Manual Attack-page.svg

Varje användarkonto på Wikipedia kopplas till ett användarnamn, ibland benämnt nick (från engelskans nickname, smeknamn). Alla ens redigeringar knyts sedan till ens användarnamn och -konto.

Användarnamn på Wikipedia är skiftlägeskänsliga ("case sensitive"). Första bokstaven i alla användarnamn är versal, per automatik. I övrigt kan man ta inspiration till sitt användarnamn från alla möjliga håll. Tänk dock på att användarnamnet är ens främsta "ansikte" gentemot andra användare. Det är klokt att välja ett användarnamn som inte ger negativa associationer eller kan förväxlas med någon annan.

Vilka användarnamn som redan är i bruk kan ses på Special:Användare.

BehörigheterRedigera

Användare kan ha olika behörighetsnivåer:

Dessa behörighetsnivåer skall ses som rent tekniska. Vid redigering av artiklar och diskussion om dem räknas alla användare som jämbördiga. I vissa sammanhang som har att göra med administrationen, till exempel vid val av administratörer, kan man dock förutsättas vara etablerad för att ens röst skall räknas, vilket mer eller mindre utesluter icke-inloggade användare och användare med nyskapade konton. Det kan också göras skillnader på inloggade och icke-inloggade användare i samband med låsning av artiklar.

Globalt användarkonto (SUL)Redigera

Avändarnamnen är numera gemensamma för alla projekt inom Wikimedia-familjen (Wikipedia, Wiktionary, Wikibooks etc.). Tidigare, sedan maj 2008, fanns en funktion för att slå ihop användarkonton på olika projekt och språkupplagor. Detta benämnes oftast SUL (Single Unified Login). Därmed slipper man att ens användarnamn blir taget av någon annan på andra projekt. Dessutom fungerar vissa inställningar och funktioner över projektgränserna. Se också m:Help:Unified login/sv.

Ibland vill man ha ett konto med annat namn på något projekt, till exempel för att man vill publicera sina bilder på Wikimedia Commons under eget namn, medan man annars redigerar under pseudonym. Om man inte har sådana speciella skäl behöver man alltså inte – och bör inte – registrera ett nytt namn på andra projekt.

Flera användarkontonRedigera

Att använda flera konton för att kringgå blockeringar eller för att ge intryck av att man har medhåll av andra personer, i till exempel diskussioner eller omröstningar, är inte tillåtet och är giltigt skäl för blockeringar eller avstängning. Se riktlinjen Marionetter.

I övrigt finns inga regler som hindrar en person från att ha flera konton. Ibland har en administratör velat ha ett annat konto för att slippa se administratörsknapparna eller för inloggning på maskiner som kan ha säkerhetsproblem, och har då angivit på respektive sida att dessa konton hör ihop. Om man kör en robot för snabba okontroversiella ändringar i många artiklar, bör man ha ett särskilt konto för detta. Robotkonton skall tydligt visa både att de är mer eller mindre automatiska och vem som kontrollerar dem, ofta genom att det vanliga användarnamnet kombineras med "bot" på något sätt.

En del användare har ett konto ett tag, och övergår småningom till att använda ett annat. Det finns vanligtvis ingenting som hindrar detta. Om man bara är missnöjd med sitt användarnamn går detta att byta, se Wikipedia:Byte av användarnamn. När användarsidan flyttas till det nya kontot skapas en omdirigering från det förra namnet, så att den som klickar på ens nick i gamla diskussioner blir hänvisade till den nya sidan. I enlighet med genomskinlighetens princip anses det som god stil att på sin nya användarsida berätta om tidigare användarnamn man haft.

En del användare lämnar sitt konto och fortsätter med ett nytt. Detta kan göras av flera skäl, men ett kan vara om man målat in sig i en roll och vill få en ny fräsch start. Svenskspråkiga Wikipedia är inte större än att mycket aktiva användare brukar gå att känna igen på språk och redigeringsstil – men även om en del inser att kontot yyy nog tillhör samma person som kontot xxx, finns ingen regel som hindrar detta.

Det har även förekommit att användare haft ett konto som lätt kan kopplas till ens person, och ett annat mer anonymt. I något fall hade en användare ett konto för sina redigeringar och ageranden som administratör på Wikipedia, och ett annat för att ladda upp bilder under sitt riktiga namn. Eftersom detta inte på något sätt stör samarbetet på Wikipedia, ses det som fullt legitimt trots att användaren i detta fall undviker att offentligt visa att kontona hör ihop.

En användare som har en intressekonflikt i vissa artiklar bör upplysa om kopplingarna. I artiklar där kopplingarna är oväsentliga vill man kanske redigera under annat namn, i synnerhet om man uppgett att man representerar en organisation som man inte representerar vid detta andra arbete.

Fler exempel finns i riktlinjen.

AnvändarnamnRedigera

Användarnamnet är ens främsta ansikte gentemot andra wikipedianer. Det råder stor frihet kring namn, men det finns dock vissa begränsningar.

 • Alla användarnamn kommer att inledas med versal (stor bokstav) oavsett vad du skriver.
 • Alla understreck kommer att ersättas med mellanslag.
 • Symbolerna #, / och \ kan inte användas i användarnamn av tekniska skäl.

