Meitnerium, tidigare provisoriskt kallat unnilennium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Den mest stabila isotopen, 266Mt, har en halveringstid på 0,0034 sekunder.

Meitnerium
Nummer
109
Tecken
Mt
Grupp
9
Period
7
Block
d
Ir

Mt
HassiumMeitneriumDarmstadtium
[Rn] 5f14 6d7 7s2
109Mt

Generella egenskaper
Relativ atommassa[286] u
Fysikaliska egenskaper
AggregationstillståndFast (förutsagt)[1]
Atomära egenskaper
Jonisationspotential(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d7 7s2
e per skal2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Kemiska egenskaper
Diverse
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Säkerhetsinformation
Övriga faror
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Ämnet upptäcktes för första gången 1982 hos Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) i Darmstadt i Tyskland. Det namngavs efter den österrikiska fysikern Lise Meitner.

Källor redigera

  1. ^ Östlin, A.; Vitos, L. (2011). ”First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals”. Physical Review B 84 (11). doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.