För instruktioner om hur man lägger in en uppladdad bild i en artikel, se Wikipedia:Teknisk manual för illustrationer.

Användningen av illustrationersvenskspråkiga Wikipedia styrs av upphovsrätt, systerprojektet Wikimedia Commons och andra riktlinjer. Du får bara ladda upp filer till Commons som är fria och uppfyller vissa krav. Uppladdade filer kan även användas i sammanhang utanför Wikipedia.

En bild kan skapa variation i artikeln som förhöjer besöksupplevelsen och underlättar särskilt när något är svårt att förklara i text. Lägg bara in illustrationer i artikeln om dessa beskriver artikelsubjektet och behövs för att avspegla ämnet, inte illustrationer som bara är estetiskt tilltalande eller stör läsningen.

Upphovsrätt för illustrationer redigera

Eftersom målet med Wikipedia är att skapa en fri encyklopedi måste de bilder som finns på Wikipedia vara fria att använda för privat och kommersiellt bruk, att modifiera och sprida vidare utan att be om tillstånd eller ersätta upphovsrättsinnehavare. Bilderna på Wikimedia Commons bör vara fria i denna mening – i USA och i ursprungslandet såsom det definierats på Commons. Det är i första hand uppladdarens och Commons ansvar att eventuella ofria bilder blir raderade, administratörer på Wikipedia har ingen skyldighet att kontrollera licensinformationen. I vissa fall innehåller bilden element som är icke-fria eller av andra orsaker inte kan användas i alla sammanhang. Den som lägger in en bild eller (om)formulerar en bildtext måste tänka på att inte kränka upphovsmannen eller de avbildade.

I en artikel är det bidragsgivarna som ansvarar för att bidragen lever upp till riktlinjerna (var försiktig då du illustrerar negativa egenskaper). Var också försiktig då du vill illustrera artiklar om verk skyddade av upphovsrätt. En del bilder på Commons är fria i sig, men innehåller icke-fria element. Till exempel får figurer ur serietidningar och datorspel finnas med på bilder från ett evenemang, men bilden får inte användas för att i första hand visa figurerna (annat än inom ramen för citaträtten och liknande). Detta bör avspeglas i bildtexten.

Vanliga användare har inga skyldigheter att hålla efter tänkbara upphovsrättsintrång. Men om du har starka misstankar om att uppgifterna om upphovsman eller licens för en bild är felaktiga kan du rätta dem eller anmäla bilden för radering på Commons.

Om du inte själv vill starta den formella proceduren kan du be om hjälp på Wikipedia:Bildfrågor. Bilder som raderats från Commons raderas automatiskt från Wikipedia.

Om du har eller tänker skapa en bild för att använda den på Wikipedia måste du kontrollera att du har rätt att ladda upp den på Commons med en acceptabel fri licens. De fria licenserna som accepteras för användning är CC-BY, CC-BY-SA och CC0. Public Domain (PD) är i sig inte en licens, men accepteras i allmänhet. Du hittar den officiella policyn på Commons (engelska, med länk till svensk översättning). Om ingen (längre) har upphovsrätt till bilden skall du istället för licens lägga in lämplig "public domain"-mall. Se Bybrunnen på Commons och fråga där eller på Wikipedia:Bildfrågor.

Licenser redigera

Eftersom svenskspråkiga Wikipedia liksom alla andra Wikipediaupplagor ligger på servrar i USA, gäller till stor del den amerikanska upphovsrättslagstiftningen. Hur mycket den nationella lagstiftningen gäller för skribenter i andra länder och hur samspelet mellan Wikipedia, de fria licenserna och internationella upphovsrättsregler fungerar, är fortfarande omdebatterade frågor (se till exempel den här sidans diskussionssida).

