Manual

Denna sida är en manual för illustrationer som beskriver tekniken för att hantera bilder och andra filer på svenskspråkiga Wikipedia. För riktlinjer om upphovsrätt och hantering av illustrationer, se Wikipedia:Illustrationer. För en introducerande text, se Wikipedia:Introduktion till illustrationer.

Alla illustrationer lagras på Wikipedias systerprojekt Commons. Där finns över 40 miljoner filer att välja bland, och du kan även ladda upp nya fria bildfiler. Man styr hur en illustration ska visas i en artikel med särskilda wikikoder.

Uppladdning av illustrationer redigera

Att ladda upp filer på Commons är inte svårt. Man måste dock ha ett användarkonto. Användarnamnet man har på Wikipedia går bra att använda (se globalt konto), men man kan också skapa ett skilt användarnamn på Wikimedia Commons

Wikikod för illustrationer redigera

Wikikoden för att lägga in en bild i en artikel ser vanligen ut så här:

[[Fil:bildnamn.filändelse|mini|Bildtext.]]

Här har man angett en bildtext och att bilden skall visas i mindre format. För att ändra storlek, ändra ramen etc., kan man lägga till fler parametrar, åtskilda med |-tecken:

[[Fil:bildnamn.filändelse(|alternativ1)(|alternativ2)(|...)(|bildtext)]]

Det som är inom parentes är valfritt.

Nedan förklaras de olika elementen noggrannare.

Fil
Vanligtvis Fil men det finns flera alternativ, såsom Bild, Image eller File (de nämnda är alla synonyma). De här anger från vilken namnrymd programvaran ska hämta informationen.
För att länka till bildens informationssida istället för att visa bilden, lägg in ett kolon före, så här: :Fil.
bildnamn
Filnamn på den fil du har laddat upp eller annars vill använda.
filändelse
Filändelsen anger bildformatet, som kan vara SVG, JPG (JPEG), PNG eller GIF (versaler eller gemener). Filändelsen skall anges som i bildens namn (och inte dubbleras; angiven här endast som förtydligande, då t.ex. Windows ofta inte visar den).
Alternativ
miniatyr, mini, thumbnail, thumb
Skapar och använder en s.k. tumnagelbild (småbild), som normalt placeras till höger. En förstoringsikon placeras i underkanten, till höger om (valfri) bildtext. Vissa element fungerar bara om man angett detta alternativ.
höger, right
Bilden blir högerjusterad.
vänster, left
Bilden blir vänsterjusterad
center
Bilden blir centrerad.
none
Förvald justering. Detta bestäms individuellt av varje webbläsare.
(maximal höjd x) maximal bredd px
Exempelvis "150x200px".
Dessa två mått sätter en gräns på hur stor bilden max får vara, i exemplet så får bilden max vara 150 pixlar hög och 200 pixlar bred. Höjden kan utelämnas. Med angivelsen ”miniatyr” utan pixelantal används användarens inställningar (eller, för oinloggade, svenskspråkiga Wikipedias förval)
stående, stående=0.7, upright, upright=0.7
Anger att bildbredden skall vara i viss proportion till storleken enligt förval eller användarpreferenser (på grund tekniska begränsningar uttryckt med decimalpunkt enligt engelsk standard). Utan proportionsangivelse blir stående bilder (ungefär) lika stora som liggande utan alternativet, därav namnet. Vill man göra bilden större/mindre än miniatyrstandard men ändå låta användarens förval spela roll, kan upright-parametern vara smidig.
bildtext
Text som beskriver bilden. Man behöver inte skriva ut "bildtext", utan skriver bara texten som ska stå under bilden. Det går att använda länkar (dubbla hakparenteser).
Kan inte vara någon av ovanstående alternativ. Bildtexten skrivs antingen ut eller visas som hjälpruta i webbläsaren.

Illustrationer omgiven av text redigera

Som första exempel används en liten bild på Sveriges flagga, som är uppladdad med namnet "Flag of Sweden.svg", och som vi vill placera in på sidan, med bildtexten "Sveriges flagga."

