Ej att förväxla med Wikipedia:Redigeringskonflikt.

Redigeringskrig är när två eller flera användare har olika åsikter om vad som borde stå i en artikel, och därför ständigt helt eller delvis återställer varandras redigeringar. Vanliga situationer när redigeringskrig uppkommer är när användarna antingen tappat målet om att skriva från en neutral utgångspunkt ur sikte, eller tror att den egna åsikten är den neutrala synvinkeln på ämnet. För att stävja redigeringskrig bör man sträva efter att uppnå samförstånd kring vad som kan ses som neutrala och korrekta formuleringar, och relevant innehåll i artikeln.

Redigeringskrig är mycket destruktivt för en artikels utveckling; i regel leder ett redigeringskrig till att sansade användare håller sig så långt borta från artikeln som möjligt, medan de krigande strider. Administratörer kan låsa sidor för redigering som ett sätt att avbryta redigeringskrig, och blockera redigeringskrigande användare. Ibland hjälper detta dock inte, och försök från andra användare att medla misslyckas. I dessa fall kan ibland ett slags redigeringskrig uppstå även på diskussionssidor, i form av ständigt ökande textmassa som inte leder till en förbättring av artikeln.

Administratörer bör försöka avbryta redigeringskrig genom att skrivskydda artikeln, hindra användares tillgång till aktuell sida med partiell blockering eller möjligen blockera användare. Alla användare bör försöka avbryta det genom att uppmuntra och bidra till konstruktiv diskussion.

Vad skiljer redigeringskrig från en konstruktiv motsättning?

redigera

Även om flera personer med olika åsikter om en artikel gör täta redigeringar och ändrar vad de andra har skrivit behöver detta inte innebära att det är fråga om ett redigeringskrig; det kan vara en del av en i grunden god process där man försöker nå konsensus via redigeringar i artikeln. Ibland kan även bara en del av de inblandade redigeringskriga medan de övriga försöker nå konsensus. Tecken på att det är fråga om redigeringskrig och inte en motsättning som kan utmynna i konsensus är bland annat:

  • Artikeln återställs fram och tillbaka, utan att försök görs att modifiera (eller motivera) ändringen så att den kan accepteras av övriga.
  • Diskussionssidan och sammanfattningsfältet används endast sparsamt, eller främst till att anklaga motparterna för att driva en agenda eller liknande.
  • Andra parters argument eller försök att diskutera sig fram till vad som skulle vara en acceptabel version ignoreras.

Råd för att undvika redigeringskrig

redigera

Blockeringar

redigera

Trots att användare kan blockeras för överdrivna återställningar betyder det inte att administratörer måste blockera en användare, till exempel om konflikten har löst sig på ett annat sätt. Alternativ är att låsa artikeln från redigering en kortare tid och vid blockering bör i första hand partiell blockering av aktuell sida göras. Användaren bör uppmuntras till diskussion på artikelns diskussionssida.

Fulla blockeringar för redigeringskrig brukar normalt vara som mest till 24 timmar. Normalt skall alla krigande behandlas någorlunda lika, men i fall där en av kontrahenterna försöker att på olika sätt nå konsensus kan detta göra att blockeringen blir kortare eller uteblir. Sätt att nå konsensus kan vara att inte göra raka återställningar utan modifiera sina ändringar för att göra dem mer acceptabla eller att använda diskussionssidan eller diskussionsfälten.

Användare som inte är administratörer kan uppmärksamma redigeringskrig på begäran om åtgärder.

Avblockering

redigera

Blockeringar för redigeringskrig kan lyftas av enskilda administratörer, om det anses att användarens agerande har varit inom ramarna för undantagsreglerna nedan.

Tredje återställningen gillt

redigera

Tidigare tillämpades i hög grad Tredje återställningen gillt, det vill säga att tre eller fler återställningar under en 24-timmarsperiod automatiskt sågs som redigeringskrig och föranledde blockering. Detta har alltmer frångåtts, eftersom det vanligen bara ledde till att kontrahenter kom direkt tillbaka från blockeringen och började kriga på nytt, samt att de förvärrade konflikten genom att lägga varningsmallar på varandras diskussionssidor. Även om tre återställningar på kort tid kan vara en någorlunda användbar indikator på ett redigeringskrig så bör inte administratörer enbart utgå från detta för att utdela blockeringar.

Administratörsrollen i redigeringskrig

redigera

Då både skrivskydd och blockering kräver administratörsbefogenheter, så får administratören en nyckelroll när det "kör fast". Bortsett från "självklara fall" enligt undantag nedan, är det då önskvärt att administratören försöker säkra att bedömningen och åtgärden också stöds av gemenskapen i stort. Detta är extra viktigt om administratören varit aktiv i själva sakdiskussionen som ligger bakom redigeringskriget, där helst en annan administratör bör utföra den administrativa åtgärden. För att få avstämningsstöd är den vanligaste metoden att ligga lågt en stund med egna åtgärder, då det oftast finns andra administratörer som ser vad som pågår, annars kan också en begäran på sidan om begäran av åtgärd läggas.

Undantag

redigera

Klotter och vandalism

redigera

Borttagning av klotter och vandalism kan leda till många återställningar. Detta innebär inte att den som återställer redigeringskrigar. Det är dock viktigt att särskilja vandalism från redigeringar som man helt enkelt inte håller med om.

Se även Wikipedia:Blockeringar.

Kontroversiella uppgifter om levande personer

redigera

Kontroversiella uppgifter om nu levande personer som inte är källbelagda med trovärdiga källor skall tas bort direkt, särskilt om uppgifterna kan utgöra förtal måste uppgifterna tas bort direkt oavsett hur många återställningar som krävs. Upphör inte användaren efter varning begärs blockering på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Upphovsskyddat material

redigera

Upphovsskyddat material skall ovillkorligen tas bort.

Användarsidor

redigera

En användare får generellt utforma sin användarsida hur den vill utan att andra användare skall ha synpunkter därpå, enligt principen om att ens utrymme är fritt att använda som man vill (inom Wikipedia-projektets ramar). Det finns dock många tänkbara undantag från detta, till exempel de som står ovan, eller vad som bedöms vara brott mot etiketten.

Konsensus

redigera

Om ett fåtal användare motsätter sig konsensus från ett flertal andra användare så behöver det inte ses som redigeringskrig att försöka få detta konsensus att speglas i artikeln. Huruvida konsensus faktiskt finns är dock vanligen svårt för enskilda kontrahenter att uppfatta.

Se även

redigera

Verktyg

redigera
  • Vandalism Count Räknar antalet "Återställer" i artikelsammanfattningar under en tidsperiod