Uppsalapsalmboken eller Then Swenska Psalmboken, sampt andra små wanligha Handböker, är en svensk psalmbok som gavs ut 1645 i Uppsala.[2]

Uppsalapsalmboken
LandSverige
Förlag för förstautgåvanIgnatius Meurer
Utgivningsår1645
Del i serie
Ingår i serieDen svenska psalmboken[1]
Föregås avSwenske Songer eller wisor 1536
Efterföljs avDen svenska psalmboken 1695

HistorikRedigera

På riksdagsmötet 1643 tillsattes den första psalmbokskommittén. Den bestod av kyrkoherde Johan Roslavius i Väddö församling, Uppsala stift, kyrkoherde Suno Duræus i Vinnerstads församling, Linköpings stift, kyrkoherde Johannes Olai i Levene församling, Skara stift, kyrkoherde Johannes Westhius i Nyköpings församling, Västerås stift, kyrkoherde Ericus Laurentii i Tortuna församling, Västerås stift och kyrkoherde Christian Osengius i Annerstads församling, Växjö stift. De godkände psalmboken och den tryckte på kungligt privilegium år 1645.[2]

PsalmerRedigera

I. Catechismus Författat i SångerRedigera

Tiyo Gudz BudRedigera

Ewangelium, eller Troones ArticklarRedigera

Herrans BöönRedigera

Om DöpelsenRedigera

Om Herrans NattwardRedigera

II. Några Dawidz PsalmerRedigera

III. Några Evangeliska LijknelserRedigera

IV. Åhrlige Höghtiders PsalmerRedigera

1. Om Christi mandoms anamelseRedigera

2. JuulehöghtidhRedigera

3. FrögdesångerRedigera

4. Om Christi OmskärelseRedigera

5. Om Jesu Christi Pijno och DödhRedigera

6. Påscha HöghtidhRedigera

7. Om Christi HimmelsfärdRedigera


8. Pingesdagha Högtidh (Om then helgha Anda)Redigera

V. Åthskillige Psalmer om allehanda Nödhtorffter hwilka kunne fördelas uthiRedigera

I. Läropsalmer, omRedigera

1. Menniskiones fall och älendighetRedigera
2. Antichristi RIjkes AffallRedigera
3. Guds Ordz WärkanRedigera
4. Menniskionnes Uprättelse och SalighetRedigera

II. Tacksäyelse Psalmer för WälgerningarRedigera

1. AndeligheRedigera
2. LekameligheRedigera

III. Böne PsalmerRedigera

1. LitaniaRedigera
2. Om Syndernas FörlåtelseRedigera
3. Emot allehanda AnfechtningarRedigera
4. Om FridhRedigera
5. Morghon och Affton Psalmer, Uthi GemenRedigera
Synnerhet, Om 1. MorghonenRedigera
2. AfftonenRedigera
6. Om Echtenskaps StåndetRedigera

IV. Tröste PsalmerRedigera

V. Beredelse Psalmer emot DödhenRedigera

VI. Begraffningz PsalmerRedigera

Någhre andre ThrenodiaeRedigera

  • Libera me Domine
  • Media vita in morte sumus
  • In pace idiusum dormiam
  • Emendemus in melius quodignoranter
  • Si bona suscepimus de manu Domini
  • Credo quod Redemptor
  • Jagh weet at min Förlossare lefwer
  • I Stofft och Sand

BihangRedigera

Ett tillägg med psalmer av Laurentius Paulinus Gothus som förekommer in en del utgåvor av psalmboken under 1600-talet.

Några Åhrlighe Högtidhers HistorierRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ läst: 10 augusti 2019.[källa från Wikidata]
  2. ^ [a b] Fransén, Natanael (1940). Koralbok till then Swenska Ubsala Psalmboken 1645. Stockholm: Natur och kultur. Libris 1376892