Vill man att bilden skall omges av text kan man placera bilden längst till höger (vilket rekommenderas). Detta ser ut på följande sätt:

 
Sveriges flagga.

Svenska flaggan har sitt ursprung från 1500-talet och kan härstamma från 1) Ett gult kors på blå bakgrund som finns i Stora riksvapnet vilket skapades av Karl Knutsson (Bonde) på 1400-talet. Många anser att detta är förlagan till flaggan. 2) en blå-gul kopia av Dannebrogen, Danmarks flagga. Färgerna är de samma som på Lilla riksvapnet och Stora riksvapnet, blått med gula kronor.

Sveriges nationalflagga har sedan Vasatiden (säkerligen från Karl Knutssons dagar) varit blå med gult kors uti eller, såsom det heter i ett kungligt brev 19 april 1562, "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga synes huvudsakligen ha använts såsom "kungsflagga", "kronoflagga" eller "fälttecken till sjöss", m.a.o. såsom örlogsflagga och har såsom sådan till en början varit försedd med två "tungor" eller "spetsar", sedermera (från mitten av 1600-talet) med tre sådana.

Koden som används är:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|Sveriges flagga.]]

Med wikipedialänk redigera

Om man vill att bildtexten skall vara klickbar och länka till en särskild artikel så går detta bra. Som exempel kan vi länka till artikeln "Sveriges flagga". Detta ser ut på följande sätt:

 
Sveriges flagga.

Svenska flaggan har sitt ursprung från 1500-talet och kan härstamma från 1) Ett gult kors på blå bakgrund som finns i Stora riksvapnet vilket skapades av Karl Knutsson (Bonde) på 1400-talet. Många anser att detta är förlagan till flaggan. 2) en blå-gul kopia av Dannebrogen, Danmarks flagga. Färgerna är de samma som på Lilla riksvapnet och Stora riksvapnet, blått med gula kronor.

Sveriges nationalflagga har sedan Vasatiden (säkerligen från Karl Knutssons dagar) varit blå med gult kors uti eller, såsom det heter i ett kungligt brev 19 april 1562, "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga synes huvudsakligen ha använts såsom "kungsflagga", "kronoflagga" eller "fälttecken till sjöss", m.a.o. såsom örlogsflagga och har såsom sådan till en början varit försedd med två "tungor" eller "spetsar", sedermera (från mitten av 1600-talet) med tre sådana.

Koden som används är:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|[[Sveriges flagga]].]]

Stående bilder redigera

Stående bilder blir ofta för stora i förhållande till andra bilder. För att lösa det använder man parametern stående. Detta ser ut på följande sätt:

 
Nepals flagga.

Nepals flagga är världens enda icke-rektangulära nationsflagga. Proportionen mellan höjd och bredd är 4:3. Den antogs den 16 december 1962 och ersatte en tidigare variant med två skilda vimplar. De två emblemen föreställer solen och månen. Den röda färgen är inspirerad av nationalblomman rhododendron och symboliserar också seger i strid. Flaggans blå bård står för fred. Solen representerar Rana-ätten som styrde Nepal fram till 1961. Halvmånen symboliserar kungahuset. Tidigare hade solen och månen människoansikten, men de togs bort när flaggan moderniserades 1962.

Koden som används är:

[[Fil:Flag of Nepal.svg|miniatyr|stående|[[Nepals flagga]].]]

Valfri storlek av bild redigera

Vill man själv bestämma storleken på bilden så används syntaxen [[Fil:filnamn|miniatyr|stående=förhållande|bildtext]], där förhållande anger bildens bredd i förhållande till normalbredden för bilder. stående i sig gör en stående bild med normala proportioner lika stor som motsvarande liggande bild. stående=0.5 gör en bild hälften så bred och stående=1.5 hälften bredare än vanliga bilder. Bredden (och höjden) kan vid behov även anges i pixlar.

