Wikipedia:Signera diskussionsinlägg

Manual Attack-page.svg

Det tillhör etikettenWikipedia att signera sina inlägg på diskussionssidorna. Signaturerna gör att andra användare kan förstå hur en diskussion har utvecklats.

Både inloggade och oinloggade användare avslutar sina diskussionsinlägg med att signera, vilket brukar göras med fyra tilde-tecken (~~~~). Tecknen ersätts sedan automatiskt med användarnamn/-nummer, aktuellt datum och tid när du sparar ditt inlägg.

Att skriva tilde-teckenRedigera

TangentbordetRedigera

För att få fram tidle-tecknet använd Alt Gr-tangenten (Mac-användare: någon av alt-tangenterna) tillsammans med den tangent som är märkt med ett ~ (brukar sitta intill returtangenten). Efter ett knapptryck syns ingenting, men efter att du tryckt på knappen två gånger syns två tilde, tryck två gånger till för fyra. Vill du bara skriva tre tilde kan du trycka mellanslag efter att du tryckt tilde för tredje gången.

WebbläsarfönstretRedigera

Dessutom finns flera metoder för att generera en komplett signatur:

 • Normalt sett finns det en rad med knappar ovanför redigeringsfönstret. En av dessa ser ut som en namnteckning (  eller   eller  ). Om du klickar på den infogas ditt användarnamn eller ip-nummer med en tidsstämpel. Detta sker där du har placerat markören.
 • Fyra tilde finns med bland de tecken man kan infoga i redigeringsrutan genom att klicka på dem (eller kopiera), i detta fall ovanför sammanfattningsfältet.
 • För webbläsaren Mozilla Firefox finns tillägget Wikipedia Toolbar, som lägger till denna och många andra Wikipedia-specifika funktioner till högerklicksmenyn när man redigerar en artikel.

KopieraRedigera

Man kan förstås även kopiera tecknen från denna sida och klistra in i diskussionsinlägget.

SignaturerRedigera

För inloggade användareRedigera

Som inloggad användare kommer tilde-tecknen automatiskt att bytas ut mot ditt användarnamn med länk till din användarsida och din användardiskussionssida, aktuellt datum och aktuell tid enligt följande:

Användarnamn (disk) 14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST)

För oinloggade användareRedigera

Om du väljer att redigera på Wikipedia utan att logga in, blir de tilden du skriver omvandlade till din IP-adress med länk till IP-adressens bidragssida, aktuellt datum och aktuell tid. Om du inte vill sprida din IP-adress, skapa ett användarkonto som de facto ger mer anonymitet. Signaturen för IP-adresser ser ut så här (X:en ersätts då av användarens IP-adress):

XXX.XXX.XXX.XXX 14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST)

Osignerade inläggRedigera

Om man stöter på ett inlägg som inte är signerat kan det vara bra att lägga till en signatur så att andra användare ser vem som skrev vad i en längre debatt. På vissa ställen där man inte behöver signera inlägg är det inte nödvändigt, exempelvis på Wikipedia:Faktafrågor.

Användarnamnet/IP-numret och tidpunkten för redigeringen kan man hitta i versionshistoriken.

Skriv så här i slutet av det osignerade inlägget:

{{Signatur|Användarnamn/IP-adress|Tidpunkt då inlägget skrevs|Ditt användarnamn}}

Ange gärna tidszon vid tidpunkten. Ditt användarnamn behöver inte anges.

ExempelRedigera

{{Signatur|192.0.2.113|14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST)|Lixer}}

Resulterar i:

192.0.2.113 (diskussion) 14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST) (Signatur tillagd i efterhand av Lixer.)

Personliga signaturerRedigera

Registrerade användare kan göra sin signatur personlig genom att:

 1. Gå till Inställningar
 2. Ändra i fältet Signatur
 3. Markera rutan Rå signatur som wikitext (utan en automatisk länk).
 4. Klicka på Spara

Att tänka på:

 • Namnet i signaturen bör vara identiskt med, eller åtminstone till stora delar likt, själva användarnamnet. Då blir det lättare för andra att förstå hur exempelvis artikelredigeringar (som visas med användarnamn) och diskussionsinlägg (som visas med signatur) hänger ihop.
 • Det är inte tillåtet att använda sig av bilder eller mallar i sin signatur, eftersom dessa dels drar på resurserna på servern i onödan, och dels kan tolkas som klotter.
 • Undvik att använda specialtecken i signaturen eftersom det kan göra den svårläslig eller att den inte visas korrekt för användare med annan programvara samt försvåra sökning på inlägg.
 • Det är inte lämpligt att använda en överkomplicerad signatur, exempelvis med färg och/eller ett annat typsnitt, eftersom det kan försvåra läsbarheten för personer med nedsatt syn eller annorlunda färgseende.

Om man inte vill se några personliga signaturer kan man gå till denna sida, markera rutan med texten Gör alla användarsignaturer till vanlig text (tar bort färg, lutning, storlek, typsnitt etc.) under rubriken "Utseende" och klicka på Spara.

Det finns nästan lika många varianter på diskussionslänkar som det finns Wikipedianer; därför om du ser en signatur som du gillar, kan du klicka på "redigera den här sidan" för att se hur användaren fick till den effekten.

Observera att diskussionslänken ibland är "gömd" i vissa signaturer - det kan se ut som ett efternamn eller till och med sista bokstaven i ett namn, eller en symbol. Genom att hålla musen över länken bör du få reda på ifall länken pekar på användarsidan, diskussionssidan eller något annat.

Andra tilde-kombinationerRedigera

Signaturerna bör alltid skrivas med fyra tilde. Vid andra tillfällen kan det dock uppstå behov av att enkelt skriva ut antingen bara sitt användarnamn (länkat) eller bara tid och datum. Det är möjligt enligt följande:

Vad du skriver Vad som sparas Vad som syns på sidan
~~~ [[Användare:Användarnamn|Användarnamn]] ([[Användardiskussion:Användarnamn|disk]]) Användarnamn (disk)
~~~~ [[Användare:Användarnamn|Användarnamn]] ([[Användardiskussion:Användarnamn|disk]]) 14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST) Användarnamn (disk) 14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST)
~~~~~ 14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST) 14 maj 2021 kl. 10.43 (CEST)

Se ävenRedigera