För en kortfattad introduktion av wikilänkar, se Wikipedia:Introduktion till wikilänkar.
Manual

En wikilänk är en länk från en sida till en annan inom Wikipedia. Wikilänkar ska leda läsaren till annan information som är relevant för artikelinnehållet, men för många länkar stör läsbarheten (något som kallas överlänkning). Ingressen i artikeln Ungern innehåller till exempel länkar till artiklarna om språket ungerska, grannlandet Österrike, statsskicket republik, huvudstaden Budapest och medlemskapet i Europeiska unionen, men däremot inte till orden "anor" och "på". Vanligen bör man inte länka till samma artikel mer än en gång i en artikel, annat än av särskilda skäl som nämns nedan.

En länk ska leda direkt till förväntad artikel. Om exempelvis världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 avses, ska det tydligt framgå i länktexten eller den intilliggande artikeltexten, samtidigt som länken ska leda direkt till artikeln om turneringen det året (världsmästerskapet i fotboll för damer 2019), inte en mindre specifik artikel (världsmästerskapet i fotboll för damer), en förgreningssida (världsmästerskap i fotboll) eller en omdirigering (fotbolls-VM 2019). Därmed behöver inte besökare ta sig vidare till förväntad artikel i flera steg. Länkarna bildar dessutom relationer mellan artiklarna.

Ibland kan flera begrepp ha samma titel; till exempel ortsnamnet Viborg, som finns på flera ställen. Detta kan lösas genom att namnet "Viborg" blir en förgreningssida, som länkar till olika artiklar som "Viborg, Ryssland" och "Viborg, Danmark". Detta kallas på Wikipedia särskiljning.

I vänstermarginalen till varje artikel finns en länk till "Sidor som länkar hit".

Förhandsvisningar av länktexter, inklusive beskrivningar, hämtas från Wikidata.

Länkar i olika sammanhang redigera

Wikilänkarna förekommer i olika sammanhang: i brödtext och liknande, som topplänkar och i avsnittet "Se även".

  • Topplänkar används då besökare kan förväxla artikelnamnet med något annat artikelnamn eller då det finns en förgreningssida med snarlikt namn som länkar till artikeln. Det sker vanligtvis med en mall, och i annat fall av motsvarande text. Den placeras överst på sidan, ovanför inledningen och eventuella andra mallar, och ska innehålla en länk till de andra artiklarna och förgreningssidorna. Se Wikipedia:Särskiljning.
  • Se även är ett avsnitt som förekommer i nedre delen av många artiklar, med länkar till Wikipedias artiklar som anknyter till ämnet, men som inte förekommer i artikeln. Se Wikipedia:Disposition.
  • I artikeltexten, i brödtexten, bildtexter, tabeller och liknande när ord och uttryck kan behöva förklaras för läsare. Länkar till artiklar på Wikipedia är då att föredra framför fotnoter. Lösa externa länkar bör undvikas i sammanhanget. Se Wikipedia:Strukturering.
  • Hänvisningar till fördjupningsartiklar (i form av en mall) används i början av avsnitt som ska ses som sammandrag av fördjupningsartikeln; Sveriges historia är fördjupningsartikel i avsnittet Historia i artikeln Sverige. Ibland använder man liknande hänvisningar till relaterade ämnen som inte passar in i artikelns Se även-avsnitt.
  • Artiklar som hör till en artikelserie har ofta navigationsmallar i samband med faktarutan eller i slutet av artikeln. På grund av storleken är de fristående mallarna vanligtvis placerade efter avsnitt med källor och externa länkar. Se Wikipedia:Mallar.

I brödtexten och bildtexter skiljer sig länktexten ofta från artikelnamnet, för att den skall passa i formuleringarna. Om ett begrepp nämns flera gånger är det bra att länka från en förekomst där ordet som länkas uppenbart syftar på artikelämnet och så långt som möjligt liknar artikelnamnet (eller möjligen en synonym; undvik avledningar och liknande, enkla böjningsformer är oproblematiska, eventuella särskiljningstillägg beaktas inte). Om man inte vill länka till en viss artikel utan tvärtom förklara en viss term är det dock lämpligt att länka från termen som sådan.

På förgreningssidor, i topplänkar, i Se även-avsnitt och på liknande ställen är det enligt många olämpligt att dölja artikelns verkliga namn. Särskiljningstilläggen bör alltså synas. Detta bland annat för att den som utnyttjar länkarna ofta söker efter någon viss information i flera relaterade artiklar och bör ha möjlighet att känna igen namnen på artiklarna som länkas.

Hur man wikilänkar redigera

Visuell redigering redigera

 
Sökverktyget letar automatiskt efter liknande titlar.

Om du har klickat på ”Redigera” skapar du en ny länk genom att markera ordet och klicka på knappen   i verktygslisten över redigeringsrutan. Kortkommandot för att skapa en länk är Ctrl + K eller Cmd + K. Det går också att skriva dubbla hakparenteser.