Justera inte storleken på en bild för att du tycker att bilderna på Wikipedia generellt är för små eller stora. Det är en sak som bör avgöras centralt, inte beroende på vem som råkat redigera en viss artikel. Ändra inte heller storleken för att andra element skall placera sig vackert, om du inte kontrollerat att den nya storleken fungerar också med andra typiska bredder på webbläsarfönstret. Inloggade användare kan välja hur stora bilderna normalt skall vara för dem.

 
Sveriges flagga är blå och gul.

Svenska flaggan har sitt ursprung från 1500-talet och kan härstamma från 1) Ett gult kors på blå bakgrund som finns i Stora riksvapnet vilket skapades av Karl Knutsson (Bonde) på 1400-talet. Många anser att detta är förlagan till flaggan. 2) en blå-gul kopia av Dannebrogen, Danmarks flagga. Färgerna är de samma som på Lilla riksvapnet och Stora riksvapnet, blått med gula kronor.

Sveriges nationalflagga har sedan Vasatiden (säkerligen från Karl Knutssons dagar) varit blå med gult kors uti eller, såsom det heter i ett kungligt brev 19 april 1562, "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga synes huvudsakligen ha använts såsom "kungsflagga", "kronoflagga" eller "fälttecken till sjöss", med andra ord såsom örlogsflagga och har såsom sådan till en början varit försedd med två "tungor" eller "spetsar", sedermera (från mitten av 1600-talet) med tre sådana.

Följande kod har använts för att ge en bild som är 40 % så bred som normalbilder:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|stående=0.4|Sveriges flagga är blå och gul.]]

Till vänster redigera

Att bilden placeras till höger är standard. Vill man istället ha bilden till vänster läggs vänster till i koden, enligt följande syntax, vilket ger resultatet:

 
Sveriges flagga är gul och blå.

Svenska flaggan har sitt ursprung från 1500-talet och kan härstamma från 1) Ett gult kors på blå bakgrund som finns i Stora riksvapnet vilket skapades av Karl Knutsson (Bonde) på 1400-talet. Många anser att detta är förlagan till flaggan. 2) en blå-gul kopia av Dannebrogen, Danmarks flagga. Färgerna är de samma som på Lilla riksvapnet och Stora riksvapnet, blått med gula kronor.

Sveriges nationalflagga har sedan Vasatiden (säkerligen från Karl Knutssons dagar) varit blå med gult kors uti eller, såsom det heter i ett kungligt brev 19 april 1562, "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga synes huvudsakligen ha använts såsom "kungsflagga", "kronoflagga" eller "fälttecken till sjöss", m.a.o. såsom örlogsflagga och har såsom sådan till en början varit försedd med två "tungor" eller "spetsar", sedermera (från mitten av 1600-talet) med tre sådana.

Följande kod användes:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|vänster|stående=0.4|Sveriges flagga är gul och blå.]]

Bilder bör dock som standard läggas till höger, i synnerhet om det finns en risk att de kolliderar med till exempel underrubriker.

Effekter vid flera bilder redigera

När man använder vänsterställda bilder i kombination med flera högerställda, så kan ett problem uppstå som yttrar sig så, att en vänsterställd bild som i wikikoden läggs under flera högerställda bilder i artikeln visas under den näst understa högerställda bilden. Det vill säga den vänsterställda bildens överkant tidigast kommer att börja direkt under den näst understa högerställda (i höjdled).

Norges flagga visas i detta exempel under den svenska flaggan men bredvid den finska, men i wikikoden ligger den norska flaggan under båda de andra flaggorna:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|stående=0.4|Sveriges flagga.]]
[[Fil:Flag of Finland.svg|miniatyr|stående=0.4|Finlands flagga.]]
[[Fil:Flag of Norway.svg|miniatyr|vänster|stående=0.4|Norges flagga.]]
 
Sveriges flagga.
 
Finlands flagga.
 
Norges flagga.

