Manual

Den här sidan beskriver hur man läser en artikelsvenskspråkiga Wikipedia, när man väl har hittat den. Observera att bilder på den här sidan kan vara föråldrade och att det verkliga utseendet kan avvika något.

Förklaring Skärmbild

En vanlig artikel redigera

Här är en vanlig artikel. Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på nätet, som består av många tusentals sådana artiklar. Den här handlar om tornedalingar. Artiklarna kan skapas och redigeras av vem som helst.

Bilden visar artikelns stationära vy, avsedd främst för laptop och stationär dator. Själva artikeltexten visas i den stora vita rutan. Runt omkring (upptill, till vänster och nedtill) finns olika länkar, som nu ska få sin förklaring.

Allra längst ned finns länken "Mobil vy" till artikelns mer begränsade mobila användargränssnitt, avsett för mobiltelefoner och plattor. Det döljer många navigationsrutor och ortartiklars geokoordinater och saknar många andra finesser. Längst ner i mobila vyn leder länken "Stationär dator", tillbaka till stationära vyn.

Längst ner på stationära vyn anges också de kategorier, som den här artikeln ingår i. De som skrev artikeln om tornedalingar har sorterat in den i tre kategorier: Norrbotten, etniciteter och Tornedalen. Kategorier visas inte för oinliggade i mobila vyn.

Den här skärmbilden är förkortad för att få plats, vilket indikeras av den röda linjen. Den riktiga artikeln om tornedalingar är mycket längre.

Kategorier redigera

I kategori:Norrbotten hittar man andra artiklar som kan ha anknytning till tornedalingar. Kategorier kan också ingå i andra kategorier. Systemet bygger inte på någon formell ämnesordskatalog, utan kategorier skapas vid behov, precis som artiklar.

Andra språk redigera

Wikipedior med minst 100 artiklar fanns på 265 olika språk i december 2010. Den svenska är en av de största. När man inte får svar på sina frågor i den svenskspråkiga artikeln, kanske det finns mer information på andra språk.

I mobila versionen leder ikonen som innefattar det kinesiska tecknet 文 och ett latinskt A till motsvarande sida på andra språk. I stationära versionens vänstermarginal finns länkar till samma artikel på andra språk.

Där syns den engelskspråkiga Wikipedia-artikeln om Tornedalians.

Finskspråkiga och nordsamiska Wikipedia är etablerade. Wikipedia på Meänkieli har skapats på prov.

De större språken (engelska, tyska, franska) har fler användare som skriver och granskar artiklar och fel kan därför bli upptäckta snabbare där. Likaså kan artiklar om lokala ämnen vara bättre på det lokala språket, då artikeln där väcker större intresse. Det är vanligt att användare bidrar både på det egna språket och på engelska. Därigenom blir engelskspråkiga Wikipedia en naturlig mötesplats (men engelska behärskas inte i alla delar av världen).

Polyglotter tar för sig av flera språk och Wikipedia finns också på språk som esperanto och volapük.

Diskussionssidor redigera

Till varje artikel hör en diskussionssida, där man kan kommentera eller framföra argument rörande artikeln och artikelns innehåll.

Genom att läsa igenom diskussionssidan kan man ibland bilda sig en uppfattning om huruvida artikelns innehåll är kontroversiellt eller inte.

Diskussionsinläggen ska enligt Wikipedias etikett vara signerade med användarnamn/IP-adress och datum. Man ser då både vem som framfört åsikter och när detta skedde.

Historik redigera

När en artikel redigeras, sparas både den gamla och den nya versionen. Det kan finnas många gamla versioner sparade av varje artikel. Versionshantering är känt från molntjänster och programmering, men kan kännas nytt och ovant för vissa.

Genom att klicka i mobilgränssnittet på på länken "Senast redigerad ... av ... " under artikeln, eller i stationära gränssnittet på fliken "Visa historik", upptill i en artikel, får man fram en lista med fullständig versionshistorik. Där framgår det när artikeln ändrades, av vem och en eventuell redigeringskommentar som den användaren lämnade. Författaren anges antingen som ett användarnamn (se nedan) eller, om användaren valt att inte registrera något namn eller att logga in, av en IP-adress.

Genom att klicka på ett datum i listan får man se hur artikeln såg ut just då. Om man vill referera till eller bokmärka just den versionen kan man använda länkadressen. Motsvarande adress hittar man som "Permanent länk" i verktygslådan i vänstermarginalen, i den normala artikelvyn.

Historiken används även vid kvalitetsbedömning, se Wikipedia som källa, och återställning. Ibland förekommer det att oseriösa användare på rent okynne vandaliserar artiklar. Andra användare kan då återställa artikeln till en tidigare version. Klottraren brukar få en tillsägelse och kan bli blockerad vid upprepad förseelse.

Skillnad mellan versioner redigera

Skillnaden mellan två versioner åskådliggörs genom diffar. Genom att markera två versioner i historiken (se ovan) och klicka på "jämför", får man se exakt vilka skillnader som gjordes av den användaren vid det angivna tillfället.

I fallet som avspeglas på bilden har en bokstav ändrats i den finska översättningen av "fiskpalt".

Diff-verktyget är även användbart för att se vilken typ av redigeringar som utförts när en användare sparat flera ändringar eller när ändringarna utförts av flera olika användare. Det kan användas vid klottersanering och städinsatser.

Användarsidor redigera

De som hjälper till på Wikipedia kan registrera ett användarnamn och skapa en egen användarsida. Det är helt frivilligt att berätta om sig själv och ange personuppgifter på användarsidan. Användare kan även skriva om exempelvis sina mål på Wikipedia, sina tidigare redigeringar och samla wikilänkar som används ofta.

Användaren på bilden skriver under alias och anger inte sitt verkliga namn. Det står att E.G. är jurist och bor i Stockholm, och det kan ju stämma, men helt säker kan man inte vara.

Användarnamnet syns i artikelhistorik och i signaturer på diskussionssidor. När man klickar på ett användarnamn kommer man till användarens användarsida.

Varje användarsida har också en diskussionssida, där man kan skriva personliga hälsningar och ställa frågor till användaren. För att hålla diskussioner samlade brukar frågor besvaras på samma sida. Eftersom användardiskussionssidan är synlig för alla användare händer det ibland att någon annan användare svarar eller ansluter till en diskussion.

Wikipedia:Projekt redigera

Flera användare kan slå sig ihop och samarbeta om ett visst tema inom ett Wikipedia:Projekt eller WikiProjekt. Projekten har egna sidor. På bilden visas Wikipedia:Projekt medicin.

År 2007 fanns ett hundratal sådana projekt på svenskspråkiga Wikipedia. Man hittar projekt i kategori:Wikipedia:Projekt.

Se även redigera

  • Wikipedia:Hjälp beskriver vad Wikipedia är, hur man hittar artiklar och information i Wikipedia och hur den kan redigeras.