Americium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Transuranen americium är en vit till silverfärgad metall. Isotopen 241Am används bland annat i rökdetektorer och tjockleksmätningar.

Americium
Nummer
95
Tecken
Am
Grupp
N/A
Period
7
Block
f
Eu

Am

Uqs
PlutoniumAmericiumCurium
[Rn] 5f7 7s2
95Am

Americium microscope.jpg

Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa243 u
UtseendeSilvrig vit metall
Fysikaliska egenskaper
Densitet13 700 kg/m3 (273 K)
AggregationstillståndFast
Smältpunkt1 449 K (1 176 °C)
Kokpunkt2 880 K (2607 °C)
Molvolym1,778 × 10-6 m3/mol
Smältvärme14,4 kJ/mol
Ångbildningsvärme238,5 kJ/mol
Atomära egenskaper
Atomradie175 pm
JonisationspotentialFörsta: 578 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Rn] 5f7 7s2
e per skal2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Electron shell 095 Americium - no label.svg
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd6, 5, 4, 3 ()
Elektronegativitet1,3 (Paulingskalan)
Diverse
KristallstrukturHexagonal
Elektrisk konduktivitet2,2·106 A/(V × m)
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Americiumisotoper
Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
241Am syntetisk 432,2 år α 5,638 237Np
242Am {syn.} 16,02 h β
ε
0,665
0,751
242Cm
242Pu
242mAm {syn.} 141 år α
IT
5,637
0,049
242Am
238Np
243Am {syn.} 7 370 år α 5,438 239Np
Säkerhetsinformation
Övriga faror
SI-enheter och STP används om inget annat anges.