Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet. SI-enheten för molvolym är kubikmeter per mol, m3/mol. Molvolymen ges vanligen för ett fast ämne vid 298 K. Molvolymen för en ideal gas är ca 22,4 liter vid 273K och normalt atmosfärstryck.

Molvolym
Grundläggande
DefinitionVolymen av en mol av ett ämne
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetm3·mol−1
SI-dimensionL3 N−1