreterare i Stockholms stad. Han var gatu- och stadsbyggnadsborgarråd 19241946, och politiskt ledande bakom flera av stadens historiskt största infrastrukturprojekt, däribland Slussen, Bromma flygfält, Stockholms tunnelbana och Norrmalmsregleringen. Under krigsåren var Larsson även en ledande nordisk antinazistisk opinionsbildare. 1946 valdes han till riksdagsledamot (fp) och ordförande för Stockholms stadskollegium. Larsson lämnade stadshuset 1970, då 89 år fyllda. Hans stora stadshistoriska verk Mitt liv i Stadshuset (1977) blev även hans självbiografi.

Yngve Larsson kom att kallas sitt århundrades främste svenske stadsbyggare och århundradets gigant inom stockholmspolitiken. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Komodovaran

Komodovaran (Varanus komodoensis) är en art i ödlefamiljen varaner som återfinns på öarna Komodo, Rincah, Flores, Gili Motang och Gili Dasami i centrala Indonesien. Arten är världens största nu levande ödla med en genomsnittslängd på 2-3 meter och en vikt runt 70 kg. Storleken beror bland annat på dess långsamma ämnesomsättning och att arten lever på isolerade öar där det saknas andra köttätande däggdjur som konkurrerar om samma ekologiska nisch. Komodovaranen är därmed en toppkonsument och dominerar det ekosystem som den lever i. Även om komodovaraner vanligtvis äter kadaver händer det att de även jagar och anfaller andra byten i form av ryggradslösa djur, fåglar och däggdjur.

Komodovaranen upptäcktes av forskare från västvärlden först år 1910. Ödlornas storlek och rykte gjorde dem tidigt till populära zoodjur. I vilt tillstånd har deras utbredning minskat på grund av mänsklig inverkan på deras levnadsmiljö, och de listas idag som sårbara av IUCN. De är skyddade under indonesisk lag och en nationalpark, Komodo nationalpark, har grundats för att gynna skyddsåtgärder. (läs mer...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 2914 juli - 20 juli


Parfym används för att ge människokroppen, föremål och rum väldoft. Parfymer är vanligen vätskor, men kan också återfinnas som salvor eller krämer. Doften i parfym kommer från olika eteriska oljor och aromämnen. Ibland ingår också fixativer, som gör att parfymen inte avdunstar för fort, och något lösningsmedel, till exempel alkohol eller vatten.

Parfymer kan finnas i olika koncentrationsgrad i form av parfymextrakt, eau de parfum, eau de toilette och eau de cologne. Samma parfym kan också användas i andra produkter, som tvål, deodorant, rumspray, med mera. Parfymerade produkter är vanliga inom hushållens kemikalier, till exempel tvättmedel, rengöringsmedel och diskmedel, men också till hygienartiklar som schampoo, hudlotion med mera. Doftämnen bryts ner eller försämras om de utsätts för hetta, ljus, eller luft.
Visa - Diskussion - historik

Stockholm år 1642 då Göta landsväg var enda vägen söderut.

Gamla Göta landsväg eller Göta landsväg var en medeltida väg som gick från Stockholm över Södertörn mot Götaland. Innan Stockholm grundades fanns här den forntida Tingsvägen som ledde till det ting som hölls varje vår och höst i Svartlöten. När Stockholm grundas på 1250-talet infogades den gamla tingsvägen i den allmänna tillfartsvägen till staden, den kom att kallas Göta landsväg.

Vägsträckningen över Årstafältet är den bäst bevarade delen och numera ett fornminne. Göta landsväg miste sin betydelse som huvudled under senare delen av 1600-talet, när den "Nya landsvägen" (numera Gamla Södertäljevägen) över Hornstull tillkom.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 3021 juli - 27 juli


Erik Axel Karlfeldt

Erik Axel Karlfeldt, ursprungligen Eriksson, född 20 juli 1864 i Karlbo i Kopparbergs län, död 8 april 1931 i Stockholm, var en svensk poet och författare.

Under sommaren 1895 färdigställde Karlfeldt sin debutbok, Vildmarks- och kärleksvisor, som publicerades strax före jul samma år av Joseph Seligmanns förlag. Försäljningsmässigt blev boken ett fiasko med endast ett par hundra sålda exemplar. I boken använder Karlfeldt inga komplicerade versmått men däremot ofta omvänd ordföljd för att få rimmen att stämma. Den omvända ordföljden skulle Karlfeldt senare undvika. Han använde genomgående folkvise- eller balladstrofer. Detta innebar att dikterna är indelade i strofer med samma antal rader och med samma meter. Däremot kan strofernas längd, rytmens karaktär och rimmens antal varieras.

I början av 1913 blev Karlfeldt Svenska Akademiens ständige sekreterare när han efterträdde Carl David af Wirsén. Under hösten 1927 publicerades diktsamlingen Hösthorn som lovordades av kritikerna. Den första upplagan på 5 000 exemplar sålde slut på en vecka. På natten den 8 april 1931 klockan 00.58 drabbades han av kärlkramp och avled i sitt hem. Efter Karlfeldts död sålde hans hustru förlagsrätten till bokförlaget Wahlström & Widstrand för 75 000 kronor. I oktober tilldelades Karlfeldt postumt nobelpriset i litteratur, vars prissumma uppgick till 173 206 kronor. Han är begravd i Folkärna. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

En karta över Tchad inklusive 15:e breddgraden där fransmännen separerade regeringsstyrkor från rebellstyrkor

Konflikten mellan Libyen och Tchad var ett tillstånd av sporadisk krigföring i Tchad mellan 1978 och 1987 där Libyen och Tchad var kontrahenterna. Libyens inblandning i Tchads inre angelägenheter inleddes redan då inbördeskriget i Tchad utvidgades till norra Tchad 1968 och blev mer intensivt i och med Muammar al-Qadhdhafis tillträde till makten 1969. Konflikten utmärktes av fyra olika libyska interventioner i Tchad, som skedde 1978, 1979, 1980–1981 och 1983–1987. Vid alla dessa tillfällen hade Qadhdhafi stöd av ett antal grupperingar som deltog i inbördeskriget, medan Libyens motståndare fick stöd av den franska regeringen, som intervenerade militärt för att rädda Tchads regering 1978, 1983 och 1986.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 3128 juli - 3 augusti 2008

Råka

Råka (Corvus frugilegus) är en fågel som tillhör kråksläktet inom familjen kråkfåglar. Den är en av fyra arter i kråksläktet som förekommer i Europa. Råkan förekommer i stora delar av palearktiska regionen och har introducerats i Nya Zeeland. Den utmärks av sin långa, spetsiga och något nedåtböjda näbb och sin metalliskt glänsande svarta fjäderdräkt.

