Manual

Olika typer av återställning redigera

På Wikipedia finns tre alternativ för att återställa artiklar till tidigare versioner; gör ogjord, rulla tillbaka eller genom att i historiken plocka fram en äldre sidversion, återgå till tidigare version.

Tillbakarullning redigera

Tillbakarullning (engelska: Rollback) är en funktion som både administratörer och tillbakarullare har. Funktionen innebär att man med ett enda musklick "rullar tillbaka" samtliga redigeringar gjorda av den som senast redigerade sidan genom att klicka på [rulla tillbaka]. Funktionen är främst avsedd att snabbt återställa efter klotter och vandalism. En del tillbakarullare använder den även för att korrigera sina egna misstag eller städa upp efter sin robot.

Tillbakarullningsfunktionen kan också användas om en användare eller bot har gjort ett stort antal felaktiga redigeringar eftersom det sparar tid. Det är dock mycket viktigt att dessförinnan ta upp saken till diskussion så att man vet att man verkligen har stöd för tillbakarullningarna eftersom orsaken inte kommer att synas i artikelns historik. Återställningar av egna (felaktiga) massredigeringar är OK även utan diskussion med andra. Helst ska funktionen [göra ogjord] användas, bland annat därför att man får möjlighet att motivera sin åtgärd.

Tillbakarullning ska aldrig användas för att återställa en källbelagd ändring eller en ändring som det råder diskussioner om. Klicka istället på [gör ogjord], skriv en kommentar i sammanfattningsfältet och kommentera på artikelns diskussionssida. Om det råder tveksamheter om det är klotter eller redigering i gott uppsåt ska tillbakarullning inte användas. Klicka istället på (gör ogjord) och skriv en kommentar i sammanfattningsfältet.

Tillbakarullning används till största delen inom artikelhistoriken. När en administratör eller tillbakarullare ser klotter eller vandalism, kan de gå till artikelns historik och klicka på länken [rulla tillbaka] och genom ett klick eliminera en användares samtliga redigeringar som ligger efter varandra. Det är på sin plats att då kontrollera att man återställer till en oklottrad version, tillbakarullningsverktyget sköter inte detta automatiskt om någon annan redigerat artikeln efter att klottret började eller flera användare eller IP-adresser deltagit i klottret.

Gör ogjord redigera

En mindre kraftfull återställning är att för en redigering i versionshistoriken välja "gör ogjord". Genom att klicka på "gör ogjord" hamnar utföraren i redigeringsläge med föregående version, samt ges möjlighet att tillfoga en motivering i redigeringskommentaren.

Om till exempel en redigering för in ett ej källbelagt påstående kan det vara lämpligt att "göra ogjord" samt skriva "källa saknas" i redigeringskommentaren. Förhoppningsvis kan en sådan motivering öka chansen för acceptans och förståelse för åtgärden, jämfört med tillbakarullning där ingen motivering kan lämnas.

Ingen särskild behörighet behövs, utan åtgärden kan göras av alla användare.

Återgå till tidigare version redigera

Om en artikel har fått en blandning av seriösa och vandaliserande redigeringar, eller redigerats i olika riktningar av olika personer kan ibland den enda praktiska möjligheten vara att återgå till en tidigare version. Eventuellt kan enstaka "guldkorn" bland seriösa redigeringar därefter redigeras in manuellt.

För att återgå till en tidigare version klickar man på "Visa historik", och sedan på datumstämpeln för önskad version, och därefter "Redigera". Systemet visar en varningstext "Observera att du redigerar en gammal version av sidan. Om du sparar kommer ändringar gjorda mellan denna verision och den senaste versionen inte att komma med." för att utföraren ska vara medveten om att alla redigeringar efter den valda tidigare versionen försvinner.

Ingen särskild behörighet behövs, utan åtgärden kan göras av alla användare.

Exempel redigera

Tillbakarullning redigera

Tillbakarullning

Återgå till tidigare version redigera

Här är ett exempel på återgång till en tidigare version efter att artikeln på kort tid 10-faldigats i storlek med redigeringar som ifrågasatts på artikelns diskussionssida. De tillkommande redigeringarna hade blandats med försök till justeringar och puts men till slut framstod återgång till en version före den våldsamma expansionen som enda görliga åtgärd. Åtgärden ges en tydlig redigeringskommentar, samt kommenteras på artikelns diskussionssida.

Hur man får behörighet att rulla tillbaka redigera

Vilken administratör som helst kan dela ut behörigheten efter eget omdöme, via Special:Rättigheter. Den som vill ha behörigheten kan anmäla detta på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Tilldelning av funktionen kan vara lämpligt om användaren är aktiv, redigerat åtminstone någon månad på Wikipedia och inte har varit blockerad på senare tid, vilket tillsammans kan göra att administratören som tilldelar funktionen inte ser några troliga tecken på missbruk av denna praktiska funktion.

Om man tilldelar någon befogenheter efter förfrågan någon annanstans än på Wikipedia:Begäran om åtgärder är det lämpligt att lämna en notis där.

Det finns en användarruta för användare med tillbakarullarbehörighet som är {{Tillbakarullare}}.

Om en användare är inaktiv längre än ett år är det praxis att behörigheten tas bort.

Bekräftelsesteg vid tillbakarullning redigera

Grundinställningen för den som har fått behörighet att rulla tillbaka är att åtgärden utförs omedelbart vid klickning på "rulla tillbaka". För den som vill vara lite försiktigare och minska risken för obefogat utförande av åtgärden rekommenderas följande inställning i användarens profil:

I avsnittet "Utseende" i "Inställningar", nästan längst ner under "Avancerade alternativ", finns ett val man kan göra: "Visa en bekräftelsedialog när man klickar på en tillbakarullningslänk". Med detta aktiverat får man en chans att avbryta eller bekräfta tillbakarullningen.

Se även redigera