För motsvarande princip för metasidorna, se WP:Krångla inte till det.

Form följer funktion (engelska: form follows function) är en princip från funktionalismen som innebär att formgivningen måste underordna sig funktionen. På svenskspråkiga Wikipedia innebär det att vi måste använda såväl grafiska uttrycksmedel som avancerad kod med försiktighet, för att inte äventyra läsbarheten eller att avskräcka nya skribenter. Tänk på principen om minsta möjliga förvåning och att andra ska kunna redigera det du skapar.

Håll det enkelt - för andra skribenters skull redigera

Wikipedia är en wiki, och wikitekniken är gjord för att det ska vara enkelt att redigera sidor. Med tiden har fler funktioner lagts till wiki-programvaran, som kan ha sin funktion ibland. Det betyder däremot inte att de ska användas okritiskt.

Något som lätt glöms bort när man är som mest upptagen med att lära sig nya finesser är hur viktigt det är att alla sidor ska vara lätta att redigera för vem som helst - även av användare som inte förstår HTML eller CSS. Därför bör HTML och CSS helst undvikas i artiklarna. Såvida det inte finns goda skäl för det och det inte kan göras på något annat sätt.

Även den som totalt saknar datorvana ska ha möjlighet att redigera alla artiklar. Wikipedia behöver sina skribenter, och har inte råd att utestänga användare som blir avskräckta från att redigera på grund av HTML. Det är därför bäst att så långt möjligt använda den wikisyntax som finns inbyggd i Wikipedias mjukvara. Exempelvis är <b>fetstil</b> krångligare än '''fetstil''', även om båda fungerar.

Färger redigera

Wikipedias artiklar bör i någon mån ha en enhetlig design, lämplig för ett uppslagsverk. I allmänhet uppskattas stillsamma färger mer än grälla. En grå färg må i sig vara tråkigare än en illgrön, men den grå stör inte läsrytmen och ger oftast ett mer stilrent och professionellt intryck. Tänk på att det är en artikel besökaren ska läsa, inte beskåda ett designexperiment. Man bör också undvika att färga text om det inte är absolut nödvändigt, och använd i så fall hellre wikisyntax än "font"-taggen, det vill säga <font>. Svart text fungerar i 99% av alla fall hur bra som helst, och så länge man inte använder sig av grälla färger som bakgrund finns det heller ingen anledning att låta texten anta någon annan färg.

Tabeller redigera

Tabeller kan ibland vara jättebra för överskådligheten. De bör göras så enkla som möjligt, och använda wikitabellkoden i stället för HTML-kod. Så enkla tabeller som möjligt är modellen. Det är bra att försöka sätta sig in i situationen hos en person som inte känner till koden och som vill ändra något i tabellen - klarar denne av detta? Kan en relativt okunnig person ändra innehållet i tabellen utan att förstöra koden, eller blir denne kanske avskräckt av något som ser krångligt ut?

Mallar har många fördelar, till exempel vid skapande och uppdateringar av längre artikelserier, men överdriven användning av mallar kan ofta innebära samma problem för nybörjare som tabeller. Särskilt när tabeller och mallar kombineras kan hela anrättningen bli svårgenomskådlig även för vana användare. Se Användare:Habj/Mallsjuka.

Se även redigera

Externa länkar redigera