Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet. SI-enheten för molvolym är kubikmeter per mol, m3/mol. Molvolymen ges vanligen för ett fast ämne vid 298 K.

Molvolym
Grundläggande
DefinitionVolymen av en mol av ett ämne
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetm3·mol−1
SI-dimensionL3 N−1