Wikipedia:Förutsätt att andra har goda avsikter

Att förutsätta att andra har goda avsikter eller agerar i god tro är en grundläggande princip för Wikipedia. Eftersom vi tillåter vem som helst att redigera webbplatsens innehåll, måste vi utgå från att folk kan använda denna möjlighet i gott syfte. Vi måste åtminstone utgå från att de flesta bidragsgivare vill göra nytta och inte skada. Om vi istället skulle utgå från motsatsen, hade uppslagsverket haft svårare att fungera eller utvecklas.

Om du kan utgå från att ett misstag skett utan illvilja, rätta då till det utan att bara ta bort det helt eller stämpla det som vandalisering. Använd också den aktuella sidans diskussionssida, för att förklara varför du rättade felet. När du inte kommer överens med någon: kom ihåg att personen ifråga troligen utgår från att den vill hjälpa projektet, inte stjälpa. Om man har detta i åtanke kan man undvika många missförstånd, och undvika att konflikter trappas upp i onödan. Kom särskilt ihåg att vara tålmodig med nybörjare, som sällan är väl bekanta med kultur och praxis på Wikipedia eftersom nybörjare befinner sig i lärostadiet som alla andra människor.

Vi vill att folk ska ha som utgångspunkt att förutsätta att andra menar väl, men vi ska givetvis även lära oss av våra misstag. Att förutsätta gott syfte innebär inte att ignorera uppenbart destruktivt beteende. Den här sidan är inte till för att ge dem som beter sig allmänt illa en ursäkt att fortsätta göra så; inte heller är den till för att uppmana andra till att se mellan fingrarna på sådant beteende.

När redigeringskonflikter blir hetsiga är det lätt att glömma bort att förutsätta gott syfte. När man gör detta och utgår från att någon är ute efter att vara destruktiv, händer vanligtvis följande:

  • Man går till personangrepp. När detta väl hänt är det mycket troligt att den andra parten inte längre utgår från att syftet till ditt handlande är gott. Konflikter trappas upp, och redigeringskrig följer ofta. Människor har, liksom elefanter, svårt för att glömma oförrätter.
  • Man glömmer bort att respektera regeln om att skriva från en neutral utgångspunkt. Idealet är att göra artiklar som alla kan acceptera. Varje återställning utan diskussion av en skev eller vinklad del av sidan riskerar att föra sidan allt längre bort från möjlighet att uppnå konsensus; detta gäller oavsett hur orimligt det borttagna materialet är. Försök istället att förstå på vilket sätt den andra personen ansåg att den version som vederbörande ändrade var partisk. Om möjligt, försök att inkludera den andra personens tillägg när du ändrar, men på ett sätt som framstår som neutralt. Om alla deltagare på Wikipedia handlar så, uppnår vi om inte en sann neutral infallsvinkel så i alla fall så nära en sådan man kan komma.

När man rättar någons misstag som man innerst inne inte tror var gjort med gott syfte, är det ofta bra om man hanterar saken som om man faktiskt tror att det är gjort i gott syfte. Det är då troligare att personen i fråga kommer ta ändringen någorlunda bra än om man anklagar personen för att till exempel ljuga.

Om någon säger något som du tolkar negativt, utgå då direkt från att du missuppfattat situationen. Det är nämligen med största sannolikhet just vad du gjort.
Okänd
Tillskriv aldrig något ont uppsåt när det är tillräckligt att förklara det med dumhet.
Hanlons rakkniv

Se även redigera