För artiklars interna struktur, se Wikipedia:Disposition.
Merge-split-transwiki default.svg

Med strukturering eller att bygga ett nät avses på svenskspråkiga Wikipedia länkning av artikelsidorna till varandra och gentemot externa webbplatser. Wikipedias struktur där artiklarna utgör noder i ett hypertext-system placerar in informationen i ett länknät, gör relaterad information snabb att hitta och utgör en viktig del av Wikipedias unika fördelar jämfört med traditionella encyklopedier.

De flesta länkar kopplar samman artiklar med andra artiklar på Wikipedia, men vissa länkar går även till externa webbplatser. I praktiken går det att placera in artiklar i länk-nätet på flera olika sätt:

Relationer mellan sidor inom svenskspråkiga Wikipedia hanteras huvudsakligen genom:

Relationer mellan artiklar webbsidor utanför svenska Wikipedia hanteras genom:

WikilänkarRedigera

En wikilänk är en länk från en artikel till en annan inom Wikipedia. Wikilänkar skapas genom att omge ett ord med dubbla hakparenteser.

Wikilänkar ska leda läsaren till annan information som är relevant för artikelinnehållet. Att göra alltför många ord i en artikel klickbara genom wikilänkar kallas överlänkning och anses störa artikelns läsbarhet.

Artiklarna på Wikipedia utgör ett nät av länkar; däribland wikilänkar, som representerar olika slags relationer. Artikeln Ungern innehåller till exempel länkar till artiklarna om språket ungerska, grannlandet Österrike, statsskicket republik, floden Donau, huvudstaden Budapest och medlemskapet i Europeiska unionen.

SärskiljningRedigera

När ett uppslagsord har flera betydelser och en del av dem får tillägg i titeln, oftast inom parentes, är det viktigt att se till så alla artiklar som handlar om saker med samma namn går att hitta från det enkla uppslagordet. Detta kan ske antingen genom en topplänk eller genom att en förgreningssida skapas.

Årtal och datumRedigera

Wikipedias årtalsartiklar och datumartiklar utgör ett system av listartiklar och kategorier, som sätter in artiklar i ett kronologiskt sammanhang. Det blir lätt att hitta andra händelser som inträffade samma år, andra personer som föddes samma år, eller samma dag på året.

ÖvrigtRedigera

Det första sättet att placera in en artikel i ett nät är genom att skapa wikilänkar till artikelns sammanhang ("Charles Darwin var en biolog", "Sahara är en öken i Afrika), eller till närliggande artiklar ("för proton, se även elektron", "Oregon gränsar till Kalifornien").

Det är fullt möjligt att skapa en sida som ingen annan länkar till. En sådan sida kallas "föräldralös" (orphan) eller "övergiven" och det betraktas som ett fel. Kanske har den som skapade artikeln stavat fel till titeln? Kanske saknas [[hakparentes]]er i de sidor som nämner artikelns titel? Kanske försöker andra sidor länka till [[gris]], men den rätta artikeln har titeln svin? Sådant går att lösa genom omdirigeringar.

ListartiklarRedigera

Huvudsida: Wikipedia:Listor

En lista är en vanlig sida vars huvudsakliga syfte är att räkna upp och länka till ett antal andra sidor. Listor bör kanske inte skapas över ämnen som är svåravgränsade, mycket omfattande eller i de fall då det är omöjligt att avsluta dem. Listartiklar är lätta att skapa och underhålla, åtminstone för begränsade listor som Sveriges län eller de största floderna i Afrika. Listor ska helst också innehålla mer än bara länkarna, till exempel varje läns folkmängd och residensstad eller längden av varje flod. Listartiklarnas namn brukar för tydlighets skull börja med "Lista över ..." (se Wikipedia:Artikelnamn) och sorteras in i Kategori:Listor med underkategorier.

