Öppna huvudmenyn
Manual Attack-page.svg

Undersidor är i korthet sidor vars namn innehåller ett snedstreck, där namnet innan snedstrecket är adressen till dess huvudsida. Undersidor används för information som är underordnad en viss sida, till exempel dokumentation av en mall, en användaressä eller en del av en wp:portal. Undersidor används inte för artiklar men däremot i andra namnrymder.

En sidas undersidor kan enkelt hittas med verktyget Special:Prefixindex. Till exempel hittar du denna sidas undersidor på Special:Prefixindex/Wikipedia:Undersidor/.

Undersidor kan göra det svårare att flytta en sida, eftersom undersidorna inte följer med sin huvudsida.

Teknisk informationRedigera

Undersidor skapas genom att man lägger ett snedstreck / mellan huvudsidan och undersidan. Ett exempel på en undersida till denna sida är Wikipedia:Undersidor/Undersida. Undersidor kan skapas i flera led, till exempel Wikipedia:Undersidor/Undersida/Underundersida.

På undersidor visas alltid överst en länk till huvudsidan för att underlätta navigering. Däremot skapas ingen automatisk länk från huvudsida till undersida. Om det är önskvärt, kan man lägga till en sådan länk själv på huvudsidan, antingen genom att skriva in sidans hela namn eller genom att skriva ett snedstreck innan undersidans namn, till exempel: /Undersida. Undersidor kan även användas som en mall och inkluderas i huvudsidan, till exempel: {{/Undersida}}. Den tekniken används bland annat ofta för portaler.

Om länkar till undersidor saknas eller om man vill lista befintliga undersidor, kan man använda Special:Prefixindex för att hitta dem, till exempel Special:Prefixindex/Wikipedia:Undersidor/ (med ett avslutande snedstreck).

I övrigt fungerar undersidor som vanliga sidor. De inkluderas inte automatiskt i andra sidor, och de flyttas inte med sin huvudsida om denna flyttas.

AnvändningsområdenRedigera

  • Undersidor skapas ofta för användarsidor. På så sätt kan man flytta bort material från användarsidan, men ändå ha den kvar. Många skapar även en privat sandlåda, eller andra typer av testsidor för att testa ut saker i. Bästa sättet att lägga in användarlådor på sin sida, är att placera dem som undersidor till sin sida.
  • Undersidor används ibland i Wikipedia-namnrymden och Portal-namnrymden, för att underlätta administration. Detta kan dock även medföra problem, särskilt vid flyttning av sidor. Finns inga särskilda skäl för att använda undersidor är det bättre att bara skapa en sida till med ett nytt namn som beskriver sidans innehåll, och länka till den från huvudsidan.
  • Vid arkivering av diskussionssidor läggs de gamla diskussionerna i regel på en undersida till diskussionssidan, och länkas från diskussionssidan med mallen {{arkiv}}.