För att kringgå effekten och lägga den vänsterställda bilden överst, så flyttar man helt enkelt upp den vänsterställda bilden i wikikoden:

[[Fil:Flag of Norway.svg|miniatyr|vänster|stående=0.4|Norges flagga.]]
[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|stående=0.4|Sveriges flagga.]]
[[Fil:Flag of Finland.svg|miniatyr|stående=0.4|Finlands flagga.]]
 
Norges flagga.
 
Sveriges flagga.
 
Finlands flagga.

Bild bredvid kort text redigera

 
Mobil bikupa.

Om du vill att det tydligt ska synas vilken text som hör till en bild, använd mallen {{Clear}} för att efterföljande text ska hänskjutas till efter bilden. Då ser det ut som så här.

Denna text hamnar under bilden eftersom vi just använt mallen Clear.

Utan bildtext redigera

Ibland vill man visa en bild utan ram med bildtext; det gör man genom att ta bort parametern miniatyr eller ersätta den med ramlös. Om miniatyr tas bort måste bildbredden anges i antal pixel för att bilden inte ska visas i fullstorlek. Om ramlös används miniatyrbilders standardbredd om ingen bildbredd anges. Även om den normalt inte syns, så är det bra att ändå ange en bildtext; den kan synas för läsare som inte visar bilder och om man håller muspekaren över bilden.

 
Sveriges flagga är gul och blå.

Svenska flaggan har sitt ursprung från 1500-talet och kan härstamma från 1) Ett gult kors på blå bakgrund som finns i Stora riksvapnet vilket skapades av Karl Knutsson (Bonde) på 1400-talet. Många anser att detta är förlagan till flaggan. 2) en blå-gul kopia av Dannebrogen, Danmarks flagga. Färgerna är de samma som på Lilla riksvapnet och Stora riksvapnet, blått med gula kronor.

Sveriges nationalflagga har sedan Vasatiden (säkerligen från Karl Knutssons dagar) varit blå med gult kors uti eller, såsom det heter i ett kungligt brev 19 april 1562, "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga synes huvudsakligen ha använts såsom "kungsflagga", "kronoflagga" eller "fälttecken till sjöss", m.a.o. såsom örlogsflagga och har såsom sådan till en början varit försedd med två "tungor" eller "spetsar", sedermera (från mitten av 1600-talet) med tre sådana.

Följande kod användes för att få bilden till vänster med en bredd på 100 pixel:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|vänster|100px|Sveriges flagga är gul och blå.]]

Dubbel bild redigera

   
Sveriges och Finlands flaggor är två exempel på nordiska korsflaggor.

Om man vill lägga in två bilder i en gemensam ram, men slippa de tjocka marginaler som gallerifunktionen ger kan man använda mallen {{dubbel bild}}. Genom att skriva {{Dubbel bild|höger|Flag of Sweden.svg|100|Flag of Finland.svg|100|Sveriges och Finlands flaggor är två exempel på [[nordisk korsflagga|nordiska korsflaggor]].}} så får man en ram där man kan skriva en gemensam bildtext till bilderna.

Illustrationer som ska bryta textflödet redigera

Centrerad bild redigera

Vill man att bilden inte skall omges av text kan bilden placeras i mitten på sidan. Som exempel används en stor bild på Sveriges flagga, som är uppladdad med namnet "Flag of Sweden.svg", och som vi vill placera in på mitten av sidan, med bildtexten "Sveriges flagga".

Svenska flaggan har sitt ursprung från 1500-talet och kan härstamma från 1) Ett gult kors på blå bakgrund som finns i Stora riksvapnet vilket skapades av Karl Knutsson (Bonde) på 1400-talet. Många anser att detta är förlagan till flaggan. 2) en blå-gul kopia av Dannebrogen, Danmarks flagga. Färgerna är de samma som på Lilla riksvapnet och Stora riksvapnet, blått med gula kronor.
 
Sveriges flagga.

Sveriges nationalflagga har sedan Vasatiden (säkerligen från Karl Knutssons dagar) varit blå med gult kors uti eller, såsom det heter i ett kungligt brev 19 april 1562, "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga synes huvudsakligen ha använts såsom "kungsflagga", "kronoflagga" eller "fälttecken till sjöss", m.a.o. såsom örlogsflagga och har såsom sådan till en början varit försedd med två "tungor" eller "spetsar", sedermera (från mitten av 1600-talet) med tre sådana.

