Europeiska gemenskaperna

mellanstatliga samarbeten som låg till grund för den Europeiska unionen
Ej att förväxla med Europeiska gemenskapen (EG) 1993–2009.
Europeiska unionens tre pelare, där Europeiska gemenskaperna utgjorde den första. Pelarstrukturen upphörde den 1 december 2009 då Lissabonfördraget trädde i kraft.

Europeiska gemenskaperna (EG) var ett samlingsnamn på tre europeiska gemenskaper – Europeiska kol- och stålgemenskapen, Europeiska atomenergigemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen (sedermera Europeiska gemenskapen) – mellan 1958 och 2009. Från 1958 hade Europeiska gemenskaperna ett gemensamt parlament och en gemensam domstol, och genom fusionsfördraget 1967 fick gemenskaperna även ett gemensamt råd och en gemensam kommission. Från bildandet av Europeiska unionen (EU) den 1 november 1993 och fram till Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 var Europeiska gemenskaperna en av EU:s tre pelare. 2002 upphörde kol- och stålgemenskapen att existera och uppgick i Europeiska gemenskapen. Genom Lissabonfördraget ersattes Europeiska gemenskapen av Europeiska unionen som juridisk person. Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande används begreppet sällan, men kan fortfarande åsyfta Europeiska unionen tillsammans med Europeiska atomenergigemenskapen.

HistorikRedigera

1958−1993 var Europeiska gemenskaperna samlingsnamnet för tre internationella organisationer. Dessa var Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De delade samma institutioner fram till dess att Europeiska unionen bildades. Vid bildandet av Europeiska unionen ersattes EEG av Europeiska gemenskapen. EKSG och Euratom fortsatte att existera som egna juridiska personer. Samtidigt blev Europeiska gemenskaperna unionens första pelare. EKSG upplöstes den 23 juli 2002 till följd av att fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde att gälla.

Genom Lissabonfördraget 2009 upphörde pelarstrukturen att existera. Europeiska gemenskapen ersattes samtidigt juridiskt av Europeiska unionen.

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.