Fria bilder redigera

I de flesta fall gäller att bilder först publicerade i ett visst land kan laddas upp på Commons om de kan publiceras under fri licens i det landet och i USA. Medan upphovsrättens varaktighet i de flesta länder (inklusive Sverige och Finland) beror på när bilden skapades eller när upphovsmannen avlidit, är det i USA i allmänhet publiceringsåret som är det avgörande. På grund av övergångsbestämmelser är bilder som inte ursprungligen publicerades i USA i allmänhet fria där om de var fria i ursprungslandet 1.1.1996.

Svenska fotografiska bilder tagna före 1969 var fria i Sverige 1996, men fotografiska verk var fria bara om fotografen dog före 1926 eller – om fotografen är okänd – om bilden togs före 1926 (se commons:Template:PD-Sweden-photo). Finländska fotografiska bilder publicerade före 1966 eller tagna före 1946 var fria 1996 (se commons:Template:PD-Finland50). Senare bilder behöver uppfylla både det svenska och finländska 50 år efter att en fotografisk bild togs eller 70 år efter att skaparen av ett verk dog och USA:s publiceringskriterium. Enligt amerikanska upphovsrättslagar är alla bilder som publicerades före 1 januari 1929 numera i public domain och får användas fritt (se t.ex. commons:Template:PD-US).

Förslag på källor med fria foton kan du bland annat hitta på Wikipedia:Resurser. Observera att vissa källor innehåller såväl fria som skyddade foton. Det kan också hända att licenserna har ändrats med tiden. Du bör därför själv kontrollera att just den bilden du vill använda är fri. Commons kommer att kontrollera att licensen stämmer med källan.

Exempel redigera

Här nedanför kan du se exempel på vilka bilder du får lägga in på Wikimedia Commons och vilka det inte är någon idé att ladda upp, eftersom de förr eller senare kommer att bli raderade.

Vilka bilder du får ladda upp på Commons?
Bilder som är fria från upphovsrätt d.v.s. är i public domain ja
Bilder som du äger rättigheterna till ja
Bilder med copyright-markering för säkerhets skull: nej (markeringen spelar ingen roll, men de flesta bilder är skyddade)
Bilder på personer som dog för mer än 70 år sedan nej - inte automatiskt, fotografen kan ju ha levt tills nyligen
Bilder där upphovsmannen dog för mer än 70 år sedan ja
Bilder från engelska WP "fair use": nej
om licensen är fri: ja
stillbilder från filmer nej (om inte filmen är i public domain)
skärmdumpar för säkerhets skull: nej (om inte objektet är i public domain eller under fri licens typ GPL) (se diskussion om skärmdumpar)
Bilder på bokomslag nej (om inte upphovsrätten upphört eller designen mycket enkel)
Bilder på skivomslag nej (som bokomslag)
Bilder på bokuppslag där texten inte är läsbar ja
Bilder där den som innehar upphovsrätten har gått med på att licensiera bilden under en fri licens ja
logotyper nej (om logotypen inte är mycket enkel eller gammal)
emblem nej
Bilder av hus och offentliga miljöer ja, om bilden är tagen i Sverige eller Finland. Olika regler gäller för olika länder.
Bilder av statyer och annan offentlig konst ja, om bilden är tagen i Sverige
nej om bilden är tagen i Finland och konstverket är det huvudsakliga motivet, inte är gammalt och inte ingår i arkitekturen
Bilder på personer ja, i vissa fall krävs dock skriftligt tillstånd från personerna
Bilder på föremål som är skyddade av upphovsrätten nej
Bilder från svenska myndigheter nej, om inget annat anges
Bilder som ingår i finska myndighetsbeslut ja, om de inte utgör självständiga verk
Bilder skapade av NASA och andra federala myndigheter i USA ja, men bara om myndigheten själv skapat dem

Hantering av bildfiler redigera

De följande avsnitten handlar om själva hanteringen av bilder som filer: vad du bör göra innan du laddar upp filen, vilka format du bör använda, storlek, beskärning etcetera.

