Jodatjonen är den korresponderande basen till jodsyra[1] En jodatom är kovalent bunden till tre syreatomer, vilket ger summaformeln IO3. Den molekylära geometriska strukturen är trigonalt pyramidal.

Jodatjonen, IO3.
Kalottmodell av jodatjonen.

Andra oxidationsformerRedigera

Jod kan anta oxidationstalen 0, −1, +1, +3, +5, or +7.

Oxidationstal
−1 +1 +3 +5 +7
Namn Jodid
hypojodit jodit jodat perjodat
Formel I IO IO2 IO3 IO4 eller IO65−

ReferenserRedigera