För stilistiska riktlinjer för användning av gallerier, se Wikipedia:Illustrationer#Gallerier.
Manual

Du kan skapa bildgallerier på Wikipedia med hjälp av <gallery>-taggen i MediaWiki. Detta är ett enkelt sätt att visa ett stort antal bilder på.

Det är även möjligt att som alternativ använda tabeller, vilka bland annat kan styra storleken för varje illustration i detalj. Om användaren inte vill detaljstyra bildlayouten, eller känner sig tveksam om det lämpligaste alternativet, rekommenderas att använda <gallery mode=”packed”>. Genom att undvika detaljstyrning överlåts åt användarens bildskärm/läsplatta och programvara att anpassa artikellayouten lokalt.

Undvik gallerier där de inte har hela sidbredden. Till exempel kan ett galleri i början av en artikel se bra ut på en bred skärm medan det på andra orsakar ett stort tomrum bredvid en faktaruta och sedan visas nedanför denna.

Se även Wikipedia:Teknisk manual för illustrationer.

Gallerier med gallery-taggen redigera

<gallery>-taggens grundläggande syntax är:

<gallery>
Wikipedia-logo-sv.png
Wikipedia-logo-no.png|Bildtext.
Wikipedia-logo-nn.png
Wikipedia-logo-da.png|[[Wikipedia|Länkar]] kan läggas in i bildtexter.
Wikipedia-logo-fi.png
Wikipedia-logo-en.png|Full [[MediaWiki]]-[[syntax]]<br />kan också användas.
</gallery>

Vilket ger:

Notera att det inte finns några hakparenteser för bilder, endast för länkar i bildtexter. Bildtext är valfritt. Varje bild och tillhörande text skrivs på separata rader, och texten måste skrivas i sin helhet på en rad.

Här är ett lite mer avancerat exempel:

<gallery caption="Ett galleri med blommor" widths="100px" heights="70px" perrow="3" style="color:darkgreen">
Ipomoea violacea.jpg | ''Ipomoea tricolor'', "Heavenly Blue". 
Ipomoea purpurea1ULBO.jpg | ''Ipomoea purpurea''.
Hsabdariffa1.jpg | ''Hibiscus sabdariffa''.
MalvaSylvestris-CloseUp-hr.jpg | ''Malva sylvestris''.
Hibiscus trionum bgiu 02.jpg | ''Hibiscus trionum''.
Rosa davidii1ANLU.jpg | ''Rosa davidii''.
</gallery>

Vilket ger följande utseende:

Här styrs utseendet mer i detalj med ett antal attribut inom gallery-tagen:

 • caption - rubriktext för hela galleriet
 • widths - bredd på bildrutorna, anges i pixlar
 • heights - höjd på bildrutorna, anges i pixlar
 • perrow - antal bilder per rad
 • align - placering av galleriet på sidan. Detta attribut skall ges något av värdena left, center eller right
 • style - formateringsregler angivet med css-kommandon. I det aktuella fallet har texten gjorts kursiv och fått mörkgrön färg.

Observera att attributens skrivs enligt namn="värde", medan css-kommandon skrivs enligt "namn:värde;" och att hela listan av dem ska omges med citattecken på samma sätt som de andra attributvärdena.

Notera att länkar inte behåller den textformatering, i det här fallet färg, som anges i gallery-koden.

Gallerier med tabeller redigera

Gallerier kan även skapas med hjälp av tabeller. En fördel är att man då kan styra storleken per bild exakt, men istället är det lite mer komplicerat. Nackdelen är att tabellen inte anpassar sig efter storleken på webbläsaren på samma sätt som ett galleri gör. Här är ett exempel från Stockholms slott:

{|
 |[[Fil:Stockholm Castle north facade from the east.JPG|miniatyr|250px|Norra fasaden och [[Lejonbacken]].]]
 |[[Fil:Stockholm Palace staircase.jpg|miniatyr|125px|Trapphall.]]
 |[[Fil:Yttre borggården från Storkyrkans torn.jpg|miniatyr|250px|Yttre borggården vy från [[Storkyrkan]]s torn.]]
|}

...vilket resulterar i:

 
Norra fasaden och Lejonbacken.
 