För en anvisning om hur du laddar upp bilder och använder dem i en artikel, se Illustrationsmanualen.

Filformat redigera

 • Ritningar, teckningar, ikoner, politiska kartor, flaggor och liknande bilder (med stora, enkla och sammanhängande färgfält) bör vara i formaten SVG eller PNG
 • Fotografier och fotografiliknande kartor bör vara i formatet JPEG (som vanligtvis har filändelsen .jpg)
 • Animeringar bör vara i formatet animerad GIF. Det är inte bra att använda animerade GIF:ar för att visa flera bilder. Det går inte bra att skriva ut, och är inte användarvänligt (eftersom man inte kan spara individuella bilder, och kan tvingas vänta på en särskild bild).

Om du har en bra bild i fel filformat ska du konvertera den till rätt format innan du laddar upp den. Men om du finner en karta, flagga eller liknande i JPEG bör du konvertera den till PNG endast om detta reducerar filstorleken utan att försämra kvaliteten. Du kan också be om hjälp på Wikipedia:Bildfrågor.

JPEG-bilder komprimeras för att begränsa storleken utan att förlora så mycket i kvalitet och används ofta på Internet. Undvik att beskära eller redigera JPEG-bilder för många gånger – varje gång bilden sparas och läses in på nytt medför det försämrad kvalitet. I vissa bildbehandlingsprogram går det att ange i vilken kvalitet den ska sparas. Om du har ett originalfotografi i 16-bits eller 24-bits PNG eller TIFF, redigera originalet och spara som JPEG innan du laddar upp till Wikimedia Commons. Uppladdning som TIFF rekommenderas bara i särskilda situationer.

Undvik att blanda fotografiskt innehåll med andra typer av bilder. Trots att CSS gör det enkelt att kombinera PNG-bilder med JPEG-bilder, tillåter inte Wikipedias programvara det.

Filnamn redigera

Beskrivande filnamn är bra. Eftersom det sannolikt kommer att finnas många bilder med samma motiv, och många kartor över samma områden, är det bra att berätta lite extra i filnamnet. Om du laddar upp en karta över Afrika är till exempel ”Afrika politisk karta 2010.png” mycket bättre än bara ”Afrika.png”. Lägg gärna den viktigaste informationen i början av namnet, då det är den som syns då man kollar kategorier på Commons. Undvik specialtecken i filnamnet. Undvik även onödigt långa filnamn, eftersom det kan orsaka problem för andra som vill ladda ner filen till sin dator. Om din fil kommer att vara en i en serie är det bra att använda ett namn som följer samma struktur som de andra i serien.

Observera att filnamn är skiftlägeskänsliga. ”Afrika.PNG” är alltså inte samma som ”Afrika.png”. Det rekommenderas att använda små bokstäver (gemener) i filnamnsändelser.

Om du vill ersätta en existerande fil med din version på Commons och överallt där filen används kan du ladda upp den med samma namn. Det görs bäst via länken "ladda upp ny version" på bildbeskrivningssidan. Detta är lämpligt om enda skillnaden är bättre kvalitet. Du kanske scannar in samma bild men med högre upplösning till exempel. Observera att när man ersätter bilder med samma filnamn så finns den gamla bilden kvar. Då kan användare lätt jämföra de båda bilderna, men den gamla versionen kan inte användas i artiklar.

Om den fil du laddar upp är annorlunda, till exempel en annan bild av samma motiv, en klart kraftigare beskuren version av bilden, eller en uppdaterad karta, så bör den i allmänhet laddas upp på nytt namn. Det är möjligt att den gamla kartan på somaliska Wikipedia används för att illustrera situationen 2005, och då är den uppdaterade versionen helt felaktig, och den armeniska bildtexten på porträttfotografiet kanske nämner de andra personerna som syntes på den obeskurna bilden. En karta med direkta fel kan korrigeras, men om "felet" handlar om omstridda eller ändrade gränser så skall man använda ett nytt namn.