Råkan förekommer i ett bälte som sträcker sig från Irland och Skottland via Centraleuropa genom Centralasien österut till Kina. Den saknas i södra Schweiz, i stora delar av Österrike och i Italien. I Norden når den Danmark och södra Sverige, i sydost Svarta havets och Kaspiska havets kuster. Under vintermånaderna bebor den också Norges kust till mellersta Norge, stora delar av Balkan, samt större delen av Turkiet. Den är också introducerad till Nya Zeeland. (läs mer ...)
Visa - Diskussion - historik
Conatus (av latinet; ansträngning; bemödande; impuls, benägenhet, tendens; bedrivande; strävan) är en term som användes i tidiga psykologiska och metafysiska teorier för att beteckna en inneboende benägenhet hos ett ting att fortsätta existera och i någon mening utöka sig själv. Detta ”ting” kan vara medvetande eller materia, men även en kombination av båda. Över årtusendena har många olika definitioner och behandlingar formulerats av filosofer. De viktigaste av dessa innefattar 1600-talsfilosoferna René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Leibniz, tillsammans med den samtida empiristen Thomas Hobbes. Conatus kan syfta på den instinktiva ”viljan att leva” hos djur eller på diverse metafysiska teorier om rörelser och tröghet. Begreppet kopplas ofta samman med Guds vilja i en panteistisk syn på naturen. Begreppet kan delas upp i separata definitioner för medvetandet och kroppen, eller till och med särskiljas i fråga om centrifugalkraft eller tröghet. (läs mer ...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 324 augusti - 10 augusti 2008

Suorvasjaure i Stora Sjöfallets nationalpark.

Ett fjäll kan definieras som ett berg eller ett mer flackt landskap, vars högsta punkt når över skogsgränsen. Sammanhängande skog förekommer alltså inte, och träd saknas helt i högfjällsområden. Fjäll är en term som mer eller mindre uteslutande används om berg i de nordiska länderna, men används även allmänt för berg som bär karakteristiska särdrag som är typiska för berg som formats av stora ismassor, det vill säga att de bland annat har relativt flacka sluttningar och runda former. Dialektalt och i norskan och isländskan kan fjäll (fjell respektive fjall) syfta på alla typer av berg oavsett geografiskt läge, höjd och utseende.

Fjäll finns huvudsakligen i de områden där inlandsis dragit fram, det vill säga i Skandinavien (se Skanderna), på Svalbard, Island och Grönland samt i norra Kanada, Ryssland, Finland och Storbritannien. Främst på Grönland, men även i vissa delar längs nordkusterna i Kanada, ligger fortfarande inlandsisen kvar. (läs mer ...)
Visa - Diskussion - historik

Avrättning med elefant

Avrättning med elefant (persiska: زير پى ِپيل افكندن bokstavligen "att kastas under en elefants fötter") var i tusentals år en vanlig avrättningsmetod för de som dömts till döden i södra och sydöstra Asien, särskilt i Indien. Indiska elefanter användes för att krossa, slita sönder eller tortera fångar vid offentliga avrättningar. De tränade djuren användes antingen för att döda ett offer omedelbart eller att tortera dessa sakta under en längre tid. I kunglig tjänst representerade elefanten både härskarens absoluta makt och hans förmåga att kontrollera vilda djur.

Bruket av elefanter för att avrätta fångar förskräckte europeiska upptäcktsresande och beskrevs i många reseskildringar och levnadsteckningar från Asien. Avrättningarna förbjöds till slut av de europeiska kolonialherrarna då dessa tog kontroll över regionen 1700- och 1800-talen. Även om detta bruk av elefanter i huvudsak förekommit i Asien har metoden ibland använts av makter kring medelhavet, såsom Rom och Karthago. Då särskilt i samband med bestraffning av soldater som gjort myteri. (läs mer ...)
Visa - Diskussion - historik


Vecka 3311 augusti - 17 augusti 2008

René Descartes, som utvecklade ett materialistiskt conatusbegrepp

Conatus är en term som användes i tidiga psykologiska och metafysiska teorier för att beteckna en inneboende benägenhet hos ett ting att fortsätta existera och i någon mening utöka sig själv. Detta ”ting” kan vara medvetande eller materia, men även en kombination av båda. Över årtusendena har många olika definitioner och behandlingar formulerats av filosofer. De viktigaste av dessa innefattar 1600-talsfilosoferna René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Leibniz, tillsammans med den samtida empiristen Thomas Hobbes. Conatus kan syfta på den instinktiva ”viljan att leva” hos djur eller på diverse metafysiska teorier om rörelser och tröghet. Begreppet kopplas ofta samman med Guds vilja i en panteistisk syn på naturen. Begreppet kan delas upp i separata definitioner för medvetandet och kroppen, eller till och med särskiljas i fråga om centrifugalkraft eller tröghet.

De tidigaste författarna som diskuterade conatus skrev huvudsakligen på latin, och använde den därför inte bara som en teknisk term utan som ett vanligt ord och i en allmän bemärkelse. Idag används conatus sällan i den tekniska bemärkelsen, eftersom modern fysik använder begrepp som tröghet och bevarande av rörelsemängd som har ersatt det. Det har, likväl, varit en betydande influens för 1800-tals- och 1900-talstänkare som Friedrich Nietzsche, Louis Dumont och Arthur Schopenhauer. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Den gröna linjen i Nicosia, som sedan 1964 skiljer grekcyprioter från turkcyprioter, och bevakas av FN.

Cypernfrågan är den komplicerade och internationellt infekterade frågan om Cyperns folk- och statsrättsliga status och förhållande, samt upprätthållandet av den inre och yttre freden och säkerheten. Frågan har dominerat Cyperns politik sedan den blev en brittisk kronkoloni 1925, men dess problem och förutsättningar har förändrats därefter till följd av självständigheten 1960, inbördeskrig, konflikter och kriser, samt delningen vid krisen 1974; sedan 1974 har frågan komplicerats av att Nordcypern ockuperas av Turkiet.
Visa - Diskussion - historik


Vecka 3418 augusti - 24 augusti 2008

Rödstjärtad sotkakadua

Rödstjärtad sotkakadua (Calyptorhynchus banksii) är en stor kakadua som finns i Australien. Arten kallades Calyptorhynchus magnificus i många årtionden tills det nuvarande vetenskapliga namnet fastställdes officiellt 1994. Den förekommer huvudsakligen i de torrare delarna av kontinenten. Fem underarter accepteras, vilka utseendemässigt främst skiljer sig åt i näbbstorlek. De nordligare underarterna förekommer allmänt, men de två sydliga underarterna är hotade.

