Var (d)järv! (Men gäspa inte!)

Wikipedia uppmuntrar sina deltagare att vara djärva vad gäller att förbättra Wikipedias innehåll. Om alla hela tiden frågade ”vore det inte bättre om det stod så här?” men inte själva skrev skulle projektet inte skrida framåt. Tror du att du kan förbättra en artikel – sätt igång!

Ibland kan en användare som skrivit största delen av en artikel själv få en känsla av att "äga" artikeln. Detta är högst mänskligt, men inte helt optimalt för projektet i sin helhet. Genom att vara djärv och redigera artikeln gör man därför Wikipedia en tjänst. Naturligtvis kommer sedan andra deltagare att vara lika djärva, och stuva om det som man själv har skrivit. Detta ska man inte ta personligt; dessa användare försöker, liksom man själv, helt enkelt att förbättra Wikipedia.

Det är inte nödvändigt att kunna allt innan man redigerarRedigera

Som nybörjare är det lätt att bli överväldigad av alla listor på regler och rekommendationer som finns överallt. Därför är det viktigt att komma ihåg en sak: man är inte tvungen att följa dem! Rekommendationerna är just rekommendationer, inte lagar. De har växt fram under lång tid och ingen tror eller förväntar sig att nybörjare ska veta allting på en gång. Det är dock ofta klokt att följa rekommendationerna, eftersom texten eller redigeringarna då blir accepterade av de flesta användare.

En fullkomligt normal väg för en artikel är att någon kunnig person (du?) skriver ett par texter om något hen är intresserad av. Sedan kommer någon annan och stuvar om lite, anpassar formatet till det sedvanliga och stoppar in länkar till andra artiklar. En tredje person rättar stavfel och grammatik, en fjärde infogar en illustrerande bild, en femte lägger in kompletterande information. Alla hjälper till med det de är bra på, och till slut kanske vi börjar närma oss den perfekta artikeln.

Var djärv men inte hänsynslösRedigera

Det bästa sättet att komma igång på Wikipedia är oftast att dyka rätt in. Att det är bra att vara djärv betyder dock inte att det är bra att utan vidare göra drastiska förändringar eller ta bort väsentliga avsnitt av långa artiklar som behandlar komplexa eller kontroversiella ämnen. Då bör man söka konsensus för sådana ändringar. Sådana artiklar har ofta en lång versionshistorik, både på själva artikeln och på diskussionssidan. I många fall är texten ett resultat av lång förhandlingsprocess mellan användare av olika bakgrund och med olika åsikter. En radikal ändring av en sådan artikel kan liknas vid att röra om i ett getingbo.

Om man vill förändra en artikel vars ämne är kontroversiellt, är det bäst att läsa hela artikeln, läsa kommentarerna på diskussionssidan, och även titta lite i versionshistoriken för att få en känsla av hur artikeln kommit att få den utformning den för närvarande har. Se Wikipedia:Att redigera kontroversiella artiklar.

Ändringar i kategorierna är svårare att återställa än ändringar i artiklarna, då de måste återställas i varje artikel (och det inte nödvändigtvis är lätt att se vilka alla artiklar som berörs – resonemanget gäller också andra ändringar som berör många artiklar). Därför bör man tänka efter innan man inför nya kategorier som kanske saknar allmänt stöd. Kategoriernas diskussionssidor är sämre bevakade än artiklars, varför diskussionen ofta bättre förs i samband med ett relaterat projekt eller en ämnesguide, eller på Bybrunnen. Om det finns en bra plats för diskussionen, men man misstänker att den är illa bevakad, är det bäst att länka till diskussionen på Bybrunnen.

Var djärv i namnrymden WikipediaRedigera

Även i namnrymden Wikipedia, alltså riktlinjer och regler, är det mycket viktigt att det finns användare som går in och helt enkelt skriver om sådant som är tokigt, föråldrat eller inte har allmänt stöd. Systemet med riktlinjer kräver att dessa hålls uppdaterade, och vem ska göra detta om inte användarna? Även när nyheter som berör hela wikipedians funktion introduceras, är det viktigt att så många som möjligt hjälper till att utforma hur detta ska hanteras. Detta görs i allmänhet genom redigeringar på den sidan i namnrymden wikipedia som behandlar ämnet, understött av diskussioner på diskussionssidan när det behövs. Om sidorna redigeras flitigt, kommer de formuleringar som de flesta accepterar att finnas kvar och tveksamheter avlägsnas. Erfarenheten har visat att även "dåliga" ändringar, när användare skriver in sådant som wikigemenskapen faktiskt inte håller med om, är bra. Det leder till att andra användare inte bara ändrar det nytillkomna bidraget, som de inte riktigt gillar, utan också tar tag i övriga delar av sidan och uppdaterar den.

Se ävenRedigera