Har du konverterat bilden till ett annat filformat så ändrar sig filnamnet (ändelsen på filnamnet), och då blir det som att ladda upp en helt ny fil.

Endast administratörer och filflyttare på Wikimedia Commons kan byta namn på en bild. Lägg till mallen {{rename|nytt namn.ext|orsaksnummer|orsak, på engelska}} på filbeskrivningssidan på Commons.

Vid uppladdning redigera

Se Wikipedia:Ladda upp filer för information om vilka filer som kan laddas upp och hur det går till. Under uppladdningsprocessen kommer du att få förfrågningar om varifrån filen kommer. Om den är din egen måste du välja licens (CC BY-SA 4.0 är förval). Om filnamnet är bristfälligt eller redan existerande måste du ändra det till ett annat. Du kommer även att kunna ange diverse information om filen. Det mesta är frivilligt och kan hoppas över vid uppladdningstillfället, eventuellt för att kompletteras senare.

En beskrivning utöver filnamnet är mycket önskvärd. Den kan skrivas på svenska. Eftersom filen kan användas av personer som inte kan svenska är det bra att skriva en även på engelska och eventuellt på andra relevanta språk. Observera att denna beskrivning inte är samma som "bildtexten" som efterfrågas strax innan.

Kategorier är också viktiga. Du bör ange minst en kategori och vara så specifik som möjligt. Kategorinamnen är i allmänhet på engelska.

Du kan själv ändra i beskrivningen och kategorierna på Commons. Be om hjälp av andra wikipedianer vid behov.

Radera bilder redigera

Se commons:Commons:Deletion policy för information om tillvägagångssätt vid radering av bilder.

Om du laddat upp fel fil och upptäcker det inom några dagar kan du be om snabbradering, likaså om du upptäcker filer som är uppenbara upphovsrättsbrott. I de flesta andra fall anmäls bilden för möjlig radering och raderas först efter diskussion (eller utan diskussion om ingen invänder).

Riktlinjer för bilder i artiklar redigera

För tekniska instruktioner om hur man lägger in en uppladdad bild i en artikel, se WP:Teknisk manual för illustrationer.

Illustrationer används för att beskriva och förklara en artikels ämne. En välvald bild kan säga mer än tusen ord. Samtidigt är Wikipedia inget fotoalbum. En artikel kan inte heller enbart bestå av bilder.

Form följer funktion redigera

Illustrationernas syfte är att beskriva artikelsubjektet. Dessutom kan de förhöja en sidas estetiska värden, men det är ett underordnat syfte.

Illustrationer bör ordnas så att artikelns läsbarhet inte försämras, även för användare med annan bredd på sin bildskärm eller sitt webbläsarfönster. I vissa fall påverkas bildlayouten också av version av webbläsare (och operativsystem) som användaren utnyttjar. Av denna anledning är det oftast bäst att inte ange bildstorlek i fasta pixlar. Det vanliga är att bilderna istället visas i "miniatyr". När man vill ha en bild med avvikande storlek kan man använda parametern "stående=" och lägga till ett lämpligt värde. I faktamallar bestäms bildstorleken ofta automatiskt och därför behöver man i allmänhet inte fylla i parametern bildstorlek.

Är det detaljer i bilden som måste synas kan det vara lämpligt att förstora den, men olämpligt att förminska den. När ett motiv är litet eller svårt att upptäcka på bilden kan det vara lämpligt att beskära den i ett bildbehandlingsprogram och sedan ladda upp den på nytt. Är en bild väldigt liten i originalstorlek eller lågupplöst kan det vara olämpligt att förstora den, eftersom motivet då blir oskarpt.

Man bör också undvika bilder i vänstermarginalen, begränsa mängden i högermarginalen och undvika att text blir inklämd mellan en bild på vänster sida och en på höger. Istället kan man överväga att skapa ett bildgalleri.

