För andra betydelser, se Ampère.
Analog amperemeter som visar strömmen 1 ampere genom en glödlampa.
Illustration av definitionen av 1 ampere

Ampere, förkortning amp eller A, är SI-enhet för elektrisk ström,[1] uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère (17751836).[2] Enligt definitionen före 2019 var 1 ampere den ström som, när den passerar genom två raka och parallella ledare i vakuum med oändlig längd, försumbart tvärsnitt och en meters avstånd mellan varandra, ger upphov till en kraft på 2·10−7 newton per meter (N/m) mellan ledarna.[3] Definitionen antogs av Allmänna konferensen för mått och vikt, CGPM, 1948.

Precis som vattenströmmen i ett vattenrör kan anges i till exempel liter per sekund så kan elektrisk ström, I, i en ledningstråd anges som antalet elektroner per sekund. Strömmen 1 ampere blir då ungefär 6,2415·1018 elektroner per sekund. Den sammanlagda elektricitetsmängden eller laddningen, Q, hos dessa 6,2415·1018 elektroner kallas 1 coulomb.

Detta är sedan 20 maj 2019 definitionen på 1 ampere, mer exakt att det går 1 / e elektroner per sekund, där e är elementarladdningen som fastställts till 1,602 176 620 8 ×10–19.

1 ampere kan då anges som 1 coulomb per sekund, det vill säga 1 A = 1 C/s.

Sambandet mellan ström, laddning och tid skrivs I = Q/t, där I mäts i ampere (A), Q i coulomb (C) och t i sekunder (s).

Ampere är en av Internationella måttenhetssystemets sju grundenheter ur vilka alla andra fysikaliska enheter kan härledas.

Förslag till ny definitionRedigera

Internationella byrån för mått och vikt, BIPM, har lagt fram ett förslag till ny definition av ampere. Enligt detta ska enheten i stället definieras utifrån elementarladdningen e, som bestäms till 1,602 176 620 8 ×10−19 C. Definitionen blir då:

  • "The ampere, symbol A, is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge e to be 1.602 176 620 8 ×10–19 when expressed in the unit C, which is equal to A s, where the second is defined in terms of Δ νCs." [4]

1 ampere blir härigenom den elektriska ström som motsvarar ett flöde av 1/(1,602 176 620 8 ×10−19) elementarladdningar per sekund. CGPM ska besluta i frågan i november 2018 och den nya definitionen är tänkt att gälla från 20 maj 2019.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ http://www.ne.se/Ampere Arkiverad 16 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine. – Nationalencyklopedin på nätet – http://www.ne.se – läst datum: 16 oktober 2013
  2. ^ André-Marie Ampère – Nationalencyklopedin på nätet – http://www.ne.se – läst datum: 16 oktober 2013
  3. ^ ”SI Brochure: The International System of Units (SI) [8th edition, 2006; updated in 2014”]. BIPM. https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf. Läst 7 januari 2018. 
  4. ^ ”Draft of the ninth SI Brochure, 10 November 2016”. BIDM. https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure-draft-2016b.pdf. Läst 7 januari 2018.