Olämpliga namnRedigera

 • Krångliga namn. Meningen med användarnamn är att det skall vara lätt att känna igen olika användare. Därför är ett användarnamn bestående av en lång rad siffror eller slumpmässigt valda bokstäver inte så bra. Det har hänt flera gånger att användare med sådana användarnamn bytt bort det, självmant eller efter uppmaning.
 • Stötande namn. Vilka användarnamn som kan anses stötande avgörs i första hand av dem som känner sig stötta, varför man kan behöva vara lite mer försiktig än man själv spontant tycker. Tydligt politiska namn kan ibland anses olämpliga, liksom en del namn med religiös anknytning. Namn på nu levande, kända personer bör man inte ta, inte heller namn som riskerar att kopplas ihop med andra specifika personer. Användarnamn som uppfattas som vulgära eller grova, såsom svordomar och könsord leder ofta till att kontot blir evighetsblockerat.
 • Användarnamn som avsiktligt är valda för att förvilla till exempel genom att vara väldigt lika andra användares eller en levande person. Om kontot blir blockerat på denna grund utan att man insett problemet får man gärna börja om med ett annat namn. Särskilt allvarligt är användarnamn som innehåller ord som "Admin" eller liknande som antyder auktoritet på Wikipedia.
 • Namn som innehåller företags- eller organisationsnamn. Dels riskerar de att uppfattas som reklam, dels är de missvisande (det är inte företaget som redigerar). Det gäller även ideella föreningar. Däremot kan ett namn som antyder en koppling vara lämpligt, om man har en klar koppling (som det är lämpligt att redogöra för på användarsidan, se Wikipedia:Intressekonflikter). URL:er (internetadresser) i användarnamn är inte heller lämpligt.
 • Det egna namnet, om man inte övervägt saken grundligt. Det egna namnet kan ha sina fördelar: man står för vem man är, vilket kan inge förtroende. Emellertid är det inte säkert att allt på en wiki sker i fredlig samexistens. Man vill kanske inte ha sitt namn förknippat med eventuella bråk och diskussioner på Wikipedia, evigt sökbart via Google av vem som helst. Eller så kanske man vill hålla isär sitt verkliga liv och internetliv. Utifrån ditt för- och efternamn kan andra ofta hitta fler uppgifter om dig och ditt yrkes- och privatliv via öppna sidor på webben och offentliga register. Det har förekommit att användare som velat lämna Wikipedia önskat få sitt namn avlägsnat från wikin, men det saknas konsensus kring huruvida detta ska tillåtas och det är mycket troligt att inte alla som önskar detta kommer att få det genomfört.

Ändra namnRedigera

Sedan 2005 går det att byta användarnamn, så att användarhistoriken följer med, utom användare med väldigt många redigeringar (ursprungligen 200 000; antalet redigeringar kan ses med den här redigeringsräknaren).

Själva bytet utförs av en global namnbytare, oftast efter att ha uppmärksammats på ärendet via Wikipedia:Byte av användarnamn. I aktuella fall ska man alltså inte registrera det nya användarnamnet, utan be om hjälp på en gång. Man får inte byta till ett användarnamn som redan används på något annat projekt i Wikimedia-familjen, då användarnamnen är gemensamma för alla projekten (se avsnittet om SUL).

När användarnamnet byts skapas en omdirigering från den gamla användarsidan och diskussionsidan till de nya motsvarande sidorna automatiskt. De flesta wikipediaanvändare uppskattar om den som bytt användarnamn på sin nya användarsida berättar vad den hetat förut. Att inte göra så riskerar att uppfattas som försök att skapa förvirring och dölja sitt förflutna.

Övertagande av namnRedigera

I vissa, mycket begränsade, fall är det möjligt att ta över ett användarnamn som redan finns. För användarnamnet som ska tas över gäller att det inte får ha några bidrag (utom raderade bidrag och uppenbart klotter). För mer information, se informationssidan om användarnamnsbyten.

LösenordRedigera

För att ditt konto ska hållas säkert, välj ett säkert lösenord. Använd inte samma lösenord på Wikipedia som på andra webbplatser. Detta för att minska risken för lösenordsfiske.

Ett säkert lösenord...

 • … är långt
 • … består inte av ord eller namn som har anknytning till användarnamnet och sig själv
 • … består inte av ett ord eller namn som kan hittas i något uppslagsverk – kombinera hellre fyra, fem olika ord
 • … består inte av "123456", "lösenord", "qwerty" eller någon annan vanlig kombination
 • … använder du inte någon annanstans, utan är unikt för Wikipedia

Du kan även logga in krypterat, för extra säkerhet.

InställningarRedigera

Som en registrerad användare kan man justera hur MediaWiki beter sig på många olika sätt via länken Inställningar som finns i det personliga verktygsfältet högst upp till höger. Det finns flera finesser att lägga till för att ytterligare anpassa Wikipedia. Ännu fler möjligheter till individualisering finns för avancerade användare genom att skapa personliga stilmallar och skript.

Se ävenRedigera