Ha i åtanke att förhållandet mellan mängden text och mängden bilder kan komma att ändras i takt med att andra redigerar artikeln.

Antal redigera

I ett webbaserat uppslagsverk finns inte fysiska begränsningar för antalet illustrationer, men artiklar bör inte ha onödigt många bilder. Illustrationsbehovet varierar kraftigt mellan olika ämnen; antalet illustrationer måste bedömas för varje enskild artikel. För en del användare kan resurserna bilderna kräver (framförallt överföringstiden) vara besvärande, för andra är mängden bilder en fråga om layout och läsbarhet.

 • Använd illustrationer endast i den utsträckning som behövs för att illustrera och förklara artikelämnet.
 • Välj bilder som berättar något som kan vara svårt att förmedla i text.
 • Undvik att lägga in flera likvärdiga bilder.
 • Undvik att lägga in så många (eller stora) bilder att det (med normal bredd på webbläsarfönstret) bildas tomma fält i artikelns text, om inte bilden eller bilderna är av avgörande betydelse för förståelsen av artikelns ämne. Skapa i så fall hellre ett bildgalleri som håller ihop artikeln bättre och där bildstorleken inte dominerar.
 • Antalet bilder bör vägas mot artikeltextens längd. Längre artiklar "tål" fler bilder än artiklar med kort text utan att bli svåröverskådliga. Bilder som inte får plats sparas med fördel för framtiden eller andra ändamål på Wikimedia Commons. För mycket korta artiklar, stubbar, behöver man däremot inte avvakta med bild, men försök att välja ut den bild som är bäst lämpad. Layouten bör då snarare förbättras genom mer text.
 • Undvik att lägga in så många bilder att artikeltexten i övrigt blir svårläst, även med brett eller smalt webbläsarfönster.

Om fler illustrationer finns än som kan motivera plats i artikeln, är det i regel en god idé att se till att de finns i den relevanta kategorin på Wikimedia Commons och eventuellt i urval på en skild gallerisida där. Med {{commonscat}} (respektive {{commons}}) hänvisar man läsaren och framtida skribenter dit istället. Också då bilderna är få kan det vara idé att se till att kategorin existerar och att länken skapas i artikeln. Se även till att kategorin på Wikimedia Commons har ett lämpligt namn och är korrekt kategoriserad – på så sätt ökar sannolikheten att nya bilder (eller bilder man själv inte hittade) placeras i kategorin och därmed lätt kan hittas.

Ersätt inte bilder i onödan. Wikipedia är inte en nyhetstjänst som bara förmedlar aktuella ämnen eller det som händer just nu. Därför kan det vara relevant med bilder som skildrar ämnet både ur ett historiskt och ett aktuellt perspektiv. De flesta artiklarna ska eftersträva ett globalt perspektiv, så gör ett bildurval utifrån ett globalt perspektiv om det är möjligt.

