Förtryck är tillstånd där en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part. Termen förtryck används ofta för att beteckna hur en grupp hålls nere med hjälp av maktbefogenheter eller med oberättigat våld. När sådant förtryck sker under legitimerade former, brukar man tala om "systematiskt förtryck".

Typer av förtryckRedigera

Politiskt förtryckRedigera

Användning av regimens maktmedel mot befolkningen då de mänskliga eller medborgerliga rättigheterna inskränks eller kränks. Till exempel en diktaturs förtryck av oliktänkande/dissidenter, oppositionen, fackföreningar eller religiösa grupper. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och principen om mänskliga rättigheter utformades för att stävja förtryck, genom att slå fast en begränsning av en repressiv regims makt över en individ eller en grupp av individer.

Ekonomiskt förtryckRedigera

Användning av regimers eller organiserad brottslighets maktmedel mot befolkningen då de ekonomiska och materiella möjligheterna inskränks. Till exempel beskattning för beskydd (av stat eller maffia), en diktaturs förtryck genom stämning av oliktänkande/dissidenter, oppositionen, fackföreningar eller religiösa grupper.

Socialt förtryckRedigera

Samhället eller starka grupperingar i samhället kan genom sina sociala normer och konventioner göra av vissa grupper fryses ut, förföljs, förlöjligas eller marginaliseras. Förtryck mot en grupp bygger ofta på den utbredda, om än omedvetna, uppfattningen att gruppen är underlägsen. När förtrycket riktas mot en individ snarare än mot en grupp, upplevs bördan av förtrycket som tyngre än om det finns en grupp att dela utfrysningens lidande med.

Strukturellt förtryckRedigera

Ett undertryckande av en eller flera grupper som utgår från de samhälleliga strukturer och system som vi ingår i exempelvis kapitalismens förtryck av arbetarklassen, vitas förtryck av svarta, mäns förtryck av kvinnor, heterosexuellas förtryck av homosexuella.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera