Gadolinium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.

Gadolinium
Nummer
64
Tecken
Gd
Grupp
N/A
Period
6
Block
f

Gd

Cm
EuropiumGadoliniumTerbium
[Xe] 4f7 5d1 6s2
64Gd

Gadolinium-4.jpg

Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa157,25 u
UtseendeSilvervit
Fysikaliska egenskaper
Densitet7 901 kg/m³ (273 K)
AggregationstillståndFast
Smältpunkt1 585 K (1 312 °C)
Kokpunkt3 523 K (3 250 °C)
Molvolym19,90 × 10-6 /mol
Smältvärme10,05 kJ/mol
Ångbildningsvärme359,4 kJ/mol
Atomära egenskaper
Atomradie188 (233) pm
JonisationspotentialFörsta: 593,4 kJ/mol
Andra: 1 170 kJ/mol
Tredje: 1 990 kJ/mol
Fjärde: 4 250 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Xe] 4f7 5d1 6s2
e per skal2, 8, 18, 25, 9, 2
Electron shell 064 Gadolinium - no label.svg
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd3 (svag bas)
Elektronegativitet1,20 (Paulingskalan)
Diverse
KristallstrukturHexagonal
Ljudhastighet2 680 m/s
Elektrisk konduktivitet0,736·106 A/(V × m)
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Gadoliniumisotoper
Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
152Gd 0,20 % 1,08·1014 år α 2,205 148Sm
154Gd 2,18 %
Stabil
155Gd 14,80 %
Stabil
156Gd 20,47 %
Stabil
157Gd 15,65 %
Stabil
158Gd 24,84 %
Stabil
160Gd 21,86 % 1,3·1020 år β- 160Dy
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

EgenskaperRedigera

Gadolinium är en silvervit, mjuk och smidbar metall. Den oxideras i luft, reagerar långsamt med vatten och är löslig i syror.

FörekomstRedigera

Gadolinium förekommer i jordskorpan i mängder motsvarande 6,4 gram/ton. År 1880 upptäcktes elementet i form av sin oxid av schweizaren Marignac i mineralet gadolinit från Ytterby, Stockholms län. Det är namngivet efter den finländske kemisten Johan Gadolin (1760–1853).

I ren form har gadolinium framställts i modern tid. Vanligaste metoden är reduktion av trifluoriden med metalliskt kalcium.

AnvändningRedigera

Gadolinium används bland annat som inblandning i kärnbränsle, då i form av gadoliniumoxid, Gd2O3 (så kallad brännbar absorbator). Syftet med att blanda in det i kärnbränsle är dess egenskaper att fånga upp neutroner, samtidigt som det långsamt förbrukas. På så sätt begränsas effekttätheten i färskt kärnbränsle och effektfördelningen mellan färskt och utbränt bränsle blir jämnare.

Inom sjukvården är gadoliniumföreningar viktiga som kontrastmedel vid MR-diagnostik.

Vidare kan gadolinium användas inom ståltillverkningen där en liten inblandning av gadolinium ökar beständigheten hos järn- och kromlegeringar.

KällorRedigera