Placering redigera

 • Den förvalda och vanligaste placeringen för illustrationer är till höger om texten. Vill man placera en bild till vänster måste man därför koda bilden med taggen "vänster" (eller "left").
 • Om en artikel endast har en bild, är det oftast mest lämpligt att lägga den uppe till höger. Då syns den lättast, samtidigt som den inte är i vägen för artikeltexten. Bildlänken placeras då under eventuell topplänk och åtgärdsmall, men ovanför inledningen. Finns det en faktamall i artikelns högerkant kan det vara möjligt att placera bilden i den.
 • Ibland kan det vara motiverat att variera layouten. Det kan ordnas genom att göra vissa (inte oftare än varannan gång) av bilderna vänsterställda, så att de läggs till vänster om en relaterad text eller rubrik. Se dock upp för eventuella bieffekter; exempelvis justeras inte punktlistor snyggt till höger om en bild i alla enheter och webbläsare. Vänsterställda bilder får gärna göras något mindre (särskilt om de är högre än de är breda), genom kodning med taggen "stående"; då minskas risken för att bilderna krånglar till layouten i olika fönsterbredder. Undvik att placera brödtexten mellan en vänsterställd och en högerställd bild (eller en faktamall i högerkant) eftersom det kan störa läsningen och göra texten komprimerad och svårläst när fönsterbredden ändras.
 • Att placera en vänsterställd bild längst upp till vänster i en artikel rekommenderas ej. En artikel inleds i princip alltid med en ingress/inledningstext, och en vänsterställd bild där flyttar på denna inledningstext. Dessutom riskerar inledningstexten att få en osnygg layout i smalare webbläsarfönster med eller utan en faktaruta direkt till höger.
 • Om en artikel har "mer bilder än text" och bilderna är relevanta, är det lämpligt att placera en del av bilderna i ett särskilt bildgalleri. Ett bildgalleri placeras i regel under en egen rubrik långt ner i artikeln, så att läsningen av artikeltexten inte störs i onödan. Ibland kan dock bildgallerier med grupperade bilder läggas under en relaterad rubrik med ett visst tema.

Storlek redigera

För manualavsnittet om inställning av bildstorlek, se Wikipedia:Teknisk manual för illustrationer#Wikikod för illustrationer.
 • Ladda helst upp originalfilen, eller den version av bilden som har den största upplösningen, och överväg vid behov att beskära den innan uppladdning, så att huvudmotivet inte blir för litet. Man kan ladda upp den ursprungliga filen och därefter en behandlad bild på samma namn, varvid den ersätter den ursprungliga men finns kvar i historiken som utgångspunkt för andra som vill göra ändringar.
 • Använd miniatyr-parametern så att bilden visas med ram och bildtext, om inte särskilda skäl finns för annat (såsom vid vissa symboler). Ramen är nödvändig för att kunna visa bildtext. Om storleksparameter saknas visas miniatyrbilder i viss standardstorlek (för närvarande 250 pixlars bredd) eller den standardstorlek användaren valt i sina inställningar.
 • Om skäl finns att frångå standardstorleken, så bör storleken anges relativt med hjälp av stående-parametern, och inte (som tidigare var vanligt) absolut med px-parametern. Orsaken till detta är att storleken även kan ändras av användare i användarinställningarna; om man vill göra bilden större och använder px kan bilden bli mindre för dem som valt stora bilder som standard. (Parametrarna förklaras på Wikipedia:Teknisk manual för illustrationer#Wikikod för illustrationer.)
 • Breda bilder, såsom panoraman, kan även visas med hjälp av mallen {{panorama}}. Då dessa bryter textflödet och dominerar en artikel bör de användas med försiktighet.
 • Undvik att blanda olika bildstorlekar, då det tenderar att göra layouten orolig och försvåra läsningen. Om några bilder behöver göras mindre, försök att använda samma storlek för dem och att placera dem efter varandra.
 • Testa helst artikelns bildlayout med olika bredd på webbläsarfönstret, och gärna även med olika enheter och webbläsare.

Stötande bilder redigera

Wikipedia ska förmedla relevanta fakta utan att censurera, och får därför innehålla material som kan verka stötande. Bilder som kan upplevas som stötande på grund av att de föreställer exempelvis nakenhet, sexualitet, hädelse, hets mot folkgrupp och våld får alltså förekomma. Bilderna måste fortfarande vara relevanta för ämnet. Bilder som är onödigt stötande eller chockerande bör dock undvikas.

Om den bild du vill lägga in kan uppfattas som stötande eller chockerande, tänk noga efter om den verkligen tillför förståelse för artikelinnehållet. Världen är ofta obehaglig, men en obehaglig bild kan aktivera olika försvarsmekanismer som gör det svårare för läsaren att ta till sig artikeltexten. Obehagliga bilder kan också ge otillbörlig vikt åt någon aspekt av det artikeln handlar om. Men om en bild faktiskt tillför förståelse, ska vi å andra sidan inte avstå från att använda den bara för att en eller annan kan uppfatta den som stötande. Om det finns en bild att tillgå som förmedlar samma information som en befintlig men är mindre stötande, kan du göra ett bildbyte.

