För jonisationspotential i enheten elektronvolt (eV) och datareferenser, se Grundämnenas jonisationspotential (datasida).
Huvudartikel: Jonisationspotential

Detta är en tabell över jonisationspotential för grundämnena.

Jonisationspotential är den mängd energi som behövs för att avlägsna en elektron från en atom eller jon. Den första jonisationspotentialen gäller för neutrala atomer, den andra jonisationspotentialen gäller för joner med underskott på en elektron och den tredje gäller för joner med underskott på två elektroner, et cetera.

Alla värden i tabellen är angivna i enheten kilojoule per mol (kJ/mol). Värdena för grundämnet rutherfordium och dito med högre atomnummer är förutsagda, och inte fastställda.

Elektron 1–10

redigera
Z T Grundämne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+
1 H Väte 1312,0
2 He Helium 2372,3 5250,5
3 Li Litium 520,2 7298,1 11815,0
4 Be Beryllium 899,5 1757,1 14848,7 21006,6
5 B Bor 800,6 2427,1 3659,7 25025,8 32826,7
6 C Kol 1086,5 2352,6 4620,5 6222,7 37831 47277,0
7 N Kväve 1402,3 2856 4578,1 7475,0 9444,9 53266,6 64360
8 O Syre 1313,9 3388,3 5300,5 7469,2 10989,5 13326,5 71330 84078,0
9 F Fluor 1681,0 3374,2 6050,4 8407,7 11022,7 15164,1 17868 92038,1 106434,3
10 Ne Neon 2080,7 3952,3 6122 9371 12177 15238 19999,0 23069,5 115379,5 131432
11 Na Natrium 495,8 4562 6910,3 9543 13354 16613 20117 25496 28932 141362 (↓)
12 Mg Magnesium 737,7 1450,7 7732,7 10542,5 13630 18020 21711 25661 31653 35458 (↓)
13 Al Aluminium 577,5 1816,7 2744,8 11577 14842 18379 23326 27465 31853 38473 (↓)
14 Si Kisel 786,5 1577,1 3231,6 4355,5 16091 19805 23780 29287 33878 38726 (↓)
15 P Fosfor 1011,8 1907 2914,1 4963,6 6273,9 21267 25431 29872 35905 40950 (↓)
16 S Svavel 999,6 2252 3357 4556 7004,3 8495,8 27107 31719 36621 43177 (↓)
17 Cl Klor 1251,2 2298 3822 5158,6 6542 9362 11018 33604 38600 43961 (↓)
18 Ar Argon 1520,6 2665,8 3931 5771 7238 8781 11995 13842 40760 46186 (↓)
19 K Kalium 418,8 3052 4420 5877 7975 9590 11343 14944 16963,7 48610 (↓)
20 Ca Kalcium 589,8 1145,4 4912,4 6491 8153 10496 12270 14206 18191 20385 (↓)
21 Sc Skandium 633,1 1235,0 2388,6 7090,6 8843 10679 13310 15250 17370 21726 (↓)
22 Ti Titan 658,8 1309,8 2652,5 4174,6 9581 11533 13590 16440 18530 20833 (↓)
23 V Vanadin 650,9 1414 2830 4507 6298,7 12363 14530 16730 19860 22240 (↓)
24 Cr Krom 652,9 1590,6 2987 4743 6702 8744,9 15455 17820 20190 23580 (↓)
25 Mn Mangan 717,3 1509,0 3248 4940 6990 9220 11500 18770 21400 23960 (↓)
26 Fe Järn 762,5 1561,9 2957 5290 7240 9560 12060 14580 22540 25290 (↓)
27 Co Kobolt 760,4 1648 3232 4950 7670 9840 12440 15230 17959 26570 (↓)
28 Ni Nickel 737,1 1753,0 3395 5300 7339 10400 12800 15600 18600 21670 (↓)
29 Cu Koppar 745,5 1957,9 3555 5536 7700 9900 13400 16000 19200 22400 (↓)
30 Zn Zink 906,4 1733,3 3833 5731 7970 10400 12900 16800 19600 23000 (↓)
31 Ga Gallium 578,8 1979,3 2963 6180
32 Ge Germanium 762 1537,5 3302,1 4411 9020
33 As Arsenik 947,0 1798 2735 4837 6043 12310
34 Se Selen 941,0 2045 2973,7 4144 6590 7880 14990
35 Br Brom 1139,9 2103 3470 4560 5760 8550 9940 18600
36 Kr Krypton 1350,8 2350,4 3565 5070 6240 7570 10710 12138 22274 25880 (↓)
37 Rb Rubidium 403,0 2633 3860 5080 6850 8140 9570 13120 14500 26740