Fördelar

Listor har flera fördelar jämfört med kategorier:

 • Listor kan sorteras och formateras på sätt som inte är möjliga med kategorier.
 • Hela listan kan finnas på en sida (kategorier kan ha högst 200 objekt per sida).
 • Listor inkluderas, till skillnad från kategorier, vid sökning på Wikipedia och hittas också av sökmotorer.
 • Listor kan länka till olika avsnitt i artiklar.
 • Det är enklare att bygga en komplett lista eftersom man inte behöver skriva en artikel för varje listobjekt.
 • I listor kan man i vissa fall ta upp saker som inte är relevanta för en egen artikel och därför inte kan finnas med i en kategori.
 • Det är enklare att byta namn på listor än kategorier. När man byter namn på en kategori så måste man ändra i alla artiklar som ingår i kategorin.
 • Listor fungerar mer som normala sidor, och kan till exempel ha bilder vid sidan av listan.
 • Eventuella rödlänkar finns integrerade i listan.
 • Listor kan länka till sidor som inte finns (röda länkar)
 • Listor kan innehålla bilder.
 • Listor kan innehålla kompletterande text och information.
 • Listor är enklare att förstå för ovana användare och är ofta mer lästa än kategorier.

KategorierRedigera

Kategorier sorterar in artiklar som behandlar näraliggande eller likartade artiklar i logiska grupper. En artikel kan läggas i ett godtyckligt antal kategorier. En kategori kan dessutom vara en underkategori till en annan kategori, och i sin tur innehålla underkategorier. På detta sätt har ett nätverk av kategorier byggts upp. Alla existerande kategorier förutom "rotkategorin" Kategori:Topp är (eller bör åtminstone vara) i själva verket underkategorier till någon annan kategori. På så sätt är Kategori:Däggdjur en underkategori till Kategori:Djur och innehåller själv ett stort antal underkategorier, som till exempel Kategori:Rovdjur.

Det kan till första början tyckas vara krångligare för redaktören att kategorisera en artikel än att inkludera den i en listartikel, men det är rent tekniskt inte mycket mer komplicerat. För exempelvis en artikel om Stockholms rådhus är allt som krävs är att texten [[Kategori:Byggnader på Kungsholmen]] läggs in i artikeln.

Svårigheten för redaktören ligger alltså inte i det rent tekniska, utan snarare i att avgöra i vilka kategorier som det är lämpligt att lägga artikeln, men denna svårighet föreligger ju även vid uppbyggnaden av listor.

För läsaren visas de kategorier som artikeln insorterats i längst ner på sidan efter ordet: Kategorier. Dessa kategorier är länkar till kategorisidor som visar alla artiklar i given kategori. Denna kategorisida behöver inte uppdateras efter att en ny artikel lagts in i kategorin, utan detta sker automatiskt. Kategorisidan kan redigeras som en vanlig Wikipedia-sida, men praxis vid svenska Wikipedia är att på denna sida enbart lägga in information som tjänar till att förklara och förtydliga kategorins syfte.

Kategorier är till stor hjälp för att navigera mellan artiklar på Wikipedia, för att hitta mer information om liknande ämnen. Med kategorier minskar starkt behovet av en sektion Se även, eftersom många av de artiklar som idag listas under denna rubrik kommer att återfinnas i samma kategori. Om redaktören däremot önskar göra en översikt över ett ämnesområde som omfattar även artiklar som ännu inte skrivits är en listartikel bättre. En listartikel kan organisera artiklarna på ett strukturerat sätt, medan en kategori enbart visar dem i alfabetisk ordning.

Med kategorier minskar även behovet av navigationsmallar (se nedan), i varje fall den typ som enbart syftar till att visa läsaren på likartade artiklar. Navigationsmallar som syftar till att strukturererat underlätta navigeringen mellan artiklar är naturligtvis fortfarande berättigade.