Bildtexter redigera

Bild och bildtext bör utgöra en avvägd enhet. En eventuell bildtext skall förklara vad bilden föreställer, vilken information den förmedlar samt – om det inte framgår direkt – tydliggöra varför den är en informativ illustration av artikeln.

Undvik långa bildtexter med uppgifter som istället kan skrivas på annat ställe i artikeln eller i beskrivningen på Wikimedia Commons. Om det är något ord som behöver förklaras går det att länka det till en artikel på svenskspråkiga Wikipedia.

I tidningar och magasin är bildtexter ofta i fetstil för att väcka läsarnas uppmärksamhet. Det undviks i allmänhet på Wikipedia. Att artikelns uppslagsord ska vara i fetstil, som nämns i Wikipedia:Inledning och sammanhang, gäller endast artikelns inledning och första gången det nämns, alltså inte i bildtexter.

Bildtexter avslutas med punkt.

Attribution redigera

Grundregeln är att namn på fotograf, bildskapare, designer och annat dylikt inte bör anges i artikelns bildtext. Information om upphovsman och annat relaterat finns på bildens beskrivningssida på Wikimedia Commons, dit man kommer om man klickar på bilden i fråga.

Om det är relevant för artikeln, och personen är känd i egenskap av det, kan det däremot nämnas i artikelns bildtext. Detta gäller vanligen upphovsmän till konstverk.

Klartext om tidsepoker redigera

Då en bild av en historisk person, ett historiskt skeende eller liknande är en rekonstruktion bör detta tydligt framgå ur bildtexten. Till exempel bör en 1800-teckning som visar en namngiven viking inte beskrivas som om det vore frågan om ett porträtt, utan det bör anges att det är den vikingen som han eller hon framställdes i en bild gjord på 1800-talet. Finns tillförlitlig information om hur konstnären föreställde sig motivet, kan det nämnas i bildtexten under förutsättning att det inte resulterar i en lång text som hade kunnat skrivas på något annat ställe enligt riktlinjen om bildtexter.

På motsvarande sätt kan det vara viktigt att ge kontext för bilder om moderna konflikter, i synnerhet när det finns misstankar om att den som gjort bilden strävat efter en viss vinkling.

Gallerier redigera

För manualsidan om bildgallerier, se WP:Gallerier.

I artiklar som har många relevanta illustrationer så kan man ofta använda gallerier. Artikelns längd kan påverka antalet bilder som är lämpliga i artikeln. Ibland kanske mallen {{dubbel bild}} passar bättre att användas.

Säkerställ att bildernas relevans för artikelämnet blir tydlig, genom att lägga galleriet under en relevant rubrik eller att ge galleriet en egen rubrik med hjälp av <gallery>-taggens caption-parameter.

Galleriers utseende kan styras mycket detaljerat med ändring av storlek och antal per rad. Detta sätt att detaljstyra artiklars gallerier bör dock bara användas i undantagsfall. I de allra flesta artiklar är det bäst att utelämna dessa extra parametrar och istället låta användarens enhet sköta formateringen av storlek och antal.

Gallerier lämpar sig inte för bilder med utförliga bildtexter. Man skall iakttaga försiktighet med att blanda stående och liggande format i gallerier, då det kan leda till obalans mellan bilderna.

Det går också att skapa separata gallerisidor på Commons och länka dessa. Sådana sidor kan utöver bilderna innehålla förklarande text i den mån det ses ändamålsenligt, dock inte så att man skriver en parallell artikel. Normalt skall gallerisidan ligga åtminstone i den kategori man skulle hänvisa till med {{commonscat}}. Sidan kan vara svensk- eller flerspråkig.

Externa länkar redigera