För instruktioner om hur man lägger in en uppladdad bild i en artikel, se Wikipedia:Teknisk manual för illustrationer.
Nuvola apps kview.png

Användningen av illustrationersvenskspråkiga Wikipedia styrs av upphovsrätt, systerprojektet Wikimedia Commons och andra riktlinjer. Du får bara ladda upp bildfiler till Commons som är fria och i övrigt lever upp till deras policies. Lägg bara in illustrationer som beskriver artikelns ämne och förbättrar läsbarheten, inte illustrationer som bara är estetiskt tilltalande eller stör läsningen.

Upphovsrätt för illustrationerRedigera

Eftersom målet med Wikipedia är att skapa en fri encyklopedi måste de bilder som finns på Wikipedia vara fria att använda och ändra i utan att be om tillstånd eller ersätta upphovsrättsinnehavare. Bilderna på Wikimedia Commons är fria i denna mening. Det är på Commons' ansvar att radera eventuella ofria bilder, redaktörer på Wikipedia är inte skyldiga att kontrollera licensinformationen. I vissa fall innehåller dock bilden icke-fria element, som inte kan användas i alla sammanhang. Redaktören har också ansvar för att inte kränka upphovsman eller den avbildade.

Den som ändrar i eller väljer en bild eller formulerar en bildtext har ansvar för att den inte är kränkande (var försiktig då du illustrerar negativa egenskaper). Var också försiktig då du vill illustrera artiklar om skapelser skyddade av upphovsrätt. En del bilder på Commons är fria i sig, men innehåller icke-fria element. Till exempel får figurer ur serietidningar och datorspel finnas med på bilder från ett evenemang, men bilden får inte användas för att i första hand visa figurerna. Detta bör avspeglas i bildtexten.

Vanliga användare har inga skyldigheter att hålla efter tänkbara upphovsrättsintrång. Men om du har starka misstankar om att uppgifterna om upphovsman eller licens för en bild är felaktiga kan du anmäla bilden för radering på Commons. Du kan istället fråga på Wikipedia:Bildfrågor, om du inte själv vill starta den formella proceduren. Bilder som raderats från Commons raderas automatiskt från Wikipedia.

Om du har eller tänker skapa en bild för att använda den här måste du kontrollera att du har rätt att ladda upp den på Commons med en acceptabel fri licens, t.ex. CC-BY-SA. Om ingen (längre) har upphovsrätt till bilden skall du istället för licens lägga in lämplig "public domain"-mall. Se Bybrunnen på Commons och fråga där eller på Wikipedia:Bildfrågor.

LicenserRedigera

Eftersom svenskspråkiga Wikipedia liksom alla andra Wikipediaupplagor ligger på servrar i USA, gäller till stor del den amerikanska upphovsrättslagstiftningen. Hur mycket den nationella lagstiftningen gäller för skribenter i andra länder och hur samspelet mellan Wikipedia, de fria licenserna och internationella upphovsrättsregler fungerar, är fortfarande omdebatterade frågor (se till exempel den här sidans diskussionssida).

I de flesta fall gäller att bilder tagna i ett visst land kan laddas upp på Commons om de kan publiceras under fri licens i det landet.

Fria bilderRedigera

Svenska fotografiska bilder tagna före 1969 är fria, men fotografiska verk är bara fria om fotografen dog före 1944 eller – om fotografen är okänd – om bilden togs före 1944 (se commons:Template:PD-Sweden-photo).[Uppdatering behövs] Finska fotografiska bilder publicerade före 1966 eller tagna för mer än 50 år sedan är fria (se commons:Template:PD-Finland50). Enligt amerikanska upphovsrättslagar är alla bilder som publicerades före 1 januari 1923 numera i public domain och får användas fritt (se t.ex. commons:Template:PD-US). De bilderna får således även användas på svenska Wikipedia.[ifrågasatt uppgift]

Förslag på källor med fria foton kan du bland annat hitta på Wikipedia:Resurser.

ExempelRedigera

Här nedanför kan du se exempel på vilka bilder du får lägga in på Wikimedia Commons och vilka det inte är någon idé att ladda upp, eftersom de förr eller senare kommer att bli raderade.

Vilka bilder du får ladda upp på Commons?
Bilder som är fria från upphovsrätt d.v.s. är i public domain ja
Bilder som du äger rättigheterna till ja
Bilder med copyright-markering Markeringen spelar ingen roll, men de flesta bilder är skyddade
Bilder på personer som dog för mer än 70 år sedan nej - inte automatiskt, fotografen kan ju ha levt tills nyligen
Bilder där upphovsmannen dog för mer än 70 år sedan ja
Bilder från engelska WP "fair use": nej
om licensen är fri: ja
stillbilder från filmer nej (om inte filmen är i public domain)
skärmdumpar för säkerhets skull: nej (om inte objektet är i public domain eller under fri licens typ GPL) (se diskussion om skärmdumpar)
Bilder på bokomslag nej (om inte upphovsrätten upphört eller designen mycket enkel)
Bilder på skivomslag nej (som bokomslag)
Bilder på bokuppslag där texten inte är läsbar ja
Bilder där den som innehar upphovsrätten har gått med på att licensiera bilden under en fri licens ja
logotyper nej (om logotypen inte är mycket enkel eller gammal)
emblem nej
Bilder av hus och offentliga miljöer ja, om bilden är tagen i Sverige eller Finland. Olika regler gäller för olika länder.
Bilder av statyer och annan offentlig konst ja, om bilden är tagen i Sverige.
nej om bilden är tagen i Finland och konstverket är det huvudsakliga motivet, inte är gammalt och inte ingår i arkitekturen
Bilder på personer i vissa fall behövs också personens tillstånd
Bilder på föremål som är skyddade av upphovsrätten nej
Bilder från svenska myndigheter nej om inget annat anges
Bilder som ingår i finska myndighetsbeslut ja om de inte utgör självständiga verk
Bilder skapade av NASA och andra federala myndigheter i USA ja, men bara om myndigheten själv skapat dem

Hantering av bildfilerRedigera

De följande avsnitten handlar om själva hanteringen av bilder som filer: vad du bör göra innan du laddar upp filen, vilka format du bör använda, storlek, beskärning etcetera.

För en anvisning om hur du laddar upp bilder och använder dem i en artikel, se Illustrationsmanualen.

FilformatRedigera

 • Ritningar, teckningar, ikoner, politiska kartor, flaggor och liknande bilder (med stora, enkla och sammanhängande färgfält) bör vara i SVG eller PNG
 • Fotografier och fotografiliknande kartor bör vara i JPEG
 • Animeringar bör vara i animerad GIF. Det är inte bra att använda animerade GIF:ar för att visa flera bilder. Det går inte bra att skriva ut, och är inte användarvänligt (eftersom man inte kan spara individuella bilder, och kan tvingas vänta på en särskild bild).

Om du har en bra bild i fel filformat ska du konvertera den till rätt format innan du laddar upp den. Men om du finner en karta, flagga eller liknande i JPEG bör du bara konvertera den till PNG om detta reducerar filstorleken utan att försämra kvaliteten. För utförliga råd om hur man konverterar JPEG till PNG, se Wikipedia:Konvertering av bilder. Du kan också be om hjälp på Wikipedia:Bildfrågor.

Undvik att beskära eller redigera JPEG-bilder för många gånger – varje gång bilden sparas och läses in på nytt medför förlorad kvalitet. Om du har ett originalfotografi i 16-bits eller 24-bits PNG eller TIFF, redigera originalet och spara som JPEG innan du laddar upp till Wikipedia.

Undvik att blanda fotografiskt innehåll med andra typer av bilder. Trots att CSS gör det enkelt att kombinera PNG-bilder med JPEG-bilder, tillåter inte Wikipedias programvara det.

FilnamnRedigera

Beskrivande filnamn är bra. Eftersom det är troligt att flera olika kartor över Afrika kan vara användbara på Wikipedia är det till exempel bra att vara lite mer specifik än bara ”Afrika.png”, till exempel ”Afrika politisk karta 2010.png”. Lägg gärna den viktigaste informationen i början av namnet, då det är den som syns då man kollar kategorier på Commons. Undvik specialtecken i filnamnet. Undvik även onödigt långa filnamn, eftersom det kan orsaka problem för andra som vill ladda ner filen till sin dator.

Kontrollera om det redan finns Afrikakartor på Wikipedia. Bestäm sedan om din karta borde ersätta en som redan finns (i varje artikel där den används) eller om din ska bli ytterligare en. I det första fallet ska du ge din karta exakt samma namn som den som ska ersättas, i det andra fallet ska filnamnet vara något annat. Om din karta anger situationen vid en annan tidpunkt än den tidigare kartan, om din karta anger omstridda gränser annorlunda eller har motsvarande skillnader skall du använda ett annat namn.

Observera att filnamn är skiftlägeskänsliga. ”Afrika.PNG” är alltså inte samma som ”Afrika.png”. Det rekommenderas att använda små bokstäver (gemener) i filnamnsändelser.

Du kan alltså använda samma filnamn som en bild du ersätter och detta är särskilt användbart om du förbättrar kvaliteten på en gammal bild. Du kanske scannar in samma bild men med högre upplösning till exempel. Observera att när man ersätter bilder med samma filnamn så finns den gamla bilden kvar. Då kan användare lätt jämföra de båda bilderna, men den gamla versionen kan inte användas i artiklar.

Har du konverterat bilden till ett annat filformat så ändrar sig filnamnet (ändelsen på filnamnet), och då blir det som att ladda upp en helt ny fil.

Endast administratörer på Wikimedia Commons kan byta namn på en bild. Lägg till mallen {{rename|nytt namn.ext|orsak, på engelska}} på filbeskrivningssidan på Commons.

Vid uppladdningRedigera

Se Wikipedia:Ladda upp filer för information om vilka filer som kan laddas upp och hur.

Radera bilderRedigera

Se commons:Commons:Deletion policy för information om tillvägagångssätt vid radering av bilder.

Riktlinjer för bilder i artiklarRedigera

För tekniska instruktioner om hur man lägger in en uppladdad bild i en artikel, se WP:Illustrationer (manual).

Illustrationer används för att beskriva och förklara en artikels ämne.

Form följer funktionRedigera

Illustrationernas syfte är att beskriva artikelsubjektet. Dessutom kan de förhöja en sidas estetiska värden, men det är ett underordnat syfte.

Illustrationer bör ordnas så att artikelns läsbarhet inte försämras, även för användare med annan bredd på sin bildskärm eller sitt webbläsarfönster. I vissa fall påverkas bildlayouten också av version av webbläsare (och operativsystem) som användaren utnyttjar. Av denna anledningen är det oftast bäst att inte ange bildstorlek i fasta pixlar, utan istället när man ha en bild med avvikande storlek använda parametern "stående=". Man bör också undvika bilder i vänstermarginalen, och begränsa mängden i högermarginalen och istället överväga gallerier. Tänk på att förhållandet mellan mängden text och mängden bilder kan ändras, så mödan i att på en layout som fungerar i alla upptänkliga bildskärmsstorlekar kan lätt bli ogjord.

AntalRedigera

En välvald bild säger mer än tusen ord. I ett webbaserat uppslagsverk finns inte fysiska begränsningar för antalet illustrationer, men artiklar bör inte ha onödigt många bilder. Illustrationsbehovet varierar kraftigt mellan olika ämnen; antalet illustrationer måste bedömas för varje enskild artikel. För en del användare kan resurserna bilderna kräver (framförallt överföringstiden) vara besvärande, för andra är mängden bilder en fråga om layout och läsbarhet.

 • Använd illustrationer endast i den utsträckning som behövs för att illustrera och förklara artikelämnet.
 • Välj bilder som berättar något som kan vara svårt att förmedla i text.
 • Undvik att lägga in flera likvärdiga bilder.
 • Undvik att lägga in så många (eller stora) bilder att det (med normal bredd på webbläsarfönstret) bildas tomma fält i artikelns text, om inte bilden eller bilderna är av avgörande betydelse för förståelsen av artikelns ämne. Skapa i så fall hellre ett bildgalleri (se nedan; mall finns) som håller ihop artikeln bättre och där bildstorleken inte dominerar.
 • Antalet bilder bör vägas mot artikeltextens längd. Längre artiklar "tål" fler bilder än artiklar med kort text utan att bli svåröverskådliga. Bilder som inte får plats sparas med fördel för framtiden på Wikimedia Commons (se nedan). För mycket ofullständiga artiklar (stubbar) behöver man inte ta stor hänsyn till detta: layouten bör förbättras genom mer text snarare än med omsorg om layouten, men försök välja endast de väsentligaste bilderna.
 • Undvik att lägga in så många bilder att artikeltexten i övrigt blir svårläst, även med brett eller smalt webbläsarfönster.

Om fler illustrationer finns än som kan motivera plats i artikeln, är det i regel en god idé att se till att de finns i den relevanta kategorin på Wikimedia Commons och eventuellt i urval på en skild gallerisida där. Med {{commonscat}} (respektive {{commons}}) hänvisar man läsaren och framtida skribenter dit istället. Också då bilderna är få kan det vara idé att se till att kategorin existerar och att länken skapas i artikeln. Se även till att kategorin på Wikimedia Commons har ett lämpligt namn och är korrekt kategoriserad – på så sätt ökar sannolikheten att nya bilder (eller bilder man själv inte hittade) placeras i kategorin och därmed lätt kan hittas.

