Wikipedia:IPA leder hit. En sida om det internationella fonetiska alfabetet på Wikipedia finns på Wikipedia:IPA i Unicode

Det finns aldrig någon ursäkt för personangrepp. Försök därför låta bli att göra sådana. Miljön på Wikipedia ska vara positiv och konstruktiv - och det är din plikt att hjälpa till att se till att den är och förblir det.

Vad som anses vara personangrepp

redigera
  • Länka till externa attacker, trakasserier, eller annat material, i syfte att angripa en användare.
  • Att jämföra användare med nazister, kommunister, nationalister, fascister, diktatorer eller med andra ökända personer (se Godwins lag).
  • Anklagelser om personligt uppförande eller beteende som saknar bevis. Allvarliga anklagelser kräver seriösa och trovärdiga bevis, vanligtvis i form av diffar och länkar, och som inte är gripna ur luften.

Dessa exempel är inte uttömmande. Att förolämpa eller säga något nedsättande om någon användare är ett personangrepp oavsett på det sätt som det görs. Om man är tveksam kommentera artikelns innehåll utan att alls referera till användaren.

Vad personangrepp leder till

redigera

Personangrepp är något som till varje pris bör undvikas, och det av flera skäl. Personangrepp retar lätt upp såväl den angripne som andra användare, och det blir svårare att hitta en lösning på den fråga som diskuteras.

Utöver detta kan det vara värt att tänka på att Wikipedias diskussionssidor finns kvar långt efter att den aktuella konflikten blåst över, och att en användares agerande på en sådan "i stridens hetta" kommer att bedömas av andra som kanske inte sett orsaken till varför någon är uppretad. Enskilda konflikter påverkar också hela Wikipedias gemenskap negativt – men om konflikten hanteras bättre sker mindre skada.

Personangrepp i sammanfattningsfältet syns i Senaste ändringar och inte bara av de användare som besöker själva sidan. De brukar därför uppfattas som extra förolämpande.

Personangrepp kan skrämma bort wikikollegor.

Att undvika personangrepp

redigera

Att respektera andras rätt till egna åsikter betyder inte att man måste hålla med dessa åsikter, utan bara komma överens om att man tycker olika! Säg inte att en åsikt är felaktig bara för att den kommer från en viss person. Om en konflikt hotar att bli rent personlig istället för att handla om sakfrågorna, kan det ibland vara bättre att fortsätta diskutera privat, istället för på Wikipedias sidor. Ett sätt är via mail om mottagaren har kryssat i "Tillåt E-post från andra användare" i sina "Inställningar"

Användare har ibland mycket olika åsikter om hur en artikel bör utformas. Med tanke på hur Wikipedia fungerar är detta fullt logiskt och ofta är det ett gott steg mot att uppnå den neutrala synvinkeln om olika uppfattningar kan samsas. För att kunna underlätta sådana sammanfattningar måste alla acceptera att vi alla är delaktiga i ett gemensamt projekt, att bygga ett uppslagsverk som slås fast enligt de mål och metoder som skissas i Wikipedias grundprinciper.

Personangrepp utanför Wikipedia

redigera

Det är svårt för Wikipedias administratörer och användare att hindra någon från att göra personangrepp utanför Wikipedia, till exempel i ett internetforum eller på en blogg. Därför brukar det inte leda till samma åtgärder som om påhoppen hade gjorts på Wikipedia. Men det kan ändå ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av hur seriös eller oseriös en användare är, speciellt när det handlar om att publicera en annan användares personuppgifter. En del wikipedianer tycker dock att det inte spelar någon roll om angreppen sker på eller utanför Wikipedia. Oavsett vilket så är ett sådant beteende skadligt både för wikipediagemenskapen och för anseendet hos den användaren som gör personangrepp.

Den första åtgärden vid angrepp utanför Wikipedia bör i de flesta fall vara att vederbörande varnas. Om påhoppen fortsätter så kan det vara aktuellt med en kortare eller längre blockering. Ungefär samma riktlinje gäller för personangrepp med wikimail, men där kan man också stänga av mailfunktionen.

Att hantera ett personangrepp

redigera

Om man blivit utsatt för ett enstaka personangrepp är det bästa sättet att bemöta angreppet oftast att inte reagera alls. Om angreppen fortsätter kan man be den som ligger bakom personangreppen att upphöra med dem på ett lugnt och sakligt sätt och peka på den här sidan. Om personen inte slutar, kan det vara värt att fundera på Wikipedias process för konfliktlösning. Personangrepp är ett högst giltigt skäl för administratörer att blockera en användare, men detta blir svårare om bägge sidor agerar illa. I många fall lönar det sig faktiskt att agera som om man tror att motparten menar väl även om man faktiskt inte gör det.

Ibland tar användare bort personangrepp från diskussionssidor. Det kan ibland hjälpa till att kyla ner läget att ta bort onödiga övertramp, och om personangreppet var av en sådan art att det kanske faktiskt är kriminaliserat - förtal, hets mot folkgrupp, hot - bör det definitivt inte få vara kvar. Skulle wikigemenskapen i gränsfall komma att ifrågasätta borttagandet, kan agerandet tvärtom späda på konflikten. Att ta bort mindre personangrepp är därför inte självklart bra. Ibland förekommer det att användare låter personangrepp stå kvar men stryker över dem, för att visa att de inte tolereras. Se vidare Diskussionssidor: Att ändra i andras inlägg.

Vad som inte är personangrepp

redigera
  • Ett sakligt yttrande om att någon har fel i sak eller har agerat felaktigt är inte personangrepp.
  • Att i hövlig ton ställa en relevant fråga till någon om dennes agerande på Wikipedia.

Se även

redigera