Hassium, tidigare provisoriskt kallat unniloctium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Den mest stabila isotopen, 265Hs, har en halveringstid på 0,002 sekunder.

Hassium
Nummer
108
Tecken
Hs
Grupp
8
Period
7
Block
d
Os

Hs
BohriumHassiumMeitnerium
[Rn] 5f14 6d6 7s2
108Hs

Generella egenskaper
Relativ atommassa[269] u
Fysikaliska egenskaper
AggregationstillståndFast (förutsagt)[1]
Atomära egenskaper
Jonisationspotential(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d6 7s2
e per skal2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Kemiska egenskaper
Diverse
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Säkerhetsinformation
Övriga faror
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Ämnet upptäcktes för första gången 1984 hos Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) i Darmstadt. Det uppkallades efter det latinska namnet för det tyska förbundslandet Hessen, som Darmstadt ligger i.

Källor redigera

  1. ^ Östlin, A.; Vitos, L. (2011). ”First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals”. Physical Review B 84 (11). doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.