Följande kod användes:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|miniatyr|center|Sveriges flagga.]]

Bildgalleri redigera

Huvudsida: WP:Gallerier

Om man har många bilder man vill ha med i en artikel, men inte så mycket text att de kan placeras i marginalerna, kan ett galleri användas. Då skriver man <gallery></gallery>, Till exempel ger

<gallery>
Flag of Sweden.svg|Sveriges flagga.
Flag of Finland.svg|Finlands flagga.
</gallery>

följande utseende:

Se Wikipedia:Gallerier för mer exempel på hur galleriets utseende kan styras. Det är även möjligt att som alternativ använda tabeller, då man bland annat kan styra storleken för varje illustration exakt.

Specialfunktioner redigera

Svart ram redigera

Man kan lägga in en kantlinje runt bilder, för att istället för t.ex.   


Koden är:

{{Svart ram|[[Fil:Flag of Japan.svg|50px|Japans flagga]]}}

Ett alternativ är en grå kantlinje som visas om "kantlinje" anges i bildanropet, t.ex.  

Koden är:

[[Fil:Flag of Japan.svg|kantlinje|50px|Japans flagga]]

Klickbara bilder redigera

Bilder kan göras klickbara för att länka till något annat än bildbeskrivningssidan så här:  

Koden är:

[[Fil:Flag of Sweden.svg|50px|Sveriges flagga|länk=Sverige]]


Klickbara områden redigera

Genom en så kallad "Imagemap" är det att möjligt att tillföra extra information som endast visas om man håller pekaren över vissa områden i en bild.

I bilden nedan kan man få veta namnen på de avbildade genom att föra pekaren över respektive ansikte. Om man sedan vänsterklickar kommer man till Wikipedias artikel om denne:

 Göran HägglundLars LeijonborgFredrik ReinfeldtMaud Olofsson
Oppositionen vid riksdagsvalet 2006

Koden är:

<imagemap>
Fil:Opposition leaders at the 2006 Sweden elections.jpg|500px|Oppositionen vid riksdagsvalet 2006

circle 260 320 100 [[Göran Hägglund]]
circle 440 225 100 [[Lars Leijonborg]]
circle 690 270 100 [[Fredrik Reinfeldt]]
circle 530 410 100 [[Maud Olofsson]]

desc bottom-left
</imagemap>

Närmare information om parametrar etc. finns på Extension:ImageMap.

Bildbehandling redigera

För att verkligen få fram det man vill med ett foto man tagit är det ofta bra att efterbehandla det i ett bildbehandlingsprogram och ladda upp den behandlade versionen till Commons. Ofta går det då att göra mycket för att motverka eventuella problem med det ursprungliga fotot, till exempel att det var ganska mörkt när fotot togs.

Om ändringarna inte är självklara eller de kanske går att göra bättre är det bra att ladda upp både originalet och den behandlade bilden. Då kan andra göra om arbetet på ett bättre sätt. Överhuvudtaget är originalbilden ofta en bättre utgångspunkt, då information åtminstone med JPEG-formatet försvinner för varje gång bilden sparas och på nytt läses in.

Om man inte tror att originalet kommer att användas som illustration laddar man upp båda versionerna under samma namn, med den förbättrade bilden sist, varvid originalet är tillgängligt genom filhistoriken. Den nya versionen laddas lättast upp med länken "Ladda upp en ny version av denna fil" under uppladdningshistoriken på bildbeskrivningssidan.

Om man laddar upp den nya bilden under annat namn kan man använda ett standardsuffix, t.ex. "File:Någotnamn" → "File:Någotnamn (cropped)" (för "beskuren").

Du kan även be om hjälp med bildbehandling på Wikipedia:Bildfrågor.