Normen är att placera in alla artiklar i åtminstone en kategori, gärna flera. Däremot bör man inte placera in samma artikel i kategorier som ligger rakt ovanför eller under varandra. Med andra ord är Johnny Cash bara placerad i Kategori:Amerikanska musiker, och inte dessutom i Kategori:Musiker. Det finns flera anledningar till detta, inte minst handlar det om att undvika att halva artikeln blir kategorihänvisningar. Ett annat viktigt skäl är att uppdelningen i underkategorier bland annat har till syfte att dela upp kategorierna för att undvika att blir överbefolkade.

Fördelar

Kategorier har flera fördelar jämfört med listor:

 • Kategorier sorteras automatiskt.
 • Kategorier har en mer omfattande hierarki med många underkategorier och kan därför vara bättre för att navigera på Wikipedia.
 • Det är mindre sannolikt att kategorier innehåller länkar till artiklar som inte är relevanta.

Tänk också på att en kategorisida fungerar på samma sätt som en vanlig artikel eller en lista. Det går alltså att lägga in rödlänkar, bilder och mycket annat även på en kategorisida.

NavigationsmallarRedigera

Navigationsrutor eller navigationsmallar är små grafiska "lådor" som grupperar artikelserier. En navigationsruta tjänar till att leda läsare mellan artiklar i en serie. Navigationsmallar kan ha en poäng när det handlar exempelvis om en ögrupp eller liknande, men bör inte dyka upp för ofta. Antalet navigationsmallar i artiklarna bör inte heller överstiga artiklarnas längd. I de fall navigationsmallarna dubblerar kategorin är de oftast onödiga.

FaktamallarRedigera

En faktamall eller faktaruta är en mall i form av en ruta placerad i det övre högra hörnet i inledningen av en artikel, med basala fakta om uppslagsordet och länkar till exempelvis en persons kända familjemedlemmar, en djurarts taxonomi eller en orts geografiska hemvist.

PortalerRedigera

Huvudsida: Wikipedia:Portaler

En portal är en sida i namnrymden "Portal:" avsedd som en översiktlig introduktionssida för artiklar inom ett givet ämnesområde.

En portal kompletterar ämnets huvudartikel genom att introducera läsaren till nyckelartiklar, bilder och kategorier som vidare beskriver ämnet. Portalerna visar ofta även nyskrivna artiklar, och ibland artiklar som relaterar till aktuella händelser.

Andra webbplatserRedigera

InterwikilänkarRedigera

Interwikilänkar är länkar till andra språkversioner av och systerprojekt till Wikipedia.

Externa länkarRedigera

Artiklarnas relation till webbplatser utanför Wikipedia hanteras genom externa länkar.

Att skilja på wikilänkar och externa länkar är viktigt, just vad gäller att bygga ett nät. Externa länkar inne i själva artiklarna drar bort läsaren från wikipedia och iväg till andra webbplatser. Alla externa länkar bör därför placeras längst ner i artikeln, inte inne i den. Till systerprojekten såsom Wiktionary, Wikiquote, Wikisource och Commons länkas i allmänhet via olika mallar. Interwikilänkarna visas istället som en separat lista (i standardskalet, standardutseendet som man kan ändra i sina inställningar ligger den längst ner i vänstermenyn).

En artikel på Wikipedia som är mager kommer inte att bli utförligare, om användarna väljer att länka till andra sidor istället för den. Detta gäller både tämligen intetsägande stubbar, och artiklar som ingen skapat – och det gäller både "vanliga" externa länkar, Interwikilänkarna och länkar till systerprojekten

Geografiska koordinaterRedigera

Genom att använda {{coord}} och andra koordinatmallar för att ange geografiska koordinater i artiklar, sätts de in i ett geografiskt sammanhang, och ges en länk till olika kart-tjänster. Koordinaten gör också att externa indexeringstjänster får lättare att hitta artiklar som ligger geografiskt nära varandra.

Wikipedia-projekt för struktureringRedigera

Strukturering har bland annat hanterats inom WP:Projekt strukturering, vilket även innefattat addering av: