Manual

Specialtecken kan ibland behövas vid redigering av Wikipedia. Detta är en bruksanvisning för hur de hittas och används. Se även den engelska texten om specialtecken på Meta-Wiki: m:Help:Special characters

Teckenkodningssystem redigera

Från och med MediaWiki 1.5 använder alla projekt teckenkodningen UTF-8 (Unicode).

Innan denna nya version började användas i Wikimedia-projekten i slutet av juni 2005 använde den svenska, den danska, den engelska och den tyska Wikipedian teckenkodningen windows 1252 (de uppgav sig använda ISO-8859-1, men i praktiken likställer webbläsare dessa två, och MediaWiki-mjukvaran hindrade inte uppladdning av windows-1252-koder). Wikitexter från tiden före uppgraderingen sparas i windows-1252-format och konverteras till UTF-8 när den laddas ned. Nya redigeringar sparas som UTF-8 i databasen. Dessa konverteringar är osynliga för användarna.

 • Unicode (UTF-8)
  • varierande antal byte per tecken
  • specialtecken, inklusive kinesiska, japanska och koreanska tecken, kan behandlas som vilka tecken som helst; inte bara på webbsidorna, utan även i redigeringsrutan. Det är även möjligt att använda html-kod för att representera tecken - dessa konverteras inte automatiskt i redigeringsrutan.
 • ISO 8859-1
  • 1 byte per tecken
  • specialtecken som inte finns tillgängliga i den begränsade teckenuppsättningen sparas som HTML-kod i någon av dessa tre varianter: namnform (€), decimalt (€) eller hexadecimalt (€). De tre exemplen inom parentes motsvarar alla eurosymbolen (€). Redigeringsrutan visar den inmatade koden och webbsidan det önskade tecknet.

Redigering av specialtecken redigera

Många tecken utöver de vanliga ASCII- och ISO-8859-1-tecknen är användbara – till och med nödvändiga – i Wikipedia. Det finns flera sätt att mata in dessa i wikisidorna:

 1. Mata in tecknet i redigeringsrutan från ett tangentbord som innehåller det sökta tecknet.
 2. Kopiera-och-klistra in tecknet i redigeringsrutan från en webbsida, ett dokument eller en tabell som innehåller det sökta tecknet. De viktigaste specialtecknen finns i en lista nedanför redigeringsfönstret och kan kopieras därifrån.
 3. Använd en funktion i ditt operativsystem för att mata in specialtecken i redigeringsrutan (till exempel hålla ned Alt och slå in en kod på numeriska tangentbordet i Windows)
 4. Mata in tecknet som en HTML-teckenreferens, (HTML-kod) och förhandsgranska för att se om det lyckats. HTML-koder kan vara namngivna, till exempel å producerar ett å, ° producerar ett grad-tecken: °. Man kan även använda en numerisk HTML-kod där numret hänvisar till tecknets position i Unicode-tabellerna. Numeriska HTML-koder kan skrivas decimalt som Ӓ där 1234 är efterfrågad position eller hexadecimalt som ꟍ där A7CD är den hexadecimala positionen.

Notera att numeriska referenser mellan 128 och 159 (decimalt) inte motsvarar några tecken i Unicode-standarden (de finns i Windows-1252) och ska därför inte användas. Tänk också på att riktigt ovanliga tecken och skrivtecken för en del språk inte nödvändigtvis finns installerade på alla datorer. I dessa fall kan tecknet hos den andre synas som en tom fyrkant eller annan "icke-bokstav".

Tecken för omljud och accenter:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
õ ö ø ù ú û
ü ÿ

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù 
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç 
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
õ ö ø ù ú û 
ü ÿ

Interpunktion:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • – —

¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • – —

Kommersiella symboler:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

™ © ® ¢ € ¥
£ ¤
Nedsänkt: x2

Upphöjt: x2 eller x²

För upphöjd text (superscript) rekommenderas det första skrivsättet eftersom det kan användas för all text. Det senare skrivsättet är kortare men kan endast användas för siffrorna 1, 2 och 3.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

Nedsänkt: x<sub>2</sub>
Upphöjt: x<sup>2</sup> eller x&sup2;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.
Grekiska bokstäver:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematiska tecken: (Se Wikipedia:Matematiska uttryck)
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
Matematiska uttryck:

x2 ≥ 0 sant då x reellt.

 • För att skapa större mellanrum, använd icke-brytande mellanslag - &nbsp;.
 • &nbsp; förhindrar även radbrytningar mitt i en text, vilket är användbart i formler.

Observera att matematiska formler helst bör skrivas inom MATH-element.

<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&ge;&nbsp;0
sant då <i>x</i> reellt.

Esperanto redigera

I redigeringsrutan I databasen och på webbsidan
S S
Sx Ŝ
Sxx Sx
Sxxx Ŝx
Sxxxx Sxx
Sxxxxx Ŝxx

Mediawiki-installationer för esperanto använder UTF-8 för lagring och visning. Vid redigering används dock ett format som underlättar inmatning med de flesta tangentbord.

Detta gäller tecknen Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ, Ŭ, ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ samt ŭ. Den som har möjlighet kan mata in tecknen direkt, men dessa tecken kommer vid nästa redigering uppträda som Cx, Gx etc. i editeringsrutan. Denna metod att representera tecknen kallas x-sistemo eller x-kodo. Efter tecknen C, G, H, J, S, U, c, g, h, j, s, u dubbleras antalet x i editeringsrutan jämfört med vad som lagras i databasen av kompabilitetsskäl.

Ett exempel: en språklänk till [[sv:Luxor]] måste matas in som [[sv:Luxxor]] i den esperantiska Wikipedian. Detta kan ställa till det för automatiska språklänksrobotar.

Webbläsarproblem redigera

Vissa webbläsare är ökända för att göra tråkiga saker med texten i redigeringsrutan. Ibland konverterar dessa tecknen till en teckentabell som används på dess plattform. Sedan låter webbläsaren användaren redigera texten för att sedan konvertera tillbaka texten till webbplatsens teckenkodning. Resultatet blir då att alla tecken som inte finns i den lokala teckentabellen ersätts med något som finns (vanligtvis ett frågetecken men åtminstone en webbläsare har observerats transliterera texten!).

Internet Explorer för Macintosh v.? redigera

Denna webbläsare konverterar text till MacRoman i redigeringsrutan med resultatet att den förstör de flesta specialtecken.

Netscape 4.x redigera

Samma problem som för IE för Mac, men med andra teckentabeller än mac-roman.

Terminal/kommandoprompt/konsol-webbläsare redigera

De textbaserade webbläsarna lynx och links samt w3m är beroende av använda teckeninställningar (locale etc.). Använder terminalen UTF-8 ska det fungera bra.

En sorts lösning redigera

I databasen och editerings-
rutan för normala webbläsare
I redigeringsrutan för
dåliga webbläsare
œ &#x153;
&#x153; &#x0153;
&#x0153; &#x00153;

När de sista Wikipediorna bytte till UTF-8 och språklänkarna efterhand byttes till ren Unicode började problemet med webbläsare som saboterar specialtecken bli stort. För att komma runt problemet utarbetades en funktion som behandlar vissa webbläsare annorlunda än övriga. Webbläsare som är listade i inställningen $wgBrowserBlackList får specialtecknen levererade som HTML-kod även om de är lagrade i rent UTF-8-format. Existerande hexadecimala HTML-koder får en extra inledande nolla. För närvarande (2015) är endast IE mac och en särskild variant av Netscape 4.x för Linux listade som förstörande webbläsare.

Att visa specialtecken redigera

De flesta av dagens webbläsare kan hantera specialtecken, men vissa gör det bättre än andra. Det vanligaste problemet är att Internet Explorer förlitar sig på förkonfigurerade typsnittstabeller i registret, snarare än att själv välja ett typsnitt som innehåller de efterfrågade tecknen. Detta innebär att IE måste tvingas (av webbsidan) till att använda vissa typsnitt. På de olika Wikipediorna finns mallar som försöker underlätta teckenvisningen för användare av IE. Exempel på detta är Mall:IPA (se respektive malls diskussionssida för råd och tips). Specialtecken som ingår i teckenlistan WGL4 bör fungera i IE utan hjälp av specialmallar.

Har du problem att se tecken på ett speciellt språk kan detta för det mesta lösas genom att ladda ner Code 2000. Observera att teckenuppsättningen är shareware, och upphovsrättsmannen väntar sig få betalt efter en viss prövotid. All denna info framgår på sidan i fråga. När du laddat ner programmet, lägg filen code2000.ttf i (din windowskatalog)\fonts. Starta sedan om datorn. Detta förutsätter att du använder dig av någon version av Microsoft Windows.

Tecken som bilder redigera

Nablaoperatorn är en symbol som inte stödjs av Windows 95 och 98. Man kan i stället använda en bild genom att skriva [[Fil:Del.svg]], vilket ger:  . För just nabla kan man även använda matematisk typsättning <math>\nabla</math> vilket får Wikipedia att skapa bilden.

Noter redigera

Ett litet bibliotek med symboler för att beskriva rytmer har laddats upp i wikipedias bildbibliotek. Med dessa tillsammans med ett taktstreck | (vanligt tangentbordstecken) kan enklare rytmer åskådliggöras i artiklar om musik.

Rytmsymboler
Symbol Filnamn Beskrivning
  Taktdel_4.gif en fjärdedelsnot
  Taktdel 4.gif en punkterad fjärdedel
  Taktdel_2_.gif en punkterad halvnot
  Taktdel_88.gif två åttondelar
  Taktdel_8_16.gif en punkterad åttondel och en sextondel
  Taktdel_816.gif en åttondel och två sextondelar
  Taktdel_3.gif en triol
  Taktdel_16.gif fyra sextondelar

Symbolerna är utformade för att kunna ingå direkt i löpande text, till exempel som här: |:      |       :| som är två repriserade takter. Tecknen infogas i texten med bildlänkar, till exempel: [[Fil:Taktdel_8_16.gif]].

Se även redigera

Externa länkar redigera