Öppna huvudmenyn

Det råder olika meningar om hur lång en artikel idealiskt ska vara. Artiklar som är längre än 100 000 tecken markeras ofta med mallen {{väldigt lång}}, men på artikelns diskussionssida har ibland konsensus nåtts om att ta bort mallen, exempelvis vid artiklar om ett visst språks grammatik. Det råder även olika meningar om artikellängden överhuvudtaget har någon betydelse. Många utvalda artiklar är mycket långa. Hur läsvänlig och lockande en artikel är beror inte bara på dess omfattning utan även på hur den är strukturerad. Det bör därför råda ett slags balans mellan längd, struktur och möjligheten till en artikelutbrytning som känns naturlig.

Innehåll

Allmänt om artikellängdRedigera

Sedan april 2007 lagras artikelns längd i artikelhistoriken, räknat i antal tecken eller Byte wikikod. Wikikoden omvandlas av wikiservern till HTML-kod, som typiskt kan vara en faktor två eller tre gånger så stor. Inbäddade bilder och mallar tillkommer också.

Antal tecken text som visas på skärmen understiger i allmänhet antal tecken wikikod med några procent, eftersom delar av wikikoden (tabellformatering, URL:er för externa länkar, interwikilänkar, mallkod, kodkommentarer etc) inte syns som text i den visade artikeln. Å andra sidan kan mallar göra den synliga texten längre än koden (mallar används dock i allmänhet inte för att lägga in brödtext i artiklar utan det rör sig ofta istället om navigationsrutor eller tabeller). För de flesta artiklar är antalet tecken wikikod något större än antalet tecken brödtext. För utvalda artiklarna som i allmänhet har en mycket utförlig källförteckning kan wikikoden vara runt 50% längre än brödtexten.

En vuxen, övad och koncentrerad läsare läser i storleksordningen 1 000 tecken i minuten. Det finns flera grupper av läsare som i allmänhet läser svenska texter långsammare från en datorskärm:

  • läsare med bristande datorvana
  • läsare med läs- och skrivsvårigheter eller svag syn
  • läsare som inte vant sig vid långa faktatexter genom yrke eller studier
  • barn och ungdomar
  • läsare som inte läser svenska flytande, såsom invandrare, utbytesstudenter, norrmän, danskar etc (se Wikipedia:Hänsyn till främmandespråkiga användare)

En ensidigt utskriven A4-sida med normal teckenstorlek (12 px) rymmer ungefär 4 000 tecken.

För korta artiklarRedigera

En stubbartikel är en artikel som innehåller en tydlig definition av ämnet, en kortfattad beskrivning om vad som är viktigt med ämnet, kategorier och interwikilänkar. En substubb är en artikel som inte ens innehåller detta. Substubbar kan raderas eller infogas i de fall som de inte kan utvidgas med relevant, icke-trivial information.

Ibland kan en stubb inte utökas med relevanta och verifierbara fakta, ens med hjälp av alla tillförlitliga källor. En sådan artikel kan ofta med fördel infogas i en annan artikel enligt ovan.

För långa artiklarRedigera

En artikel bestående av 100 000 tecken wikikod brukar omfatta ungefär 12-25 sidor vid utskrift. En artikel som är längre än så förbättras med stor sannolikhet om den brytes upp i mindre artiklar, som ett riktmärke.

Tecken på att en artikel börjar bli väl lång kan vara:

  • Dålig läsbarhet: En artikel på 100 000 tecken tar ungefär två timmar att läsa, inklusive kortare pauser, för en van läsare. Överväg att dela upp en så lång artikel i fördjupningsartiklar. Notera dock att antal tecken i brödtexten inte är lika stort som artikelns antal byte, särskilt i artiklar med en stor andel referenser kan skillnaden vara avsevärd.
  • Dålig överskådlighet: Många läsare söker efter detaljfakta i en artikel. Ju längre artikeln blir desto svårare är det att hitta specifika fakta. Detta kan till stor del också motverkas med en tydligare intern struktur.
  • Tekniska problem: Äldre webbläsare kunde över huvud taget inte redigera dokument större än 32 kiB wikikod. Även om denna absoluta gräns har försvunnit så ökar risken för visningsproblem med artikelns längd (i praktiken tenderar problem idag dyka upp vid storlekar upp emot 400 kB, vilket stundom har visat sig på Bybrunnen).
  • Lång nedladdningstid: En mycket lång artikel är svår att ladda ner för den som har en långsam internetuppkoppling, och tar dessutom lång tid att rendera i webbläsaren. Exempelvis ger en artikellängd på 100 000 tecken wikikod typiskt upphov till 250 000 byte HTML-kod exklusive bilder, vilket tar 35 sekunder att tanka ned med ett 56 kbit/s telefonnätsmodem utan kompromering. Problemet kan vara märkbart vid mobil access. Notera att artiklar med många högupplösta bilder, t.ex. kartor, kan ta betydligt längre tid ladda ned, så artikellängd är inte den enda faktorn av betydelse.

Om en artikel består av många underrubriker, där många är faktatyngda, kan det vara en idé att bryta ut några stycken till fördjupande artiklar. Då fördjupningsartiklar bryts ut ur en artikel (ibland kallad huvudartikel) på detta sätt bör alltid en sammanfattning av stycket som bryts ut skrivas så att artikeln får karaktär av översiktsartikel. Det kan vara svårt att skriva bra sammanfattningar om man inte har en bred kunskap om ämnet. Dessutom måste man komma ihåg att förklara sammanhanget i den fördjupande artikeln och länka tillbaka till översiktsartikeln, annars blir den obegriplig om man inte hittar den via huvudartikeln. Se Wikipedia:Disposition för sådana artiklar.

Det finns givetvis undantag. Vid listor och tabeller, som inte är avsedda för sträckläsning utan för att komplettera andra artiklar med detaljerad statistik, finns acceptans för avsevärt större artikelstorlek. Om artikelämnet är tydligt avgränsat, eller artikeln redan är skriven som en kompakt sammanfattning av fördjupningsartiklar, och allt i artikeln bedöms som viktigt, kan artikeln överstiga ovanstående riktmärke.

Vid för långa artiklar kan mallen {{Väldigt lång}} användas. Om artikeln är för omfattande utan att vara extremt lång mätt i tecken, t.ex. för spretig eller för detaljerad, bör istället mallen {{dela upp}} användas.

Se ävenRedigera