PlaceringRedigera

 • Den förvalda och vanligaste placeringen för illustrationer är till höger om texten. Vill man placera en bild till vänster måste man därför koda bilden med taggen "vänster" (eller "left").
 • Om en artikel endast har en bild, är det oftast mest lämpligt att lägga den uppe till höger. Då syns den lättast, samtidigt som den inte är i vägen för artikeltexten. Bildlänken placeras då under eventuell topplänk och åtgärdsmall, men ovanför inledningen. Finns det en faktamall i artikelns högerkant kan det vara möjligt att placera bilden i den.
 • Ibland kan det vara motiverat att variera layouten. Det kan ordnas genom att göra vissa (inte oftare än varannan gång) av bilderna vänsterställda, så att de läggs till vänster om en relaterad text eller rubrik. Se dock upp för eventuella bieffekter; exempelvis justeras inte punktlistor snyggt till höger om en bild i alla enheter och webbläsare. Vänsterställda bilder får gärna göras något mindre (särskilt om de är högre än de är breda), genom kodning med taggen "stående"; då minskas risken för att bilderna krånglar till layouten i olika fönsterbredder. Undvik att placera brödtexten mellan en vänsterställd och en högerställd bild (eller en faktamall i högerkant) eftersom det kan störa läsningen och göra texten komprimerad och svårläst när fönsterbredden ändras.
 • Att placera en vänsterställd bild längst upp till vänster i en artikel rekommenderas ej. En artikel inleds i princip alltid med en ingress/inledningstext, och en vänsterställd bild där flyttar på denna inledningstext. Dessutom riskerar inledningstexten att få en osnygg layout i smalare webbläsarfönster med eller utan en faktaruta direkt till höger.
 • Om en artikel har "mer bilder än text" och bilderna är relevanta, är det lämpligt att placera en del av bilderna i ett särskilt bildgalleri. Ett bildgalleri placeras i regel under en egen rubrik långt ner i artikeln, så att läsningen av artikeltexten inte störs i onödan. Ibland kan dock bildgallerier med grupperade bilder läggas under en relaterad rubrik med ett visst tema.

StorlekRedigera

För manualavsnittet om inställning av bildstorlek, se Wikipedia:Illustrationer_(manual)#Wikikod för illustrationer.
 • Ladda helst upp originalfilen, eller den version av bilden som har den största upplösningen, och överväg vid behov att beskära den innan uppladdning, så att huvudmotivet inte blir för litet. Man kan ladda upp den ursprungliga filen och därefter en behandlad bild på samma namn, varvid den ersätter den ursprungliga men finns kvar i historiken som utgångspunkt för andra som vill göra ändringar.
 • Använd miniatyr-parametern så att bilden visas med ram och bildtext, om inte särskilda skäl finns för annat (såsom vid vissa symboler). Ramen är nödvändig för att kunna visa bildtext. Om storleksparameter saknas visas miniatyrbilder i viss standardstorlek (för närvarande 250 pixlars bredd) eller den standardstorlek användaren valt i sina inställningar.
 • Om skäl finns att frångå standardstorleken, så bör storleken anges relativt med hjälp av stående-parametern, och inte (som tidigare var vanligt) absolut med px-parametern. Orsaken till detta är att storleken även kan ändras av användare i användarinställningarna; om man vill göra bilden större och använder px kan bilden bli mindre för dem som valt stora bilder som standard. (Parametrarna förklaras på Wikipedia:Illustrationer (manual)#Wikikod.)
 • Breda bilder, såsom panoraman, kan även visas med hjälp av mallen {{bred bild}}. Då dessa bryter textflödet och dominerar en artikel bör de användas med försiktighet.
 • Undvik att blanda olika bildstorlekar, då det tenderar att göra layouten orolig och försvåra läsningen. Om några bilder behöver göras mindre, försök att använda samma storlek för dem och att placera dem efter varandra.
 • Testa helst artikelns bildlayout med olika bredd på webbläsarfönstret, och gärna även med olika enheter och webbläsare.

Stötande bilderRedigera

Wikipedia får innehålla material som kan verka stötande. Så även om en bild kan upplevas som stötande på grund av att den föreställer exempelvis nakenhet, sexualitet, hädelse, hets mot folkgrupp och våld kan den användas.

Wikipedia ska förmedla relevanta fakta, och inte censurera, men bilder med onödigt osmakliga detaljer är inte heller att eftersträva. Om den bild du vill lägga in kan uppfattas som stötande eller chockerande, tänk noga efter om den verkligen tillför förståelse för artikelinnehållet. Världen är ofta obehaglig, men en obehaglig bild kan aktivera olika försvarsmekanismer som gör det svårare för läsaren att ta till sig artikeltexten. Obehagliga bilder kan också ge otillbörlig vikt åt någon aspekt av det artikeln handlar om. Men om en bild faktiskt tillför förståelse, ska vi å andra sidan inte avstå från att använda den bara för att någon kan uppfatta den som stötande. Om det finns en bild att tillgå som förmedlar samma information som en befintlig men är mindre stötande, kan du göra ett bildbyte.

BildtexterRedigera

Bild och bildtext bör utgöra en avvägd enhet. En eventuell bildtext skall förklara vad bilden föreställer, vilken information den förmedlar samt – om det inte framgår direkt – tydliggöra varför den är en informativ illustration av artikeln.

Undvik långa bildtexter med uppgifter som istället kan skrivas på annat ställe i artikeln eller i beskrivningen på Wikimedia Commons. Om det är något ord som behöver förklaras går det utmärkt att länka det till en artikel på Wikipedia.

I tidningar och magasin är bildtexter ofta i fetstil för att väcka läsarnas uppmärksamhet. Det undviks i allmänhet på Wikipedia. Att artikelns uppslagsord ska vara i fetstil, som nämns i Wikipedia:Inledning och sammanhang, gäller endast artikelns inledning och första gången det nämns, alltså inte i bildtexter.

Bildtexter avslutas med punkt.

AttributionRedigera

Grundregeln är att namnet på den som skapat illustrationen inte bör anges i artikelns bildtext. Information om upphovsman och annat relaterat finns på bildens beskrivningssida på Wikimedia Commons, dit man kommer om man klickar på bilden i fråga.

Är det fråga om en bild på ett konstverk brukar dock konstnärens namn tas med.

För fotografier brukar fotografens namn anges om den är känd i egenskap av fotograf eller om det för artikeln är relevant att veta vem som tog bilden.

Klartext om tidsepokerRedigera

Då en bild av en historisk person, ett historiskt skeende eller liknande är en rekonstruktion bör detta tydligt framgå ur bildtexten. Till exempel bör en 1800-teckning som visar en namngiven viking inte beskrivas som om det vore frågan om ett porträtt, utan det bör anges att det är den vikingen som han eller hon framställdes i en bild gjord på 1800-talet. Finns tillförlitlig information om hur konstnären föreställde sig motivet, kan det nämnas i bildtexten under förutsättning att det inte resulterar i en lång text som hade kunnat skrivas på något annat ställe enligt riktlinjen om bildtexter.

På motsvarande sätt kan det vara viktigt att ge kontext för bilder om moderna konflikter, i synnerhet när det finns misstankar om att den som gjort bilden strävat efter en viss vinkling.

GallerierRedigera

För manualsidan om bildgallerier, se WP:Gallerier.

I artiklar som har många relevanta illustrationer så kan man ofta använda gallerier. Artikelns längd kan påverkar antalet bilder som är lämpliga i artikeln. Ibland kanske mallen {{dubbel bild}} passar bättre att användas.

Säkerställ att bildernas relevans för artikelämnet blir tydlig, genom att lägga galleriet under en relevant rubrik eller att ge galleriet en egen rubrik med hjälp av <gallery>-taggens caption-parameter.

Galleriers utseende kan styras mycket detaljerat med ändring av storlek och antal per rad. Detta sätt att detaljstyra artiklars gallerier bör dock bara användas i undantagsfall. I de allra flesta artiklar är det bäst att utelämna dessa extra parametrar och istället låta användarens enhet sköta formateringen av storlek och antal.

Gallerier lämpar sig inte för bilder med utförliga bildtexter. Man skall iakttaga försiktighet med att blanda stående och liggande format i gallerier, då det kan leda till obalans mellan bilderna.

Det går också att skapa separata gallerisidor på Commons och länka dessa. Sådana sidor kan utöver bilderna innehålla förklarande text i den mån det ses ändamålsenligt, dock inte så att man skriver en parallell artikel. Normalt skall gallerisidan ligga åtminstone i den kategori man skulle hänvisa till med {{commonscat}}. Sidan kan vara svensk- eller flerspråkig.

Externa länkarRedigera