Tallium är ett grått metalliskt grundämne. Ämnet bildar giftiga salter, vilka bland annat används i insekts- och råttgift. Tallium är även ett cancerframkallande ämne.

Tallium
Nummer
81
Tecken
Tl
Grupp
13
Period
6
Block
p
In

Tl

Nh
KvicksilverTalliumBly
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
81TlEmissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa204,3833 u
UtseendeSilvervit
Fysikaliska egenskaper
Densitet11 850 kg/m³ kg/m³ (273 K)
AggregationstillståndFast
Smältpunkt577 K (304 °C)
Kokpunkt1 746 K (1 460 °C)
Molvolym17,22 × 10-6 /mol
Smältvärme4,142 kJ/mol
Ångbildningsvärme164,1 kJ/mol
Atomära egenskaper
Atomradie190 (156) pm
Kovalent radie148 pm
van der Waalsradie196 pm
JonisationspotentialFörsta: 589,4 kJ/mol
Andra: 1 971 kJ/mol
Tredje: 2 878 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
e per skal2, 8, 18, 32, 18, 3
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd3, 1 (svagt basisk)
Elektronegativitet1,62 (Paulingskalan)
Diverse
Kristallstrukturhexagonal
Ljudhastighet818 m/s
Elektrisk konduktivitet6,17×106 A/(V × m)
Mohs hårdhet1,2
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Talliumisotoper
Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
203Tl 29,524 %
Stabil
204Tl {syn.} 3,78 år β-
ε
0,764
0,347
204Pb
204Hg
205Tl 70,476 %
Stabil
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Tallium upptäcktes 1861 av William Crookes. Ordet ”tallium” kommer av grekiska thallos 'grönt skott' (efter den gröna linjen i dess spektrum).

Egenskaper redigera

I ren form är tallium en vitglänsande, i luft snabbt oxiderande, mjuk metall som ej reagerar med vatten, men lätt löses av till exempel etanol eller salpetersyra.[1] Ämnet ger en grön färg om det förekommer i en låga och har därför felaktigt angetts som ingrediens i fyrverkerirecept. Ämnet är helt doft- och smaklöst, vilket gjort att det har använts av säkerhetstjänster under kalla kriget.

Tallium är ett spårämne i djur och växter. Trots detta är både metallen och dess föreningar starkt giftiga. Redan några milligram kan leda till allvarliga förgiftningar med symptom som håravfall, syn-, nerv- och tillväxtrubbningar, psykiska störningar med mera.[1]

Förekomst och användning redigera

Tallium förekommer endast sparsamt i jordskorpan och uppträder ofta tillsammans med zink, koppar, bly och järn. Tekniskt utvinns det bland annat ur rökgångs- och kammaravlagringar från svavelsyratillverkning.[1]

Tallium har endast begränsad praktisk betydelse. Det används bland annat för tillverkning av optiskt specialglas samt korrosions- och deformationsbeständiga blylegeringar. Dess föreningar används huvudsakligen som bekämpningsmedel mot gnagare, svamp etcetera.[1]

Tallium sänker kvicksilvers fryspunkt och har därför använts som tillsats i termometrar för låg temperatur.

Källor redigera

  1. ^ [a b c d] Bra Böckers lexikon, 1980.