Wikipedia har blivit till vad det är genom hårt arbete från dess flitiga och hängivna användare – men också genom bidrag från många, ofta anonyma, nybörjare. Faktum är att det i rätt hög grad är sporadiska bidragsgivare som bidrar med större mängder nytt material. Nya bidragsgivare är utöver det potentiellt framtidens trogna användare och är därför en högt värderad resurs. Nya användare kan ofta vara känsliga för hur de blir bemötta och därför bör man anstränga sig att behandla nybörjare med vänlighet och tålamod samt bemöda sig extra mycket att säkerställa att nya användare som verkar ha ett gott uppsåt vill stanna kvar och lära sig mer. En början är att användaren får ett välkomstmeddelande på sin diskussionssida innan den kritiseras eller ser åtgärdsmallar på sina nyskrivna artiklar. Nybörjaren må vara den mest utvecklingsbara användaren, och därför bör man kunna se möjligheterna hos sina medmänniskor istället för att mest koncentrera sig på deras misstag. Nybörjare saknar ofta kunskap om hur saker och ting går till på Wikipedia, men kan lära sig med tiden om intresset finns. De kan vara olika till personlighet och ha olika redigeringsmönster. Den här sidan är vägledande till att förstå nybörjarbeteenden och särskilt att bemöta nybörjare på ett lämpligt sätt.

Bit inte nykomlingarna! Söla istället ner dem med dregel och kärlek.

De flesta av oss har en gång varit nybörjare[a] och många av oss ser sig fortfarande som nybörjare efter månader, om inte år, av rutin.

Skräm inte bort nybörjare! redigera

 
Säg mig, säg mig, när du knockar dina elever, hur tror du då att de ska minnas vad du lärt dem?

Nybörjaren redigera

 • Många nybörjare är försiktiga på så vis att de drar sig för att ändra andras bidrag, särskilt vad gäller större ändringar. Det kan bero på rädsla för att skada Wikipedia eller förnärma andra Wikipediaanvändare. Man ser ofta att nybörjare kommenterar på diskussionssidan eller på Wikipedia:Anmäl ett fel att något i en artikel är fel, istället för att korrigera det felaktiga. Det är bra att uppmuntra nybörjarna till att vara djärva, samt att berätta att det faktiskt inte finns några fasta regler på Wikipedia, istället för att bli irriterad av att de inte tar hand om saken själva.
 • Många saker som är självklara för en erfaren användare är okända för nybörjaren. Den som exempelvis inte har lärt sig att använda bevakningslistan och inte känner till artikelhistoriken kan helt gå miste om andras redigeringskommentarer. Ta därför inte för givet att nybörjaren ser din redigeringskommentar. Är det något viktigt är det ofta säkrast att skriva det på nybörjarens diskussionssida. Man bör dock ha en viss förståelse för att somliga nya bekantskaper kan känna ett obehag av att alla samtal i den här öppna offentligheten förevigas enligt praxisen om arkivering (något som kan hanteras mer flexibelt hos externa communities, vilka dessutom vanligen är slutna), särskilt återkopplingar av en mindre tillmötesgående karaktär, och att inga användare/konton kan raderas.
 • En nybörjare som får redigeringarna ogjorda kan upprepa redigeringarna direkt. Det behöver inte vara fråga om ont uppsåt, utan kan bero på att den inte tror att det sparats ordentligt eller blir stressad/uppjagad i tron om att den som återställer vill förstöra eller bestämma. Inte heller ett reklamaktigt alster behöver vara destruktivt avsett, men behandlas i regel som skräp. Det betyder dock inte att författaren ska behöva känna sig dumpad i containern tillsammans med sin artikel, utan förtjänar lika mycket som andra nybörjare en introduktion som sänder rätt signaler (förr eller senare har man att göra med en företagsam profil som, till Wikipedias stora fördel så småningom, besitter en värdefull kompetens och social erfarenhet genom sitt yrke eller annan organisation). Det man kan göra då är att presentera sig på nybörjarens användardiskussionssida, förklara vänligt och styrka det man säger med lämpliga länkar, samt föreslå generöst något annat vederbörande kan prova. En på annat håll samarbetsvänlig gest som att i fråga om en smärre källbrist kunna hjälpa till med en snabb webbsökning externt, utgör faktiskt chansen till en dubbel vinst – för såväl encyklopedin som nybörjaren – framför att direkt radera, återställa eller mallmärka dess första bidrag.
 • De första användare som nybörjaren kommer i kontakt med kan uppfattas som en sorts representanter för Wikipedia. Hårda kommentarer och elakheter känns som att de kommer "uppifrån" och tar därför hårdare. Man har inget att förlora på att använda en ton som är snäppet vänligare än vad man skulle förvänta sig själv.
 • Om en nybörjare med gott uppsåt redigerat i en artikel och den återställs, kan det leda till förvirring och kanske även provocerar fram en ilska från nybörjarens sida, särskilt när det är fråga om omfattande redigeringar och ett starkt intresseområde för nybörjaren. Se därför till att vänligt förklara varför, samt kontrollera om det faktiskt ligger något i nybörjarens protester (det kan kanske gälla en relevansfråga, som ofta blir till en smaksak när något är otydligt dokumenterat i kriterierna), även om nybörjaren kanske inte beter sig enligt Wikipedias etikett för stunden.

Användaren redigera

 
Nybörjare ska behandlas med Wikikärlek.
 • Försök förstå vilken betydelse nybörjarna har för Wikipedias fortlevnad, tillväxt och för dess mer permanenta grupp av användare.
 • Utgå ifrån att nytillskottet försöker förbättra Wikipedia. Bara för att användaren inte vet allt om redigeringspraxis, betyder det inte att den inte vill lära sig.
 • Nybörjare har ofta inte koll på grundläggande wikiformatering. Detta är saker som den vane användaren enkelt fixar till. Många nybörjare snappar upp sådana saker av sig själva efter ett tag. Om en nybörjare inte verkar göra det, kan man lämna ett vänligt tips om saken på dennes diskussionssida – gärna tillsammans med en positiv kommentar om något som den gjort bra.
 • Om man väljer att ge nybörjaren kommentarer om nybörjarfelen, är det viktigt att göra det på ett snällt sätt. Om man inte orkar vara snäll, är det bättre att låta bli att kommentera – och om man inte tycker om att korrigera nybörjarmissar, är det bara att överlåta det till andra.
 • När man ger råd till en nykomling är det bra att tona ner retoriken lite och försöka få nytillskottet att känna sig genuint välkommen. Risken med goda råd som levereras på klumpigt sätt kan vara att nybörjaren känner det som att den måste "göra rätt" för att vinna ditt godkännande och därmed få medlemskap i en exklusiv klubb.

Se även redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Det är möjligt att du aldrig har varit nybörjare på Wikipedia. Du kanske har bidragit till andra wikier som fungerade på liknande sätt, eller varit så konflikträdd, att du läste all möjlig referensinformation innan du lade till ett komma. Inget av detta berättigar till så stor stolthet att det ger rätt att se ner på entusiastiska nybörjare.