Agera inte demonstrativt för att

 • framhäva något,
 • få uppmärksamhet,
 • visa din ståndpunkt,
 • överbevisa någon eller
 • överlista systemet.

Om du anser att en regel är fel eller inte fungerar som tänkt så påpeka det och diskutera förslag om förbättringar, men bevisa inte regelns brister genom att utnyttja dem.

Att agera demonstrativt innebär att skapa mer arbete för andra, utan att det tillför encyklopedin något positivt som inte bättre kunde uttryckas på annat sätt.

Dåliga demonstrativa handlingar (och några bättre alternativ) redigera

 • Skapa inte oseriösa artiklar för att visa exempel på artiklar som inte borde behållas.
  • Anmäl i stället oseriösa artiklar som redan finns.
 • Anmäl inte bra artiklar för radering för att visa exempel på artiklar som borde behållas. (Om en artikel vars existens man försvarar blir anmäld för radering så kan det vara lockande att anmäla artiklar som man tycker har ett liknande encyklopediskt värde, men som uppenbarligen ingen skulle rösta bort, för att skapa opinion.)
  • Försvara i stället en raderingsanmäld artikel genom att ta upp liknande artiklar som motexempel.
 • Använd inte marionetter för att rösta och skapa opinion.
  • Skapa i stället argument med hjälp av sakfrågor.
 • Låt bli att klottra eller sabotera artiklar för att se om det upptäcks.
  • Om du vill uppmärksamma resten av Wikipediagemenskapen på Wikipedias svaghet för klotterattacker - ta upp det på WP:BB eller WP:BOÅ, eller i chatkanalen.
 • Anmäl inte användare på Wikipedia:Begäran om åtgärder som just själv anmält dig där.
  • Ta i stället del i diskussionen
 • Avstå från att använda något av Wikipedias administrationssystem, till exempel Wikipedia:Artikelnomineringar eller Wikipedia:Problematiska kategorier, i något annat syfte än det avsedda.
  • Det finns massor av andra platser för att få sin röst hörd.
 • Avstå inte från att signera dina inlägg på diskussionssidor för att visa på problemet med att detta inte sker per automatik.
  • Detta har redan diskuterats några gånger. Om du upplever detta som ett problem, så gör istället din röst hörd genom att till exempel lyfta upp frågan igen.

Även andra metod- och etikettbrott, såsom användandet av sarkasm i diskussionsinlägg och artiklar för att framhäva en poäng, ses som störande.

Se även redigera