Manual

Wikipedia är ett samarbetsprojekt vars grundare och deltagande har ett gemensamt mål:

Vårt mål med Wikipedia är att skapa ett tillförlitligt och fritt uppslagsverk – faktiskt historiens största uppslagsverk, både vad gäller djup och bredd.
[källa behövs]

För att hjälpa oss att uppnå dessa mål, tillämpar Wikipedia policyer och riktlinjer. En del av dessa policyer utvecklas fortfarande, medan andra är fastlagda sedan länge och i stort sett helt okontroversiella. Det är viktigt att komma ihåg att även policy och riktlinjer skrivs, redigeras och utvecklas av vanliga Wikipediaanvändare, med undantag för några grundprinciper som formulerades av Wikipedias skapare. De kan alltså justeras förutsatt brett stöd bland gemenskapens användare.

Grundprinciper

redigera

Man behöver inte läsa varenda policy innan man börjar bidra! Men grundprinciperna är nyckeln till hur arbetet med Wikipedia kan bli produktivt, och ju förr du kommer underfund med dem desto bättre.

  1. Wikipedia är ett uppslagsverk. Dess mål sträcker sig inte längre än så. Se Vad Wikipedia inte är.
  2. Ta inte ställning. Artiklar ska skrivas från en neutral synpunkt, och företräda olika synpunkter på ämnet rättvist och välvilligt.
  3. Respektera upphovsrätten. Wikipedia är en fri encyklopedi, licensierad under licensen Creative Commons' erkännande-dela lika. Att lägga in material som bryter mot upphovsrätten kan leda till legala problem. Det är något som hotar vårt mål, att bygga ett fritt uppslagsverk som alla kan distribuera vidare. Se Upphovsrätt.
  4. Respektera de andra bidragsgivarna. Förutsätt att andra har goda avsikter. De som bidrar till Wikipedia kommer från många olika länder och kulturer, och har i många fall vitt skilda synsätt. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Riktlinjer finns bland annat på Etikett och Konflikthantering.
  5. Wikipedia har inga fasta regler. Var djärv när du redigerar, även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Gör så gott du kan, och om någon regel står i vägen för att göra encyklopedin bättre, i enlighet med reglerna ovan, strunta i den.

Med policy menas en allmänt accepterad arbetsmetodik för utvecklandet av Wikipedia, vilken är att betrakta som en standard alla användare bör följa. Till skillnad från grundprinciperna kan policyer utvecklas av användare, även om det mycket sällan sker. Wikipedias policy till stor del är formulerad i ett tidigt stadium av projektet, i allmänhet före 2003.

Sammanställning av policyer

redigera
Innehåll
Samarbete

Riktlinjer

redigera

Med riktlinje menas en arbetsmetodik som en stor del av Wikipediagemenskapen rekommenderar.

Sammanställning av riktlinjer

redigera

Nedan är en lista på de riktlinjer som kan ses som informella tumregler och beskriver: "ett arbetssätt som de flesta användare rekommenderar". Under dessa finns olika stödtexter listade som inte har samma uttalade stöd, men ändå kan vara läsvärda i sitt sammanhang.

Samarbete

redigera

Se även: Strunta i reglerna (policy), Etikett (policy), Förutsätt att andra har goda avsikter (policy), Inga personangrepp, Att redigera kontroversiella artiklar, Konflikthantering, Omröstningar och enkäter, Redigeringskrig

Innehåll

redigera

Se även: Neutral synvinkel (policy), Verifierbarhet (policy), Upphovsrätt (policy), Artiklar om nu levande personer (policy), Globalt perspektiv, Hur man skriver en bra artikel, Handbok för NPOV, Inledning och sammanhang#Förklara sammanhanget

Se även: Biografiska artiklar, Disposition, Skriv specifikt och koncist, Återgivning av främmande språk

Struktur

redigera

Se även: Kategorier, Listor, Mallar

Administration

redigera

Se även: Hur policy och riktlinjer skapas, Snabbraderingar

Supplement

redigera

Till policyer och riktlinjer finns ofta sidor benämnda supplement. Detta är sidor som på olika sätt förtydligar och fördjupar vad som står i huvuddokumenten. Att en sida är märkt som supplement betyder inte att den kan bortses från, snarare att den inte bedöms kunna stå helt på egna ben. Exempelvis är Wikipedia:Skrivregler supplement till Wikipedia:Stilguide.

Hur policy och riktlinjer skapas och upprätthålls

redigera

Nya riktlinjer uppstår genom att användare skapar nya förslag som finner konsensus, och även genom att en befintlig riktlinjes sida så stor och omfattande, att det är bättre att dela upp den i flera. Nya riktlinjer har ofta en förlaga på engelskspråkiga Wikipedia eller andra språkversioner. Processen för att skapa en ny policy liknar den för riktlinjer. Wikipedia har dock endast ett fåtal policyer, och i realiteten är dock konsensus kring att förändra en policy extremt svår att uppnå och nya policyer skapas mycket sällan.

De flesta policyer och riktlinjer upprätthålls av de enskilda användarna som redigerar sidor, och diskuterar problem med varandra. Några policyer upprätthålls genom tillfälliga tekniska blockeringar (i allmänhet för att hantera klotter) utfärdade av administratörer. Om konsensus inte uppnås genom diskussion finns det ett antal olika vägar för konflikthantering.

Se även

redigera