Trapphall.
 
Yttre borggården, från Storkyrkans torn.

Gallerier med mode="packed" redigera

Med mode="packed" visas bilderna utan "ram" och alla får automatiskt samma höjd oavsett format. Bildraden centreras på artikelsidan och bildtexten centreras under bilden. Här ett exempel från Velamsund:

<gallery mode="packed">
Fil:Velamsundsviken 2015.jpg|Velamsundsviken mot norr.
Fil:Velamsund Insjön 2015.jpg|Insjön med badplatsen.
Fil:Velamsund magasinet.jpg|Velamsunds gård.
Fil:Velamsund 1886.jpg|Vindflöjeln.
Fil:Velamsunds vinberg 2015.jpg|Vinberget.
</gallery>

...vilket resulterar i:

Attribut och värden redigera

 • mode= Stilparameter
  • traditional Förinställning
  • nolines Ingen ram och mindre "luft" omkring bilderna
  • packed Alla bilder får samma höjd
  • packed-overlay Som packed, men en bildtext hamnar över delar av bilden, i en genomskinlig ruta
  • packed-hover Som packed-overlay, men bildtexten syns endast vid mouseover (görs om till packed-overlay på tryckkänslig skärm)
  • slideshow Diavisning
 • caption= Lägger till en rubrik för hela bildgalleriet
 • widths= Bildbredd i pixlar (gör ingen skillnad vid packed, packed-overlay, packed-hover eller slideshow)
 • heights= Bildhöjd i pixlar (gör ingen skillnad vid slideshow)
 • perrow= Antal bilder per bildrad (gör ingen skillnad vid packed, packed-overlay, packed-hover eller slideshow)
 • showfilename=yes Visar bildens filnamn under respektive bild
 • class= Ett eller flera class-namn separerade av mellanslag och omgivna av raka, dubbla citattecken
 • style= En eller flera CSS-deklarationer separerade av semikolon och omgivna av raka, dubbla citattecken

Råd och kommentarer redigera

 • Attributet perrow måste användas med urskiljning, eftersom det förhindrar en omflödning av bildraderna vid breda eller smala bredder på skärm eller webbläsarfönster. Attributet bör dock användas där ett fast utseende på galleriet är önskvärt, som vid olika slag av grafiska jämförelser mellan olika bilder.
 • Den förinställda bredden och höjden är för närvarande 120px. Var försiktig med att specificera större bildstorlekar. Mode packed justerar automatiskt bildstorlekarna efter tillgänglig artikelbredd.
 • När perrow inte används varierar galleribredden. En bildrad innehåller då så många bilder som får plats på skärmen/i webbläsarfönstret.
 • Före MediaWiki 1.17 var förinställningen 4 bilder per bildrad. Numera rekommenderas att inte använda perrow.
 • Varje rad i koden är en fil. Koden File: gör ingen skilnad. Den kan dock vara användbart att ha med, som en hjälp för att hitta bilderna i wikikoden vid senare redigeringar.
 • Koden "thumb", mini" eller "miniatyr" kan inte användas, och bildtexter är inte nödvändiga. Bildtexten skiljs från den övriga koden med hjälp av ett lodstreck ("|").
 • Hakparenteser ("[" eller "]") får inte användas, utom för länkning inuti bildtexten.

Alternativ till galleri redigera

För att enkelt lägga två bilder intill varandra kan även mallen {{Dubbel bild}} användas.

   
Exempel på {{dubbel bild}}.

Mallen {{Multiple image}} kan användas för godtyckligt antal bilder. Exempel:

Gult kort.
Rött kort.
Blått kort.

Externa länkar redigera