Oavsett vilken av de tre ovan nämnda metoderna som används kommer det upp en lista med existerande artiklar. Klicka på en artikel för att välja en av dem. Om du vill länka till en artikel som inte redan existerar, skriv namnet i rutans sökfält och var noga med stavningen. Sökrutan kommer att meddela att sidan inte existerar, men klicka på "Klart"-knappen.

Att länka direkt till en underrubrik i en artikel görs med #-tecknet, genom att skriva exempelvis "Stockholm#Turismnäringen" för att länka till underrubriken "Turismnäringen". Vanligtvis är länktexten, det som syns för läsaren, endast underrubrikens text utan #-tecknet. För att göra det är det enkelt att först skriva den tänkta länktexten (i detta fall "Turismnäringen") och därefter markera ordet, och skapa länken enligt ovan. Det går också att i länkrutan klicka på knappen "Ändra" bredvid texten "Länktext", varpå markören placeras inuti det länkade ordet. Samma effekt går att uppnå genom att klicka med markören placerad i länkordet.

Finns inte rätt artikel i listan kan du söka efter den i rutan. På det sättet kan du också modifiera vilken text som syns jämfört med vart länken går. Det är praktiskt om texten använder en böjd form, till exempel "parenteserna". Då kan du länka till parentes men låta hela ordet vara länkat, så här: parenteserna.

För att redigera en existerande länk, klicka på det länkade ordet och därefter på ordet "Redigera" i rutan som visas. Därefter kommer en lista med existerande artiklar att visas upp. När du har skrivit i rätt ord, klicka på "Klar"-knappen.

Wikikod redigera

Wikilänken skapas genom klicka "Redigera wikitext", och att i wikikoden sätta hakparenteser runt den andra artikelns titel. För att till exempel skapa en länk till artikeln "Stockholm", så skriver man i redigeringsfönstret:

[[Stockholm]]vilket ger resultatet: Stockholm.

Man kan också göra så att annan text än artikelns namn visas när man länkar. Det gör man genom att använda lodstreck | :

[[Slottslejonen|Medicilejonen i Stockholm]] blir Medicilejonen i Stockholm

Ibland räcker det med att lägga till exempelvis pluraländelser direkt efter länken för att hela ordet ska märkas som länk:

[[Potatis]]arna blir Potatisarna

Att länka direkt till en underrubrik i en artikel görs med #-tecknet:

[[Stockholm#Turismnäringen|Stockholms turismnäring]] blir Stockholms turismnäring.

Att länka till kategorier utan att artikeln placeras i kategorin, något som generellt avråds ifrån inuti Wikipedia-artiklar, men ibland kan behöva göras i diskussioner, görs genom att sätta ett kolon först i länken:

[[:Kategori:Renässansarkitektur]] blir Kategori:Renässansarkitektur

För länkar med extra "detaljer" som man ibland inte vill ska visas, exempelvis vid särskiljningar, länkar till andra projekt, kategorier och användarsidor, kan programvaran gissa fram och fylla i den önskade visade texten automatiskt:

[[Exempel (särskiljning)|]] blir Exempel, [[:Kategori:Renässansarkitektur|]] blir Renässansarkitektur, och [[Användare:Användarnamn|]] blir Användarnamn.

Särskiljning redigera

När flera olika saker, personer, platser eller företeelser har snarlika namn uppstår ett namngivningsproblem, som löses med Wikipedias metoder för särskiljning.

Olika ämnen bör i regel ges varsin sida i uppslagsverket. För att skilja dem åt, förses alla eller alla utom en av dessa artiklar med ett särskiljningstillägg i namnet, och ofta en hänvisningslänk överst på sidan i kursiv stil. Särskiljningstillägget är oftast ett ord inom parentes, men kan också vara ett geografiskt namn efter ett kommatecken. De olika betydelserna listas sedan antingen högst upp i artikeln under grundordet eller på en separat förgreningssida.

Exempel på wikikod för wikilänk till artikel vars huvudnamn har flera betydelser:

[[Skeppsbron, Stockholm|Skeppsbron]] blir Skeppsbron

När man länkar till särskiljningar går det bra att i koden använda en förenkling, som gör att den visade länktexten automatiskt fylls i (se Wikipedia:Substitution) efter att man sparat. Detsamma fungerar för länkar till kategorier, användare, och till andra språkversioner. Några exempel:

[[Skeppsbron, Stockholm|]] blir Skeppsbron, [[Harry Persson (boxare)|]] blir Harry Persson.

Det finns ett verktyg för inloggade användare som automatiskt visar alla förgreningssidor med en bakgrundsfärg, som man kan slå på i sina inställningar, se instruktioner här.

