Smältvärme

Den energi som krävs för att smälta ett ämne

Smältvärme, smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå. Molekylerna behöver ett extra energitillskott för att lösgöra sig från varandra. Smältvärme mäts i joule per kg, joule per g eller joule per mol.

Vid stelning frigörs motsvarande mängd värme, vilken måste avledas för stelningen ska fortsätta.

Ett ämnes specifika smältentalpi anger den energi som krävs för att smälta 1 kg av ämnet. Enhet 1 kJ / kg

TabellRedigera

Nedan följer några ämnens smältvärme.

Ämne Smältvärme (J/kg) Specifik smältvärme (kJ/kg)
Is 334 × 103 334
Guld 66 × 103 66
Koppar 205 × 103 205
Silver 105 × 103 105
Järn 276 × 103 276

Se ävenRedigera

KällorRedigera