Rödstjärtade sotkakaduor är aktiva dygnet runt, skräniga och högljudda, och ses ofta när de flyger högt uppe i flockar. De tenderar att flyga ganska långsamt med oregelbundna tunga flaxande vingslag, som tydligt skiljer sig från den liknande glanssotkakaduans lätta vingslag. Rödstjärtad sotkakadua är fröätare, hålhäckare och beroende av träd med relativt tjocka stammar för sina bohålor, som gamla eucalyptusträd eller gummiträd.

Rödstjärtad sotkakadua är den av sotkakaduorna som lättast anpassar sig till ett liv i fångenskap, men sotkakaduor är mycket ovanliga och dyra utanför Australien. Liksom andra kakaduor kan rödstjärtad sotkakadua bli mycket långlivad i fångenskap. År 1938 omtalade ornitologen Neville Cayley en över femtio år gammal individ vid Taronga Zoo. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Megadeth live vid Sauna Open Air Festival, Finland.

Megadeth är ett amerikanskt thrash metal-band bildat 1983. Bandet har sålt mer än 38 miljoner skivor, och är således en av de mest framgångsrika musikgrupperna inom thrash metal. Bandets frontfigur, grundare, låtskrivare och enda ständige medlem är Dave Mustaine. Dess maskot, som figurerar på de flesta skivomslag, kallas Vic Rattlehead.

Megadeth utgav sitt första album 1985 och var en pionjär inom den amerikanska thrash metal-scenen. Ett hinder för framgången var dock Mustaines drogproblem, och som en följd, att bandmedlemmarna kom och gick. En nykter Mustaine och en ny banduppställning kunde i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet skapa Megadeths mest framgångsrika album som också blev riktiga klassiker. Under 1990-talet fortsatte bandet att vara aktivt och övergick stundtals till lättare former av heavy metal. År 2002 splittrades Megadeth till följd av en skada som Mustaine ådragit sig. De återförenades 2004 och har sedan dess utgivit ytterligare tre album som musikaliskt ligger närmare bandets thrash metal-rötter. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 3525 augusti - 31 augusti 2008

Kjell-Olof Feldt

Kjell-Olof Feldt, född 18 augusti 1931 i Holmsund i nuvarande Umeå kommun i Västerbottens län (Västerbotten), är en svensk socialdemokratisk politiker, bosatt i Storängen, Nacka kommun. Han var Sveriges handelsminister åren 1970–1975, ekonomi- och handelsminister hösten 1982 samt finansminister 1983–1990.

Vid sidan av statsministrarna Olof Palme och Ingvar Carlsson spelade Feldt en central roll inom svensk politik under 1980-talet. Såväl Sveriges som socialdemokraternas ekonomiska politik genomgick flera genomgripande förändringar under Feldt. Visserligen infördes en kraftigt nedbantad variant av löntagarfonder kort efter valsegern 1982, men därefter liberaliserades ekonomin, med olika slags avregleringar. Den ekonomiska politik som Feldt har kommit att förknippas med kallas ibland för den tredje vägens politik. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Mellanspett

Mellanspett (Dendrocopos medius) är en hackspett som har sin utbredning i ett jämförelsevis litet område i västra och södra Palearktis. Vid födosök använder arten trädkronor med grovbarkade grenar och stamdelar. I stora delar av utbredningsområdet är mellanspetten därför knuten till skogar med gamla ekar. Den har dock på senare år även påvisats i naturnära lövskogar, där andra trädarter dominerar. Mellanspetten häckade tidigare i Sverige, men det svenska beståndet har dött ut på senare tid.

Fjäderdräkten liknar större hackspettens. Ovansidan är övervägande svart med vita vingfläckar. Till skillnad från en vuxen större hackspett är hjässan röd med en något mattare nyans hos honan. De svarta ansiktstecknen är hos denna art jämförelsevis svagt utpräglade, så att ansiktet verkar övervägande smutsvitt. Denna hackspett urskiljer sig särskilt från alla andra europeiska arter i släktet genom att den saknar svart tygelband. Mellanspettens genomsnittliga kroppslängd är 21 centimeter. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 361 september - 7 september 2008

Essingeleden.

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05:00 söndagen den 3 september 1967. Det innebar att från att ha kört på vänster sida skulle man nu köra på höger sida av vägen. En rådgivande folkomröstning 1955 gav 83% nej. Men med låga 53% röstdeltagande ansåg man att frågan ändå kunde studeras vidare och 1963 beslöt riksdagen att en omläggning måste ske. Längs vägarna sattes upp svarta sexkantiga skyltar med ett gult H för att påminna trafikanterna om att hålla till höger. Övergången föregicks av en intensiv informationskampanj i form av annonser, broschyrer, TV- och radioprogram. mer...
Visa - Diskussion - historik

Slagskeppet USS Iowa avfyrar en salva åt styrbord.

Slagskepp kallades de fartyg som byggdes mellan 1850-talet och 1940-talet och som bar det mest kraftfulla skeppsartilleriet och som var bäst bepansrade av alla örlogsfartyg. Slagskeppens utveckling kan härledas från 1400-talets koggar som användes i norra Europa, 1500-talets karacker och galeoner, 1600- och 1700-talets linjeskepp, 1800-talets järnbeklädda örlogsfartyg och pansarskepp samt 1900-talets Dreadnoughts. De stora pansarfartygen som var avsedda för slaglinjen kallades inledningsvis för pansarfregatter, men med segelriggen försvann detta namn och ersattes med slagskepp (engelska: battleship, franska: cuirassé d'escadre) eller "linjeskepp" (tyska: linienschiff). I över 100 år var slagskeppen havens konungar, men med hangarfartygens inträdande på huvudscenen under andra världskriget (1939-45) kom skeppstypen att bli föråldrad.

Slagskepp var konstruerade för att slåss mot motsvarande fientliga örlogsfartyg med direkt eller indirekt eld från sitt huvudartilleri. I sina sekundära roller var de kapabla att bombardera mål vid och nära kusten för att understödja infanterianfall. En tredje roll framkom under det andra världskriget, när slagskeppen använde sitt kraftiga luftvärnsskydd för att skydda hangarfartyg från luftanfall. Efter det andra världskriget användes ännu slagskepp för att bombardera kuster och som robotplattformar ända fram till 1990-talet. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 378 september - 14 september 2008

Strykjärnet i Motala ström.

Norrköping är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland i Sverige, och centralort för kommunen. Norrköping är Sveriges tionde största tätort med 83 561 invånare (2005). I Norrköpings kommun bor det totalt 126 680 invånare (2007).

Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala Ström (lokalt kallad Strömmen) som rinner genom staden. Dess forsar har under lång tid använts som kraftkälla för kvarnar och andra industrier, höjdskillnaden mellan sjön Glan och Bråviken är hela 22 meter. Norrköping är byggt på låglänt slättbygd, men sedan 1940-talet har odlingsmark fått ge plats för ny bebyggelse. Ända fram till 1947 odlades tobak på fälten kring nuvarande Ljura, nu är området sedan länge bebyggt med bostäder. Öster, norr och väster om staden utbreder sig ännu slättbygden, medan den södra och sydvästra är mer skogbevuxen, bland annat med naturreservatet Vrinneviskogen. Stadens södra delar är högre belägna än den norra. mer...
Visa - Diskussion - historik

Steven Gerrard har varit en viktig spelare i Liverpool under 2000-talet.

Liverpool Football Club (även kända som The Reds) är en engelsk fotbollsklubb från hamnstaden Liverpool. Klubben bildades 15 mars 1892 och har Anfield som sin hemmaarena.

Liverpool är ett av Englands mest framgångsrika fotbollslag genom tiderna. Laget har vunnit den engelska förstaligan 18 gånger, (senast 1990). Utöver ligavinsterna har klubben även vunnit 5 stycken Europacupen- och Uefa Champions League-titlar (senast 2005).

Liverpool hade sin absolut största storhetstid under 1970-talet och 1980-talet. 1984 var ett gyllene år för klubben då man vann Engelska ligan, Europacupen (nuvarande Uefa Champions League) och Engelska ligacupen.

Klubben har också varit inblandat i två av de största olyckorna i fotbollshistorien: olyckorna vid Heyselstadion under finalen av Europacupen (nuvarande Uefa Champions League) 1985 mot Juventus då 39 supportrar (mestadels italienska Juventussupportrar) dog och Hillsborough under semifinalen av FA-Cupen 1989 då 96 Liverpoolsupportrar miste livet. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 3815 september - 21 september 2008

Hussvala.

Hussvala (Delichon urbicum, tidigare Delichon urbica) är en fågel som tillhör familjen svalor. Den är en flyttfågel som häckar i Europa, Nordafrika och i de tempererade delarna av Asien och övervintrar i subsahariska Afrika och tropiska Asien. Hussvalan livnär sig av insekter som den fångar i flykten, och vintertid flyttar den till klimat där flygande insekter finns i rikliga mängder. Den är blå på huvud och ovansida, vit på gump och undersida och hittas både i öppna landskap och nära mänskliga bosättningar. Hussvalan liknar de andra två arterna i släktet Delichon, som båda är endemiska för östra och södra Asien. Det finns två erkända underarter.

Både dess vetenskapliga och triviala namn anknyter till fågelns vana att använda mänskliga byggnationer för sina bon. Den bygger ett slutet, koppformat rede av lerkulor under takfötter eller liknande platser på byggnader. Hussvalan häckar vanligen i kolonier. mer...
Visa - Diskussion - historik

Första kungarikets utbredning under tsar Simeon den store.

Bulgariens historia som land börjar på 600-talet e.Kr., då det första bulgariska kungariket bildades, men själva det geografiska området har varit bebott sedan paleolitisk tid. Under de sista årtusendena f.Kr. dominerades området av thrakerna, under de första århundradena e.Kr. ingick det i Romerska riket, och senare i Östromerska riket. Från 400-talet e.Kr. invandrade flera folkgrupper, av vilka den slaviska blev mest bestående. Senare invandrade det gamla pamirska folket bulgarerna, som upprättade den bulgariska staten under 600-talet. Detta folk var ett härskarskikt som senare assimilerades med de större slaviska och trakiska befolkningarna till ett gemensamt slaviskt bulgariskt folk med östligt ortodox kristendom som religion. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 3922 september - 28 september 2008

Richiii.jpg

Rikard III, född 2 oktober 1452, död 22 augusti 1485, var kung av England 1483-1485. Han blev den siste kungen av Huset York. Efter brodern kung Edvard IV:s död regerade Rikard under en kort tid som förmyndare åt broderns son Edvard V, innan han spärrade in den unge kungen och dennes bror Rikard i Towern (se Prinsarna i Towern) och grep kronan själv. Han kröntes 6 juli 1483. Uppror utbröt mot Rikard och han föll i Slaget vid Bosworth Field som den siste engelske kung som dött i strid, då han mötte Henry Tudor, earl av Richmond (senare kung Henrik VII). William Shakespeares pjäs Rikard III har gjort hans namn känt. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Karta över Kalmarunionens länder.

Kalmarunionen var en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1536, varefter Norge blev ett danskt lydrike fram till 1814 och därefter hamnade i union med Sverige till 1905.

Efter att alla de tre nordiska länderna hade fått en gemensam regent (drottning Margareta) 1389 grundades unionen vid ett möte i Kalmar 1397, där aristokratin från de tre länderna samlades för att kröna Erik till kung över de tre länderna. Från mötet finns det så kallade unionsbrevet bevarat och historiker har tolkat dess betydelse lite olika. Oavsett detta regerades de tre rikena av en monark och Erik efterträddes av Kristofer av Bayern. Vid dennes plötsliga bortgång i januari 1448 saknades dock en given efterträdare och både Danmark och Sverige valde varsin regent. Det kom att dröja till 1457 innan de tre rikena åter styrdes av samma kung, Kristian I. Detta blev dock kortvarigt och efterträdare som Hans och Kristian II styrde över Sverige endast under kortare perioder. I Sverige var dock unionen hela tiden ett politiskt alternativ ända fram till valet av Gustav Vasa till kung 1523. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 4029 september - 5 oktober 2008

Rödlo

Rödlo (Lynx rufus) är ett nordamerikanskt däggdjur i familjen kattdjur. Med sina tolv erkända underarter sträcker sig dess utbredning från södra Kanada till norra Mexiko, vilket inkluderar större delen av USA:s fastland. Rödlon är ett anpassningsbart rovdjur som bebor såväl skogsområden som halvöknar, träsk och även utkanten av städer. Arten är livskraftig i större delen av sin ursprungliga utbredning.

Med sin gråa till bruna päls, morrhårsförsedda ansikte, och svarta örontofsar liknar rödlon de övriga arterna i det medelstora släktet lodjur (Lynx). Den är mindre än det kanadensiska lodjuret (Lynx canadensis), vars utbredningar överlappar med varandra i vissa områden, men dubbelt så stor som huskatten. Den har arttypiska svarta band på sina framben och en svart tipp på den korta och tjocka svansen. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Wayne Gretzky, New York Rangers

Wayne Douglas Gretzky, född 26 januari 1961, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som numera är delägare i Phoenix Coyotes. Medlem av Order of Canada.