Vad som bör länkas och inte redigera

Det är i regel lämpligt att wikilänka fackuttryck och egennamn som redan har egna artiklar, eller kan anses relevanta för att få det. Länkar till oskrivna artiklar kallas (och ser ut som) röda länkar. Röda länkar till ännu oskrivna artiklar är helt normalt och en uppmaning till andra att skapa den artikeln. Därför bör man undvika att länka till begrepp eller namn som saknar relevans för en egen artikel. Om Karin Boyes far bara omnämns i artikeln om Karin Boye, kanske han inte behöver en egen artikel. För mer information om vilka artiklar som hör hemma på Wikipedia, se Wikipedia:Relevanskriterier.

Att göra alltför många ord i en artikel klickbara genom wikilänkar kallas överlänkning och anses störa artikelns läsbarhet. En tumregel är att ställa sig frågan: "Om jag läste den här sidan, skulle den information som länken leder till hjälpa mig?" Ett överflöd av länkar till alltför perifera ämnen riskerar att dra uppmärksamhet från de begrepp som verkligen är betydelsefulla för ämnet. Vanligtvis länkas ord endast första gången ordet förekommer, såvida inte:

  • Det är långt avstånd mellan orden, så att läsaren slipper leta efter länken. Då kan ordet länkas första gången det nämns i ett avsnitt.
  • Ordet förekommer i en tabell, mall eller lista, där alla listade begrepp länkas eller där det är praxis att länka. Enstaka olänkade namn kan där dra till sig uppmärksamheten på samma sätt som länkade namn annanstans.

Wikilänkar att undvika redigera

Länka inte till webbplatser utanför Wikipedia inuti brödtexten. Länkarna placeras i källhänvisningarna om webbplatsen använts som källa och längst ner i artikeln i andra fall, vanligen under rubriken Externa länkar. Har artikelämnet en egen hemsida kan den också länkas till i en faktamall. För länkar till andra språkversioner av Wikipedia används istället Wikidata, se interwikilänkar.

Rena ordboksartiklar återfinns inte på Wikipedia (utan på systerprojektet Wiktionary). En transwikilänk till Wiktionary kan användas för svåra ord som inte har en artikel på Wikipedia. Detta bör dock göras så att läsaren alltid på något sätt uppmärksammas på att en länk leder till ett annat projekt. Använd helst mallen {{wiktionary}} bland de externa länkarna. Vanligen är det dock lämpligare att länka begreppet som ordet syftar på i detta sammanhang, och detta har eller borde ha en artikel. Det är vanligt att begreppet förklaras i anslutning till någon annan benämning, varvid både artikelnamnet och ordet som används behöver anges: [[Differens|skillnaden]]. Det kan vara lämpligt att kontrollera att det använda ordet återfinns i artikelns inledning, i synnerhet om sambandet annars inte är uppenbart.

Gör inte länkar i rubriker. Om ett stycke är en sammanfattning av en annan artikel, så är det bättre att länka till underartikeln genom att använda någon av mallarna {{Huvudartikel}} eller {{Fördjupning2}}.

Det fetstilade artikelnamnet först i artikeln wikilänkas normalt inte. En artikel om "Stockholms kommun" bör alltså inte inledas med "Stockholms kommun", utan det är i regel till exempel bättre att inleda med "Stockholms kommun är en kommun i Stockholms län."

Wikilänkar från en artikel till Wikipedias övriga namnrymder bör i allmänhet undvikas, för att undvika sammanblandning av uppslagsverket med metasidor. Ibland kan det vara lämpligt att ange en kategori under Se även, minns i de fallen att lägga ett kolon först i länken: [[:Kategori:Svenskspråkiga författare]].

Årtal och datum redigera

Wikipedias årtalsartiklar och datumartiklar utgör ett system av listartiklar och kategorier, som sätter in artiklar i ett kronologiskt sammanhang. Det förenklar att hitta andra händelser som inträffade samma år, andra personer som föddes samma år, eller samma dag på året.

Årtal och datum som är viktiga för artikelsubjektet bör ibland wikilänkas. Ett viktigt syfte med att länka årtal är att man lätt kan skapa en lista med artiklar som ger information om vad som hänt olika år. En sådan lista bildar basen för årskrönikor. Men det är olämpligt att slentrianmässigt länka mindre centrala tidsangivelser. Tidigare kunde alla årtal i en artikel länkas, men med tanke på överflödet av länkar till många årtalsartiklar har det blivit mer restriktivt.

Utseende redigera

För att ändra utseendet på länkar, till exempel att se till så att de är understrukna eller får olika färg, finns det flera finesser att kryssa i under dina inställningar, till exempel "Förgreningskoll - markerar länkar till förgreningssidor." under fliken Finesser, samt rullistorna "Stryk under länkar" och "Gräns för formatering av stubblänk" under Utseende.

Se även redigera

Externa länkar redigera