Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Europeiska gemenskapen (EG) 1993–2009.
Europeiska unionens tre pelare, där Europeiska gemenskaperna utgjorde den första. Pelarstrukturen upphörde den 1 december 2009 då Lissabonfördraget trädde i kraft.

Europeiska gemenskaperna (EG) brukar sedan 2009 syfta på Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.[källa behövs] Europeiska gemenskaperna var dessförinnan samlingsnamnet på tre överstatliga internationella organisationer med gemensamma institutioner mellan 1967 och 1993. Från och med bildandet av Europeiska unionen (EU) den 1 november 1993 fram till Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 var Europeiska gemenskaperna en av EU:s tre pelare.

HistorikRedigera

1967−1993 var Europeiska gemenskaperna samlingsnamnet för tre internationella organisationer. Dessa var Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De delade samma institutioner fram till dess att Europeiska unionen bildades. Vid bildandet av Europeiska unionen ersattes EEG av Europeiska gemenskapen. EKSG och Euratom fortsatte att existera som egna juridiska personer, även om de styrdes av EU:s institutioner. Samtidigt blev Europeiska gemenskaperna unionens första pelare. EKSG upplöstes den 23 juli 2002 till följd av att fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde att gälla.

Genom Lissabonfördraget 2009 upphörde pelarstrukturen att existera. Europeiska gemenskapen ersattes samtidigt juridiskt av Europeiska unionen.

Externa länkarRedigera