I periodiska systemet är block områden som har fått namn efter atomernas elektronskal. I ett visst block har atomerna i grundtillståndet elektroner med högst energi i en viss orbital-typ.

Följande block finns:

Några block innehåller flera av periodiska systemets grupper.

Den amerikanske kemisten Glenn T. Seaborg föreslog g-blocket till de hypotetiska grundämnena unbiunium till untrioctium (121-138).