Berkelium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Berkelium är en transuran.

Berkelium
Nummer
97
Tecken
Bk
Grupp
N/A
Period
7
Block
f
Tb

Bk

Uqe
CuriumBerkeliumCalifornium
[Rn] 5f9 7s2
97BkEmissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa247 u
UtseendeOkänt, antagligen
silvrig/vit metallisk
Fysikaliska egenskaper
Densitet14 780 kg/m³ (273 K)
AggregationstillståndFast
Atomära egenskaper
Jonisationspotential(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Rn] 5f9 7s2
e per skal2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Kemiska egenskaper
Diverse
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Berkeliumisotoper
Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
245Bk syntetisk 1,80 dagar α
ε
6,455
0,810
241Am
245Cm
246Bk {syn.} 1,8 dagar α
ε
6,070
1,350
242Am
246Cm
247Bk {syn.} 1 380 år α 5,889 243Am
248Bk {syn.} 23,7 timmar α
β-
ε
5,803
0,870
0,717
244Am
248Cf
248Cm
249Bk {syn.} 320 dagar α
β-
5,526
0,125
245Am
249Cf
Säkerhetsinformation
Övriga faror
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Källor Redigera