Standardtryck och standardtemperatur[1] (alternativt Standardtryck och -temperatur[2]), STP används inom bland annat fysik och kemi för att ange referensförhållanden för angivandet av vissa värden för olika material.

Historik redigera

STP kallades tidigare NTP och NTP betyder normal temperatur (T = 273 K) (alternativt skrivet: T = 273 K) och normalt tryck (p = 1 atm).[3] Alternativt: NTP motsvarar T = 0 °C = 273,15 K och p = 1 atm = 101 325 Pa.[4]

STP redigera

Begreppet, engelskans Standard temperature and pressure (STP), är en termodynamisk term som anger referensnivå för uppmätning av vissa värden för gaser, vätskor och fasta material. Eftersom många kvantiteter kan variera med tryck och temperatur, mäts dessa relativt dessa referenser.[5]

I Europa används:

Standardtemperatur

T = 0 °C = 273,15 K

Standardtryck

p = 1 atm = 101,325 kPa = 1,01325 bar

SATP redigera

Ett liknande begrepp är Standard ambient temperature and pressure (SATP), men här gäller dock:

Standard ambient temperature

T = 25 °C

Standard ambient pressure

p = 1 bar

Notera att i vissa länder kan andra standarder förekomma, exempelvis T = 0 °C eller T = 15 °C.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Analys av dagens och framtidens koldioxidemissioner längs Europaväg 39
  2. ^ Kvävedioxidhalter
  3. ^ 1 Fysik för gymnasiet
  4. ^ Energilära
  5. ^ Enligt "Compendium of Chemical Terminology (Gold Book)" från IUPAC (Prag, Tjeckien) är STP en förkortning för standard ”temperature (273.15 K eller 0 °C) and pressure (10^5 Pa) usually employed in reporting gas volumes. Note that flow meters calibrated in standard gas volumes per unit time often refer to volumes at 25 °C, not 0 °C.”

Källor redigera

Externa länkar redigera