Bildstorlek redigera

Bildens storlek i artikeln styrs i artikelns wikikod, och det är alltså något som du inte behöver fundera på innan eller i samband med uppladning av filer till Commons. Läs mer om wikikoden för det här ovan och om riktlinjer för det på: Wikipedia:Illustrationer#Storlek. Kort: ladda upp i så hög upplösning som möjligt (eller, om bilden är väldigt oskarp i den upplösningen: i högsta upplösning där bilden ännu är någorlunda skarp).

Bildbeskärning redigera

Om du vill beskära bilden, så att endast en mindre del av bildfilen ska visas i artikeln, så måste du göra det innan du laddar upp bildfilen till Commons. Bilder kan beskäras i de flesta enkla bildbehandlingsprogram, men en del program är bättre än andra på att bevara kvaliteten: t.ex. JPEG-filer tappar i kvalitet varje gång de packas, men en del program kan (med en del begränsningar) beskära bilderna utan att packa upp och packa om dem..

Vanliga orsaker att beskära en bild är att:

  • Avlägsna oönskade kanter (till exempel från gamla fotografier eller inskannade bilder).
  • Klippa bort oviktig information (till exempel bakgrunder som tar mycket plats och gör att huvudmotivet annars blir litet).

Att tänka på när du beskär en bild:

  • Behåll bildens ursprungliga proportioner, det vill säga skalan i höjd relativt skalan i bredd. De flesta bilder ser förvrängda ut om proportionerna ändras.
  • Tänk igenom förhållandet mellan bildens höjd och bredd. Ovanligt breda eller ovanligt höga bilder gör det svårare att skapa en lättläst layout i artklarna, och bilder med udda format kan vara svårare att kombinera med andra i till exempel gallerier. Ett vanligt storleksförhållande är 4:3, eller annorlunda uttryckt att bildens bredd är 1/3 större än dess höjd. Äldre fotografier (kinofilm/småbild) brukar ha förhållande 3:2.
  • Utgå alltid från originalet, eller den version av bilden som har den största upplösningen.

Liksom i andra sammanhang kan man ladda upp originalbilden om man tror den kan vara till nytta. T.ex. kan bakgrunden hjälpa att identifiera var och när bilden är tagen och därmed kanske också vilka som är på bilden och i vilket sammanhang.

Utnyttja hela färgskalan redigera

För mörka foton gäller ofta att de inte använder hela färgskalan mellan vitt (allt av alla färger) och svart (inget av någon färg). För att få mörka partier att framträda bättre kan man förskjuta lagrade värden i bilderna, så att färgerna blir mer åt det vita hållet. På så vis kan man förändra till och med foton som från början verkar vara nästan helt svarta, till tämligen färgglada och mer detaljrika. I Adobe Photoshop går detta att göra med bland annat funktionerna Kurvor och Skuggor/högdagrar (i den engelska versionen benämnda Curves respektive Shadow/Highlight).

Observera dock att fotopapper har betydligt större förmåga att visa färg- och gråskalenyanser än de flesta datorskärmar. Bilderna på Commons skall kunna utnyttjas i tryck och åtminstone för det ändamålet kan originalbilden vara bättre. Av denna anledning kan det vara en bra idé att spara både originalet och den redigerade versionen på Wikimedia Commons. Detta görs automatiskt om man först laddar upp originalet och sedan laddar upp en redigerad version över originalet. För att bilderna ska vara lättare att hitta, eller om det är stor skillnad i bildernas utseende efter redigeringen, kan man ladda upp den nya versionen under ett nytt namn.

Rekommenderade datorprogram redigera

Följande datorprogram har rekommenderats av Wikipedia-användare för bildbehandling:

Historik redigera

Tidigare har även lokalt uppladdade bilder som endast varit tillgängliga på svenskspråkiga Wikipedia använts. Alla dessa bilder har flyttats till Commons eller raderats. Andra språkversioner av Wikipedia använder fortfarande lokal uppladdning, framför allt för bilder som inte är tillräckligt fria för att få laddas upp på Commons.

Se även redigera