Gretzky, eller "The Great One" som han ofta kallas, föddes i Brantford, Ontario i Kanada. Total Hockey: The Official Encyclopedia of the NHL kallar Gretzky "den mest framgångsrike spelaren någonsin". I Nordamerika anses han vara den bästa spelaren under sin tid och har blivit kallad "världens genom tiderna bästa hockeyspelare" av sportjournalister, spelare, coacher och fans. Förutom mängder av personliga utmärkelser och rekord är han den enda spelaren som fått sitt tröjnummer, 99, pensionerat av alla lag i NHL. Redan i unga år ansågs Gretzky vara ett underbarn inom ishockey och han spelade med och mot spelare som var flera år äldre än han själv. Gretzky blev professionell 1978, 17 år gammal, när han skrev på för Indianapolis Racers i World Hockey Association (WHA) och spelade senare nästan 20 år i NHL. Där satte han 40 grundsäsongsrekord, 15 slutspelsrekord, sex NHL All-Starrekord, vann fyra Stanley Cup-troféer med Edmonton Oilers, tilldelades nio gånger Hart Memorial Trophy och tio gånger Art Ross Memorial Trophy. Han är den ende spelaren någonsin som har fått ihop över 200 poäng på en enda säsong (en prestation som han lyckades med fyra gånger under sin karriär). Utöver detta noterades han för över 100 poäng 15 gånger i NHL, 13 av dem i sträck. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 416 oktober - 12 oktober 2008

PanAm Airbus A310-222.

Pan American World Airways, Pan Am, var ett amerikanskt flygbolag mellan 1927 och 1991 samt mellan 1996 och 2004.

Flygbolaget var före den första konkursen världens största. Företaget etablerades i Key West i Florida som ett sjöflygbolag. Under ledning av Juan Trippe växte det till att bli en betydande aktör i luftfarten. Företaget var en föregångare på många områden och var bland annat det första flygbolag som använde sig av jetflyg, jumbojet och datoriserade bokningssystem. Flygbolaget var lätt att känna igen med sin blå logotyp med en jordglob och namn på sina flygplan som inkluderade ordet "Clipper". Det betraktades av många amerikaner som ett kulturellt företag för 1900-talet och som USA:s inofficiella flaggbärare. mer...
Visa - Diskussion - historik

Lancasters ros.
Yorks ros.

Rosornas krig är det namn som vanligen betecknar det inbördeskrig som periodvis utkämpades om Englands tron åren 14551487 mellan anhängare av husen Lancaster och York. Båda husen var förgreningar av kungaätten Plantagenet, vilka sade sig härstamma från kung Edvard III. Namnet Rosornas krig användes inte vid tiden för kriget, men har sitt ursprung i de märken som valdes av de båda kungaätterna, Lancasters röda ros och Yorks vita ros.

Kriget utkämpades till största delen av arméer bestående av beridna riddare och deras feodala trotjänare. Huset Lancaster fick det mesta av sitt stöd i de norra och västra delarna av landet, medan huset York huvudsakligen fick sitt från de södra och östra delarna. Rosornas krig, med sina stora förluster bland adeln, var en stor faktor i försvagandet av adelsmännens feodala makt, vilket ledde till framväxten av en stark, centraliserad monarki under huset Tudor. mer...
Visa - Diskussion - historik


Vecka 4213 oktober - 19 oktober 2008

Blåmes.

Blåmes (Parus caeruleus eller Cyanistes caeruleus) är en fågelart i familjen mesfåglar (Paridae). Den lilla fågeln är med sin blågula fjäderdräkt rätt enkel att känna igen och mycket vanlig i stora delar av Europa. Blåmesens favoritbiotoper är löv- och blandskog med hög andel ekar, men den återfinns också ofta i parker och trädgårdar. Utöver Europa förekommer den i några angränsande delar av Asien. Populationen i Nordafrika och på Kanarieöarna har tidigare kategoriserats som en underart till arten blåmes, men kategoriseras i dag oftast som den egna arten koboltmes (Parus teneriffae).

Blåmesen föredrar animalisk föda, framför allt insekter och spindlar. Utanför häckningsperioden ökar betydelsen av frön och annan vegetabilisk föda. Vid födosöket är fågeln påfallande genom sin skicklighet. Den kan klamra sig fast vid de yttersta grenarna på träd och även hänga upp och ner när den söker föda. Blåmesar häckar oftast i trädhål, men även fågelholkar används ofta. Huvudkonkurrent om häckningshål och vid födosök är den betydligt större talgoxen. mer...
Visa - Diskussion - historik

Margaret Thatcher

Margaret Thatcher, född 1925, är en brittisk politiker som var partiledare för det konservativa partiet 19751990 och Storbritanniens premiärminister 19791990.

Thatcher är den person som suttit längst som brittisk premiärminister sedan Gladstone, och den med den längsta sammanhängande tiden på posten sedan Lord Liverpool i början av 1800-talet. Hon är också den enda kvinnan som har varit premiärminister och ledare för ett stort politiskt parti i Storbritannien. Thatcher anses allmänt som en av de viktigaste brittiska politikerna under det senare 1900-talet. Hon har tenderat att väcka både starkt stöd och starkt motstånd.

Thatchers anhängare hävdar att hennes ekonomiska politik ledde till ett ekonomiskt uppsving för Storbritannien, som länge varit i ekonomisk kris. Hennes motståndare var ofta kritiska till vad man uppfattade som sociala nedskärningar. Enligt vissa gynnade hennes politik i slutändan främst de välmående grupperna i samhället, medan mer utsatta människors situation försämrades.

Thatchers politik har stundtals benämnts som thatcherism. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 4320 oktober - 26 oktober 2008

Krämarekapellet angivet med röd färg. Planritning av Sven Rosborn.

Krämarekapellet ligger norr om det stora tornet i Malmö S:t Petri kyrka. Kapellet innehåller en stor rikedom av kalkmålningar från senmedeltiden. Dess uppförande bekostades av Vantsnidarelaget eller, som det längre fram i tiden omväxlande kallades, Kledebo- eller Krämarelaget. Vantsnidarnas lag var det förnämsta i det medeltida Malmö och ur detta lag rekryterades flera personer till tjänst i stadens styrelse.

Särskilt under 1400-talet byggdes ett antal kapell i anslutning till den stora stadskyrkan S:t Petri. I dag är endast två bevarade, S:ta Annas kapell på kyrkans sydsida och Krämarekapellet som numera har funktionen som dopkapell. Här står i dag dopfunten från år 1601. Kapellets golv är helt täckt av gamla gravstenar vilka lades dit under restaureringen av kyrkan åren 1904–1906. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Australiska soldater använder ett periskopgevär under slaget vid Gallipoli 1915.

Skyttegravskrig är en sorts krig där båda de stridande arméerna har statiska försvarslinjer. Skyttegravskrig uppstod när stora framsteg gjordes inom vapenteknologin, men inte inom rörlighet och kommunikation. Skyttegravskrig förekom bland annat under amerikanska inbördeskriget (1861–1865) och rysk-japanska kriget (1904–1905) och nådde sin kulmen i brutalitet och blodspillan på västfronten under första världskriget (1914–1918). mer...
Visa - Diskussion - historik


Vecka 4427 oktober - 2 november 2008

Rose Seidler House i Sydney (1948–1950) av Harry Seidler

Modernism är en rörelse inom arkitektur som uppkom på 1920-talet med CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne) som språkrör. Denna ideologi var dominerande inom arkitektur och stadsplanering under större delen av 1900-talet. Rörelsen omfattar ett flertal olika stilar, bland annat funktionalism, brutalism och high tech-arkitektur. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geometriskt enkel arkitektur, fri från ornament då det är själva formerna och konstruktionen som står för det arkitektoniska och konstnärliga värdet.

Rörelsen uppkom i Europa i efterdyningarna av första världskriget, då man ansåg att det behövdes en ny stilinriktning för den nya värld som måste byggas upp, något som kombinerades med ett ökat industriellt byggande. Den modernistiska rörelsen har däremot rötter längre tillbaka, till exempel i 1800-talets ingenjörsarkitektur, amerikanen Louis Sullivans skyskrapearkitektur och de avantgardistiska stilarna i början av 1900-talet, till exempel futurism och konstruktivism. Den "nya sakligheten", eller funktionalismen, kom att dominera rörelsen före andra världskriget och det var Weimarrepublikens Tyskland som blev utvecklingens centrum, till stor del genom Bauhausskolan i Dessau. Den stora internationella spridningen av modernismen skedde efter andra världskriget, då rörelsen till stor del kom att dominera arkitekturen. På 1960- och 1970-talen kom modernismen att kritiseras hårt av den postmodernistiska rörelsen. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Snövit och de sju dvärgarna

Snövit och de sju dvärgarna är en amerikansk animerad långfilm från 1937, baserad på Bröderna Grimms version av den tyska folksagan om Snövit. Även om många tror det, var Snövit inte världens första tecknade långfilm (den titeln innehas av den argentinska filmen El Apóstol (1917)) men den skulle komma att bli den första framgångsrika filmen i sitt slag. Filmen, som hade världspremiär den 21 december 1937, banade väg för Disneys tecknade långfilmer.

Snövit nominerades till en Oscar för Bästa filmmusik och Walt Disney tilldelades en hedersoscar, samt sju ministatyetter, för "sin innovation inom det stora nya underhållningsområdet".

Filmen har även blivit tilldelad en stjärna på Hollywood Walk of Fame vid Hollywood Boulevard 6912. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 453 november - 9 november 2008

Opera, Carmen

Opera är en form av musikteater, förknippad med den västerländska konstmusiken från barocken och framåt. Det finns en enorm mängd av undergenrer och stilistiska inriktningar, alla förankrade i sin tids olika musikaliska och teatraliska strömningar. Operan använder sig i regel av symfoniorkester, kör, och skolade sångare (solister), ofta med skiftande rösttyper, egenskaper, och dramatiska funktioner. Dans, såsom mim och balett är några av de scenkonster som oftast integrerats i operaföreställningar. Traditionell opera innefattar också, till skillnad från exempelvis oratorier eller kantater, fullt teatraliskt sceneri och är i behov av belysning, smink, kostymer, rekvisita, dekor med mera.

Ordet opera kan ses som pluralformen av latinets opus, som betyder verk eller arbete. Benämningen har också överförts till liknande teaterformer från olika delar av världen (exempelvis kinesisk opera). Detta indikerar ingen gemensam bakgrund med operan, utan är en ren analogi. En form som däremot är besläktad är den spanska zarzuelan. mer ...
Visa - Diskussion - historik

Norton I, Kejsare av Förenta staterna och Beskyddare av Mexiko

Joshua A. Norton, född cirka 1819, död 8 januari 1880, även känd som hans kejserliga majestät Kejsar Norton I, var en firad medborgare i San Francisco som utropade sig själv till "Kejsare av dessa Förenta stater" och senare "Beskyddare av Mexiko" 1859. Norton föddes i London i England och tillbringade större delen av sin uppväxt i Sydafrika. Han emigrerade till San Francisco 1849 efter att han mottagit en testamentsgåva på $40 000 från sin fars kvarlåtenskap. Norton försörjde sig till en början som affärsman, men förlorade sin förmögenhet genom att investera i peruanskt ris.

Efter att han hade förlorat i en rättsprocess där han försökte få sitt riskontrakt upphävt, lämnade Norton San Francisco. Han återvände några år senare som en excentrisk och synbarligen psykiskt obalanserad man, som hävdade att han var kejsare av USA. Fastän han inte hade någon politisk makt, och hans inflytande bara räckte så långt som han gjordes till viljes av personer omkring honom, behandlades han vördnadsfullt i San Francisco, och valuta som trycktes i hans namn accepterades i de butiker som han besökte. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 4610 november - 16 november 2008

Diplomatstaden

Diplomatstaden är ett område inom stadsdelen Östermalm i Stockholms innerstad, som utmärks av tolv palatsliknande villor eller townhouses från 1910- och 1920-talen, Engelska kyrkan samt ett antal mer sentida beskickningsbyggnader.

Söder om Dag Hammarskjölds väg ligger tolv så kallade högreståndsvillor samlade i en halvcirkel runt Engelska kyrkan, de flesta med utsikt över Djurgårdsbrunnsvikens vatten. Områdets villakvarter beboddes i början huvudsakligen av förmögna privatpersoner, men kom efter hand att domineras av ambassader och residens. Under 1950-talet påbörjades parallellt uppförandet av modernare ambassadbyggnader norr om Dag Hammarskjölds väg. Diplomatstaden är klassad som riksintresse för kulturmiljövård, och områdets villor betingar de högsta priserna i Sverige. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Dareios I

Dareios I, född 549 f.Kr., död i november 486 f.Kr., var en persisk storkonung. Han kallas ofta Dareios "den store". Hans persiska namn betyder ordagrant "upprätthållande det goda". Dareios räknas efter Kyros II som den mest betydande storkonungen av det persiska Akemeniderriket. Han gjorde sig mest känd för att ha skapat det persiska rikets organisation. Persien indelades i tjugo områden, satrapier, med en ståthållare (satrap) i ledningen. Ett skatteväsen inrättades, man byggde vägar, inrättade en kejserlig postlinje och präglade guldmynt. Satrapierna hade visst självstyre, men lämnade soldater till den likaledes upporganiserade armén. Det antas att de förvaltningsreformer som Dareios genomförde gällde som förebildliga ännu långt efter Akemeniderrikets slut och kanske till och med influerade organiseringen av Romerska riket. Dessutom anses Dareios också som gynnare av konsterna, särskilt arkitekturen, vilket avsatte sig i grundandet av Persepolis och byggnadsverksamheterna i andra residensstäder, framför allt Susa. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 4717 november - 23 november 2008

Ett fotografi av ett tamilskt brahminpar från den koloniala tiden.

Tamiler är en folkgrupp från Sydasien med en historia som går tillbaka mer än två årtusenden. De äldsta tamilska befolkningsgrupperna är de i sydöstra Indien och nordöstra Sri Lanka. Det finns också ett antal tamilska utvandrade befolkningsgrupper på olika håll i världen.

Till skillnad från många andra etniska grupper har tamilerna under större delen av sin historia inte styrts av en enskild politisk enhet. Tamilakam, det traditionella namnet för de tamilska områdena, var endast politiskt enat under en period mellan 800-talet och 1100-talet under Cholariket. Den tamilska identiteten är i första hand språklig; som tamiler betraktas de vilkas modersmål är tamil. Under senare tid har dock definitionen breddats och inbegriper också utvandrare av tamilsk härkomst som upprätthåller tamilska kulturella traditioner, även när de inte längre talar språket.

Tamiler är etniskt, språkligt och kulturellt besläktade med de andra dravidfolken i Sydasien. Antalet tamiler i världen uppskattas till 74 miljoner. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Södertälje

Södertälje är en tätort (stad) i Södermanland och centralort i Södertälje kommun i Stockholms län. Med sina 62 279 invånare är det landskapets största tätort (förutom halva Stockholm) och den 15:e största i Sverige. Södertälje är beläget mellan Strängnäs, Stockholm och Nyköping där Mälaren är förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje kanal. Södertälje har en lång historia som kurort. Staden har idag en betydande tillverkningsindustri. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 4824 november - 30 november 2008

August Strindberg

Johan August Strindberg, född 22 januari 1849 i Stockholm, död 14 maj 1912 i Stockholm, var en svensk författare, dramatiker och bildkonstnär (målare). Han räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla författare. Internationellt är han främst känd som dramatiker. Under fyra decennier var Strindberg en dominerande gestalt i det litterära Sverige. Han var ständigt omdiskuterad och ofta involverad i personliga konflikter. Bland hans verk finns ett flertal romaner, noveller och dramer som räknas som klassiker inom svensk litteratur.

Strindberg var mycket produktiv (dock med perioder av improduktivitet) och banbrytande inom flera genrer. Allmänt betraktas han som en nydanare av det svenska språket. Strindberg hörde till åttiotalisterna. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Sammansatt bild av NGC 6543 genom att använda optiska bilder från HST och röntgenbilder från Chandra-teleskopet

Kattögenebulosan (NGC 6543) är en planetarisk nebulosa i stjärnbilden Draken. Strukturellt sett är den en av de mest komplexa nebulosorna som astronomer har observerat, med anmärkningsvärda strukturer såsom jetstrålar och bågliknande formationer som avslöjats med hjälp av högupplösningsbilder från Hubbleteleskopet.

Kattögenebulosan upptäcktes av William Herschel den 15 februari 1786 och var den första planetariska nebulosa vars spektrum undersöktes. Det var den engelske amatörastronomen William Huggins som undersökte nebulosan 1864.

Moderna studier har lett till ett antal mysterier. Den krångliga strukturen kan delvis vara orsakad av material utkastat från en central dubbelstjärna, men det finns inga bevis för att den centrala stjärnan har en följeslagare. Dessutom har mätningar av kemiska koncentrationer avslöjat en stor skillnad mellan mätningar gjorda med två olika metoder. Vad som orsakar skillnaden i resultat mellan de olika mätmetoderna är inte känt. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 491 december - 7 december 2008

Amiralitetskyrkan.

Amiralitetskyrkan (Ulrica Pia) är en kyrka i Karlskrona, tillhörande Karlskrona Amiralitetsförsamling. Kyrkan heter Ulrica Pia efter drottning Ulrika Eleonora d.ä. ('pia' är femininformen av latinets 'pius' som betyder 'from'). Kyrkan ligger i sydöstra delen av ön Trossö intill Vallgatan och invigdes den 20 september 1685. Kyrkan är uppförd helt i trä då tanken var att den senare skulle ersättas av en större stenkyrka. Det är inte säkerställt vem som ritat kyrkan men det är möjligt att arkitekten var generalkvartermästaren Erik Dahlbergh. Kyrkan är en del av Karlskrona världsarv som blev upptagen på UNESCO:s världsarvslista 1998. Framför kyrkan står träfiguren Rosenbom, som fungerar som fattigbössa. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Xenon i formade Geisslerrör.

Xenon är ett icke-metalliskt grundämne med atomnummer 54 och kemiskt tecken Xe. Det är en tung, färg- och luktlös ädelgas som förekommer i mindre mängder i jordens atmosfär. Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen så kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av xenonhexafluorplatinat (PtF6Xe), den första ädelgasföreningen som framställts.

Naturligt förekommande xenon består av nio stabila isotoper, men det finns även ett 40-tal instabila isotoper som genomgår radioaktivt sönderfall. Proportionerna av olika xenonisotoper är ett viktigt verktyg vid studiet solsystemets tidiga historia. Xenon-135 bildas som ett resultat av fission och agerar som neutronabsorbent i kärnreaktorer.

Xenon används i blixtlampor och i båglampor, och som ett generellt anestetikum. Den första excimerlasern använde xenondimermolekylen (Xe2) som sitt aktiva lasermedium och i de tidigaste lasrarna användes xenonblixtlampor som laserpumpar. Xenon används även i sökandet efter hypotetiska svagt interagerande tunga partiklar, och som drivämne för jonmotorer i rymdfarkoster. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 508 december - 14 december 2008

Solen är den närmaste stjärnan från jorden.

En stjärna är en mycket stor och självlysande himlakropp av plasma. Den närmaste stjärnan sett från jorden är solen, vilken är källan till den allra största delen av energin på jorden. Andra stjärnor är synliga på natthimlen när de inte störs av solen, eller av andra ljusstarka objekt på jorden, så kallad ljusförorening. En stjärna lyser för att fusionen av atomkärnor i dess inre frigör enorma mängder energi, som så småningom färdas genom stjärnan och strålas ut i rymden. Nästan alla grundämnen tyngre än väte och helium är skapade i stjärnornas centrum.

