Enterobacteriaceae är en stor familj av bakterier, inklusive många av de mer välkända patogenerna, såsom Salmonella och Escherichia coli. Genetiska studier placerar familjen bland proteobacteria, och de placeras in i sin egen ordning Enterobacteriales.

Enterobacteriaceae
E. coli
Systematik
RikeBakterier
StamProteobacteria
KlassGamma Proteobacteria
OrdningEnterobacteriales
Vetenskapligt namn
§ Enterobacteriaceae
AuktorRahn, 1937
Släkten

Alishewanella
Alterococcus
Aquamonas
Aranicola
Arsenophonus
Azotivirga
Blochmannia
Brenneria
Buchnera
Budvicia
Buttiauxella
Cedecea
Citrobacter
Cronobacter
Dickeya
Edwardsiella
Enterobacter
Erwinia
Escherichia
Ewingella
Grimontella
Hafnia
Klebsiella
Kluyvera
Leclercia
Leminorella
Moellerella
Morganella
Obesumbacterium
Pantoea
Pectobacterium
Candidatus
Photorhabdus
Plesiomonas
Pragia
Proteus
Providencia
Rahnella
Raoultella
Salmonella
Samsonia
Serratia
Shigella
Sodalis
Tatumella
Trabulsiella
Wigglesworthia
Xenorhabdus
Yersinia

Yokenella

Kännetecken redigera

Dessa bakterier är stavformade och är vanligtvis 1-5 μm i längd. Liksom andra Proteobacteria har de gramnegativa fläckar, och de är fakultativa anaerober, vilket innebär att de kan använda sig både av syre och nitrat i sin metabolism. Till skillnad från de flesta andra liknande bakterier så saknar Enterobacteriaceae i allmänhet cytokrom c oxidas, men det finns undantag (till exempel Plesiomonas shigelloides). De flesta har många flageller som används för att flytta om, men några släkten är orörliga. De är icke-sporbildande. Katalasreaktionerna varierar mellan Enterobacteriaceae. Många medlemmar av denna familj är en normal del av tarmfloran som finns i tarmarna hos människor och andra djur, medan andra finns i vatten eller jord, eller är parasiter på en mängd olika djur och växter. Escherichia coli (E. coli) är en av de viktigaste modellorganismer, och dess genetik och biokemi har noga studerats.

Alla medlemmar i gruppen fermenterar glukos.

Patogenes redigera

  • Endotoxin (LPS)
  • Vissa producerar även exotoxin ( t.ex. ETEC, EHEC och Shigella).
  • Antigen;
O=Cellhölje eller O-antigen
H=Flagellantigen
K=Polysackaridkapselantigen