Gadolinit, Y2FeBe2Si2O10, ett yttriumjärnberylliumsilikat som också innehåller relativt höga halter av sällsynta jordartsmetaller, samt spår av torium och uran. Mineralet upptäcktes av Carl Axel Arrhenius 1788 vid Ytterby gruva, ett fältspatsbrott, och är uppkallat efter den finländske mineralogen Johan Gadolin. Gadolinit kan också på grund av fyndorten gå under namnen ytterbit eller ytterit.

Gadolinit

Gadoliniten förekommer antingen därb, i form av svarta, större eller mindre rundade körtlar, eller i otydliga kristaller, inväxta i fältspat och kvarts, dock sällan i kristalldruser.

En del gadoliniter är anisotropa, men de flesta är dock isotropa. Genom upphettning överföres under förglimning den isotropa modifikationen i en anisotrop, samtidigt ökas den egna vikten från 4,26 till 4,42. Gadolinitens kristallstruktur är monoklin och mineralet är isomorft med mineralerna euklas, datolit och homilit.

Källor redigera