Genom att observera stjärnornas spektrum, luminositet och rörelser genom rymden kan man avgöra stjärnornas massa, ålder, kemiska sammansättning och många andra egenskaper. Den totala massan är avgörande för hur stjärnan kommer utvecklas och dess slutgiltiga öde. En graf över temperaturen uppställd mot luminositeten, känd som ett Hertzsprung-Russell-diagram, gör det möjligt att bestämma stjärnans ålder och utvecklingsstadium.

En stjärna börjar som ett kollapsande moln av materia som består av väte, helium och små mängder av tyngre ämnen. När kärnan är tillräckligt tät, börjar vätet fusioneras till helium. Den återstående delen av stjärnans inre för bort energin från kärnan genom en kombination av strålnings- och konvektiva processer. Detta hindrar stjärnan från att kollapsa på sig själv av den omfattande gravitationen och alstrar en stjärnvind, som tillsammans med strålning sänds ut från ytan. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Aleksandr Skrjabin

Aleksandr Nikolajevitj Skrjabin (1872–1915) var en rysk tonsättare och pianist som utvecklade ett mycket lyriskt och känsligt tonspråk. Driven av en poetisk, filosofisk och estetisk vision som gränsade till mysticism, anses han vara en av förgrundsgestalterna inom rysk musikalisk symbolism.

Skrjabins första pianoverk var starkt influerade av Chopin och Liszt, men snart kom han att gå en helt egen väg. Med sin nyskapande harmonik var han en av de tonsättare som runt sekelskiftet 1900 kom att bryta upp den invanda dur- och molltonaliteten. Skrjabin var högt uppskattad under sin levnad och hans musik har nått förnyad popularitet de senaste decennierna efter en att ha lidit av en nedgång i mitten av 1900-talet. Hans popularitet bland pianister har dock alltid varit stor. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 5115 december - 21 december 2008

Fantasibild av Offa på ett manuskript från 1300-talet

Offa var kung av det anglosaxiska kungariket Mercia, som låg i området Midlands i mellersta England, från 757 till sin död i juli 796. Offa var son till Thingfrith och ättling till Eowa, en bror till kung Penda av Mercia, som hade härskat över Mercia ett århundrade tidigare. Offa kom till makten efter en tid med inbördeskrig genom att besegra en annan tronpretendent. Offa tog kontroll över bland annat kungariket Kent och kungariket Sussex och utökade kraftigt sin makt i de södra och sydöstra delarna av England.

Offa var en kristen kung, men han kom i konflikt med kyrkan, och särskilt med Jaenberht, ärkebiskop av Canterbury. Offa lyckades övertyga påve Hadrianus I att dela upp ärkestiftet Canterbury i två delar och skapade därmed ärkestiftet Lichfield. Det finns många mynt kvar från Offas regeringstid, vilka visar eleganta avbildningar av honom och den artistiska kvaliteten på dessa bilder är högre än samtida frankiska mynt. Vissa av hans mynt har porträtt av hans maka, Cynethryth – den enda anglosaxiska drottning som någonsin porträtterats på ett mynt. Många historiker, bland andra Stenton och Hunter Blair, betraktar Offa som den mäktigaste anglosaxiske kungen före Alfred den store. Hans makt sträckte sig aldrig till Northumbria, även om han gifte sig med en dotter, Ælfflæd, till den northumbriska kungen Æthelred I år 792. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Handpennor från: Stadsduva (Columba livia forma domestica), hornuggla (Asio otus) och råka (Corvus frugilegus).

En fjäder är en utväxt från en fågels hud, bestående av proteinet keratin. Fåglar är de enda nu levande djur som har fjädrar och de flesta fåglar har dem över hela kroppen, förutom på benen, näbben och orbitalringen. Fågelns fjädrar är en förutsättning för att den ska kunna flyga men de fungerar även som värmeisolering. Fågelns alla fjädrar kallas tillsammans för fjäderdräkt. Den gemensamma termen för handpennor, stjärtpennor och täckfjädrar är konturfjädrar eller ibland flygfjädrar.

Fjädern växer inuti ett rörformat utskott som sitter fast i en fjädersäck i huden. När fjädern är färdigväxt spricker röret och faller av, utan smärta för fågeln. Antalet fjädrar på en fågel varierar, främst på grund av fågelns storlek. En ladusvala har cirka 1 500 fjädrar och en sångsvan cirka 25 000. Oavsett fjädrarnas antal ingår de i vissa definierade typer och fjäderpartier. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik


Vecka 5222 december - 28 december 2008

Taj Mahal

Taj Mahal (hindi: ताज महल, urdu:تاج محل) är ett mausoleum i Agra i Indien som mogulhärskaren Shah Jahan lät uppföra över sin älsklingshustru Mumtaz Mahal. Byggnationen påbörjades 1632 och slutfördes omkring 1643. Många arkitekter var involverade i arbetet med Taj Mahal, men Ustad Ahmad Lahauri framstår som den som troligen haft det största inflytandet. Även Ustad Isa har angetts som en möjlig kandidat till detta, men denna uppgift har visat sig svår att verifiera.

Taj Mahal anses generellt vara det mest praktfulla exemplet på mogularkitektur, en stil som kombinerar element från persisk, turkisk, indisk och islamisk arkitektur. Det vita kupolförsedda mausoleet är den mest kända delen av monumentet av alla de olika byggnader som Taj Mahal består av.

1983 togs Taj Mahal upp på UNESCO:s världsarvslista med motiveringen "ett universellt beundrat mästerverk bland världsarv." Den 7 juli 2007 utsågs Taj Mahal till ett av världens sju nya underverk. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik

Nebulosan M17, bild från rymdteleskopet Hubble

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Astronomin omfattar kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill säga universum. Astronomin är ett av de absolut äldsta vetenskapsfälten och kan spåras ända tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. Det var dock först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap. Trots sin ålder utvecklas astronomin idag snabbt och ny kunskap kommer fram i snabb takt.

Sedan 1900-talet har astronomin i praktiken delats upp i två huvudsakliga fält, observationell astronomi och teoretisk astronomi. Observationell astronomi fokuserar på att hämta och analysera data medan teoretisk astronomi försöker förklara företeelser och göra förutsägelser om olika fenomen i universum. De båda fälten kompletterar varandra väl då teoretisk astronomi försöker förklara observationer medan observationer i sin tur används för att bekräfta teoretiska modeller. Astronomi är ett av få vetenskapliga fält där amatörer fortfarande spelar en aktiv roll, framför allt inom upptäckt och observation av tillfälliga fenomen som kometer och supernovor. Samtidigt förekommer inom astronomi utrustning som är bland de mest kostsamma och avancerade som över huvud taget förekommer inom vetenskap. ► Läs mer
Visa - Diskussion - historik