Manual
En diff som visar hur en bokstav bytts ut i artikeln om tornedalingar.

En diff är en jämförelse mellan två olika sidversioner. (Jämför engelskans "difference".) Diffar skapas oftast från versionshistoriken, där man kan välja precis vilka versioner man vill jämföra. Detta är mycket användbart när man studerar hur en artikel utvecklats. Man kan också välja att skapa en diff utifrån en särskild redigering. Man kan då välja mellan "nuvarande", vilket visar en jämförels med den aktuella sidversionen, och "föregående" vilket visar en jämförelse med sidan som den såg ut innan redigeringen gjordes.

Möjligheten att skapa diffar finns även i Senaste ändringar, då för att studera resultatet av den senast gjorde redigeringen. Detta används mest för att söka igenom Senaste ändringarna efter klotter och vandalism. En tredje möjlighet att skapa diffar finns när Special:Bidrag används för att lista någons användarbidrag. Här erbjuds en länk för att skapa en diff som jämför varje redigering med den föregående, så att man kan se vad en användares redigeringar fått för resultat.

I artikelhistoriken finns tre olika sätt att visa diffar; nuvarande, föregående och jämför angivna versioner. Föregående visar vad som har hänt mellan två intilliggande versioner. Nuvarande visar vad skillnaden mellan en valfri gammal version och den aktuella. Jämför angivna versioner visar skillnaden mellan versioner man markerat. Det finns dessutom en finess i användarinställningarna som lägger till en artikelflik där man kan se vad som har redigerats i en artikel sedan sin senaste redigering. Artiklar med olika namn kan jämföras genom att man manuellt plockar ut versions-id och konstruerar adressen som vid en normal diff (ibland användbart ifråga om Wikipedia:dublettartiklar med gemensamt ursprung).

Knappen "Visa ändringar" under redigeringsrutan skapar en diff mellan den ännu icke sparade sidversionen och sidan som den såg ut när man började redigera. Vid en redigeringskrock skapas en liknande diff mellan den egna, ännu inte sparade redigeringen och den redigering som man råkar krocka med.

Att länka till diffar är användbart när man diskuterar en specifik sida, men särskilt när enskilda användare granskas. Oavsett om det rör sig om en konflikt av något slag, en kandidatur på Ansökan om administrativ behörighet eller något annat, brukar det vara bra att basera sin sakliga kritik av andra på uppgifter som man styrker med diffar. Mer svepande uppgifter som att säga "X gör ofta si och då" är svårt både att bevisa och motbevisa.

Länkar till diffar gör man genom att första skapa diffen och sedan kopiera URL:en från browserns URL-fönster. URL:en kan se ut exempelvis så här http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Ordlista&diff=1956162&oldid=1316710 För att göra texten snyggare kan man formatera den som man gör med en extern länk. Den som så önskar, kan istället använda mallen {{diff}}.

Se även redigera