38 Sr Strontium 549,5 1064,2 4138 5500 6910 8760 10230 11800 15600 17100 (↓)
39 Y Yttrium 600 1180 1980 5847 7430 8970 11190 12450 14110 18400 (↓)
40 Zr Zirkonium 640,1 1270 2218 3313 7752 9500
41 Nb Niob 652,1 1380 2416 3700 4877 9847 12100
42 Mo Molybden 684,3 1560 2618 4480 5257 6640,8 12125 13860 15835 17980 (↓)
43 Tc Teknetium 702 1470 2850
44 Ru Rutenium 710,2 1620 2747
45 Rh Rodium 719,7 1740 2997
46 Pd Palladium 804,4 1870 3177
47 Ag Silver 731,0 2070 3361
48 Cd Kadmium 867,8 1631,4 3616
49 In Indium 558,3 1820,7 2704 5210
50 Sn Tenn 708,6 1411,8 2943,0 3930,3 7456
51 Sb Antimon 834 1594,9 2440 4260 5400 10400
52 Te Tellur 869,3 1790 2698 3610 5668 6820 13200
53 I Jod 1008,4 1845,9 3180
54 Xe Xenon 1170,4 2046,4 3099,4
55 Cs Cesium 375,7 2234,3 3400
56 Ba Barium 502,9 965,2 3600
57 La Lantan 538,1 1067 1850,3 4819 5940
58 Ce Cerium 534,4 1050 1949 3547 6325 7490
59 Pr Praseodym 527 1020 2086 3761 5551
60 Nd Neodym 533,1 1040 2130 3900
61 Pm Prometium 540 1050 2150 3970
62 Sm Samarium 544,5 1070 2260 3990
63 Eu Europium 547,1 1085 2404 4120
64 Gd Gadolinium 593,4 1170 1990 4250
65 Tb Terbium 565,8 1110 2114 3839
66 Dy Dysprosium 573,0 1130 2200 3990
67 Ho Holmium 581,0 1140 2204 4100
68 Er Erbium 589,3 1150 2194 4120
69 Tm Tulium 596,7 1160 2285 4120
70 Yb Ytterbium 603,4 1174,8 2417 4203
71 Lu Lutetium 523,5 1340 2022,3 4370 6445
72 Hf Hafnium 658,5 1440 2250 3216
73 Ta Tantal 761 1500
74 W Volfram 770 1700
75 Re Rhenium 760 1260 2510 3640
76 Os Osmium 840 1600
77 Ir Iridium 880 1600
78 Pt Platina 870 1791
79 Au Guld 890,1 1980
80 Hg Kvicksilver 1007,1 1810 3300
81 Tl Tallium 589,4 1971 2878
82 Pb Bly 715,6 1450,5 3081,5 4083 6640
83 Bi Vismut 703 1610 2466 4370 5400 8520
84 Po Polonium 812,1
85 At Astat 899,003
86 Rn Radon 1037
87 Fr Francium 380
88 Ra Radium 509,3 979,0
89 Ac Aktinium 499 1170 1900 4700
90 Th Torium 587 1110 1978 2780
91 Pa Protaktinium 568 1128 1814 2991
92 U Uran 597,6 1420 1900 3145
93 Np Neptunium 604,5 1128 1997 3242
94 Pu Plutonium 584,7 1128 2084 3338
95 Am Americium 578 1158 2132 3493
96 Cm Curium 581 1196 2026 3550
97 Bk Berkelium 601 1186 2152 3434
98 Cf Californium 608 1206 2267 3599
99 Es Einsteinium 619 1216 2334 3734
100 Fm Fermium 627 1225 2363 3792
101 Md Mendelevium 635 1235 2470 3840
102 No Nobelium 642 1254 2643 3956
103 Lr Lawrencium 470 1428 2228 4910
104 Rf Rutherfordium 579,9 1389,4 2296,4 3077,9
105 Db Dubnium 664,8 1546,7 2378,4 3298,8 4305,2
106 Sg Seaborgium 757,4 1732,9 2483,5 3415,6 4561,8 5715,8
107 Bh Bohrium 742,9 1688,5 2566,5 3598,9 4727,8 5991,7 7226,8
108 Hs Hassium 733,3 1756,0 2827,0 3637,5 4940,0 6175,1 7535,5 8857,4
109 Mt Meitnerium 800,8 1823,6 2904,2 3859,4 4920,8
110 Ds Darmstadtium 955,2 1891,1 3029,6 3955,9 5113,7
111 Rg Röntgenium 1022,7 2074,4 3077,9 4052,4 5306,7
112 Cn Copernicium 1154,9 2170,0 3164,7 4245,4 5499,7
113 Nh Nihonium 704,9 2238,5 3023,3 4351,5 5692,6
114 Fl Flerovium 823,9 1601,6 3367,3 4399,7 5847,0
115 Mc Moskovium 538,4 1756,0 2653,3 4679,5 5721,6
116 Lv Livermorium 723,6 1331,5 2846,3 3811,2 6078,6
117 Ts Tenness 742,9 1785,0–
 1920,1
118 Og Oganesson 839,4 1563,1
119 Uue Ununennium 463,1 1698,1
120 Ubn Unbinilium 578,9 895,4–
 918,5
121 Ubu Unbiunium 429,4
122 Ubb Unbibium 540,4 1090,4 1968,5 2618,9

Elektron 11–20

redigera
Z T Grundämne 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21+
11 Na Natrium 159076
12 Mg Magnesium 169988 189368
13 Al Aluminium 42647 201266 222316
14 Si Kisel 45962 50502 235196 257923
15 P Fosfor 46261 54110 59024 271791 296195
16 S Svavel 48710 54460 62930 68216 311048 337138
17 Cl Klor 51068 57119 63363 72341 78095 352994 380760
18 Ar Argon 52002 59653 66199 72918 82473 88576 397605 427066
19 K Kalium 54490 60730 68950 75900 83080 93400 99710 444880 476063
20 Ca Kalcium 57110 63410 70110 78890 86310 94000 104900 111711 494850 527762
21 Sc Skandium 24102 66320 73010 80160 89490 97400 105600 117000 124270 547530 (↓)
22 Ti Titan 25575 28125 76015 83280 90880 100700 109100 117800 129900 137530 (↓)
23 V Vanadin 24670 29730 32446 86450 94170 102300 112700 121600 130700 143400 (↓)
24 Cr Krom 26130 28750 34230 37066 97510 105800 114300 125300 134700 144300 (↓)
25 Mn Mangan 27590 30330 33150 38880 41987 109480 118100 127100 138600 148500 (↓)
26 Fe Järn 28000 31920 34830 37840 44100 47206 122200 131000 140500 152600 (↓)
27 Co Kobolt 29400 32400 36600 39700 42800 49396 52737 134810 145170 154700 (↓)
28 Ni Nickel 30970 34000 37100 41500 44800 48100 55101 58570 148700 159000 (↓)
29 Cu Koppar 25600 35600 38700 42000 46700 50200 53700 61100 64702 163700 (↓)
30 Zn Zink 26400 29990 40490 43800 47300 52300 55900 59700 67300 171200 (↓)
36 Kr Krypton 29700 33800 37700 43100 47500 52200 57100 61800 75800 80400 (↓)
38 Sr Strontium 31270
39 Y Yttrium 19900 36090
42 Mo Molybden 20190 22219 26930 29196 52490 55000 61400 67700 74000 80400 (↓)

Elektron 21–30

redigera
Z T Grundämne 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 Sc Skandium 582163
22 Ti Titan 602930 639294
23 V Vanadin 151440 661050 699144
24 Cr Krom 157700 166090 721870 761733
25 Mn Mangan 158600 172500 181380 785450 827067
26 Fe Järn 163000 173600 188100 195200 851800 895161
27 Co Kobolt 167400 178100 189300 204500 214100 920870 966023
28 Ni Nickel 169400 182700 194000 205600 221400 231490 992718 1039668
29 Cu Koppar 174100 184900 198800 210500 222700 239100 249660 1067358 1116105
30 Zn Zink 179100
36 Kr Krypton 85300 90400 96300 101400 111100 116290 282500 296200 311400 326200
42 Mo Molybden 87000 93400 98420 104400 121900 127700 133800 139800 148100 154500

Förklaring

redigera
Förklaring
Bakgrundsfärgen visar grundämnets ämnesklass.
Metaller Halvmetall Icke-metaller
Alkalimetall Alkalisk jordartsmetall Superaktinoid Lantanoid Aktinoid Övergångsmetall Övrig metall Diatomisk icke-metall Polyatomisk icke-metall Ädelgas
förutsagt förutsagt förutsagt förutsagt förutsagt förutsagt förutsagt förutsagt förutsagt

Källor

redigera